מגרשים לבניה רוויה
מגרשים לבניה רוויה

 1. מגרשים לבניה רוויה
  בניה רוויה מהוונת

 2. מגרשים לבניה מיידית
  אחריות המינהל לעיכוב בעבודות פיתוח

 3. מגרשים לבניה מכונס נכסים
  תביעה לפינוי מגרש לבנייה

 4. מגרשים מופשרים למכירה
  הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 5. קרקע מופשרת למכירה
  קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע לפני הפשרה
  שכר טרחת עו"ד בהפשרת קרקע

 7. קרקע לבניה עצמית
  הנחה בדמי חכירה לבניה עצמית

 8. קרקע פרטית למכירה
  מע"מ על מכירת קרקע

 9. קרקע לתעשיה
  הקצאת קרקעות באזור תעשיה

 10. קרקע חקלאית לפני הפשרה
  עסקת קומבינציה על קרקע חקלאית

 11. הפשרת קרקע חקלאית לבניה
  שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לבניה

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון