פסיקה בנושא דיני מקרקעין

 1. אגרת מבני ציבור

 2. אחריות קבלן לרוכשי דירה יד שניה

 3. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 4. איחור בביצוע צו הריסה

 5. אימות חתימה בחו''ל

 6. איסור השכרת דירות לנכי נפש

 7. אי פינוי דירה לאחר תום תקופת השכירות

 8. אי רישום דירה מקבלן

 9. אישור להקמת תחנת דלק

 10. אישור משרד הפנים לעסקה במקרקעין

 11. אישור פתיחת עסק בחוזה שכירות

 12. אי תשלום דמי היתר

 13. אכיפת הסכם מכר - צו מניעה

 14. אכיפת הסכם פינוי מגרשים

 15. אכיפת פסק דין לפי פקודת ביזיון בית המשפט

 16. ארנונה לפי השימוש בנכס

 17. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 18. ביטול הוראות תכנית בניה

 19. ביטול הסכם חכירה במקרה של שינוי ייעוד המקרקעין

 20. ביטול הסכם מכר בשל אי תשלום תמורה

 21. ביטול הסכם עם בית אבות

 22. ביטול העברת זכויות חכירה

 23. ביטול חוזה מכר בגין טעות במחיר

 24. ביטול חוזה רכישת דירה בליווי בנקאי

 25. ביטול חוזה תוך זמן סביר

 26. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 27. ביטול רישום בטאבו בהתאם לצוואות

 28. ביטול רישיון במקרקעין

 29. ביטל הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין

 30. בניה במקרקעין לא מוסדרים

 31. בניה לא חוקית - ערעור על עונש

 32. בניה לא חוקית של אורווה לסוסים

 33. בניה ללא היתר - ערעור על גזר דין

 34. בניה ללא היתר של הנדסאי בניין

 35. בניה על קרקע חקלאית

 36. בניית דיר צאן

 37. בניית מבנה בלוקים ללא היתר

 38. בניית מרפסת על הגג

 39. בניית סככה ללא היתר

 40. בניית 3 קומות ללא היתר

 41. בניית קיר תומך ללא היתר

 42. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 43. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה

 44. בקשה להטיל עיקולים זמניים להבטחת פסק דין

 45. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 46. בקשה למתן הוראות בעניין חלוקת כספי נאמנות

 47. בקשה לסעד זמני בערעור

 48. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 49. בקשה לצירוף צד לבוררות

 50. בקשת חייב לביטול מכירת מגרש

 51. בקשת רשות להתגונן - דמי תיווך

 52. בקשת רשות ערעור על החלטה לפנות נכס

 53. בר רשות חינם מכללא

 54. גביית דמי כניסה לחוף הים ללא היתר

 55. גובה פיצויי הפקעה

 56. גודל חלונות בחדרי שירות

 57. גוש 3693 חלקה 5

 58. דחיית מועד ביצוע צו הריסה

 59. דחיית מועד פינוי מקרקעין

 60. דחיית ערעור על הרשעה בבניה לא חוקית

 61. דחיית ערעור על פינוי ממקרקעין

 62. דיירות מוגנת לאלמנה

 63. דיירות מוגנת מכוח דיני שליחות

 64. דיירות מוגנת מכוח חזקת השיתוף בין בני זוג

 65. דירה בירושה מס שבח

 66. דמי חכירה חודשיים בתחנת דלק

 67. דמי חכירה חנויות בשוק

 68. דמי יזמות

 69. דמי ניהול בקניון

 70. דמי ניהול חנות בקניון

 71. דמי שימוש ראויים בגין שימוש ברכוש המשותף

 72. דמי תיווך בעסקת קומבינציה

 73. דמי תיווך על עסקה שהתבטלה אחרי חתימה

 74. דמי תיווך שכירות מלון

 75. דרישת עירייה לבצע תיקונים במושכר

 76. האם איחור במסירה מהווה ''הפרה יסודית'' של הסכם

 77. האם ערעור מעכב תשלום שנפסק בפסק דין

 78. הארכת הסכם שכירות על פי נוהג

 79. הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 80. הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי

 81. הארכת מועד תשלום שנקבע בפסק דין

 82. הגבלת בניה על חלקה פרטית

 83. הוכחת הברחת נכסים

 84. החזר מחצית היטל השבחה

 85. החלה רטרואקטיבית של החלטת מינהל מקרקעי ישראל

 86. החלטה בבקשה למתן צו הריסה

 87. הטעיה בקניית מגרש לבניה

 88. הטעיית רוכשי דירה

 89. היטל השבחה בשכונת שיקום

 90. היטל צנרת

 91. היתר בניה מסוף מכולות

 92. היתר בנייה חממות

 93. הלכת אהרונוב

 94. הלכת השיתוף בחובות

 95. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 96. הסכם התחייבות לרכישת נכס בבאר שבע

 97. הסכם מכירת דירה על הנייר

 98. הסכם מתנה במקרקעין

 99. הסכם שכירות להצבת מתקן סלולרי

 100. הסכם שכירות תחנת דלק

 101. הסכם תיווך לא חתום

 102. הסכם תיווך ללא כתובת הדירה

 103. הסכם תיווך על מסמך נפרד

 104. הסכמה דיונית על חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 105. הסכמת דיירים להרחבת דירה בבית משותף

 106. הסכמת שכנים להגדלת דירה

 107. העברת בורר מתפקידו

 108. העברת זכויות שכירות בחנות

 109. העברת צנרת בשטח פרטי

 110. העלאת דמי שכירות מוגנת

 111. הפסקת תובענה

 112. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 113. הפקעה לפי פקודת הדרכים

 114. הפקעה ע''י איחוד וחלוקה מחדש

 115. הפקעת קרקעות בטייבה

 116. הפרת הסכם החלפת קרקעות

 117. הפרת הסכם מכירת קרקע חקלאית

 118. הפרת הסכם מכר קרקע

 119. הפרת הסכם פיתוח

 120. הפרת חוזה התקנת מזגנים

 121. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 122. הצעה נוספת לאחר התמחרות

 123. הקניית נכס נפקד

 124. הקצאת מגרשים באגודה שיתופית

 125. הקצאת מגרשים לבני מקום

 126. הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מינהלי

 127. הרחבת בית לא חוקית

 128. השכרת גג למערכת סולארית

 129. התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

 130. התחייבות בכתב לתשלום כספי

 131. התחייבות הקונה לשלם מס שבח

 132. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 133. התחייבות עצמית - צו מניעה זמני

 134. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 135. התיישנות רישום בעלות על דירה

 136. התליית צו הריסה

 137. התנגדות לביטול חוזה בניה

 138. התנגדות לביטול צו עיקול

 139. התנגדות לתכנית מתאר מחוזית

 140. התניית חוזה מכר בית בוועדת קבלה למושב

 141. התערבות ועדת ערר בהחלטת שמאי מכריע

 142. זיכוי מעבירת בניה ללא היתר

 143. זיקת הנאה מכוח שנים

 144. זכאות לדמי תיווך מכוח עקרון תום הלב

 145. זכויות במסגרת הקצאת מגרשים

 146. זכויות במקרקעין רשומים על סבים

 147. זכויות גרושת הבן של דייר מוגן

 148. זכויות ידועה בציבור של דייר מוגן שנפטר

 149. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 150. זכויות פולשים למקרקעין

 151. זכות אישית שאינה ניתנת להעברה

 152. זכות דיירות מוגנת בדירה

 153. זכות הקבלן לתקן ליקויי בניה בעצמו

 154. זכות עכבון ברכב

 155. זכרון דברים להשכרת דירה

 156. חוב ארנונה לחנות בקניון

 157. חובות דמי חכירה למנהל

 158. חובת שיפוץ בניין מסוכן

 159. חוזה התיישבות - צו מניעה

 160. חוזה עם ההורים למראית עין

 161. חוק סילוק פולשים

 162. חזקת השיתוף ירושה

 163. חזקת השיתוף עיקול דירה

 164. חידוש חוזה חכירה

 165. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 166. חלוקת דירה ליחידות דיור ללא היתר

 167. חלוקת מגרש לחלקים שווים

 168. חלקה ללא בעלים רשום

 169. חתימה על ערבות בהסכם שכירות

 170. טיפול בהפחתת היטל השבחה

 171. טענות עובדתיות סותרות

 172. ייצוג דיירים ע''י נציגות הבית המשותף

 173. כמה פיצויים מקבלים על הפקעת מקרקעין

 174. כתב ויתור של דיירים בעניין ליקויי בניה

 175. ליקויי בניה באלעד

 176. ליקויי בניה בבאר שבע

 177. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 178. ליקויי בניה בדירת 5 חדרים

 179. ליקויי בניה בדירת קוטג

 180. ליקויי בניה בהוד השרון

 181. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 182. ליקויי בניה ביקנעם עילית

 183. ליקויי בניה בכרמיאל

 184. ליקויי בניה בקרית מוצקין

 185. ליקויי בניה ברמת בית שמש

 186. ליקויי בניה בשדרות

 187. ליקויי בניה בשוהם

 188. ליקויי בניה ואיחור במסירה

 189. ליקויי בניה לפני כניסה לדירה

 190. ליקויי בניה רטיבות

 191. ליקויי בנייה בדירות - פסק דין

 192. ליקויי רטיבות בדירה חדשה

 193. מגורים בדירת עמידר בניגוד לחוק

 194. מחיקת כתב הגנה בגין אי קיום הליכים מקדמיים

 195. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 196. מחיקת תביעה על הסף

 197. מחיקת תביעה של מתווך

 198. מחלוקת בעניין שכר טרחת עו''ד

 199. מימוש אופציה בחוזה שכירות בעל פה

 200. מימוש אופציה לרכישת מגרש

 201. מימוש שטר חוב בשל הפרת הסכם שכירות

 202. מימוש שטר חוב שכירות דירה

 203. מינוי נציגי עירייה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

 204. מינוי שמאי לבדיקת גובה הפיצויים בגין הפקעה

 205. מי צריך לבצע צו הריסה

 206. מסירת מגרש

 207. מס רכישה על הפקעה

 208. מציאת כסף ברחוב

 209. משמעות הערת אזהרה

 210. מתן הזדמנות נאותה לבצע תיקונים

 211. נזילות בדירת קרקע

 212. נזקים למבנה תעשיה בשכירות

 213. נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה

 214. נחלה חקלאית לפי החלטת המנהל

 215. ניכוי הפרשות בגין תביעות

 216. נתבע שהפך לתובע - השתק פלוגתא

 217. סגירת פרגולה ללא היתר

 218. סטיה מחוות דעת מומחה בית משפט

 219. סיום חוזה שכירות דירה

 220. סילוק יד משמורת טבע

 221. סילוק יד שכנים מהרכוש המשותף

 222. סילוק שכנים מחצר בית משותף

 223. סירוב לשלם דמי תיווך בגין השכרה

 224. סירוב לתת פטור מהיטל השבחה

 225. סכסוך בין בעלי דירות בתל אביב

 226. סכסוך עם דייר מוגן

 227. סמכות בית המשפט לענייני משפחה בזכויות מקרקעין

 228. סמכות בית משפט להאריך מועד ביצוע צו הריסה

 229. סמכות עניינית אכיפת הסכם מכר מקרקעין

 230. סמכות עניינית ביטול חוזה מכר

 231. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 232. סמכות עניינית חזקה ושימוש במקרקעין

 233. סמכות עניינית לביטול חוב ארנונה

 234. סמכות שמאי מכריע בנושא היתר בניה

 235. סעיף 79א לחוק בתי המשפט

 236. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 237. סעיף 18 לחוק המקרקעין

 238. סעיף 33 לחוק המקרקעין

 239. סעיף 10 לחוק המקרקעין

 240. סעיף 14 לחוק המתווכים

 241. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 242. סעיף 8 לפקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבור

 243. עבירות בניה בלי היתר

 244. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 245. עיכוב ביצוע צו הריסה

 246. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 247. עיכוב הריסת מבנים בלתי חוקיים

 248. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 249. עיכוב פינוי מחזיק במקרקעין

 250. עיכוב צו הריסה לצורך השלמת הליכים

 251. עילת הנטישה

 252. עסקאות נוגדות במיטלטלין

 253. ערובה להוצאות חברה בערבון מוגבל

 254. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 255. ערעור בעבירות תכנון ובנייה

 256. ערעור הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 257. ערעור הרשעה על בניה ללא היתר

 258. ערעור על ביטול הפקעה

 259. ערעור על גזר דין בעבירות בנייה

 260. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 261. ערעור על החלטה להרוס מבנים

 262. ערעור על החלטת שמאי מכריע

 263. ערעור על פירוק שיתוף ע''י מכירה

 264. ערעור על פסק דין המפקח על המקרקעין

 265. ערעור על פסק דין של בית הדין לשכירות

 266. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 267. עתירה לבג''צ לביטול הפקעת מקרקעין

 268. עתירה לבג''צ על פסק דין פלילי חלוט

 269. עתירה לביטול הפקעה

 270. עתירה להסדרת רישום זכויות בבנין

 271. עתירה נגד הקמת בית מעצר

 272. פטור מהפקדת ערבון בגלל קשיים כלכליים

 273. פטור ממס שבח מתנה

 274. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 275. פינוי דירה של עמידר

 276. פינוי מדירה בשכירות מוגנת

 277. פינוי מדירה של עמידר

 278. פינוי מחלקה ברחובות

 279. פיצוי בגין עבודות מסגרות

 280. פיצוי בר רשות על השקעה במקרקעין

 281. פיצויים בגין עקירת עצים

 282. פיצויים לפי חוק הפקעה לצורכי ציבור

 283. פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה

 284. פיצוי לדייר מוגן על הפקעה

 285. פיצוי לפי סעיף 197 על בניה ללא היתר

 286. פיצוי על הפקעת נכס בשכירות לאחר פינוי

 287. פיצוי על נזק לדירה בשכירות

 288. פירוק שיתוף דיירות מוגנת

 289. פסילת מומחה מטעם בית משפט בתביעות רכוש

 290. פסק בורר בניגוד לדין

 291. פסק דין הצהרתי בעלות על חניה

 292. פסק דין הצהרתי בעלות על תכולת דירה

 293. פסק דין הצהרתי להירשם כבעלים

 294. פסק דין הצהרתי על בעלות במחצית דירה

 295. פסק דין על דרך הפשרה בליקויי בניה

 296. צו הפסקת הריסה

 297. צו הריסה

 298. צו הריסה לבית כנסת

 299. צו הריסה מבנה מאוכלס

 300. צו הריסה מנהלי - חובת התייעצות

 301. צו הריסה נגד הנאשם

 302. צו הריסה צימרים

 303. צו הריסה שיפוטי

 304. צו מניעה הזרמת מים

 305. צו מניעה זמני במקרקעין

 306. צו מניעה זמני למניעת חילוט ערבות בנקאית אוטונומית

 307. צו מניעה זמני מימוש משכנתא

 308. צו מניעה קבוע להפסקת בניה

 309. צו מניעה קבוע לשימוש במבנה

 310. צו עיקול בגין הפרת הסכם

 311. צו תפיסת חזקה במקרקעין

 312. צריכת מים משותפת במשרדים

 313. קביעת שווי נכס

 314. קבלת טופס 4 מקבלן

 315. קו ביוב בשטח פרטי

 316. ריבית והצמדה בתשלום היטל השבחה

 317. רישום מוטעה בפנקסי המקרקעין

 318. רישיון במקרקעין

 319. רעשים בקירות בדירה

 320. רשלנות בהעברת נכס בטאבו

 321. רשלנות בעריכת חוזה מכר

 322. שבט טראבין - זכויות במקרקעין

 323. שבירת קיר הפרדה בבית משותף

 324. שטח דירה קטן מהמובטח

 325. שימוש במבנים שהוקמו ללא היתר

 326. שימוש במקרקעין ללא היתר

 327. שימוש בשטח מחוץ לחנות שלא כדין

 328. שימוש חורג מתכנית

 329. שינוי הסכם תיווך בכתב יד

 330. שינויים במושכר

 331. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 332. שיקולי צדק בתביעות פינוי מדירה

 333. שכירות בדיור ציבורי בתוכנית ההתנתקות

 334. שכירות עסק ללא רישיון

 335. שמאי מכריע

 336. שקיעת יסודות - ליקויי בניה

 337. תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות

 338. תביעה כספית של קבלן אינסטלציה

 339. תביעה לאכיפת הסכם מכר מקרקעין

 340. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 341. תביעה לסילוק יד

 342. תביעה לסילוק יד מחניות

 343. תביעה לסילוק יד מנכס בחיפה

 344. תביעה לפינוי בית עסק

 345. תביעה לפינוי דייר מוגן

 346. תביעה לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין

 347. תביעה לתשלום דמי תיווך

 348. תביעה נגד אדריכל

 349. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 350. תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה

 351. תביעת בעלות על קרקע

 352. תביעת פינוי בסדר דין מקוצר

 353. תביעת פינוי עקב הפקעה לצורכי ציבור

 354. תביעת פינוי של מינהל מקרקעי ישראל

 355. תביעת פיצויים על ליקויי בניה

 356. תביעת קיבוץ על זכויות במקרקעין

 357. תוספת בניה על הגג ללא היתר

 358. תוקף חוזה בעל פה

 359. תחולת חוק המכר דירות

 360. תחרות בין בעל זכות לא רשומה לבין נושה

 361. תחרות בין זכויות במקרקעין

 362. תיקון חלקי בלבד של ליקויי בניה

 363. תיקון טעויות בפסק דין בערעור

 364. תיקון לוח זכויות במקרקעין

 365. תיקון ליקויי בטיחות בכינוס נכסים

 366. תיקון רישום בטאבו

 367. תיקון רישום בטאבו לאחר העתקת לוח הזכויות

 368. תיקון רישום בית משותף

 369. תיקון שומה היטל השבחה

 370. תניית בוררות בהסכם בבית דין רבני

 371. תניית פיצוי מוסכם בחוזה מכר

 372. תניית שיפוי בהסכם קומבינציה

 373. תצהיר מתנה במקרקעין

 374. תקיפת פסק דין מוסכים

 375. תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 376. תשלום דמי תיווך חלקיים

 377. תשלום על עבודות אחזקה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון