פסיקה בנושא דיני מיסים

 1. אגרת הוצאה לפועל חוב משכנתא בפיגור

 2. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 3. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 4. אגרת עבודות פיתוח ציבוריות

 5. אוטובוס זעיר מס קנייה

 6. אחריות מנהל לעבירות מס - סעיף 119 לחוק מע''מ

 7. אחריות מקצועית בעסקת קומבינציה

 8. אי הגשת דוחות למס הכנסה במועד

 9. אי הגשת דוחות מע''מ

 10. אי הגשת דוחות תקופתיים

 11. אי הגשת דוח מע''מ בזמן

 12. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 13. איחוד עוסקים במע''מ

 14. איחוד עוסקים במע''מ - סעיף 56

 15. איחור בהגשת השגה במס

 16. אי ניהול ספרים

 17. אי ניכוי מס במקור

 18. אישור הסכם לתיקון שומות

 19. אישור העדר חובות בעירייה

 20. אישור חשבונית זיכוי

 21. אישור עירייה להעברת זכויות

 22. אי תשלום חובות ארנונה

 23. אי תשלום מס שנוכה

 24. אמנה למניעת כפל מס

 25. ארנונה למפעלי תעשיה

 26. ארנונה על הים

 27. ארנונה על מחזיק בנכס

 28. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 29. ארנונה על קווי תשתית

 30. בדיקת סבירות הכנסה ע''י פקיד השומה

 31. בדיקת סחורה במכס

 32. בחינת מהות עסקת מכר לצורכי מס

 33. ביטול בדיעבד של כתב אישור

 34. ביטול התחייבות לתת מתנה

 35. ביטול חיוב במכס

 36. ביטול ניכוי מס תשומות

 37. ביטול עיקול פקיד שומה

 38. ביטול צו לפי פקודת מס הכנסה

 39. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 40. ביקורת מס סמויה

 41. בעלות רכב מעוקל

 42. בקשה טרומית לביטול שומה

 43. בקשה לבטל את כתב האישום בעבירות מס

 44. בקשה לדחיית ערר מס רכישה

 45. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 46. בקשה למינוי מנהל שותפות

 47. בקשה לתיקון שומה

 48. בקשת רשות ערעור - עבירות מע''מ

 49. גביית ארנונה מופרזת

 50. גביית חוב למגן דוד אדום

 51. גזר דין בעבירות מס

 52. גזר דין בעבירות מע''מ

 53. גלגול מס

 54. דו''ח לא נכון ללא הצדק סביר

 55. דחיית בקשה לדחות תביעה על הסף - מיסוי מקרקעין

 56. דחיית בקשה לתיקון שומות

 57. דחיית השגה על שומות מס אחרי שנה

 58. דחיית שומה עצמית

 59. דחיית תביעה בגין סיכויים נמוכים

 60. דחיית תביעת החזר ארנונה

 61. דחיית תשלום קנס מע''מ

 62. דיווח כוזב למע''מ

 63. דיני מיסים במשפט העברי

 64. דירה יחידה מס רכישה

 65. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 66. דמי היתר תחנת דלק

 67. דמי ניהול הוצאה מוכרת

 68. דרישה להחזר תשלום מכס

 69. האם המדינה צריכה להוציא חשבונית מס

 70. האם הקונה יכול לערער על מס שבח

 71. האם השכרה למגורים פטורה ממע''מ

 72. האם מס רכישה חלק משווי העסקה

 73. האם מקדמה מהווה הכנסה לצורכי מס

 74. האם ניתן להגיש ערעור מס בהליך אזרחי רגיל

 75. האם שווי המכירה כולל הוצאות פינוי

 76. האם שווי עסקה כולל דמי פיתוח

 77. האם שכירות נחשבת הכנסה מעסק

 78. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 79. הגדרת דירת מגורים

 80. הגדרת דירת מגורים מזכה

 81. הגדרת מוסד כספי

 82. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 83. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 84. הגדרת ''מקבל שירות'' לתושב חוץ

 85. הגדרת קרוב חוק מיסוי מקרקעין

 86. הגנה על קניין לפי דיני היושר

 87. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 88. הגשת דוחות לא נכונים

 89. הגשת ערעור מס באיחור

 90. ההבדל בחישוב מס לפי חוק מיסוי מקרקעין לבין חוק מע''מ

 91. הוכחת ''כוונה'' להעלים מיסים

 92. הוצאות בניה בעסקת קומבינציה

 93. הוצאות מותרות בניכוי

 94. הוצאת חשבונית לפני פתיחת עסק

 95. הוצאת חשבונית שלא כדין

 96. הוראת שעה מס שבח - מס מכירה

 97. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 98. החזר דמי היתר בגין שינוי ייעוד המגרש

 99. החזר היטל השבחה

 100. החזר מיסים עקיפים

 101. החזר מכס

 102. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 103. החזר מס עודף

 104. החזר מס קניה

 105. החזר מס קניה של חוב אבוד

 106. החזר מס רכישה

 107. החזרת תפוס במכס

 108. החלטה בעניין הוצאות הצדדים בתביעה

 109. החלטה 737 מינהל מקרקעי ישראל

 110. החרמת רכב במכס - יבוא רכב מארה''ב

 111. היטל סלילה - דמי השתתפות

 112. היטל פיתוח מסילות ברזל

 113. היפוך נטל הראיה בערעור מס

 114. הכנסה אינטגרלית

 115. הכרה בדירת מגורים יחידה

 116. הכרה בחוב אבוד והוצאות פחת

 117. הכרה בחוב אבוד מע''מ

 118. המחאת חיובים

 119. הנורמה האנטי תכנונית

 120. הנחה במס שבח

 121. הנחה - זיכוי מס על הפקעה

 122. הסברים לגידול הון

 123. הסברים להפרשים בין הצהרות הון

 124. הסכם שכר טרחה מקרקעין

 125. העברת הפסדים לשנה הבאה

 126. העברת כספי פטור ממס שבח לכונס הנכסים

 127. הפרטים בחשבונית מס

 128. הפרשי הון השוואת הצהרות הון

 129. הפרשי הון לא מוסברים

 130. הפרת הסכם גביית ארנונה

 131. הצהרה על רווח גדול מדי במס הכנסה

 132. הצהרות הון של קבלן

 133. הצהרות כוזבות במכס

 134. הצהרת הון גבוה בגלל הלוואה

 135. הצהרת הון גבוה בגלל תמיכה כספית של קרובי משפחה

 136. הקטנת מס רכישה

 137. הקלה בעונש על עבירות מס בשל נסיבות אישיות

 138. הקצאת מניות - חלוקת דיבידנד - מס הכנסה

 139. השבחת נכס בשכירות

 140. השבת מס שנגבה ביתר

 141. השתמטות מתשלום מס קניה

 142. התיישנות היטל השבחה

 143. התיישנות חלק מתביעה

 144. התערבות בית המשפט בהחלטת רשות מוסמכת בארה''ב

 145. זיוף חשבוניות

 146. זיוף חשבוניות מס

 147. זיכוי בעבירות מס

 148. זכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין

 149. זכות העיון במס הכנסה

 150. חברת קש חשבוניות פיקטיביות

 151. חוב בהליך פשיטת רגל

 152. חוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים

 153. חוב מס שבח לכונס נכסים

 154. חוב סוכן עמילות מכס

 155. חוב שירותי עמילות מכס

 156. חובת ניהול ספר הזמנות

 157. חובת ניהול ספרים

 158. חובת ניהול ספרים נהג מונית

 159. חוזה לקביעת שומת מס בפשרה

 160. חוזים מפוצלים - עסקה מפוצלת

 161. חזרה מהודיה בעבירות מס

 162. חיוב אישי מנהל חברה בארנונה

 163. חיוב בכפל מס בגין חשבונית פיקטיבית

 164. חיוב בתשלום כפל מס

 165. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 166. חילוט סחורה במכס בגין הפרת זכויות יוצרים

 167. חיסיון דו''ח חקירה של מס הכנסה

 168. חיסיון הסכם שומה

 169. חשבוניות בלי פירוט

 170. חשבוניות זרות

 171. חשבוניות מס שלא כדין

 172. חשבוניות פיקטיביות

 173. חשבוניות פיקטיביות - עונש מאסר

 174. חשבונית על עבודה שלא בוצעה

 175. טוטאל לוס רכב של המדינה

 176. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 177. טענות עובדתיות חלופיות - דיני מיסים

 178. טענת מתנות מקרובי משפחה בהצהרת הון

 179. יבוא מכשיר חקלאי - מכס

 180. כללי מקור

 181. כפל מס לפי חוק מע''מ

 182. כפל מע''מ בגין הוצאת חשבוניות שלא כדין

 183. כתב אישום בעבירות מע''מ

 184. כתב אישום מס הכנסה

 185. מאסר בפועל בעבירות מע''מ

 186. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 187. מהו מס ערך מוסף

 188. מהי הצהרת הון

 189. מהי חשבונית פיקטיבית

 190. מוסד כספי מע''מ

 191. מועד החיוב במס עבודות בניה

 192. מועד משלוח צו שומה

 193. מועד רכישת מקרקעין

 194. מחילת חובות ספקים

 195. מחיר נכס שהתקבל בירושה

 196. מי משלם אגרת טלויזיה

 197. מי משלם מע''מ

 198. מי נחשב תושב אילת

 199. מיסוי חכירה במקרקעין

 200. מיסוי נאמנויות

 201. מיסוי עסקה מלאכותית

 202. מיקור חוץ של הוצאות - מס הכנסה

 203. מכון רישוי ארנונה

 204. מכירת חלק מדירה - מס רכישה

 205. מכירת מוניטין מס הכנסה

 206. מכירת מקרקעין על ידי מלכ''ר

 207. מלכ''ר או עוסק מורשה

 208. ממצאי חקירה במס הכנסה ומע''מ

 209. מס בולים

 210. מס במכירת מניות עובד

 211. מס הכנסה מוסד ציבורי

 212. מס הכנסה על שיפורים במושכר

 213. מס הכנסה על שכר דירה

 214. מס יבוא רכב

 215. מסילת רכבת ארנונה

 216. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 217. מס עיזבון מקרקעין

 218. מס על דיבידנד בחברה משפחתית

 219. מס על הפסד מניירות ערך

 220. מס על שירות לתושב חוץ

 221. מס על תרומות מחו''ל

 222. מס קניה על מוצרי קוסמטיקה

 223. מס קניה על מזגנים לרכב

 224. מס רכוש על מחזיק בקרקע

 225. מס רכישה לדירה יחידה

 226. מס רכישה מדורג או מס רכישה מלא

 227. מס רכישה על עסקה

 228. מס שבח במכירת משק חקלאי

 229. מס שבח מוסד ציבורי

 230. מס שבח מכירת דירה ע''י יורשים

 231. מס שבח על דירה מפוצלת

 232. מע''מ על הוצאות משפט

 233. מע''מ על הפרשי הצמדה וריבית בשטרי הון

 234. מע''מ על מכירת קרקע חקלאית

 235. מע''מ על שכר טרחת עורך דין

 236. מע''מ על תרומה תמיכה או סיוע

 237. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 238. משיכת כספים מקופת חברה - מס הכנסה

 239. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 240. נאמנות לפי חוק מיסוי מקרקעין

 241. נוסחה מתמטית לחישוב מס שבח

 242. נזק לרכב נכה צה''ל

 243. נטל ההוכחה בערעור מע''מ

 244. נטל הראיה בדיני מיסים

 245. ניהול ספר הזמנות

 246. ניהול קופה רושמת

 247. ניכוי דמי מפתח מס שבח

 248. ניכוי דמי ניהול

 249. ניכוי הוצאות הגנה במשפט

 250. ניכוי הוצאות השבחה ממס שבח

 251. ניכוי הוצאות מימון הלוואה לחלוקת דיבידנד

 252. ניכוי הוצאות משפטיות

 253. ניכוי הוצאות על עורך דין

 254. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 255. ניכוי הוצאות רכב בני זוג נשואים

 256. ניכוי מס בעסק לא אמיתי

 257. ניכוי מס מגורים של עובדים זרים

 258. ניכוי מס משנים קודמות

 259. ניכוי מס עוסק פלסטיני

 260. ניכוי מס על דירת מגורים

 261. ניכוי מס על הטבות לעובדים

 262. ניכוי מע''מ חשבונית כדין

 263. ניכוי מע''מ לעוסק פלסטיני

 264. ניכוי מקצבה חודשית

 265. ניכוי שכר טרחת עורך דין

 266. ניצול הטבות מס

 267. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 268. סבירות החלטת פקיד השומה

 269. סדר הבאת הראיות בערעור מס

 270. סודיות רשות המס

 271. סיווג הכנסה מיגיעה אישית

 272. סיווג מכס

 273. סיווג נכס ארנונה

 274. סיווג נכס בית מלאכה

 275. סיווג נכס תעשיה ומשרדים

 276. סיווג שונה

 277. סילוק יד ממקרקעין - ערעור

 278. סמכות נציב מס הכנסה לתקן שומות

 279. סעד הצהרתי כנגד פקיד השומה

 280. סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין

 281. סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין

 282. סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין

 283. סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין

 284. סעיף 154 לפקודת המכס

 285. סעיף 200 לפקודת המכס

 286. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 287. סעיף 155 לפקודת מס הכנסה

 288. סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

 289. סרט קופה רושמת

 290. עבירות לפי פקודת מס הכנסה

 291. עבירות מס בישראל

 292. עבירות מס חמורות

 293. עבירות מס חמורות - ערעור

 294. עבירות מס סטודנט למשפטים

 295. עבירות מס - ערעור על חומרת העונש

 296. עונש מאסר בעבירות מס

 297. עונש על הוצאת חשבוניות פיקטיביות

 298. עיון בפרוטוקולים של ועדת מיסים עקיפים

 299. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 300. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 301. עיכוב במכס קניין רוחני

 302. עיכוב גביית קנס מע''מ

 303. עיכוב הליכי גבייה לפי פקודת המיסים

 304. עיכוב הליכים אזרחי עד לסיום ההליך הפלילי

 305. עיקול חשבון בנק רכבת ישראל

 306. עיקול נכסים של בן זוג בגין חוב לרשות המיסים

 307. עסקה מלאכותית

 308. עסק למטרת הונאת מס

 309. עסקת מכר או מימון בניה

 310. עסקת קומבינציה ומכירת דירה במקביל

 311. עקרון ההקבלה

 312. עקרון השוויון בהסדר פשרה

 313. ערעור המדינה בעבירות מס

 314. ערעור מנהלי על ארנונה

 315. ערעור מס - אולם אירועים

 316. ערעור מס בדלתיים סגורות

 317. ערעור מס הכנסה על פי מיטב השפיטה

 318. ערעור מס של חברת בנייה

 319. ערעור על גזר דין בעבירות מס

 320. ערעור על גזר דין העלמת מס

 321. ערעור על החלטת בית הדין לועדות ערר מס רכוש וקרן פיצויים

 322. ערעור על החלטת ועדת ערר לפי חוק מס רכוש

 323. ערעור על החלטת ועדת ערר נזק מלחמה

 324. ערעור על החלטת מנהל מע''מ

 325. ערעור על החלטת שמאי מכריע - היטל השבחה

 326. ערעור על היטל ביוב

 327. ערעור על הרשעה בעבירות מס

 328. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 329. ערעור על חומרת העונש בעבירות מס

 330. ערעור על חשבונית פיקטיבית

 331. ערעור על מאסר בפועל בעבירות מס

 332. ערעור על ניכוי מס תשומות

 333. ערעור על עבירות מע''מ

 334. ערעור על עונש בעבירות מס

 335. ערעור על פסילת ספרים

 336. ערעור על צו שומה

 337. ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה

 338. ערעור על שומות מס הכנסה

 339. ערעור על שומת מס

 340. ערעור על שומת מס הכנסה

 341. ערעור על שומת מס הכנסה לאחר הרשעה

 342. ערעור שומת עסקאות

 343. ערר מס רכישה

 344. ערר מס שבח

 345. ערר מס שבח - אגרה

 346. ערר על דחיית השגה - מס רכישה

 347. ערר על דחיית שומה עצמית

 348. ערר על חיוב במס רכישה

 349. פחת מס רכישה בניינים ישנים

 350. פטור בחילוף זכויות במקרקעין

 351. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 352. פטור מארנונה בטעות

 353. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 354. פטור מלא ממס שבח

 355. פטור ממכס - ערעור

 356. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 357. פטור ממס לנכה

 358. פטור ממס מכירה

 359. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 360. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 361. פטור ממס שבח כונס נכסים

 362. פטור ממס שבח לרשויות

 363. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 364. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 365. פטור מס שבח הוראת שעה

 366. פטור מס שבח מינוי כונס נכסים

 367. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 368. פטור מתשלום מס שבח

 369. פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח

 370. פסילת ספרים בגלל עניין טכני

 371. פסילת ספרים של מוסך

 372. פער בין הצהרות הון

 373. פרשנות דיני המס

 374. פתיחת שומה בהסכמה

 375. פתיחת שומות מס בהסכם

 376. צו גילוי ועיון במסמכים בערעור מס הכנסה

 377. צילום חומר חקירה בערעור מס

 378. קביעת שווי עסקה ע''י מס הכנסה

 379. קביעת שומה לפי סעיף 82 לחוק מס ערך מוסף

 380. קביעת שומות שנה לאחר ההשגה

 381. קבלת ערעור מס על הסף

 382. קונטיינרים - ארנונה

 383. קיזוז הפסדים בחברה לאחר שינוי שליטה

 384. קיזוז הפסדים בחברה משפחתית

 385. קיזוז הפסדים לפי חוק עידוד השקעות

 386. קיזוז הפסדים שוטפים

 387. קיזוז הפסדים של חברת בת

 388. קיזוז חיובים בגין 2 עסקאות

 389. קיזוז מס עסקאות שלא כדין

 390. קיזוז מס רכישה מחובות החברה

 391. קיזוז מס תשומות

 392. קיזוז מס תשומות בחשבונית

 393. קיזוז מע''מ בגין חשבוניות עמלה

 394. קיזוז מע''מ תשומות

 395. קנס כפל מס מע''מ

 396. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 397. קרקע תפוסה

 398. ריבית שיפוי גמלאות נפגעי תאונות דרכים

 399. רישום חשבוניות כוזבות

 400. רכישת דירה בנאמנות

 401. שווי בית בהצהרת הון

 402. שווי המכירה לצרכי מס

 403. שווי המכירה מיסוי מקרקעין

 404. שווי הנכס נמוך משווי השוק

 405. שווי עסקה - ועדת ערר

 406. שווי עסקה סוגי מניות שונים

 407. שווי רכישה לצרכי מס רכישה

 408. שווי רכישה של מקרקעין

 409. שומה לא מנומקת

 410. שומה מוסכמת - ערר

 411. שומת מס ללא חתימה

 412. שחרור טובין מהמכס

 413. שחרור סחורה מהמכס

 414. שינויים בחשבונית מס

 415. שיפורים במושכר - מס הכנסה

 416. שיקולי ענישה בעבירות מס

 417. שירות לתושב חוץ

 418. שמירת תיעוד הנהלת חשבונות

 419. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 420. תביעה בגין תשלום על סחורה

 421. תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום ארנונה

 422. תביעה להחזר ארנונה

 423. תביעה על אגרת טלוויזיה

 424. תביעה על חוב שכירות רכב

 425. תביעות חוב של רשויות המס

 426. תביעת רשלנות נגד רואה חשבון

 427. תוצאה עסקית בלתי סבירה

 428. תיקון גובה ניכוי פחת

 429. תיקון שומות עקב טעות בשווי מקרקעין

 430. תעודת עובד ציבור פקיד שומה

 431. תפיסת מסמכים על ידי היאחב''ל למס הכנסה

 432. תשובה על השגה תוך שנה

 433. תשלום ארנונה עיכוב הליכי הוצל''פ

 434. תשלום מע''מ בהעדר הסכמה חוזית

 435. תשלומי מכס בגין טובין
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון