פסיקה בנושא דיני בנקאות

 1. אגרת הוצאה לפועל של משכנתא

 2. אחיזה כשורה בשטר

 3. אחריות הבנק כלפי ערבים

 4. אחריות ספק בעסקת אשראי טלפונית

 5. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 6. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 7. אי כדאיות כלכלית

 8. אי רישום הערת אזהרה

 9. אישור יתרת חוב

 10. אכיפת הסכם פשרה

 11. אכיפת שעבודים לטובת הבנק

 12. אספקת מוצר בכמות עודפת

 13. אשם תורם של בנק

 14. אשראי במסגרת ליווי בנקאי

 15. אשראי בריבית נמוכה לרכישת קרנות נאמנות

 16. בדיקת תעודה מזהה - תשלום בכרטיס אשראי

 17. בורר שנפטר

 18. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 19. ביטול הוראת קבע - הפרת הסכם

 20. ביטול החלטה בהעדר התייצבות בהתנגדות לביצוע שטר

 21. ביטול הסכם הלוואה לרכישת מגרש

 22. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

 23. ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ

 24. ביטול חתימה על משכנתא

 25. ביטול עיקולים בגין חוב של חברה זרה

 26. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 27. ביטול עסקה בגלל חתימה מזויפת

 28. ביטול עסקת אשראי

 29. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 30. ביטול ערבות בנקאית אוטונומית

 31. ביטול פסק דין בגין ערבות להלוואה

 32. ביטול פסק דין משוחזר

 33. ביטול פסק דין עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 34. ביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת

 35. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 36. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 37. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 38. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 39. ביטול צ'ק שנגנב

 40. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 41. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 42. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 43. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 44. בקשה לאכיפת שעבודים

 45. בקשה לא לחייב חשבון - אשראי דוקומנטרי

 46. בקשה לביטול מימוש משכנתא

 47. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 48. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 49. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 50. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 51. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 52. בקשה להורות למנהל המיוחד לדון בתביעת חוב

 53. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 54. בקשה להרחבת עיקולים

 55. בקשה לעיכוב הליכי מימוש נכס

 56. בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון

 57. בקשה לקבוע בעלות על זכויות במקרקעין

 58. בקשה לקביעת מועד פינוי מהבית

 59. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

 60. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 61. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 62. בקשת נאמן למכור מקרקעין

 63. בקשת נאמן למכירת משק

 64. בקשת נאמן על נכסי פושט רגל לעיכוב הליכים

 65. בקשת רשות להתגונן בתביעת בנק

 66. בקשת רשות להתגונן מפני תביעה לתשלום חוב

 67. בריחת עורך דין לחו''ל

 68. גביית יתר בהוצאה לפועל

 69. גריעת שיקים מהודעת הגבלה

 70. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 71. דחיית בקשה לביטול עיקול

 72. דחיית בקשה לביצוע בהוצל''פ

 73. דחיית בקשה להקטנת חוב

 74. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

 75. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצל''פ

 76. דחיית בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 77. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 78. דחיית בקשת מימוש המשכון

 79. דחיית בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 80. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 81. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 82. דחיית התנגדות פריעת שטר

 83. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 84. דחיית תביעה בגין שטר חוב

 85. דחיית תביעה משיקולי צדק

 86. דחיית תביעת חוב של בנק

 87. דיור חלופי לאחר פינוי

 88. דיני ערבות בנקאית

 89. דיני שליחות

 90. דרישה לפתוח חיסכון כתנאי לקבלת אשראי

 91. האם אפשר לבטל צ'ק

 92. האם מותר לקזז חוב בצ'ק פתוח

 93. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 94. הארכת מועד בגלל חופשה

 95. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 96. הארכת מועד להגשת התנגדות

 97. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 98. הבדל בין שם הנפרע לבין שם המסב

 99. הברחת נכס משועבד לבנק

 100. הגדרת שטר חליפין

 101. הגנה לכאורה בבקשת רשות להתגונן

 102. הגשת ראיות נוספות בערעור

 103. הגשת תביעה בחוסר תום לב

 104. ההבדל בין כשלון תמורה לבין טענת קיזוז

 105. הודעה לנושה על ביטול ערבות

 106. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 107. הוכחת ערבות אישית לחברה

 108. החלפת שיקים פגומים

 109. החתמת עולה חדש על הסכם

 110. הכחשת חתימה על צ'ק

 111. הכחשת חתימה על שטר חוב

 112. הלוואה בשוק האפור

 113. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 114. הלכת אפרופים הישנה

 115. הלכת שטיינמץ

 116. המחאת זכות עתידית

 117. המחאת חוב - בקשת רשות להתגונן

 118. המצאת אזהרה לחייב

 119. המשמעות של ביטול צ'ק

 120. הסבת צ'קים לבנק

 121. הסבת צ'ק לבנק

 122. העברה בנקאית בטלפון

 123. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 124. העברת בעלות למרות צו עיקול

 125. העברת תיק איחוד בהוצאה לפועל ללשכה אחרת

 126. העדר המצאה פורמלית

 127. העדר עילה

 128. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 129. הפסדים באופציות מעו''ף

 130. הפסקת אשראי בנק לפרויקט בניה

 131. הפסקת אשראי על ידי הבנק

 132. הפקדת ערובה לפי חוק החברות

 133. הפקדת ערובה - תושב עזה

 134. הפרת הוראות בנק ישראל

 135. הפרת חובת הזהירות של הבנק

 136. הפרת חובת נאמנות הבנק כלפי ערב

 137. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 138. הצעה ללקוח בבנק לקנות ניירות ערך

 139. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 140. הרמת מסך מעל דירקטורים

 141. הרשאה בחשבון בנק של הורה

 142. השלמת פרטים בצ'ק

 143. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 144. השתהות בניהול הליכים

 145. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 146. התחייבות כספית בניגוד לחוק יסודות התקציב

 147. התיישנות תביעה נגד ערב

 148. התנגדות לביצוע צ'ק

 149. התנגדות לביצוע צ'קים

 150. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 151. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 152. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 153. התנגדות לביצוע שטר

 154. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 155. התנגדות לביצוע שטרות

 156. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 157. התנגדות לביצוע שטר חוב

 158. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 159. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 160. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 161. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 162. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 163. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 164. התנגדות לביצוע שיק

 165. התנגדות לביצוע שיקים

 166. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 167. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 168. התנגדות להוצאה לפועל

 169. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 170. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 171. התניית שירות בשירות

 172. התערבות ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים

 173. ויתור על דיירות מוגנת

 174. ויתור על התיישנות

 175. זיוף חתימה על אישור מסירה

 176. זיוף חתימה על שיק

 177. זיכוי חשבון בנק בטעות

 178. זכויות נושה מובטח בהקפאת הליכים

 179. זכות העיכבון

 180. זכות הקיזוז של הבנק

 181. זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

 182. חוב בגין קניית משאיות

 183. חוב בחשבון בנק - בקשת רשות להתגונן

 184. חוב לבנק על מסחר באופציות

 185. חוב לחברת אשראי - תביעה בסדר דין מקוצר

 186. חוב שהצטבר בחשבון בנק

 187. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 188. חובת דיווח לפי התקנות לעידוד מחקר

 189. חובת דיווח על כספים בנאמנות

 190. חובת הגילוי כלפי ערב

 191. חובת הגילוי של הבנק

 192. חובת הודעה לערב

 193. חובת הזהירות של בנק

 194. חובת הנאמנות של הבנק

 195. חובת הנאמנות של הבנק כלפי הלקוח

 196. חובת מיצוי הליכים נגד החייב

 197. חובת תום הלב של הבנק

 198. חוות דעת מומחה להשוואת חתימות

 199. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 200. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 201. חזקת התמורה

 202. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 203. חיוב כפול של לקוח בנק

 204. חיוב על כרטיס אשראי גנוב

 205. חייב כמוגבל באמצעים - איחוד תיקים

 206. חילוט דירה

 207. חיסיון בנק לקוח מול גילוי מסמכים

 208. חריגה מהרשאה של מנהל תיקי השקעות

 209. חריגה ממסגרת אשראי מאושרת

 210. חתימה במצב שכרות

 211. חתימה מזוייפת על שטר

 212. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 213. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 214. חתימה על צ'ק ריק

 215. חתימת אדם שאינו יודע קרוא וכתוב

 216. חתימת הסבה

 217. טעות בדין

 218. טענה כי הבנק ניצל מצוקת אשראי

 219. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 220. טענת זיוף חתימה על שטר

 221. טענת כשלון תמורה

 222. טענת פרעתי במימוש משכנתא

 223. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 224. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 225. ייעוץ השקעות בבנק - פיצוי על הפסדים

 226. ייעוץ כושל בניירות ערך

 227. ייפוי כוח בבנק

 228. ייפוי כוח לרישום זכויות הבנק

 229. ייפוי כוח לרישום משכנתא לטובת צד ג

 230. יתרה לאחר מימוש משכון

 231. יתרת חוב בלתי נפרעת בחשבון בנק

 232. כימות סכום פסק דין

 233. כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב

 234. כשלון תמורה חלקי שאינו קצוב

 235. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 236. לקוח בנק מועדף

 237. מהי ערבות

 238. מהי רשומה מוסדית

 239. מומחה לכתב יד - זיוף חתימה

 240. מחיקת המילים למוטב בלבד

 241. מחלוקת לגבי מטרת שטר חוב

 242. מטרת צ'ק ביטחון

 243. מימוש משכון על ידי הבנק

 244. מימוש ערבויות - חוק הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 245. מימוש ערבות ללא התראה

 246. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 247. מינוי רואה חשבון מטעם בית המשפט

 248. מיצוי הליכים נגד ערב

 249. מכירת שעבוד על מקרקעין בהסכם פשרה

 250. ממתי מתחיל חוב ערב לנושה

 251. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 252. מסירת צ'ק תחת לחץ

 253. משיכת כספים מחשבון נפטר עם צו ירושה

 254. משכון תיק השקעות

 255. מתי ניתן להגיש המרצת פתיחה

 256. מתן רשות להתגונן מוגבלת

 257. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה

 258. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 259. נטל ההוכחה בטענת זיוף חתימה

 260. נטל השכנוע

 261. סילוק משכנתא עקב פטירה

 262. סכסוך משפחתי בבית המשפט

 263. סמכות המפקח על הבנקים

 264. סמכות עניינית בסכסוך משפחתי בעניין כספי

 265. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 266. סמכות ראש ההוצאה לפועל בענייני קיזוז

 267. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 268. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 269. סעד הצהרתי במטלטלין

 270. סעד הצהרתי - מועד למימוש משכנתא

 271. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 272. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 273. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 274. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 275. סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל - סמכות עניינית

 276. סעיף 61 לחוק החוזים

 277. סעיף 26 לחוק הערבות

 278. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 279. סעיף 29 לפקודת השטרות

 280. עיכוב ביצוע צו פינוי

 281. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 282. עיכוב בשחרור מניות

 283. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 284. עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 285. עיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פסק דין

 286. עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות

 287. עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל

 288. עיכוב הליכי פינוי של חלקה

 289. עיכוב מימוש בטוחות

 290. עיכוב מימוש הערבות

 291. עיקול זכות עתידית

 292. עיקול זמני במעמד צד אחד

 293. עיקול חשבון משותף

 294. עיקול נכס בבעלות משותפת

 295. עיקול צד ג - זכות קיזוז חובות

 296. עמלת רישום פעולה - תביעה ייצוגית

 297. עסקאות נוגדות במשכון

 298. ערבות אישית לחברה

 299. ערבות בדק

 300. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 301. ערבות בנקאית אוטונומית

 302. ערבות בנקאית כבטוחה לאשראי

 303. ערבות לחובות חברה - בקשת רשות להתגונן

 304. ערבות לשטר

 305. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 306. ערעור על דחיית תביעה נגד בנק לאומי

 307. ערעור על מימוש משכנתא

 308. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 309. פגם בבקשה לביצוע שטר

 310. פגם בערבות בנקאית במכרז

 311. פינוי מבנה בבעלות משותפת

 312. פיצוי בגין מענק מדד

 313. פיצוי בשווי התמורה ממכירת דירה במשכנתא

 314. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

 315. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 316. פיצוי על נזק מעקלים

 317. פיצוי על עיכוב משיכת כספים מהבנק

 318. פירוק שיתוף בין בני זוג ללא ייצוג עורך דין

 319. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 320. פסילת חוות דעת משלימה

 321. פסיקת ריבית

 322. פסק דין בהעדר הגנה בתביעה ממוכנת

 323. פסק דין הצהרתי בבית הדין השרעי

 324. פסק דין הצהרתי – ביטול משכנתא

 325. פסק דין הצהרתי מטלטלין

 326. פעולות ללא הרשאה בחשבון משותף

 327. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 328. פרשנות הסכם

 329. פרשנות חוזה עסקי

 330. פתיחת חשבונות תוך התניית שירות בשירות

 331. צו מאסר הוצאה לפועל

 332. צו מניעה העברת דמי השכירות

 333. צו מניעה מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 334. צו מניעה - עיכוב מימוש השעבוד

 335. צו תפיסת רכב

 336. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 337. צ'ק מוסב שחזר

 338. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 339. צ'ק של אדם שנפטר

 340. צ'ק שעבר זמנו

 341. קביעת גובה צו תשלומים

 342. קבלת ערעור על צו מניעה

 343. קיזוז חוב חשבון אישי כנגד חשבון שותפות

 344. קיזוז חוב קצוב

 345. ריבית גבוהה מדי במשכנתא

 346. ריבית מקסימלית לפי חוק הריבית

 347. ריבית על חוב במטבע חוץ

 348. רישום בעלות על רכב במשרד הרישוי

 349. רשות להתגונן ללא חקירת המצהיר

 350. רשות להתגונן סדר דין מקוצר בכפוף להפקדת ערבות בנקאית

 351. רשלנות בניהול חשבון בנק

 352. רשלנות בנק - אי עריכת ביטוח חיים

 353. רשלנות בנק בניהול חשבון

 354. רשלנות בשמירה על קוד כרטיס אשראי

 355. שחרור משכנתא לטובת הבנק

 356. שטר חוב לבטחון בלבד

 357. שטר טובה

 358. שימוש בכרטיס אשראי גנוב

 359. שימוש בצ'קים או כרטיס אשראי בהליך פשיטת רגל

 360. שינוי מועד פרעון שטר חוב

 361. שיקים ללא כיסוי

 362. שכר טרחת כונסי נכסים

 363. שלילת פנסיה

 364. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 365. תביעה בסדר דין מקוצר - חוב לבנק

 366. תביעה בסדר דין מקוצר על יתרת חוב

 367. תביעה כפולה

 368. תביעה לביטול משכנתא

 369. תביעה לחייב השתתפות בחובות חברה

 370. תביעה לפרעון הלוואה

 371. תביעה לפרעון יתרת חוב

 372. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 373. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 374. תביעה נגד בנק בעניין שיק בנקאי

 375. תביעה נגד בנק דיסקונט

 376. תביעה נגד בנק לאומי

 377. תביעה נגד בנק - מצג שווא

 378. תביעה נגד מנהל חברה בגין הפרת צו עיקול

 379. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 380. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 381. תביעה של בנק ירושלים בע''מ

 382. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 383. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 384. תביעת חוב עמותה

 385. תביעת רשלנות - פרעון משכנתא

 386. תום לב אובייקטיבי בדיני שטרות

 387. תום לב בבקשה לכינוס נכסים

 388. תום לב בדיני שטרות

 389. תום לב בהוצאה לפועל

 390. תוקף ערבות לאחר פרישה מחברה

 391. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 392. תיקון שם הזוכה בכתב התביעה

 393. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 394. תפיסת רכב שלא כדין

 395. תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר

 396. תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי

 397. תשלום בשטרות מזויפים

 398. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון