פסיקה בנושא משפט מסחרי

 1. אגרת סעד הצהרתי

 2. אחריות אורגן

 3. אחריות אישית בנזיקין של מנהל חברה

 4. אחריות אישית בעלי מניות

 5. אחריות אישית לפי פקודת החברות

 6. אחריות אישית של אורגן בחברה

 7. אחריות אישית של בעל מניות

 8. אחריות אישית של נאמן

 9. אחריות נושאי משרה בתאגיד

 10. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 11. איחור בהגשת תביעת חוב

 12. אישור הסדר נושים למנהלי חברה

 13. אישור פשרה בין בעלי תפקיד בבנק למסחר

 14. אישיות משפטית נפרדת

 15. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

 16. אי שיתוף פעולה עם חוקרים של הכנ''ר

 17. אי תשלום עבור סחורה

 18. אכיפת הסכם העברת מניות

 19. אכיפת שעבוד על פי איגרת חוב

 20. אפליית עובדים בהסדר נושים

 21. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 22. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 23. ביטול הליך פשיטת רגל

 24. ביטול הסדר נושים

 25. ביטול הענקה

 26. ביטול הצעה לרכישת נכס

 27. ביטול חלוקת נכסי החברה בפירוק מרצון

 28. ביטול מינוי מנהל מיוחד

 29. ביטול עסקת העברת מניות

 30. ביטול פירוק מרצון

 31. ביטול פסק בוררות

 32. ביטול פסק משקם

 33. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 34. ביטול צו פירוק זמני במעמד צד אחד

 35. בקשה לאישור דו''ח מפרק

 36. בקשה לאישור הסדר נושים

 37. בקשה לאישור תביעה נגזרת

 38. בקשה לאכיפת אגרת חוב

 39. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 40. בקשה לביטול החלטות משקם

 41. בקשה לביטול מכר בכינוס נכסים

 42. בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב

 43. בקשה להכריח למכור מניות

 44. בקשה למינוי מפרק זמני

 45. בקשה למתן הוראות

 46. בקשה למתן הוראות בפרשת חפציבה

 47. בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה

 48. בקשה למתן הוראות נגד צד שלישי

 49. בקשה למתן הוראות שכר טרחת עורך דין

 50. בקשה למתן הפטר

 51. בקשה למתן צו הקפאת הליכים

 52. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 53. בקשת ביטול הליך התמחרות

 54. בקשת החלפת מפרק חברה

 55. בקשת המנהל המיוחד לתפיסת רכב

 56. בקשת חייב לפשיטת רגל

 57. בקשת כונס נכסים לאישור הסכם

 58. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 59. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל

 60. בקשת מפרק זמני למכירת רכב

 61. בקשת נאמן בהקפאת הליכים

 62. בקשת נאמן להעביר כספים

 63. בקשת נאמן לתפוס נכסים

 64. בקשת נושה מובטח למימוש ערובה

 65. בקשת צו הקפאת הליכים במעמד צד אחד

 66. גבייה כפולה בתרמית

 67. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

 68. דוגמא להכרזה על חייב פושט רגל

 69. דחיית בקשה להחזר מע''מ ע''י ראש ההוצל''פ

 70. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 71. דחיית בקשה למינוי מפרק

 72. דחיית בקשת פשיטת רגל

 73. דחיית תשלומים בהסדר נושים

 74. דין קדימה בפירוק לרשויות המס

 75. דרישת תום לב באישור תביעה נגזרת

 76. האישיות המשפטית הנפרדת

 77. האם הסדר נושים גובר על דיני הערבות

 78. הארכת מועד להגשת תביעת חוב

 79. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 80. הארכת מעצר מנהל תאגיד

 81. האשמות נגד כונס נכסים

 82. הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 83. הבראת מפלגה

 84. הברחת נכסים של חברה

 85. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

 86. הגבלת עבירות

 87. הגדרת הרמת מסך

 88. הגשת תביעת חוב באיחור

 89. הוכחת חדלות פרעון חברה

 90. הוספת סעד לכתב תביעה

 91. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 92. החזר דמי שכירות על נכס משועבד

 93. החזר משכורת מעוקלת

 94. החלטה בבקשת פירוק חברה

 95. הטעיה בזהות הזוכה במכרז

 96. הכחשת חתימה על ערבות

 97. הליך מתן הוראות

 98. המחאת חוב לפני פירוק חברה

 99. הסתבכות בחובות בתום לב

 100. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 101. העברת כספים למנהל חברה בפירוק

 102. העדפת מרמה

 103. העלמת מיסים פשיטת רגל

 104. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 105. הפרת הסכם בגין איחור בתשלום

 106. הפרת חוזה לטובת צד שלישי

 107. הצהרה על בעלות במניות

 108. הצהרת בעלות על עגורן

 109. הקדש לצרכי צדקה

 110. הקפאת הליכים

 111. הרמת מסך בגין חוב ארנונה

 112. הרמת מסך בגין קיפוח נושא

 113. הרמת מסך בגין תרמית

 114. הרמת מסך בחברה בחו''ל

 115. הרמת מסך בחברה משפחתית

 116. הרמת מסך בסדר דין מהיר

 117. הרמת מסך בשל הברחת נכסים

 118. הרמת מסך ההתאגדות

 119. הרמת מסך חברה קטנה

 120. הרמת מסך לפי חוק החוזים

 121. הרמת מסך לפי פקודת הנזיקין

 122. השמטת פרטים של חייב

 123. השתק עילה מעשה בית דין

 124. התחייבות אישית לפרעון חוב חברה

 125. התחייבות להעברת דיבידנד

 126. התחשבנות בין חברות

 127. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 128. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 129. התמחרות לאחר פירוק שותפות

 130. התנאים למתן סעד זמני

 131. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 132. התנגדות הכנ''ר לבקשת פשיטת רגל

 133. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

 134. התנגדות להליך מקוצר

 135. התנגדות למכירת חלק ממניות החברה

 136. התנגדות לפשיטת רגל

 137. זכות העיון של דירקטור במסמכי החברה

 138. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

 139. זכות הקיזוז בפירוק חברה

 140. זכות וטו של המיעוט בחברה

 141. זכות עכבון קבלן

 142. זכות עצמאית של נאמן בחשבון בנק

 143. חוב אישי של מנהל חברה בפירוק

 144. חוב חברת אם לחברת בת בפירוק

 145. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

 146. חוב כספי עסקאות יבוא

 147. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 148. חובת הגילוי בדיני חוזים

 149. חובת הזהירות של הבנק כלפי מי שאינם לקוחותיו

 150. חוזה למראית עין

 151. חוסר תום לב בפשיטת רגל

 152. חיוב אישי הרמת מסך

 153. חיוב אישי של נאמן בהקפאת הליכים

 154. חיוב חברה בהפקדת ערובה להוצאות משפט

 155. חיוב קופת כינוס בתשלומי ארנונה

 156. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 157. חתימה מזויפת של מורשה חתימה

 158. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

 159. חתימת מושך צ'ק

 160. טעות בשיקול דעת עסקי

 161. טעמים מיוחדים להגשת תביעת חוב

 162. טענת אי חוקיות

 163. יהלומים בחזקת חברה בפירוק

 164. יחסי עובד מעביד בהליכי פירוק חברה

 165. יחסי עובד מעביד בין נושה לבין חברה בפירוק

 166. כשלון עסק פשיטת רגל

 167. כתב העברת מניות

 168. מה זה הרמת מסך

 169. מה זה כונס נכסים

 170. מה זה פשיטת רגל

 171. מהי הרמת מסך

 172. מהי תביעה נגזרת

 173. מועד בירור תביעת חוב

 174. מימון דק

 175. מימוש נכס משועבד

 176. מימוש שעבוד ציוד

 177. מינוי כונס נכסים

 178. מינוי כונס נכסים זמני

 179. מינוי כונס נכסים מטעם הנושים

 180. מינוי כונס נכסים על מקרקעין

 181. מינוי עו''ד לכונס נכסים של דירה

 182. מכירת מניות בחסר

 183. מכירת קזינו

 184. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 185. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

 186. מצג שווא במו''מ למכירת מניות

 187. ניהול מו''מ בתום לב

 188. ניהול עסק בתרמית

 189. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

 190. סדר היום באסיפה הכללית

 191. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

 192. סיכויי ערעור אזרחי

 193. סכסוך בין קבלנים על בעלות במניות

 194. סמכויות מנהל מיוחד

 195. סמכות חקירה של כונס נכסים

 196. סמכות חקירה של מפרק

 197. סעד הערכה בתביעה ייצוגית

 198. סעיף 353א לחוק החברות

 199. סעיף 119(א) לחוק יישום תכנית ההתנתקות

 200. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 201. סעיף 267 לחוק החברות

 202. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 203. סעיף 25 לחוק החוזים

 204. סעיף 34 לחוק המכר

 205. סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין

 206. סעיף 374 לפקודת החברות

 207. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 208. עבירות בפירוק חברה

 209. עיון חוזר בבקשת פירוק

 210. עיכוב הליכים לאחר מינוי כונס נכסים

 211. עיכוב פירוק חברה

 212. עילות להרמת מסך

 213. עיקול משכורת עצמאי

 214. ערבות אוטונומית

 215. ערובה להוצאות חברה

 216. ערובה להוצאות חוק החברות

 217. ערעור מנהל חברה

 218. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 219. פגמים בכריתת חוזה להעברת מניות

 220. פינוי חומרים מסוכנים ממפעל

 221. פיצוי על אי רישום מניות

 222. פיצול דיון בבקשה להגשת תביעה נגזרת

 223. פירוק חברה בבית דין לעבודה

 224. פירוק חברה בגין הפסקת פעילות

 225. פירוק חברה זרה בישראל

 226. פירוק חברה לבקשת מס הכנסה

 227. פירוק חברה מטעמי צדק

 228. פירוק חברה ממשלתית

 229. פירוק חברה סולבנטית

 230. פירוק חברה עם מעט בעלי מניות

 231. פסילת נאמן

 232. פסיקה בנושא הרמת מסך

 233. פסק דין נגד שותפות

 234. פסקי דין פשיטת רגל

 235. פסק משקם

 236. פעילות לא חוקית כעילה להרמת מסך

 237. פרשנות חוזים

 238. פרשת חפציבה

 239. פשיטת רגל בגין ביטול היתר בניה

 240. פשיטת רגל בגלל ברמה

 241. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

 242. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

 243. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

 244. פשיטת רגל בגלל סמים

 245. פשיטת רגל במקום תשלום לנושים

 246. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

 247. פשיטת רגל עקב עבירות מס

 248. פשיטת רגל של בני זוג

 249. פשיטת רגל של מובטל

 250. צו העברת מניות

 251. צו הקצאת מניות

 252. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

 253. צו מניעה זמני האוסר להציק אישית

 254. צירוף מנהל חברה לבוררות

 255. צירוף נאמן להליך

 256. צירוף צד ג' להליך מימוש משכנתא

 257. צ'ק חוזר לאחר התחשבנות שותפות

 258. קבלת בקשת צו כינוס

 259. קיפוח בעל מניות בחתימה על מסמכים

 260. קיפוח המיעוט בחברה

 261. קניית 100% מהון המניות

 262. קריסה כלכלית של גן אירועים

 263. רשות מוגבלת להתגונן

 264. שימור בעלות בחוזה

 265. שימוש לרעה במסך ההתאגדות

 266. שינוי אחריות בעלי המניות

 267. שינוי תקנון החברה

 268. שכר טרחת כונס נכסים

 269. תביעה אישית על יתרת חוב חברה

 270. תביעה בבית משפט או תביעת חוב

 271. תביעה בגין אספקת דלקים ושמנים

 272. תביעה בגין רכישת חלקי חילוף

 273. תביעה בנושא עסקאות יהלומים

 274. תביעה ייצוגית בדיני ניירות ערך

 275. תביעה ייצוגית בנושא פרשנות סעיף בחוק

 276. תביעה להסרת קיפוח

 277. תביעה לפירוק שיתוף בחלקה

 278. תביעה לתשלום יתרת התמורה החוזית

 279. תביעה נגד יואב כץ

 280. תביעה נגזרת אגודה שיתופית

 281. תביעה נגזרת נגד חברי מועצת המנהלים

 282. תביעה נגזרת של קיבוץ

 283. תביעת חוב בגין דמי שכירות

 284. תביעת חוב דמי ביגוד

 285. תביעת חוב זכויות יוצרים

 286. תביעת חוב על סחורה

 287. תום לב בהליכי פש''ר

 288. תום לב בפשיטת רגל

 289. תיקון בקשה לחיוב באחריות אישית לחובות חברה

 290. תיקון בקשה לחיוב נושא משרה

 291. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 292. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 293. תנאים להרמת מסך

 294. תניית שימור בעלות

 295. תפיסת מתנות נישואין בפשיטת רגל

 296. תרמית בדיני החברות
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון