פסיקה בנושא דיני עבודה

 1. אופציות לעובדים

 2. אופציות על מניות לעובדים

 3. אחריות אישית בשותפות

 4. אחריות המעביד למניעת הטרדה מינית

 5. איחור בתשלום קצבאות ביטוח לאומי

 6. אי ידיעת המעסיק כי העובדת בהריון לפני פיטורים

 7. איסור על עובדים זרים להחליף מעסיק

 8. אישור פסק בוררות בעל פה

 9. אי תשלום המעסיק לביטוח לאומי

 10. אי תשלום שעות נוספות הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 11. אכיפת חוזה עבודה אישי

 12. אתיקה של רשמים

 13. ביטול הסכם פרישה

 14. ביטול מינוי לתפקיד בעירייה

 15. ביטול מכרז מינוי פרקליט

 16. ביטול מכתב פיטורים למורים

 17. ביטול פסק דין בית הדין הארצי לעבודה

 18. ביקורת שיפוטית על חופש אקדמי

 19. ביקורת שיפוטית על לשכת עורכי הדין

 20. בסיס השכר לתוספת תשלום למורים

 21. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות

 22. בקשה לתיקון שכר טרחה בפסק דין

 23. בקשת צד בסכסוך קיבוצי

 24. בקשת רשות ערעור - צו למינוי כונס נכסים

 25. בקשת רשות ערעור שכנגד

 26. ברירת הדין בחוזה עבודה

 27. גזר דין בעבירת העסקת עובדים זרים

 28. גישור בבית הדין לעבודה

 29. גמול ניהול משרד החינוך

 30. גמלת שאירים לאלמן

 31. גמלת שאירים קרן מקפת לידועה בציבור

 32. גניבה ממעביד

 33. דחיית בקשה למתן חשבונות

 34. דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

 35. דחיית תביעת אפליה בעבודה

 36. דיני עבודה מול חוק הספורט

 37. דירוג שכר ברשות הנמלים

 38. דמי נסיעות לעובד עירייה

 39. דרישת ניסיון במכרז

 40. האם עריכת דין מהווה משרת אמון אישי

 41. הארכת חוזה בכירים

 42. הארכת מועד בגלל טעות בדין

 43. הארכת מועד בגלל טעות משרדית

 44. הארכת מועד להגשת ערעור בשל מצב רפואי

 45. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 46. הארכת מועד להישפט העסקת עובדים זרים

 47. הארכת מועד להישפט עקב מעבר דירה

 48. הבטחה שלטונית

 49. הגבלת העסקת עובד - ערעור

 50. הגבלת העסקת עובד - ערעור

 51. הגבלת חופש העיסוק

 52. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 53. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה

 54. הגבלת תחרות בחוזה עבודה

 55. הגבלת תחרות עובדים

 56. הגדלת המשכורת הקובעת לצורך פנסיה

 57. הגדרת ''תפקיד הנהלה'' בחוק שעות עבודה ומנוחה

 58. הגשת ערעור באיחור קל

 59. הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

 60. הודעה על טיפולי פוריות

 61. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 62. הוכחת שעות נוספות

 63. הוצאות משפט אישיות לנבחר ציבור

 64. הורדת שכר מורה בגין התבטאויות

 65. הזכות לעבוד

 66. החזר הוצאות אשפוז

 67. החזר הוצאות ניתוח ללא אישור קופת חולים

 68. החזר מענק השתלמות עובד מדינה

 69. החלפת מסלול פרישה

 70. החתמת כרטיס נוכחות

 71. הטלת הוצאות אישיות על נבחרי ציבור

 72. הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין

 73. הטרדה מינית בעבודה - דיון בדלתיים סגורות

 74. היתר עיסוק לחברות כוח אדם לעובדים זרים

 75. הכרה בתואר לצורך דירוג שכר

 76. הכרה בתואר מחו''ל - לטביה

 77. הלכת צ'ק פוינט

 78. הלנת שכר ברשויות המקומיות

 79. המשך עבודת עובד אצל הזכיין החדש

 80. הסכם קיבוצי בענף הבניין - עובדים זרים

 81. הסכם קיבוצי מיוחד למחלקת הפצה בידיעות אחרונות

 82. הסכמים חורגים

 83. העברת מורה לבית ספר אחר

 84. העסקת קרובי משפחה בבית חולים קפלן

 85. הפחתת פיצויי הלנה

 86. הפחתת פיצויי הלנת שכר

 87. הפחתת פיצויי הלנת שכר בגין מצב כלכלי

 88. הפליה של עובד בגין שירות מילואים

 89. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 90. הפרת הסכם קיבוצי בענף הטייס

 91. הפרת חובת אמון של עובד

 92. הצגת כרטיס נוכחות כראיה

 93. הקפאת פיטורים של מורה

 94. הרמת מסך בדיני עבודה

 95. השכר הקובע לפנסיה

 96. השלמת שעות נוספות בהסכם קיבוצי

 97. השעיית עובד ביטוח לאומי

 98. השפעת הסכם קיבוצי על זכויות גמלאים

 99. התחייבות עובד לאי תחרות כתנאי לשחרור פיצויים

 100. התיישנות בחוסר תום לב

 101. התנכלות בעבודה

 102. התעקשות מעסיק לא לשלם לעובד

 103. התערבות בג''צ בפסיקות בית הדין הארצי לעבודה

 104. התפטרות אחרי תאונת עבודה

 105. התפטרות בגין החזר הוצאות נסיעה

 106. התפטרות בגלל מחלת ילד

 107. התפטרות בגלל מצב בטחוני

 108. התפטרות בגלל נישואין

 109. התפטרות לצורך טיפול בילד

 110. התפטרות לרגל העתקת מגורים

 111. התפטרות עקב חילופי מעבידים

 112. התראה על התפטרות בגלל הרעת תנאים

 113. ויתור על זכויות עובדים בחוזה

 114. ועדה פריטטית

 115. ועדת התעסוקה במשרד הביטחון

 116. ועדת חריגים משרד הבריאות

 117. זכאות לתוספת דרגה עם פרישה

 118. זכויות גרושה לפנסיה של בעל שנפטר

 119. זכויות יורשים כספים בקרן פנסיה

 120. זכויות מלצר טיפים

 121. זכויות מתמחים במשפטים בבית משפט

 122. זכויות עובדים בפירוק חברה לדמי הודעה מוקדמת

 123. זכויות עובדים זרים ממולדובה

 124. זכויות עובדי שטחים

 125. זכויות עובדת זרה סיעודית

 126. זכויות רופאים משרד הביטחון

 127. זכויות שומרים

 128. זכות הטיעון

 129. זכות הטיעון במגזר הציבורי

 130. זכות שימוע לפני פיטורין

 131. חובת המעסיק למנוע הטרדה מינית

 132. חובת הנימוק בפיטורי צמצום

 133. חובת הנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 134. חודשי הסתגלות - הודעה מוקדמת

 135. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי

 136. חוק שעות עבודה ומנוחה

 137. חייל בקבע

 138. חיסיון דו''ח נוכחות עובדים

 139. חישוב שכר לעצמאי שהוכר כעובד שכיר

 140. טיפול בנכדים בשכר

 141. טלפון סלולרי לעובדי עירייה

 142. ידועה בציבור של עובד מדינה

 143. יחידת מיקוח

 144. יחסי עובד מעביד או עזרה משפחתית

 145. יחסי עובד מעביד בשותפות

 146. יחסי עובד מעביד - דמי לידה

 147. יחסי עובד מעביד – מבחנים

 148. יחסי עובד מעביד מטפל זר סיעודי

 149. יחסי עובד מעביד עצמאי

 150. יחסי עובד מעביד פרילנסר

 151. יחסי עובד מעביד - רבנים

 152. ייצוג הולם לנשים

 153. ימי מחלה לא מנוצלים של עובדי מדינה

 154. יציאה מהעבודה בלי להחתים כרטיס נוכחות

 155. ירידה בשכר בגין שינוי סיווג

 156. ישיבת דיווח בעניין הלנת שכר

 157. כתב אישום בגין פיטורים בהריון

 158. כתב ויתור פיצויי פיטורים

 159. כתב ויתור תביעות עובד

 160. להארכת מועד להגשת ערעור שכנגד

 161. מבחן ההשתלבות

 162. מבחן הפיקוח והשליטה

 163. מבטחים

 164. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 165. מועדי פרישה לפנסיית זקנה במבטחים

 166. מחיקת כתב תביעה על הסף

 167. מחלוקת לגבי נסיבות סיום יחסי עבודה

 168. מטפלות לגיל הרך - יחסי עובד מעביד

 169. מיהו המעסיק האחרון

 170. מימון טיפולי פוריות

 171. מימון טיפול רפואי בחו''ל ע''י קופת חולים

 172. מימון תרופה שלא בסל הבריאות

 173. מימון תרופת ארביטוקס לחולה סרטן

 174. מימוש אופציות לעובדים

 175. מימוש זכויות עובד תנובה שנפטר

 176. מינוי חשב מטעם בית הדין לעבודה

 177. מי נחשב למעסיק של עובד זר

 178. מיקור חוץ

 179. מכרז פנימי למשרת מנהל

 180. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 181. מעמד עו''ד בלשכת הסיוע המשפטי

 182. מענק למדענים במכון ויצמן

 183. מענק פרישה לרופא מומחה

 184. מעשה בית דין בבית הדין לעבודה

 185. משכורת דוקטור בהוראה

 186. משכורת נהג אמבולנס

 187. משכורת רופא מרדים

 188. משתתף חופשי

 189. נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין

 190. סדר דין מקוצר בבית דין לעבודה

 191. סיבות להפחתת פיצויי הלנת שכר

 192. סיכויי הערעור בבקשה להארכת מועד

 193. סירוב לבדיקת פוליגרף בתחילת העבודה

 194. סירוב עד להיחקר בבית דין לעבודה

 195. סמכות עניינית בית הדין לעבודה – סודות מסחריים

 196. סמכות עניינית - הסכמים קיבוציים

 197. סעד הצהרתי כספי

 198. סעד זמני בעניין רשימת לקוחות וסוד מסחרי

 199. עבודה במשמרות - הרעה בתנאי עבודה

 200. עבודה בשמירה למשך 9 חודשים

 201. עבודה חדשה לאחר התפטרות בגלל מצב רפואי

 202. עבודה פרטית נוספת

 203. עבירה על חוק שכר מינימום

 204. עבירה פלילית של עובד רשות מקומית

 205. עבירת אי תשלום שכר מינימום

 206. עבירת שימוש במאגרי מידע

 207. עדכון תעריפי רופאים בוועדות רפואיות

 208. עובדים זמניים בחברת החשמל

 209. עובד מקומי ישראלי

 210. עובד מקומי ישראלי - חישוב פיצויי פיטורים

 211. עונש ביטול שעות נוספות לעובד

 212. עיכוב ביצוע חלקי

 213. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 214. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 215. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה

 216. עקרון הסיכון הכפול

 217. עקרון פומביות הדיון

 218. עקרון תום הלב במשפט העבודה

 219. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

 220. ערעור נגד אכיפת יחסי עבודה

 221. ערעור על אישור לפטר עובדת בהיריון

 222. ערעור על דחיית בקשה להארכת מועד להגשת רשות ערעור

 223. ערעור על החזרת עובד לעבודה

 224. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 225. ערעור על החלטת הממונה על עבודת נשים

 226. ערעור על החלטת נציב הכבאות

 227. ערעור על היתר להפנות שאלות הבהרה למומחה רפואי

 228. ערעור על העברת עובד מתפקידו

 229. ערעור על השעיה מלשכת עורכי הדין

 230. ערעור על השעיית עורך דין מהלשכה

 231. ערעור שכנגד

 232. ערעור שכנגד בבית הדין לעבודה

 233. פגיעה בחופש ההתאגדות

 234. פגיעה בעמוד שדרה צווארי עקב עבודה מול מחשב

 235. פגיעה בתנאי שכר מנהלת בית ספר

 236. פדיון חופשה לעובד עם שכר לא קבוע

 237. פטור ממבחני התאמה

 238. פטירת בן זוג מאותו מין

 239. פיטורים או התפטרות

 240. פיטורים אחרי גיל פרישה

 241. פיטורים אחרי 11 חודשים

 242. פיטורים בגין טיפולי פוריות

 243. פיטורים בגין מעשה פלילי

 244. פיטורים בגין עזרה לקורבן הטרדה מינית

 245. פיטורים בגלל חשדות לגניבה

 246. פיטורים בגלל מחלה

 247. פיטורים בגלל תלונה נגד המעביד

 248. פיטורים בהריון אחרי 4 חודשים

 249. פיטורים בהריון לאחר 5 ימים בלבד

 250. פיטורים בהריון ללא היתר

 251. פיטורים בהריון לפני חצי שנה

 252. פיטורים בהריון משירות קבע בצבא

 253. פיטורים בהריון - משפט משווה

 254. פיטורים בזמן חופשת לידה

 255. פיטורים בזמן מלחמה

 256. פיטורים בחוסר תום לב

 257. פיטורים בטלפון - פיצוי בסך 20,000 ש''ח

 258. פיטורים טיפולי פוריות

 259. פיטורים טיפולי פוריות לגבר

 260. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 261. פיטורים ללא פיצויים

 262. פיטורים מהלשכה המשפטית

 263. פיטורים מהרבנות הראשית

 264. פיטורים מוצדקים ללא שימוע

 265. פיטורים מחמת מין

 266. פיטורים מטעמי גיל

 267. פיטורים מילואים

 268. פיטורים משיקולים פוליטיים

 269. פיטורים משירות בתי הסוהר

 270. פיטורים עקב היעדרות מחמת מחלה

 271. פיטורים של אישה בהריון

 272. פיטורים של אישה בהריון לפני 6 חודשים

 273. פיטורים שלא כדין

 274. פיטורים שלא כדין - ערעור על גובה הפיצויים

 275. פיטורים שלא כדין של עובדת בהריון

 276. פיטורים של מאמן - חוק הספורט

 277. פיטורים של מורה לדרמה

 278. פיטורים של מורה עקב מצמום מספר התלמידים

 279. פיטורים של שוטר ותיק

 280. פיטורים של שחקן כדורסל

 281. פיטורי מבקר פנים במפלגת העבודה

 282. פיטורי עובד אחד בלבד בפיטורי צמצום

 283. פיטורי עובד בגלל התרעות על ניהול לא תקין

 284. פיטורי עובדים במסגרת תוכנית הבראה

 285. פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר

 286. פיטורי עובדת בהריון פחות מחצי שנה

 287. פיצויים בגין פיטורים ללא שימוע

 288. פיצויים על הפרת הבטחה לעובד

 289. פיצויי פיטורים למנכ''ל

 290. פיצויי פיטורים לנבחר ציבור

 291. פיצויי פיטורים לעורך דין

 292. פיצויי פיטורים לשחקני כדורגל

 293. פיצוי מוסכם בחוזה עם שחקן כדורגל

 294. פירוש אחיד לכל העובדים בהסכם קיבוצי

 295. פנסיית נכות לעובד שפוטר

 296. פנסיית נכות - תקנון קרן מקפת

 297. פרו בונו סנגוריה ציבורית

 298. פרישה מוקדמת מבזק

 299. פרישה מוקדמת תנובה

 300. פררוגטיבה ניהולית

 301. פרשנות הוראה בהסכם קיבוצי

 302. פרשנות טקסט משפטי

 303. צבירת ימי חופשה

 304. צו העסקת נכי מלחמה

 305. צו מניעה נגד שביתת עובדים

 306. צירוף בעל דין בערעור

 307. קביעות לאחר תקופת ניסיון

 308. קידום עובדים בהסכם קיבוצי

 309. קלון בעבירות מרמה והפרת אמונים

 310. קליטת ''עובד חדש'' בהסכם קיבוצי

 311. קנס מנהלי בגין העסקת עובדים זרים

 312. קצבת שאירים לאלמנה של עובד מדינה

 313. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 314. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 315. רווחים שנצברו בביטוח מנהלים

 316. רופא עצמאי בקופת חולים

 317. רישיון חברת כוח אדם

 318. רישיון קבלן כוח אדם עובדים זרים

 319. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 320. רשימת לקוחות סוד מסחרי

 321. רשימת מועמדים לפיטורים בארגון עובדים

 322. שביתה כלכלית

 323. שביתת אחיות טיפת חלב

 324. שביתת עובדי חברת החשמל

 325. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 326. שחיטת בקר בחו''ל

 327. שיחות טלפון פרטיות בזמן העבודה

 328. שימוע למורה

 329. שימוע מאוחר

 330. שימוש אסור ברשימת לקוחות

 331. שינוי חד צדדי של חוזה עבודה

 332. שינוי תפקיד בהריון

 333. שינוי תפקיד הרעת תנאים

 334. שינוי תקנון קרן פנסיה

 335. שכר עבודה לאחר צו פירוק

 336. שכר עצמאי - שכר עובד

 337. שלילת פיצויי פיטורין בשל גניבה

 338. שלילת פיצויי פיטורין הרמת מסך

 339. שעות נוספות למאבטח

 340. שעות נוספות לעובדי הנהלה

 341. שעות נוספות לעורכי דין

 342. תאונת עבודה בשנת שבתון

 343. תביעה ייצוגית בדיני עבודה

 344. תביעה להפרש פיצויי פיטורים

 345. תביעה להשלמת דמי הסתגלות

 346. תביעה לפיצויי פיטורים מוגדלים

 347. תביעה לקבלת דמי אבטלה

 348. תביעה נגד בית''ר ירושלים

 349. תביעת מאמן כדורסל לשכר עבודה

 350. תוכנית מהל''ב

 351. תוספת גמול הכנה לבגרות

 352. תוספת הצלה

 353. תוספת יוקר ארגון המורים

 354. תוספת כוננות

 355. תוספת כוננות לעובד מדינה

 356. תוספת מעילות

 357. תוספת פעילות רמה א

 358. תוספת שכר לאנשי קבע

 359. תוספת שכר לפי הסכם קיבוצי בענף המלונאות

 360. תופעת הלנת שכר במועצות הדתיות

 361. תחולת דין זר על חוזה עבודה

 362. תחולת הסכם הבראה

 363. תיקון כסא גלגלים ע''י המדינה

 364. תנאי פרישה של עובד בבית ספר

 365. תנאי פרישת עובד איגוד ערים

 366. תנאי שכר בתקופת פירוק חברה

 367. תקן עבודה

 368. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה

 369. תשלום עבור שעות נוספות לאחר פרישה

 370. תשלום על הפסקה בעבודה

 371. תשלום שכר ביתר
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון