פסיקה בנושא סדר דין אזרחי

 1. אגודה עותומנית

 2. אגרת בית משפט נזקי גוף

 3. אי גילוי מסמכים בקשת רשות להתגונן

 4. אי הגשת כתב הגנה מחמת טעות

 5. אי הגשת סיכומים

 6. אי הגשת סיכומים במועד

 7. אי הגשת עיקרי טיעון

 8. אי התייצבות לדיון בשל מצב בריאותי

 9. אי התייצבות לדיון הוכחות

 10. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 11. אי ידיעת העובדות - הארכת מועד התיישנות

 12. אי מתן רשות להתגונן

 13. אינטרס ציבורי בבוררות

 14. איסור שימוש במסמך

 15. אי ציון הרשאה בתצהיר

 16. אי צירוף חוות דעת לתביעת רשלנות רפואית

 17. ארכה להוצאת תעודת חיסיון

 18. אשם תורם בדיני חוזים

 19. באילו מקרים בית המשפט מאשר הארכת מועד

 20. בדיקת פוליגרף בבית משפט לתביעות קטנות

 21. בוררות בסכסוך אגודה

 22. בזיון בית המשפט בגין הברחת נכסים

 23. ביזיון בית משפט

 24. ביטול אישור תביעה ייצוגית

 25. ביטול דחייה על הסף

 26. ביטול דחיית תביעה מחמת מעשה בית דין

 27. ביטול החלטה במעמד צד אחד

 28. ביטול החלטה למחיקת התביעה

 29. ביטול החלטת משקם

 30. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 31. ביטול הסדר דיוני

 32. ביטול מחובת הצדק

 33. ביטול סעיפים בפסק דין

 34. ביטול עיקול פיצויי פיטורין

 35. ביטול פטור מאגרה

 36. ביטול פסק בורר

 37. ביטול פסק בוררות של רב

 38. ביטול פסק בורר - סעיף 24 [10] לחוק הבוררות

 39. ביטול פסק דין בגלל תקלה במזכירות בית המשפט

 40. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בגלל בעיות זיכרון

 41. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בגלל פגם

 42. ביטול פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין

 43. ביטול פסק דין בהעדר הגנה לאחר מסירת אזהרה בתיק הוצאה לפועל

 44. ביטול פסק דין בהעדר הגשת בקשת רשות להתגונן

 45. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 46. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 47. ביטול פסק דין בהעדר לפני מועד הדיון בתיק

 48. ביטול פסק דין בהעדר מסירה כדין

 49. ביטול פסק דין בהעדר רשות להתגונן

 50. ביטול פסק דין במעמד צד אחד

 51. ביטול פסק דין בפשרה - בהסכמה

 52. ביטול פסק דין בפשרה - סמכות עניינית

 53. ביטול פסק דין לפנים משורת הדין

 54. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 55. ביטול פסק דין מחמת טעות

 56. ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט

 57. ביטול פסק דין משיקולי צדק

 58. ביטול פסק דין - סיכויי הצלחה

 59. ביטול פסק דין שניתן בהעדר

 60. בקשה דחופה לביטול פסק דין

 61. בקשה חוזרת למתן צו מניעה

 62. בקשה לאכיפת פסק חוץ

 63. בקשה לאפשר שמיעת עדים בבית משפט

 64. בקשה לביטול החלטה

 65. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 66. בקשה לביטול הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 67. בקשה לביטול עיקול ארעי

 68. בקשה לביטול עיקול זמני בסדר דין מקוצר

 69. בקשה לביטול פסק דין

 70. בקשה לביטול פסק דין בבית משפט אחר

 71. בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 72. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 73. בקשה לביטול צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 74. בקשה לגילוי מסמכים ספציפי

 75. בקשה לדחיית בחירות

 76. בקשה לדחיית דיון הוכחות

 77. בקשה לדחיית תביעה בגין שכר טרחת עו''ד

 78. בקשה לדחיית תביעת רשלנות רפואית על הסף

 79. בקשה להארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף

 80. בקשה להארכת מועד להגשת תביעה שכנגד

 81. בקשה להבאת ראיה מפריכה

 82. בקשה להבהרת פסק דין

 83. בקשה להגיש ראיה חדשה בערעור

 84. בקשה להגיש תצהיר נוסף

 85. בקשה להגשת ראיות נוספות

 86. בקשה להוספת נתבע

 87. בקשה להוספת עילת תביעה

 88. בקשה להוספת צד להליך

 89. בקשה להורות על השלמת הליכים מקדמיים

 90. בקשה להורות על מימוש פיקדון

 91. בקשה להורות על תיקון כתב תביעה

 92. בקשה להורות על תשלום אגרה

 93. בקשה להטלת עיקול זמני

 94. בקשה להעביר מסמכים למומחה רפואי

 95. בקשה להעברת דיון לאילת

 96. בקשה להפחתת סכום ערבון

 97. בקשה להצטרף להליך הגבלים עסקיים

 98. בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

 99. בקשה להשלמת תשובות לשאלון

 100. בקשה לחיוב הפקדת ערבות בנקאית

 101. בקשה לחיוב הפקדת ערובה

 102. בקשה לחייב מתן תשובות לשאלון

 103. בקשה למחוק הודעה לצד רביעי

 104. בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי

 105. בקשה למחיקת נתבע

 106. בקשה למחיקת סעיפים מכתב הגנה

 107. בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר

 108. בקשה למחיקת תובע מכתב התביעה

 109. בקשה למינוי בורר

 110. בקשה למינוי מומחה לאחר שלב ההוכחות

 111. בקשה למתן פסק דין חלקי

 112. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 113. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 114. בקשה למתן צו להפסקת בניה

 115. בקשה למתן צו לעיון במסמכים

 116. בקשה למתן צו עיון במסמכים

 117. בקשה למתן רשות להגן

 118. בקשה למתן תשובות מלאות לשאלון

 119. בקשה לסילוק תביעה אישית

 120. בקשה לעיון במסמכים

 121. בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה

 122. בקשה לעיון חוזר בהחלטה

 123. בקשה לעיון חוזר בשל שינוי נסיבות

 124. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 125. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 126. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 127. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 128. בקשה לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות

 129. בקשה לעיכוב הליכים - סעיף 5 לחוק הבוררות

 130. בקשה לעכב פסק דין כספי

 131. בקשה לערוך כתב תביעה מחדש

 132. בקשה לפיצול סעדים

 133. בקשה לפסול את חוות דעת מומחה

 134. בקשה לפסול חוות דעת מומחה בית המשפט

 135. בקשה לפסילת חוות דעת מהנדס

 136. בקשה לפסילת ראיות

 137. בקשה לצו עיקול זמני

 138. בקשה לצירוף נתבע

 139. בקשה לצירוף תובע

 140. בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר

 141. בקשה לשומת הוצאות משפט

 142. בקשה לשחרור מייצוג

 143. בקשה לשמיעת עד אחרי דיון הוכחות

 144. בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים

 145. בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין

 146. בקשה לתיקון טעות קולמוס

 147. בקשה לתיקון פסק דין או הגשת ערעור

 148. בקשה לתיקון פרוטוקול

 149. בקשה נוספת לביטול פסק בורר

 150. בקשה נוספת לביטול פסק דין

 151. בקשות סף בהמרצת פתיחה

 152. בקשת ביזיון בית משפט

 153. בקשת להפקדת התחייבות עצמית

 154. בקשת למחיקת תביעה ללא צו להוצאות

 155. בקשת מתן צו תצהיר גילוי מסמכים

 156. בקשת צד ג' לביטול פסק דין

 157. בקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר

 158. בקשת רשות להתגונן ומחיקת כותרת

 159. בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 160. בקשת רשות להתגונן ללא פירוט

 161. בקשת רשות להתגונן ערבות להלוואת משכנתא

 162. בקשת רשות ערעור - בוררות

 163. בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים

 164. גילוי מסמכים בבית המשפט

 165. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 166. גילוי מסמכים בהליך ערר

 167. גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

 168. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 169. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 170. גילוי מסמכים מוקדם

 171. גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

 172. גילוי מסמכים של מי שאינו בעל דין

 173. דוגמא לבקשה לביטול פסק בוררות

 174. דוגמא לדחיית ערעור

 175. דוגמא לערעור על פסק דין

 176. דחייה על הסף של ערעור שהוגש באיחור

 177. דחיית בקשה לביטול פסק בוררות

 178. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 179. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 180. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 181. דחיית בקשה למתן פסק דין

 182. דחיית בקשה למתן פסק דין חלקי

 183. דחיית בקשה לעיון חוזר

 184. דחיית בקשה לפטור מאגרה

 185. דחיית בקשת רשות להתגונן

 186. דחיית התביעה על הסף

 187. דחיית מועד הוכחות - צירוף ראיות נוספות

 188. דחיית ערעור על החלטת רשם

 189. דחיית תביעה בגין פורום לא נאות

 190. דחיית תביעה בטענת התיישנות

 191. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 192. דחיית תביעה מחמת מעשה בית דין

 193. דחיית תביעה נגד קרנית כשזהות הרכב ידועה

 194. האם דו''ח מבקר המדינה ראיה קבילה

 195. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 196. האם החלטת נציגות בית משותף מחייבת באופן אישי

 197. האם כל תביעה בין בני משפחה חייבת להיות בביהמ''ש לענייני משפחה

 198. האם סחבת ברישום נכס מהווה ביזיון בית המשפט

 199. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 200. הארכת מועד בגין כשלון משא ומתן בין הצדדים

 201. הארכת מועד בשל מילואים

 202. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 203. הארכת מועדים בבתי המשפט

 204. הארכת מועד לביטול פסק בוררות

 205. הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות

 206. הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

 207. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 208. הארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי

 209. הארכת מועד להגשת ערעור

 210. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

 211. הארכת מועד להגשת עתירה לדיון נוסף

 212. הארכת מועד להשלמת הליכים מקדמיים

 213. הארכת מועד ערעור המפקח על המקרקעין

 214. הארכת מועד תביעת חוב

 215. הארכת צו חילוט לפי חוק הלבנת הון

 216. הבורר לא הכריע בכל העניינים שנמסרו להכרעתו

 217. הגדרת ''ממצא פוזיטיבי'' בהשתק פלוגתא

 218. הגדרת סכום קצוב

 219. הגנת בית מגורים - סמכות עניינית

 220. הגשת בקשת רשות ערעור בטעות כשהערעור בזכות

 221. הגשת מסמכים לתיק מוצגים

 222. הגשת סיכומים במועד

 223. הגשת ראיות לבית המשפט ללא אישור

 224. ההבדל בין פטור מאגרה לבין פטור מערבון

 225. הודאה והדחה

 226. הודעה לצד שלישי

 227. הודעת צד ג' בהליך ערר ועדה מקומית

 228. הוצאות לטובת המדינה

 229. הוצאות משפט לאחר זיכוי

 230. הוראת בית משפט להפקיד פיקדון

 231. החזרת תיק להשלמת פסק דין

 232. החלטה בבקשת עיקול ללא דיון

 233. החלטה למינוי מהנדס

 234. הטעיה צרכנית - אחוזי שומן

 235. היפוך סדר הבאת הראיות

 236. הכחשת קבלת תביעה עם אישור מסירה

 237. הליך גילוי מסמכים

 238. הליך תלוי ועומד

 239. הליך תלוי ועומד - עיכוב הליכים

 240. הלכת סויסה - עיון במסמכים חסויים

 241. המצאה בדואר אלקטרוני

 242. המצאה כדין לחברה זרה

 243. המצאה לבן משפחה

 244. המצאה לעורך דין

 245. המצאה לעורך דין ללא ייפוי כוח

 246. המצאת כתבי בי דין לצד שכנגד

 247. המצאת כתבי בית דין למשרד עו''ד

 248. המרצת פתיחה או בקשה לסעד זמני

 249. הסכם בוררות - עיכוב הליכים

 250. העברת דיון למחוז אחר

 251. העדר הנמקה בפסק דין בורר

 252. העדר יריבות

 253. העדר סמכות מקומית

 254. העדר עילת תביעה - מחיקה על הסף

 255. הפקדת ערובה בערכאה ראשונה

 256. הפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 257. הפקדת ערובה להבטחת הוצאות תושבים פלסטינים

 258. הפקדת ערובה לתושב הרשות הפלסטינית

 259. הפקדת ערובה פסק בוררות

 260. הפקדת ערובה תושב חוץ

 261. הפרת צו מניעה

 262. הצבעה במעטפות כפולות

 263. השלמת פרטים בכתב התביעה

 264. השלמת תצהיר תשובות לשאלון

 265. השמטת סעד בסיכומים

 266. השתק עילה השתק פלוגתא

 267. השתק פלוגתא

 268. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 269. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 270. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 271. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 272. התיישנות דיונית

 273. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 274. התיישנות הפרת חוזה

 275. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 276. התיישנות שלא מדעת

 277. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 278. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 279. התיישנות תביעה שהופסקה

 280. התיישנות תביעה של פסול דין

 281. התיישנות תביעה שנדחתה

 282. התיישנות תביעת מיטיבים

 283. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 284. התנאים למתן צו מניעה זמני

 285. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 286. התנאים לפטור מהגשת חוות דעת רפואית

 287. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 288. התנגדות לבקשה להזמנת עד

 289. התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה

 290. התערבות בממצאים עובדתיים

 291. התערבות ערכאת הערעור

 292. התפטרות בורר

 293. זכות העיון במסמכים

 294. זכות עיקול נושה בהליך איזון משאבים בין בני זוג

 295. חברה בפירוק - פטור מאגרת בית משפט

 296. חוב בגין שירותי חינוך

 297. חוב שכר טרחה לעו''ד שנפטר

 298. חובת הנמקה בפסק בוררות

 299. חובת פירוט הפרסום בכתב תביעה בגין לשון הרע

 300. חובת תרגום תביעה לערבית בבית משפט

 301. חוסר ניקיון כפיים

 302. חוסר סיכוי משפטי זכאות לסיוע משפטי

 303. חזרה מהסכמה בבית משפט

 304. חיוב בהפקדת ערובה להוצאות

 305. חילוט עירבון עקב נזקי צו מניעה

 306. חיסיון מסמכים

 307. חיסיון מסמכים בנקאיים

 308. חיסיון עדות בהליך גישור

 309. חקירת מצהיר בבקשת רשות להתגונן

 310. חריגה מתקרת סמכות בית משפט השלום - פסיקת ריבית

 311. חתימה על הסכם פוליגרף

 312. חתימת קשקוש על חשבונית

 313. טעות מתמטית בפסק דין

 314. טעם מיוחד להארכת מועד

 315. טעם מיוחד להארכת מועד להגשת ערעור

 316. טענת העדר סמכות מקומית

 317. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 318. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 319. טענת חוסר סמכות מקומית

 320. טענת קיזוז בקשת רשות להתגונן

 321. יוזמה פסולה של בית המשפט

 322. ייצוג ע''י מתמחה במשפטים

 323. כלל הידיעה כלל ההמצאה

 324. כתב תביעה שאינו מגלה עילה

 325. מבחן הסעד

 326. מה התנאים למתן צו מניעה זמני

 327. מהו דיון נוסף

 328. מוות עד שחתם על תצהיר עדות ראשית

 329. מועד היווצרות העילה

 330. מחיקה מחוסר מעש

 331. מחיקה על הסף

 332. מחיקה על הסף העדר יריבות

 333. מחיקת המרצת פתיחה

 334. מחיקת התביעה בשל אי הגשת תצהירי עדות ראשית

 335. מחיקת התביעה בשל אי תשלום אגרה

 336. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 337. מחיקת כותרת בסדר דין מקוצר

 338. מחיקת כתב תביעה

 339. מחיקת סעיפים מכתב טענות

 340. מחיקת סעיפים מכתב תביעה

 341. מחיקת סעיפים מכתב תביעה מתוקן

 342. מחיקת ערעור שהוגש באיחור

 343. מחיקת תביעה בהעדר עילה

 344. מחיקת תביעה העדר סמכות מקומית

 345. מחיקת תביעה ייצוגית לפני אישור

 346. מחיקת תביעה מחוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום

 347. מימוש פסק דין בחו''ל

 348. מינוי בורר ע''י בית משפט

 349. מינוי בורר על ידי צד שלישי

 350. מינוי מומחה בעניין תקינות מכונה

 351. מינוי מומחה מכריע בתביעת רכוש

 352. מינוי מומחה נוסף מטעם בית המשפט

 353. מינוי מומחה רפואי אחר מטעם בית המשפט

 354. מניעות משפטית

 355. מניעת הרחקה מהארץ

 356. מסירת תביעה לבן משפחה

 357. מסמך שהוכן לצורך משפט

 358. מעשה בית דין

 359. מעשה בית דין בהליך אזרחי

 360. מעשה בית דין השתק פלוגתא

 361. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 362. ניסוח לא ברור של תניית בוררות

 363. ניסוח תביעה בסדר דין מקוצר

 364. נכס מקרקעין בבעלות הווקף

 365. סגירת שער חשמלי בכניסה למושב

 366. סיווג הליך - ערעור בזכות או ברשות

 367. סיכויי הגנה בקשת רשות להתגונן

 368. סילוק על הסף של ערעור שכנגד

 369. סילוק תביעה על הסף

 370. סילוק תובענה על הסף

 371. סכום תביעה לא קצוב בסדר דין מקוצר

 372. סמכות בית המשפט למנות בורר

 373. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 374. סמכות הבורר ליתן סעד זמני

 375. סמכות מהותית של הבורר

 376. סמכות מקומית בתביעה נגד נתבע שיש לו סניפים

 377. סמכות עניינית בערר מס שבח

 378. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי

 379. סמכות עניינית תביעות קטנות

 380. סעד הצהרתי תיאורטי

 381. סעד זמני לפני הגשת תביעה

 382. סעד זמני - סעד עיקרי

 383. סעד מן היושר

 384. סעד תיאורטי

 385. סעיף 79ב לחוק בתי המשפט

 386. סעיף 78 לחוק בתי המשפט

 387. סעיף 81 לחוק בתי המשפט - תיקון פסק דין

 388. סעיף 8 לחוק הבוררות

 389. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 390. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 391. סעיף 353 לחוק החברות

 392. סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט

 393. סרוב להפנות לגישור בהליך פלילי

 394. עיון במסמכים בהליך אישור תביעה ייצוגית

 395. עיון בתיק בית משפט

 396. עיון חוזר בהחלטה על סעד זמני

 397. עיון חוזר בהחלטת ביניים

 398. עיון חוזר בהחלטת רשם

 399. עיון מחדש ראיות חדשות

 400. עיכוב בהגשת סיכומים

 401. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 402. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 403. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 404. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 405. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 406. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 407. עיכוב הליכי הוצאה לפועל בערעור

 408. עיכוב הליכים בשל הסכם בוררות

 409. עיכוב הליכים הליך תלוי ועומד

 410. עיכוב זמני של נקיטת הליכים

 411. עיכוב מימוש משכנתא עד להחלטה בערעור

 412. עיכוב פסק דין עתירה לבג''צ

 413. עיקול זמני על כספים

 414. עיקול נחלה במושב

 415. עקרון סופיות הדיון

 416. ערובה להוצאות

 417. ערובה להוצאות בתביעת סרק

 418. ערובה להוצאות - חוק החברות

 419. ערובה להוצאות לפי חוק החברות

 420. ערובה להוצאות תאגידים

 421. ערובה להוצאות תביעת פלסטיני

 422. ערובה להוצאות תובע המתגורר בחו''ל

 423. ערובה לתשלום הוצאות

 424. ערעור בגלגול שלישי על פסק דין מחוזי

 425. ערעור בית דין משמעתי לשכת עורכי הדין

 426. ערעור על דחיית בקשת רשות להתגונן

 427. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 428. ערעור על דחיית תביעה נגדית

 429. ערעור על החלטת ביניים

 430. ערעור על החלטת רשם ליתן רשות להתגונן

 431. ערעור על סעד זמני

 432. ערעור על עיכוב הליכים בהליך בוררות

 433. ערעור על עיקול זמני

 434. ערעור על פסק דין משקם

 435. ערעור על פסק דין תביעות קטנות - תאונת דרכים

 436. ערעור על צו מניעה

 437. ערעור על תביעה לשכר טרחה

 438. ערעור על תביעות קטנות

 439. ערר מס שבח - אי תשלום אגרה

 440. פגרת בית המשפט – התיישנות

 441. פטור מאגרה בית משפט

 442. פטור מאגרה בשל סכום גבוה

 443. פטור מאגרת בית משפט משיקולים כלכליים

 444. פטור מהפקדת ערבון

 445. פטור מהפקדת ערבון בערעור

 446. פטור מהפקדת ערבון בשל חוב הוצאה לפועל

 447. פטור מהפקדת ערבון בשל מצב כלכלי

 448. פטור מערבון בגלל מצב בריאותי

 449. פטור מתשלום אגרת בית משפט

 450. פיטורי עו''ד לאחר דיון בבית משפט

 451. פיצויים בגין מצג שווא

 452. פיצויים בגין נזקים שנגרמו בגלל צו מניעה

 453. פס"ד הצהרתי במטלטלין

 454. פסילת שופט

 455. פסילת שופט בגין הכרעה בסעד זמני

 456. פסיקה בנושא דחיית התביעה על הסף

 457. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 458. פסיקת הוצאות במסגרת הליך בוררות

 459. פסיקת הוצאות משפט

 460. פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 461. פסק דין בהעדר הופעה

 462. פסק דין בהעדר התייצבות לדיון

 463. פסק דין בערעור בהעדר התייצבות

 464. פסק דין הצהרתי לביטול הסכם פשרה

 465. פסק דין ללא הגשת סיכומים

 466. פסק דין מוסכם

 467. פסק דין על דרך הפשרה בסדר דין מקוצר

 468. פרשנות שתיקת בורר

 469. צו חוסם הגשת תביעה בחו''ל

 470. צו לגילוי מסמכים

 471. צו מניעה איסור לייבא או לשווק

 472. צו מניעה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 473. צו מניעה זמני למנוע הפרעה לכניסה לאתר בניה

 474. צו מניעה זמני למניעת פינוי

 475. צו מניעה מימוש משכון

 476. צו מרווה

 477. צו מתן תשובות לשאלון

 478. צו עיקול זמני להבטחת פסק בוררות

 479. ציטוט משפטי מטעה בבית המשפט

 480. צירוף נתבעים שנמחקו

 481. צירוף צד ג' כנתבע

 482. קבילות בדיקת פוליגרף בתביעה אזרחית

 483. קביעת שכר טרחה ראוי

 484. קבלת ערעור לפנים משורת הדין

 485. קפנדריה - קיצור דרך

 486. ראיות לכאורה בבקשת סעד זמני

 487. ראיות מהימנות לכאורה

 488. רישום דירה על שם קרוב משפחה כדי למנוע עיקול

 489. רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

 490. רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה

 491. רשות ערעור על החלטות בית המשפט בענייני בוררות

 492. שאלון לתאגיד - חברה

 493. שאלות לא רלוונטיות בשאלון

 494. שחרור מייצוג כונס נכסים

 495. שיהוי בהגשת תביעה בגלל מצב נפשי

 496. שיקול דעת שיפוטי בביטול פסק דין בהעדר הגנה

 497. שיקולים בביטול צו עיקול זמני

 498. שיקולים במתן סעד זמני

 499. שכר טרחת עורך דין תביעות ביטוח לאומי

 500. תאריך המצאת פסק דין בכתב ערעור

 501. תביעה בסדר דין מקוצר - תאונת דרכים

 502. תביעה לאישור עיקול

 503. תביעה לביטול פסק בורר

 504. תביעה להצהיר על זכות עיכבון

 505. תביעה למתן חשבונות

 506. תביעה למתן חשבונות נגד עורך דין

 507. תביעה לסילוק יד ממקרקעין בסדר דין מקוצר

 508. תביעה נגד חברה מחוקה

 509. תביעה נפרדת לתשלום הוצאות

 510. תיקון בקשה למתן פסק דין הצהרתי

 511. תיקון טעות בפסק דין

 512. תיקון טעות סופר בפסק דין

 513. תיקון כתב הגנה לאחר חוות דעת - תקנה 136

 514. תיקון כתב התביעה בשלב מאוחר מאוד

 515. תיקון כתבי בי דין בעקבות תשובות לשאלון

 516. תיקון כתבי טענות

 517. תיקון כתבי טענות לפני קדם משפט

 518. תיקון כתב תביעה בעקבות חוות דעת

 519. תיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 520. תיקון כתב תביעה ע''י הוספת חוות דעת

 521. תיקון כתב תביעה צירוף נתבעים

 522. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 523. תנאים לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 524. תנאים למתן פסק דין הצהרתי

 525. תנאים למתן צו מניעה זמני

 526. תנאים למתן צו עיכוב יציאה מהארץ

 527. תנאים לפטור מהפקדת ערבון

 528. תנאים לצו עיכוב יציאה מהארץ

 529. תניית שיפוט בחוזה אחיד

 530. תצהיר בקשת רשות להתגונן

 531. תצהיר מוסר כתב תביעה

 532. תצהיר תמיכה בבקשה למחיקת כותרת

 533. תצהיר תמיכה בבקשה לתיקון כתב תביעה

 534. תצהיר תמיכה בבקשת רשות להתגונן

 535. תצהיר תשובות לשאלון

 536. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 537. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 538. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי

 539. תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי

 540. תקנה 500 לתקסד''א

 541. תקנה 519 - ערובה להבטחת הוצאות

 542. תקנת הציבור
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון