ההבדל בין חוק לפקודה
ההבדל בין חוק לפקודהמה ההבדל בין חוק לפקודה ?

פקודה היא למעשה חוק אשר נחקק על ידי הנציב העליון בתקופת המנדט הבריטי, אשר בינו גוף אשר לא נבחר האופן דמוקראטי.

חוק נחקק ע"י רשות שנבחרה – הכנסת.

להלן רשימה של פקודות בישראל:

 1. פקודת בזיון בית משפט

 2. פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש''ל-1970

 3. פקודת בריאות העם, 1940

 4. פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ''ג-1983

 5. פקודת בתי הדין האזרחיים והדתיים - שיפוט

 6. פקודת בתי-המשפט, 1940

 7. פקודת גבול המכס

 8. פקודת דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1948 (מתן תוקף לצווים מסויימים), 1948

 9. פקודת האגודות השיתופיות, 1933

 10. פקודת האריסים (הגנה), 1933

 11. פקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ), תש''ט-1948

 12. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש''ל-1970

 13. פקודת הבנקאות, 1941

 14. פקודת הגנת דבורים (נוסח חדש), התשמ''ג-1983

 15. פקודת הדיג, 1937

 16. פקודת הדרכים (רחבן והתוויתן), 1926

 17. פקודת ההסגר (נוסח חדש), התשמ''א-1981

 18. פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

 19. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ''ג-1983

 20. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל''ח-1978

 21. פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות, 1947

 22. פקודת הטבק - נוסח חדש

 23. פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל''ט-1979

 24. פקודת הידיעות הטלגרפיות לעתונות

 25. פקודת היערות, 1936

 26. פקודת הירושה

 27. פקודת הכהילים המפוגלים - נוסח חדש

 28. פקודת הכלבת-1934

 29. פקודת המבחן (נוסח חדש), תשכ''ט-1969

 30. פקודת המוכתרים (מינוי), 1942

 31. פקודת המועצות המקומיות - נוסח חדש

 32. פקודת המיילדות, 1929

 33. פקודת המיסים (גבייה),1929

 34. פקודת המכס - נוסח חדש

 35. פקודת המלט, 1944

 36. פקודת המסחר עם האויב, 1939

 37. פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) נוסח חדש

 38. פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ''ח-1968

 39. פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

 40. פקודת הנישואין והגירושין (רישום), 1919

 41. פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ''ט-1969

 42. פקודת הסמים המסוכנים (מתן תוקף לתקנות), 1945

 43. פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל''ג-1973

 44. פקודת העדה הדתית - המרה

 45. פקודת העדות הדתיות - ארגונן

 46. פקודת העיריות (אספקת מים), 1936

 47. פקודת העיריות - נוסח חדש

 48. פקודת העתונות, 1933

 49. פקודת הפטנטים והמדגמים, 1926

 50. פקודת הפטנטים, המדגמים, זכות היוצרים וסימני המסחר (שעת-חירום), 1939

 51. פקודת הפיצויים (הגנה), 1940

 52. פקודת הפיצויים (תיקון) תש''ט-1948

 53. פקודת הפיקוח על פרי-ההדר, 1940

 54. פקודת הפרוצדורה האזרחית, 1938

 55. פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות),1927

 56. פקודת הפרשנות - נוסח חדש

 57. פקודת הצופים (נוסח חדש), תשל''ח-1978

 58. פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943

 59. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 60. פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א-1971

 61. פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

 62. פקודת הרופאים (נוסח חדש), תשל''ז-1976

 63. פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ''א-1981

 64. פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 65. פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל''ה-1975

 66. פקודת השטרות - נוסח חדש

 67. פקודת השמדת הארבה, 1932

 68. פקודת זבל בעלי-חיים, 1937

 69. פקודת זכות יוצרים, 1924

 70. פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות), 1940

 71. פקודת חוק המשפחה המושלמי (תחולתו) 1919

 72. פקודת ים כנרת, 1947

 73. פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ''ה-1985

 74. פקודת מחלקת העבודה, 1943

 75. פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן (נוסח חדש), תש''ם-1980

 76. פקודת מניעת טרור, תש''ח-1948

 77. פקודת מניעת פשעים (שבטים ופלגות), 1935

 78. פקודת מס הבולים

 79. פקודת מס הכנסה - נוסח חדש

 80. פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938

 81. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ''ט-1969

 82. פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) נוסח חדש

 83. פקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש''ח-1948

 84. פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948

 85. פקודת סחף הקרקע (מניעה), 1941

 86. פקודת סחף חול, 1922

 87. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל''ב-1972

 88. פקודת סימני סחורות

 89. פקודת פקידי הממשלה (שינוי תוארים), 1940

 90. פקודת פרי-ההדר (פיקוח ושיווק), תש''ח-1948

 91. פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש''ם-1980

 92. פקודת פשעים (מניעתם), 1933

 93. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל''ט-1979

 94. פקודת רישום שמות עסק, 1935

 95. פקודת שטח השיפוט והסמכויות, תש''ח-1948

 96. פקודת שטח נטוש, תש''ח-1948

 97. פקודת שטרי חליפין (פרוטסט), 1939

 98. פקודת שיווק פרי-ההדר, 1947

 99. פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945

 100. פקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון