איך מגישים תביעה קטנה ?
איך מגישים תביעה לבית משפט לתביעות קטנות


כתב תביעה יש להגיש לפי טופס 1 בבית משפט שיש בו מערכת ממוכנת (תקנה 7א (ב) לתקנות) ובבית המשפט לתביעות קטנות יש להגישו לפי טופס 1, כאמור בתקנה 3 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976. אין בתקנות טופס להגשת כתב הגנה אך החובה להגישו נובעת, בין השאר, מנוסח האמור בטופס ההזמנה לדין (טופס 2). לעומת זאת לפי תקנות השיפוט המיוחדות בדבר שיפוט בתביעות קטנות, יש טופס לכתב הגנה (טופס 3). גם לגבי תביעה-שכנגד אין בנמצא טופס, לא בתקנות ולא בתקנות בדבר תביעות קטנות.


במצב עניינים זה, כיצד על תובע-שכנגד לפעול, איפוא? לפי האמור בתקנה 8 לתקנות:


"תובענה שאין לגביה בתקנות אלה הוראה אחרת לעניין זה תיפתח במסירת כתב
תביעה לבית המשפט".הוא הדין לגבי הודעה לצד ג', שלגבי נוסחה וצורתה אכן יש גם יש טופס (מספר 18) לפי התקנות ובו נאמר באופן המפורש ביותר, שעל מקבל ההודעה לצד ג' להגיש כתב הגנה אם ברצונו לחלוק על תביעת התובע או על תביעת שולח הודעת צד ג'.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איך מגישים תביעה קטנה ?

 2. ערעור על תביעות קטנות

 3. נטל ההוכחה בתביעות קטנות

 4. תביעה נגדית בתביעות קטנות

 5. סכסוך ירושה בתביעות קטנות

 6. תביעות קטנות - ליקויי בניה

 7. הגשת תביעה קטנה ללא ידע משפטי

 8. תשלום לאינסטלטור - תביעות קטנות

 9. עיכוב במסירת דירה - תביעות קטנות

 10. דחיית תביעת ליקויי בניה - תביעות קטנות

 11. תביעה נגד שוכר בבית משפט לתביעות קטנות

 12. תביעות בין שכנים בבית משפט לתביעות קטנות

 13. תביעה נגד המשטרה בבית משפט לתביעות קטנות

 14. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות בנושא שכירות

 15. ערעור על פסק דין תביעות קטנות - תאונת דרכים

 16. תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל''ז-1976

 17. צו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייצגים), תשל"ז-1977

 18. הגשת מספר רב של תביעות לבתי המשפט לתביעות קטנות ברחבי הארץ

 19. צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח-2008

 20. צו בתי המשפט (שיפוט בתביעות קטנות - הסמכת בתי משפט), התשמ"ג-1983

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון