פיצוי על הקדמת טיסה


1. בפני שלוש תביעות אשר הדיון בהן אוחד.

2. א. על פי כתב התביעה (נוסחו זהה בכל שלושת התיקים) רכשו התובעים באמצעות
הנתבעת, איסתא ליינס בע"מ (להלן: "נתבעת 1"), חבילות נופש בקרואטיה אשר כללו טיסות הלוך וחזור לפולה, אירוח בבית מלון, סה"כ ארבעה ימים.

ב. התובעים תכננו לערוך ארבעה ימי טיולים מלאים בהתאם למידע אשר נמסר להם על ידי הנתבעת. למחרת הטיסה לפולה, שילמו התובעים תמורת ארבעה ימי טיול מלאים, לנציגת הנתבעת חברת עלית, אשר ארגנה הטיולים.

ג. ביום השני של הנופש נפוצה שמועה, כי היום הרביעי של הנופש יתבטל, באופן
שהטיסה חזרה תוקדם מ-22:50 ל-09:25.
השמועה אומתה בערב אותו יום, בהודעה בכתב אשר נתלתה על לוח המודעות
בבית המלון.

ד. התובעים טוענים, כי הקדמת הטיסה נבעה מתכנון מוקדם אשר עשתה הנתבעת
ביחד עם חברות אחרות, במטרה להוזיל עלויות ותוך הטעייתם, כאשר הודיעה, כי הטיסה הוקדמה בשל המצב בארץ.

ה. במעשיה ובמחדליה גרמה הנתבעת לתובעים עוגמת נפש והפסדים כמפורט בתביעה ולפיכך תובע כל אחד משלושת הזוגות פיצוי בסך 5,700 ₪ (ש"ע 1160 $) מהנתבעת.

3. א. בכתב הגנתה כופרת הנתבעת בחבותה לשלם לתובעים כל סכום שהוא. לטענתה,
פעולותיה כסוכנות נסיעות הסתכמו במתן שירותי תיווך בין התובעים לבין מארגנת הטיסה, חברת יוניטל בע"מ (להלן: "יוניטל").

ב. בהתאם לכללים אשר נקבעו באמנת ורשה ובחוק התובלה האווירית, תש"מ-1980 (להלן: "החוק") אין לתובעים עילת תביעה כנגדה.
כללים אלה מאפשרים שינויים במועדי הטיסות.
גם אם קיימת עילת תביעה בגין האיחור, הרי עילה זו מכוונת כנגד יוניטל מארגנת הטיסות ו/או חברת התעופה.

ג. הנתבעת ביצעה את הזמנת התובעים במקצועיות ובמיומנות ומסרה להם את המידע אשר היה ידוע לה כפי שנמסר לה על ידי יוניטל.

ד. הנתבעת קיבלה ההודעה על הקדמת הטיסה רק לאחר שהתובעים המריאו לקרואטיה, ולפיכך לא יכולה היתה להודיע לתובעים מראש על שינוי הטיסה.

ה. התובעים מנסים להתעשר על חשבון הנתבעת שלא כדין, שכן ניצלו את כל השירותים שהוזמנו, לרבות טיסות הלוך ושוב, לינה בבית מלון, כולל ארוחות, העברות מנמל התעופה וחזרה, דמי רישום ומיסי נמל, סה"כ שילמו עבור 2 החבילות -.612$.

4. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד יוניטל.
על פי האמור בהודעה, יוניטל הקדימה הטיסה בכ-13 שעות. האירועים הנטענים בתביעה מהווים הפרת חוזה על ידי יוניטל כלפי הנתבעת ו/או כלפי התובעים.
יוניטל התרשלה בכך שלא הודיעה מראש או מספיק זמן לנתבעת ו/או לתובעים, כי מועד הטיסה הוקדם, בכך שהקדימה הטיסה באופן בלתי סביר ו/או מסיבה בלתי סבירה, ובכך שלא נהגה כפי שחברה סבירה מסוגה היתה נוהגת בנסיבות הענין.


5. א. בכתב הגנתה טוענת יוניטל, כי דין ההודעה להידחות בהעדר יריבות בינה לבין
התובעים.
לגופה של ההודעה נטען, כי הנתבעת היתה שותפה בטיסות עם יוניטל. השינוי בלוח הזמנים נעשה בידיעתה ובהסכמתה של הנתבעת.

ב. מדובר בטיסת שכר וככזו ידעו התובעים מראש, כי מועדה עלול להשתנות, מה עוד שהתובעים הגיעו אל יעדם ארצה בתאריך המצוין בכרטיסיהם, כך שמדובר בשינוי מותר של מועד הטיסה.

ג. יוניטל סיפקה לתובעים באמצעות הנתבעת את אשר הזמינה עבורם, היינו, טיסות שכר לפולה ובחזרה ארצה ובכך מילאה התחייבויותיה.
ההזמנה בוצעה על ידי הנתבעת והיא זו האחראית לתוכן ההזמנה ולהבטחות אשר ניתנו לתובעים על ידה בגין ההזמנה.
הקדמת הטיסה נבעה מהמצב בארץ ולא מקנוניה.

6. בהחלטה מיום 9.9.02 צורפה יוניטל כנתבעת נוספת בתביעה (להלן: "נתבעת 2").

7. לאחר שקראתי את כתבי הטענות, עיינתי במסמכים ושמעתי את הצדדים הגעתי למסקנה, כי הנתבעת 2 הפרה התחייבותה כלפי התובעים שלא כדין.

א. חבילת הנופש אמורה היתה לכלול ארבעה ימי טיולים. הטיסה לפולה אמורה היתה לצאת ביום 31.3.02 ב-10:15, ההמראה מפולה לישראל אמורה היתה לצאת ב-22:55 כאשר על פי ת/1, הנחיתה בישראל אמורה היתה להיות ב-5.4.02 שעה 03:10.

ב. מועד הטיסה ביום 4.4.02 הוקדם מ-22:55 ל-09:25, ההעברה אל שדה התעופה נקבעה ל- 06:00. לצורך כך נאלצו התובעים לקום ב- 05:00.

ג. התובעים לא הוכיחו, קיומה של קנוניה בין הנתבעת לבין יוניטל ו/או כל צד אחר שהוא, לגבי הקדמת מועד הטיסה.
התרשמתי, כי ההודעה בדבר הקדמת הטיסה נמסרה לנתבעת לאחר המראת התובעים לקרואטיה ולא היתה בשליטת הנתבעת.

ד. הנתבעת פעלה כסוכנת נסיעות, המתווכת בין התובעים לבין יוניטל, ויצאה ידי חובתה בביצוע הזמנת התובעים. בפסק דינו של כב' השופט פינשטיין אשר ניתן ביום 7.3.02, בת"ק 1729/01, הובאו שלושה פסקי דין אשר ניתנו בקשר למעמדה של סוכנות נסיעות.
בבר"ע 3278/01 מיום 13.1.02 נאמר מפי כב' השופטת שידלובסקי-אור כי: "תפקידה של סוכנות נסיעות אינו שונה מזה של מתווך וככזאת, בהשאלה מסעיף 8 (א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, היא חייבת לנהוג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת ולמסור ללקוחותיה כל מידע שיש בידה בענין מהותי הנוגע לעיסקה" (פסק הדין לא פורסם).
בת.א. 165/88 קבע כב' השופט ורדי זיילר מבית המשפט המחוזי בירושלים, כי מרגע שסוכנות נסיעות בחרה בשירותים אותם הציעה למזמין הטיול ועשתה זאת במיומנות ראויה, אין היא אחראית לשיבושים שחלו, אם חלו שלא ניתן היה ולא צריך היה לצפותם.
בע"א 987/86 קבע כב' השופט בן יאיר, כי סוכנות נסיעות היא בחזקת שלוח של מארגן הטיול.
לאור האמור לעיל, אין ממש בטענת יוניטל בכתב הגנתה, כי אין יריבות בינה לבין התובעים, והנני דוחה אותה.

ה. ניסיונה של יוניטל להסתמך על האמור בתנאים הכלליים, נספח ב' לכתב ההגנה לפיו "הטיסות מבוצעות על ידי המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים ולביטולים על פי כל דין" דינו להידחות.
מועד הטיסה הוקדם על ידי יוניטל אשר לא הראתה בכל צורה ואופן, כי מוביל כלשהו אחראי לכך.
לא הובא כל ביסוס לטענה, כי שינוי בטיסות אפשרי כל עוד יגיע הנוסע ליעדו ביום המצוין בכרטיס, מה עוד שעל פי תכנית הנסיעה, ת/1, אמורים היו התובעים לשוב לארץ ב-5.4.02.
הוא הדין בתנאים המפורטים בכרטיסים.
יוניטל לא הצביעה על התנאי אשר עליו מבקשת היא להסתמך.
אם הכוונה הינה לסעיף 9 "לתנאי חוזה" המפורטים בכרטיס הטיסה אשר הציגו התובעים, אשר לפיו רשאי המוביל ללא הודעה לשנות את לוח הזמנים ללא כל מגבלה שהיא, דעתי היא, כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד כמשמעותו בסעיפים 3 - 4 לחוק חוזים אחידים, תשמ"ג-1982. בכל הכבוד מצטרפת הנני לעמדתה של כב' השופטת אביגיל כהן כפי שהובעה בת"ק 14382/01, כי גם כאשר מדובר בטיסת שכר אשר מועדיה ניתנים לשינוי, זמנו של הנוסע אינו הפקר.
טענת יוניטל בדבר המידע אשר נמסר כביכול לתובעים ובאשר לאפשרות שינוי מועדי הטיסה על ידי הנתבעת לא הוכחה אינני מקבלת אותה.

ו. אני רואה לציין, כי הטענה בכתב ההגנה, כי הקדמת הטיסה היתה עקב מבצע "חומת מגן" נטענה בעלמא, ללא כל ביסוס עובדתי מינימאלי.

ז. כאמור לעיל, מדובר באובדן יום שלם כמעט, המהווה כ-25% מחבילת הנופש. ניסיונה של יוניטל להתנער מאחריות בנימוק, כי מדובר בטיסת שכר אשר ידוע לתובעים כי מועדה עלול להשתנות, אינו יכול להתקבל.
מדובר בשינוי בלתי סביר כאשר כאמור לעיל לא ניתן טעם כלשהו מניח את הדעת באשר לסיבותיו.
ח. אין ממש בטענת יוניטל כי הנתבעת היתה שותפה בטיסות עם יוניטל.

8. א. במהלך הדיון הודה נציג יוניטל, כי נגרם לתובעים עוול מסוים (ראה עמוד
7 לפרוטוקול). המחלוקת בין הצדדים נותרה לגבי שיעור הפיצוי, כאשר יוניטל נכונה היתה לפצות את התובעים בסך של 150 $. התובעים מצידם תובעים כאמור פיצוי בסך 1160$.

ב התובעים לא הוכיחו את ההפסדים הנטענים על ידם בגין שינוי מחירי הטיולים, החלפת הכספים, טלפונים לישראל ושוויין של ארוחות הבוקר והערב של היום הרביעי. התובע, אהרון מאיר, העיד והנני מאמינה לו, כי התובעים אשר נאלצו להשכים ב- 5:00 כדי להגיע בזמן לטיסה אשר הוקדמה ל- 09:25, לא זכו לאכול ארוחת בוקר בבית המלון, אלא קיבלו "שקית אוכל", אשר יש בה כדי להעיד על זלזול (ראה ת/3, ת/4(.

ג. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בהתחשב בביטול יום הטיולים האחרון ובהפסד ארוחות הבוקר והערב אשר שילמו עבורן, אני רואה לפסוק לתובעים 1ו- 2 בכל אחד משלושת התיקים הנ"ל, פיצוי בגין נזק כללי על דרך האומדנא בסך של 300 $. הסכום האמור ישולם על פי השער היציג של הדולר הידוע במועד התשלום בפועל.בנוסף, תשלם יוניטל לתובעים בכל אחד מהתיקים הוצאות סך 150 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
התביעה נגד הנתבעת 1 נדחית. בנסיבות הענין, איני רואה לפסוק הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הקדמת טיסת שכר

 2. ביטול טיסה חזור

 3. טיסות אל על בשבת

 4. ביטוח תאונת טיסה

 5. אישור טיסה בהריון

 6. הצעת חוק טיסות שבת

 7. תשלום על חלקי מטוס

 8. פיצוי על דחיית טיסה

 9. פיצוי על הקדמת טיסה

 10. ביטול טיסה בגלל שביתה

 11. היטלי דלק חברות תעופה

 12. ביטול טיסה בגלל שביתה

 13. פיצוי בגין טיסה שבוטלה

 14. אי הודעה על איחור טיסה

 15. ביטול טיסה לחו"ל עקב פיגוע

 16. פיצוי על רישום יתר בטיסה

 17. תאונה במגלשת חירום במטוס

 18. טיסות בשבת של חברת אל על

 19. החרמת חפץ חד בשדה התעופה

 20. איסור טיסות ריסוס ליד עזה

 21. החזר כספי על כרטיסי טיסה

 22. פיצוי בגין טיסת שכר לפריז

 23. רשלנות בהזמנת כרטיסי טיסה

 24. פיצוי כספי בגין ביטול טיסה

 25. פיצוי על המתנה בשדה התעופה

 26. פיצוי על טיסה ישירה למיאמי

 27. איחור טיסה בגלל איחור ברכבת

 28. הצעת חוק ארוחות כשרות בטיסה

 29. MCT - זמן מינימלי החלפת טיסה

 30. תשלום תוספת דלק על כרטיס טיסה

 31. פיצוי על ביטול טיסה ללא התראה

 32. פיצוי כספי על העדר אוכל כשר בטיסה

 33. ביטול כרטיסי טיסה - חוק הגנת הצרכן

 34. החמצת טיסה בגלל המתנה בטרמינל הלא נכון

 35. דמי ביטול כרטיס טיסה באל על - תביעה ייצוגית

 36. הכרזה על אינטרס חיוני למדינה באל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

 37. תביעה: כשהגיע לנמל התעופה לא אפשרו לו לעלות לטיסה, בטענה כי הגיע באיחור

 38. תביעה לחזר תשלום עבור כרטיסי טיסה שלא מומשו ופיצוי בגין עגמת נפש והוצאות

 39. תביעה לפיצוי בגין עיכוב בטיסה אשר גרם לכך שלא הגיעה בזמן לחגוג את ליל הסדר

 40. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות בטיחות בטיסה), התשס''ו-2006

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון