פיצוי על טרטור
פיצוי על טרטור


הרקע והצדדים

 1. התובע רכש משקפי מולטיפוקל אצל הנתבעת, ולטענתו המשקפים הוכנו באופן לקוי, ולמרות תיקונים חוזרים הוא אינו יכול להשתמש בהם, והוא עותר לביטול העסקה. התובע מבקש פיצוי בסך של 5,000 ₪ כאשר עלות המשקפיים היתה 3,150 ₪, ויתרת הפיצוי נדרשת בגין עוגמת נפש והוצאות משפט.
 2. לטענת התובע, חווית הקניה הפכה עבורו למסע של טרטור שהנתבעת תרמה לו. התובע פירט בכתב התביעה כי תחילה המתין מספר חודשים לקבלת המשקפיים, מיד עם קבלתם הועברו המשקפיים לתיקון ושוב נאלץ להמתין מספר חודשים, והליך זה של העברת המשקפיים לתיקון והחזרתם כשהם עדיין אינם מתאימים לתובע, חזר על עצמו חמש פעמים. התובע טען כי גם בסיום התהליך, המשקפיים אינם מתאימים עבורו.
 3. הנתבעת טענה להגנתה כי תביעה מנוגדת לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
הנתבעת טענה עוד, כי בשל תלונת התובע לחדות ראיה נעשתה החלפה של עדשות עם שינוי זווית של צילינדר בניסיון לשפר לפחות במעט את איכות הראיה.
הנתבעת טענה כי בשל הקושי לספק לתובע משקפיים לשביעות רצונו, הוא פוצה לפנים משורת הדין במשקפי קריאה ללא עלות כספית, וכי אף באחת ההזדמנויות רכש עדשות קריאה לרחוק בהנחה של 60% כלקוח קבוע.
לטענת הנתבעת, עצם העובדה כי התובע רכש מוצרים נוספים מעידה על שביעות רצונו על איכות המוצרים ושירותיה הטוב של הנתבעת.
עוד טענה הנתבעת, כי תמוהה בקשתו של התובע לבטל את העסקה לאחר שנה וארבעה חודשים מחלוף ההזמנה, ו- 7 חודשים מחלוף ביקורו האחרון של התובע בסניף הנתבעת, וזאת לאחר שהתובע עשה שימוש במשקפיים ביומיום.
4. בדיון שנערך העידו הצדדים, ונציגת הנתבעת ציינה כי התובע לא ביקש בשום שלב לבטל את העסקה מיום 6.3.12. הנתבעת הוסיפה וטענה כי התובע לא הציג חוות דעת רופא כפי שנתבקש ממנו, וזו היתה נחוצה בכדי לסדר את התקלה עליה התלונן.
עמדת הנתבעת הינה כי התובע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו, וכי אין באפשרותה לבדוק את נכונות טענותיו מאחר ולא פעל כנדרש ולא הציג את חוות דעת הרופא שנתבקש להגיש.
5. לאחר הדיון הגישה הנתבעת הודעה לפיה 3 שוברי התיקון שבנוגע אליהם לא צורף מידע לכתב ההגנה, היו שושאינם קשורים להחלפת עדשות או החלפת מסגרת, אלא לתיקונים בלבד שנעשן בסניף הנתבעת.
התובע הגיש, כפי שנתבקש, בדיקת רופא עיניים מפורטת מיום 03.01.12 (קרי, עוד לפני פנייתו הראשונית לנתבעת) וקבלה על רכישת משקפיים חדשות ביום 06.09.12 (קרי, לאחר הגשת כתב התביעה) בעלות של 2,600 ₪.

דיון והכרעה
6. לאחר שנתתי דעתי למכלול כולו ולטיעוני הצדדים כפי שהועלו בכתבי הטענות, כמו גם לעדויות הצדדים בפניי ולמסמכים הנוספים שהוגשו לאחר הדיון, אני סבורה שהתובע הרים את נטל השכנוע המוטל עליו במשפט האזרחי ולפיכך יש לקבל את תביעתו, הכל מהנימוקים המפורטים להלן.
7. התרשמתי מעדותו של התובע ומעמדתו כי לא ייתכן שהמשקפיים יישלחו פעם אחר פעם לתיקון, ובכל פעם יוחזרו אליו כשאינם תקינים ואינם מתאימים לו. אני קובעת כי התקלות החוזרות והצורך בתיקונים חוזרים מצביעות על כך שהמשקפיים אינם תואמים למצב ראייתו של התובע.
העובדה שהסניף אליו פנה אינה מבצעת אלא באופן נדיר הזמנה דומה, אינה מהווה נימוק לאי-ביצוע העבודה המוזמנת, עליה שילם התובע במיטב כספו. באם הסניף לא יכול לספק הזמנה מסוג זה עקב הקושי בייצור משקפיים העונות על דרישות ליקוי הראיה של התובע, היה עליה לסרב לקבל את ההזמנה. בחירת הסניף לקבל הזמנה, לגבות תשלום, ולאחר מכן לנסות שוב ושוב – ללא הצלחה – לתקן את התקלה, התבררה בדיעבד כבחירה שגויה מצד עובדי הנתבעת.
8. אין לדידי כל משמעות לכך כי התובע לא החזיר את המשקפיים ואלו נותרו בידיו כ"פיל לבן" עד היום, מאחר ואין לצפות כי התובע יכיר וידע את פרטי תנאי ביטול עסקה וכאשר הנתבעת לא מסרה את נכונותה לבטל את העסקה בכפוף להחזרת המשקפיים.
ברי כי התובע לא היה מתנגד לבקשה כזו להחזרת המשקפיים הפגומות, ככל שהיתה ניתנת הסכמת הנתבעת לביטול העסקה, וזאת בשים לב לטענת התובע כי אינו עושה כל שימוש במשקפיים אלה.
אין חולק כי המשקפיים נשלחו לתיקון מספר פעמים, ועדותו של התובע כי אינו יכול להשתמש בהם עד היום מהימנה עלי.
9. אינני מקבלת את הטענה כי רכישות נוספות מעידות על שביעות רצונו של התובע, כאשר בד בבד עם הרכישות האמורות הוא מחזיר את המשקפיים לתיקון.
10. טענות הנתבעת כי התובע רכש את המשקפיים – הן אלה נשוא התביעה והן זוגות נוספים לאחר מכן – בהנחה משמעותית, אינן מעידות על מחוות שירותיות, מאחר ומדובר ברשת המפרסמת עצמה כ"רשת האופטיקה הזולה והמקצועית", ומציעה לכלל הקונים הטבות שונות, ובכלל זה הנחות משמעותיות מ"מחיר המחירון".
הנזקים
11. התובע מבקש פיצוי בסך של 5,000 ₪ - מתוכם עלות המשקפיים ופיצוי מינימאלי בגין אובדן זמן ועוגמת נפש. בשים לב לנסיבות המקרה, בו הוברר כי התובע חזר מספר פעמים לסניף בו הוזמנו המשקפיים ונאלץ להמתין חודשים ארוכים למשקפיים שנשלחו לתיקונים חוזרים -  אני סבורה שבמקרה זה יש מקום לפיצוי בגין עוגמת נפש, אולם לא בסכומים שעתר להם התובע, ובמיוחד מאחר וקיבל מהנתבעת זוג אחד של משקפי קריאה ללא עלות.
סוף דבר
12. אני מקבלת את התביעה.
הנתבעת תשלם לתובע את עלות המשקפיים, בצירוף פיצוי בגין עוגמת נפש ובזבוז זמנו וכן הוצאות משפט. אני מעמידה את הסכום הכולל נכון למועד מתן פסק הדין על סך של 4,000 ₪.
מעבר לפיצוי זה, זכאי התובע להשאיר אצלו את משקפי הקריאה שקיבל כמחווה מהנתבעת ולגישתה "לפנים משורת הדין".
סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.
13. עם ביצוע התשלום תודיע הנתבעת לתובע אם היא מבקשת לקבל חזרה את המשקפיים נשוא התביעה. ככל שתבקש זאת, יגש התובע לסניף הנתבעת לפי בחירתו בתוך 10 ימים ממועד קבלת ההודעה, וימסור את המשקפיים לאחד מעובדי הסניף.
הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצוי על שייט

 2. פיצוי על טרטור

 3. פיצוי על התחשמלות

 4. פיצוי על בזבוז זמן

 5. פיצוי על דואר שאבד

 6. פיצוי על הזמנת ספר

 7. פיצוי על נזק לפסלים

 8. פיצוי על נזק מעקלים

 9. פיצוי על הפסקות חשמל

 10. פיצוי על טעות בעיקול

 11. פיצוי על אובדן דרכון

 12. פיצוי על גביה מנהלית

 13. פיצוי על ביטול הופעה

 14. פיצוי על נזקים לגינה

 15. פיצוי על ירי של שוטרים

 16. פיצוי על בדיקה בטחונית

 17. פיצוי על התאבדות במעצר

 18. פיצוי על גיזום ללא רשות

 19. פיצוי על נזק לצינור מים

 20. פיצוי על פגיעה ברכב חונה

 21. פיצוי על אי כיבוד קופונים

 22. פיצוי על איחור מסירת משלוח

 23. פיצוי על איחור במסירת הדירה

 24. פיצויים על הפרת הבטחה לעובד

 25. פיצויים על שתי תאונות דרכים

 26. פיצוי על פירוק מחפרון - באגר

 27. פיצוי על נזק לבגד שנמסר לניקוי

 28. פיצויים על תאונת אימונים בצה''ל

 29. פיצוי על הדבקת אזהרת הוצאה לפועל

 30. פיצוי על עיכוב משיכת כספים מהבנק

 31. פיצוי על בניה של העירייה בשטח פרטי

 32. פיצוי על הוצאה לפועל למרות תשלום חוב

 33. פיצוי על פגיעה בזכות ההתארגנות בעבודה

 34. פיצוי על השמדת רכוש שנתפס ע''י המשטרה

 35. פיצוי על אי ביטול מנוי בחברת 012 סמייל

 36. פיצויים על הנחת צינורות מים בקרקע פרטית

 37. פיצוי על הנזק שנגרם לשער כניסה שמלי לחנייה

 38. פיצוי על נזק לחפצים שהיו ברכב בזמן תאונת דרכים

 39. פיצוי על עגמת נפש ופיצוי על פיטורים כחושף שחיתויות

 40. פיצוי על זיכוי בהליך פלילי שסיכויי ההרשעה בו היו נמוכים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון