תביעה בגין רמת גימור ירודה של מוצר


הרקע והצדדים

 1. בפני תביעה הנוגעת לאי התאמה או פגם במערכת הסלון שרכשה התובעת, עבורה שילמה 5,600 ₪.
 2. בכתב תביעתה מלינה התובעה על כך כי הסלון סופק ברמת גימור ירודה. המיטה המתקפלת אינה מתאימה ללינה עבור אדם מבוגר; הבד של מערכת הישיבה מתקפל לכל אורכו ומשווה לו מראה מוזנח וישן; לספה אין בסיס למזרן ולכן המזרן שוקע ואינו מאפשר ישיבה; לא ניתן לשבת על הספה הגדולה מכיוון שהמזרן שוקע וזאת עקב שינוי במבנה הספה בשל הכנסת המיטה המתקפלת.
3. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי הסלון סופק לתובעת לפי הזמנתה. עמדת הנתבעת הינה, כי במעמד ההזמנה נאמר לתובעת שבתצוגה לא מוצגת ספה עם מנגנון מיטה והוסבר לה בעת הקניה כי מדובר במנגנון מתקפל שנמצא מתחת לכרית המושב, וכי מדובר במיטת אירוח ומכאן שאינו אמור לשמש כמיטה לשינה יום יומית.
הנתבעת טענה כי סופק לתובעת משטח שמפריד בין המנגנון למזרון העליון, וזאת כדי לבטל את השקיעה עליה התלוננה התובעת. לעניין הכיווצים, הוסבר לתובעת שאפשר לסדר זאת ע"י מתיחת הבד, שנעשה על דרך הפחתה מכמות הבד.
4. במהלך הדיון העידו בפני התובעת, גיסתה ובנה וכן נציג הנתבעת. הצדדים חזרו על טענותיהם ונציג הנתבעת מסר כי הנתבעת מוכנה גם כעת לבצע מתיחה של הבד או לחלק את כרית לשניים, אך התובעת התנגדה בנימוק כי מדובר בפתרון זמני ולא יעיל.

דיון והכרעה
5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, החלטתי לדחות את התביעה, ולהלן נימוקיי.
6.    טוענת התובעת, כי למעשה הוטעתה על ידי הנתבעת בעת רכישת הספות, מאחר ולא ניתן לה המידע המלא הנדרש לה. הוברר כי התובעת רכשה פריט ריהוט בהתאם למידע חלקי שהיה ברשותה, ואין כל ראיה לכך שביקשה לקבל מידע נוסף, או כי ניתן לה מידע שגוי. התובעת טוענת כי הנתבעת "לא מסרה לה" מידע, אלא שמהעדויות של שני הצדדים עולה שמידע זה לא נתבקש על ידה באופן מפורש.
התובעת לא הצליחה להוכיח כי הוטעתה על יד הנתבעת. התובעת היא שביקשה לבצע את השינויים בספות שראתה בתצוגה בלא שראתה את הספות הכוללות מנגנון מיטה מתקפלת, וזאת על סמך השערתה כיצד המוצר הסופי ייראה וישמש אותה.
כעת מלינה התובעת על כך שבוצעו שינויים בלא שהיתה מודעת להשלכותיהם. בנסיבות אלה היה על התובעת לשאול שאלות מלאות ולדאוג לקבל את כל המידע הנדרש לה לצורך החלטה שקולה ומודעת, קודם ביצוע ההזמנה.
7. למעט טענות בעלמא כי לא ניתן לשבת על הספה וכי לא ניתן לישון על ספת האירוח המתקפלת – לא הובאה כל אסמכתא חיצונית לכך. העדות היחידה שנמסרה היא מפי קרובת משפחה של התובעת, שישבה באולם במהלך הדיון והעידה לאחר ששמעה את דבריה של התובעת במלואם, דבר שיש בו כדי להשליך על משקל עדותה.
8. הראיות החיצוניות היחידות אשר הוצגו בפני בית המשפט הינן תמונות הספה, מהן עולות כי הבד אכן מקומט, אך לא נראה שמדובר בפגם המונע שימוש בספה.
יתרה מזו, הנתבעת הודיעה כי היא מסכימה לבצע מתיחה של הבד. אני סבורה שסירוב התובעת לקבל הצעה זו מנעה מבית המשפט את האפשרות לבחון אם היה בתיקון או בטיפול זה כדי לפתור את הבעיה, והתובעת אינה יכולה בנסיבות אלה ליהנות מסירובה האמור.
התמונות של מנגנון המיטה המתקפלת גם הן לא מראות על פניהן כל פגם, ובמיוחד כאשר שני הצדדים הסכימו שהנתבעת פעלה להניח במקום משטח הפרדה בין המנגנון לבין המזרון על מנת ליצור חיץ ביניהם, וזאת לבקשתה של התובעת.
9. בהקשר לנטל השכנוע נקבע מפורשות ברע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פ"ד נז(4) 981:
"...נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו"
וכן, בע"א 6821/93 בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221-239:
"..תפקידו של נטל השכנוע הוא להכריע בתנאי אי וודאות שכפות המאזניים מעוינות.....בהליכים אזרחיים מוטל הנטל על "המוציא מחברו" באשר הוא זה הטוען לשינוי המצב הקיים".
בענייננו, התובעת לא הרימה את הנטל הנדרש ממנה במשפט האזרחי, לשכנע את בית המשפט כי הנתבעת הטעתה אותה, או כי הספות שרכשה התובעת הו פגומות ואינן עומדות בסטנדרט סביר.

10. אשר על כן הנני דוחה את התביעה.
לפנים משורת הדין אינני עושה צו להוצאות.
לאור הצעת הנתבעת והודעתה, כי גם בשלב זה היא מוכנה לבצע ניסיון למתוח את הבד על מנת להעלים את הקמטים והכיווצים, נראה כי טוב תעשה התובעת באם תקבל את ההצעה ותאפשר לנתבעת לבצע ניסיון זה של טיפול ותיקון הבעיה.
הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצר

 2. חרק בתוך מוצר

 3. חיקוי דגם מוצר

 4. טעות במחיר מוצר

 5. תביעה להחלפת מוצר

 6. קבלת מוצר לא נכון

 7. אי תשלום על מוצרים

 8. תביעת חוב על מוצרים

 9. הצעת חוק תוקף מוצרים

 10. מכסת ייצור חלב כבשים

 11. ביטול חוק בשר ומוצריו

 12. דמיון בצליל של מוצרים

 13. עלות מערכת טיפול במים

 14. אספקת מוצר בכמות עודפת

 15. תביעה על הזמנת מוצר מאמזון

 16. פיקדון על מכלי חלב ומוצריו

 17. חוב בגין אספקת מוצרי בניין

 18. איסור מכירת מוצרי טבק לקטין

 19. טענת רמת גימור ירודה של מוצר

 20. ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי

 21. קניית מוצר שחיי המדף שלו הסתיימו

 22. סימון מוצרים מסוכנים לשימוש ילדים

 23. לטענת התובעים הבטיחו להם כי המוצרים יסופקו תוך 14 יום

 24. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש''ם-1980

 25. נטען כי הנתבעים מוכרים את מוצרי החיקוי של החברה במחירים מפתים ביותר

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון