ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל


כללי
1. לפניי תביעה להשבת כספים כתוצאה מביטול טיול לחו"ל.

2. ביום ה 5.11.12 התנהל דיון בתיק. במהלך הדיון הצדדים מסרו עדותם, ויתרו על חקירות נגדיות וסיכמו טענותיהם.

טענות התובעים:
3. לטענת התובעים ביום ה 20.6.11 נרשמו לטיול לצפון איטליה המיועד לתאריך 26.8.11. במהלך ההרשמה שילמו דמי הרשמה בסך 500 דולר.

4. ביום ה 1.8.11 שילמו התשלום הסופי.

5. ביום ה 18.8.11 רכש התובע 2 פוליסות ביטוח, לו ולאשתו, אצל הנתבעת.

6. ביום ה 22.8.11 ולאחר ביקור שגרתי אצל קרדיולוג, הופנתה התובעת לביה"ח שם עברה צנתור ונאסר עליה לצאת לטיול. לפיכך, נאצלה לבטלו.

טענות הנתבעת

7. לטענת הנתבעת עסקינן בתביעה לתגמולי ביטוח הכפופה לתנאי, חריגי וגבולות הכיסוי
הביטוחי ומשכך אין התובעים זכאים לקבלת הכספים הנטענים לידם.


8. לתובעת פוליסת ביטוח מסוג "ALL IN ONE" ולתובע פוליסה מסוג "ויזה כ.א.ל בין
לאומי".

9. לתובעת היה מצב בריאותי שהיה קיים קודם ליציאת המבוטח לחו"ל או מקרה של החמרה של מחלה שהייתה קיימת בעבר לפני צאת המבוטח לחו"ל.

10. עוד בטרם פנו התובעים ורכשו הפוליסה, ביום ה 16.8.11 התלוננה התובעת על כאבים בחזה בעת מאמץ והופנתה לבדיקות.

11. ביום ה 22.8.11 ולאחר בדיקה, נשלחה התובעת לביה"ח באופן דחוף לצורך ביצוע צנתור.

12. בעקבות הצנתור כאמור לא יכולה הייתה התובעת לטוס לחו"ל.

דיון והכרעה:

13. אין מחלוקת בין הצדדים שהתובעת פנתה לרופאה, ד"ר פוקס עדי, ביום 16.8.11. באישור הרפואי מאותו היום נרשם :

"סיבת הפנייה: כאבי חזה במאמץ, חולף במנוחה, אינה מעשנת, אין סיפור משפחתי של מחלת לב איסכמתית".

בממצאי הבדיקה נרשם:

"ריאות נקיות, לב קולות סדירים, בטן רכה, ללא רגישות".

התובעת הופנתה לבדיקות מעבדה ומכון לב.

14. ביום ה 22.8.11 ולאחר ביקור אצל הקרדיולוגית, ד"ר מייליכוב אליה, הופנתה התובעת באופן דחוף לאשפוז.

בהתאם לרישום, ההפניה הייתה עקב:

"במשך חודשיים – כאבים לוחצים בגרון בהליכה, חולפים תוך מספר דקות במנוחה".

התובעת עברה בדיקת מכון ארגומטריה לפיה :

"אחרי מאמץ קל הופיעו כאבים תעוקתיים טיפוסיים ושינויים איסכמיים בולטים, מומלץ אשפוז דחוף".

15. התובעת הופנתה לביה"ח במיידי, אושפזה ועברה צנתור. מאחר והבדיקות טרם האשפוז היו בשעות הערב, האשפוז החל אך ביום 23.8.11. התובעת שוחררה מביה"ח ביום 25.8.11. בהתאם לרישום במכתב השחרור:

"ב 4 חודשים אחרונים באופן הדרגתי הופיעו תלונות על קוצר נשימה והרגשת חנק לאחר הליכה של כ 20 דקות. תסמינים שחולפים במנוחה כעבור מס' דקות".

16. סעיף 6.2 לפוליסת הביטוח"ALL IN ONE" קובע:

"המבטח לא ישלם תביעה/ות על פי אחד הפרקים המפורטים לעיל, בגין אירוע הנובע ו/או הקשור ב:

מצב בריאותי שבגינו היה המבוטח, או בן משפחה קרוב, בטיפול רפואי, לרבות טיפול תרופתי בלבד, ו/או במעקב רפואי, בעת צאת המבוטח לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו, או בגין ההחמרה ושינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה שהייתה קיימת בעבר לפני צאת המבוטח בחו"ל (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחלה ממארת)".

סע' 8.5 לפוליסת הביטוח "ויזה כ.א.ל בין לאומי", קובע:

"המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב-

מצב בריאותי שבגינו היה המוטב, או בן משפחה קרוב, בטיפול רפואי, לרבות טיפול
תרופתי בלבד ו/או בהשגחה רפואית בעת צאת המוטב לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו
לצאתו, או בגין החמרה ושינוי לרעה ופתאומי ובלתי צפוי של מחלה שהיתה קיימת לפני
צאת המוטב לחו"ל (לרבות ובמלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחלה ממארת)".

17. יש לבחון את מצבה הרפואי של התובעת עפ"י המסמכים הרפואיים אשר הוצגו בפניי הן עובר ליום רכישת הפוליסות והן לאחריו.

18. עפ"י מסמכים רפואיים אלו, התובעת סבלה ממצב רפואי שהתחיל מספר חודשים עובר ליום רכישת הפוליסה שמתבטא בקוצר נשימה והרגשת חנק לאחר הליכה של כ 20 דקות. אין כל ספק בעיני שהאשפוז והצינתור מיום 23.8.11 הינו תולדה ותוצאה של מצב רפואי מתמשך זה שהחל מספר חודשים עובר ליום רכישת הפוליסות. כמו כן, הנני רואה במצבה הרפואי של התובעת כמחלה שהביאה עד כדי אשפוז וצינתור.

19. בהתאם לחריגים שבפוליסה, המפורטים לעיל, עסקינן במקרה של החמרה ושינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה שהיתה קיימת לפני צאת המוטב לחו"ל, ואף לפני מועד רכישת הפוליסות.

20. לאור לשון החריג בפוליסות, אין נפקא מינה באם היתה לתובעים ידיעה בדבר המצב הרפואי של התובעת עובר לרכישת הפוליסה אם לאו. די בזאת שהיתה מחלה שהחמירה והיה שינוי פתאומי לרעה של המחלה, בכדי להחיל את הוראות החריגים בפוליסות. הנסיבות של התובעת נופלות בגדר החריג בפוליסות ועל כן הנתבעת אינה חבה בפיצוי.

21. לסיכומו של דבר, הנני דוחה את תביעתם של התובעים.

22. בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי ובנסיבות נשוא התיק, איני עושה צו להוצאות.

23. הנני מיידע הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת ערעור לביהמ"ש המחוזי בלוד, וזאת תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון