התפטרות עובד בגלל שלא העלו לו את המשכורת


התובע תבע מהנתבעת:
פיצויי פיטורים, בסך של 10,000 ש"ח.
שכר עבודה בגין משכורת חודש 8/00 – 4,450 ש"ח.
בכתב התביעה (שהוגש על גבי הטפסים הסטנדרטיים של בית הדין) טען התובע:

לעניין התביעה לפיצויי פיטורים – תקופת עבודתו בנתבעת היתה מחודש 3/98 עד 8/00, בסך הכל שנתיים ושישה חודשים. בפירוט סיבת הפסקת ההעסקה טען התובע:
"לא הסכימו להעלות לי את המשכורת ולא תפקיד חלופי, והודיעו לי שאני מפסיק לעבוד בחברה, כלומר שאני מפוטר".
לעניין התביעה לשכר עבודה טען התובע בכתב התביעה:
"עבדתי בחוזה של 12 משכורות ולא קיבלתי את המשכורת האחרונה – 8/00".נ
הנתבעת טענה בכתב ההגנה:
התובע סיים את עבודתו בחודש יולי 2000. התובע עבד בחודש יולי שישה ימים בלבד, וקיבל שכר בגין חודש מלא, דהיינו קיבל שכר ביתר של 3,450 ש"ח. הנתבעת טענה כי אם התובע זכאי לסכום כלשהו מהנתבעת, יש לקזז סכום זה.
התובע אינו זכאי למשכורת חודש אוגוסט 2,000, כיון שלא עבד בחודש אוגוסט 2,000.ב
התובע התפטר, ועוד בחודש מאי 2,000 הודיע כי הוא יסיים את עבודתו בחודש יולי 2,000. התובע דחה הצעות הנתבעת לשיפור בתנאי שכרו ובתנאים הנלווים.ו
לכתב ההגנה צורף מכתב שכתבה פזית שרון, מנהלת סניף חולון, למר בהירי, מנכ"ל הנתבעת, נושא תאריך 25.6.2000, (להלן – מכתב שרון) שזו לשונו:
"לכבוד
מר מודי בהירי
הנדון: מכתב התפטרות אור X
מר אור X, מס' ת.ז. X עובד בתיכון טומשין בחולון כרכז משמעת שנתיים.נ
הנ"ל בחודש מאי בשיחת המשך עבודה לשנת תשס"א ביקש שכר 6,000 ש"ח + הטבות סוציאליות. גם לאחר שיחות שנערכו עמו והצעות חדשות שהועלו (שכר של 5,000 ש"ח + ביטוח מנהלים לאחר תקופה של שלושה חודשים) הנ"ל סירב לקבלן והודיע על הפסקת עבודתו.ב

בברכה,
פזית שרון"

בדיון ביום 15.10.2001 העידו: התובע; מר מודי בהירי, מנכ"ל הנתבעת; גב' פזית שרון, מנהלת סניף הנתבעת בחולון, הסניף בו עבד התובע במועד סיום עבודתו.ו
התובע העיד בחקירה ראשית כמפורט להלן:
הוא הועסק בנתבעת החל מחודש מרץ 1998 עד אוגוסט 2000. בין מרץ 1998 עד אוגוסט 1998 עבד בשיווק. מאוגוסט 1998 ועד למועד סיום עבודתו עבד כרכז משמעת בסניף חולון.נ
תוקף חוזיעבודה שנעשו בינו לבין הנתבעת היה מחודש ספטמבר עד חודש אוגוסט. לפיכך, תוקף חוזה עבודתו האחרון היה עד ליום 31.8.00, ולכן הגיעה לו משכורת חודש 8/00. גם גב' פזית שרון התקשרה אליו בחודש ספטמבר2,000 לבדוק אם קיבל את משכורת חודש 8/00.ב
בחודש מאי 2,000 נפגש עם מר בהירי, וביקש העלאה במשכורת או העברה לתפקיד אחר. תפקידו היה מאד קשה מבחינת שעות עבודתו ושכרו היה נמוך. התשובה שניתנה לו שיש לראות מה קורה עם מערך המורים. ביוני הוא לא קיבל תשובה, ובתחילת חודש יולי 2000 הציגו לו את המחליף שלו, והוא נתבקש לערוך חפיפה. זאת מבלי שעודכן קודם לכן. במחצית חודש יולי 2,000 התבקש לעזוב את העבודה.ו
התובע נחקר בחקירה נגדית ואישר:
הוא דרש משכורת בסך של 6,000 ש"ח ותנאים סוציאליים.נ
לפני הפגישה עם מר בהירי אכן נפגש עם גב' פזית שרון, מנהלת סניף חולון.
לא הוצעה לו משכורת בסך של 5,000 ש"ח ולא דיברו איתו על תנאים סוציאליים.ב
מכתב שרון נכתב לאחר שסיים את העבודה, ופזית שרון עדכנה אותו לגביו.ו
מי שהודיע לו "ללכת הביתה" היה קובי זילברברג, שהחליף את פזית שרון כמנהלת הסניף בחולון. הוא אמר זאת ארבעה חמישה ימים לאחר שהגיע המחליף שלו, בערך באמצע יולי 2000.נ
לא הוצעה לו משכורת מעל 5,000 ש"ח. אם היו מציעים לו, היה נשאר בעבודה.ב
נכון שבחודשים יולי ואוגוסט 1999 עבד בפועל. בחודש יולי 2,000 עבד באופן חלקי ושולם לו שכר מלא.ו
כיום הוא עובד בעסקי עוגות, בעסק של חבר. באוגוסט 2,000 הוא מדי פעם היה מגיע לעסק העוגות ועוזר לחבר שלו.נ
מנכ"ל הנתבעת מר בהירי העיד:
התובע הרויח כ- 4,500 ש"ח. בשיחה עם פזית שרון, על פי הנחייתו, הוצע לו שכר של 5,000 ש"ח וגם דובר איתו על תנאים סוציאליים. הנתבעת רצתה "לקשור אותו" לחברה ושימשיך את עבודתו בנתבעת. התובע לא הסכים לכך, ועמד על דרישתו לשכר של 6,000 ש"ח + ביטוח מנהלים, והוא לא היה מוכן להתפשר.ב
מבחינת הנתבעת, אם התובע מודיע בחודש מאי 2,000 שהוא מסיים לעבוד, עליה להיערך בהקדם למציאת מחליף, ולכן הובא מחליף לתובע בחודש יולי 2,000.ו
התובע אינו זכאי לשכר בעד חודש אוגוסט 2,000, כי הוא לא עבד בפועל בחודש אוגוסט 2,000.נ
לאחר שהדיונים עם התובע לא הסתדרו, חיפשה לו הנתבעת מחליף.ב
לשאלת בית הדין איך נקבע מועד סיום עבודתו של התובע, השיב מנכ"ל הנתבעת כי "לדעתו" התובע הפסיק להגיע. מנהל הסניף (שהחליף את גב' פזית שרון) לא דיווח לו שביקש מהתובע ללכת הביתה.ו
בחקירה נגדית העיד מנכ"ל הנתבעת:
התובע אמר לו בחודש מאי 2,000 שאם הוא לא יקבל את השכר שהוא רוצה הוא לא ימשיך לעבוד. השיחה בינו לבין התובע התקיימה לאחר השיחה בין התובע לבין גב' פזית שרון.
אולם:
כשנשאל המנכ"ל, אם כשהציע לתובע 5,000 ש"ח התובע אמר לו שהוא עוזב, השיב כי אכן התובע לא אמר זאת, אולם התובע גם לא אמר שהוא מסכים לתנאים אלה ונשאר. המסרים שהגיעו מהתובע ומגב' פזית שרון היו שאם התובע לא מקבל את מה שהוא רוצה הוא עוזב.
השיחה בינו לבין התובע התקיימה אחרי שהוא אמר לפזית שהוא עוזב. השיחה בינו לבין התובע היתה במטרה להשאיר את התובע בחברה. כשנשאל אם התובע אמר לו שהוא עוזב השיב "לי הוא לא אמר את זה" (פרוטוקול ע' 12, שורה 10).
לדעתו, הסיבה שהתובע לא התפשר היא שהצדדים לא הגיעו להסדר שהשביע את רצונו בעניין לימודי התובע בשלוחה של דרבי.
לא היה מקום שהמנכ"ל יתן תשובה לתובע לגבי המשך עבודתו, כיון שהתובע לא הסכים למה שהוצע לו. התובע אמר לו שאם הוא לא יקבל את השכר שהוא מבקש, הוא עוזב את העבודה.
המו"מ עם המחליף של התובע נעשה לאחר השיחה בין התובע בין פזית שרון.
עיתוי ההתפטרות של התובע היה קריטי, כיון שזה היה בתקופת הרישום לתיכון.
גב' פזית שרון, ששימשה עד לחודש יולי 2,000 מנהלת סניף חולון של הנתבעת העידה:
בשיחה שהתקיימה בינה לבין התובע, הוא דרש שכר של 6,000 ש"ח + הטבות סוציאליות. התובע סרב לקבל את ההצעה של 5,000 ש"ח + הטבות סוציאליות. באותה שיחה לא הועלתה האפשרות של תפקידים אחרים. התובע אמר שאינו מוכן להמשיך בתפקיד רכז משמעת בשכר ששולם לו.
נכון שסוכם עם התובע שהוא יקבל שכר בעד 12 חודשים, אולם לפי המדיניות של תיכון טומשין בחודשי החופש הגדול אנשי הצוות עובדים, אם כי במתכונת מעט שונה ממתכונת העבודה בשנת הלימודים.
לשאלת בית הדין השיבה העדה כי התובע לא נקב במועד התפטרות, אולם כיון שזה מוסד חינוכי שמתארגנים כבר ממאי – יוני אז היה ברור שהעזיבה היא תוך שבועיים.
בחקירה נגדית העידה העדה:
בחודש ספטמבר 2,000 יצרה קשר עם התובע לבדוק אם קיבל את משכורת אוגוסט 2,000 בתור ידידה. היא לא ידעה אם הוא עבד בפועל או לא עבד בפועל, ואם הגיע מחליף. היא גם לא ידעה אם הוא נשאר או לא נשאר סופית (פרוטוקול ע' 13, שורה 18).
בחודש אוגוסט 2,000 עבדה במכללת פרויקטים חינוך שממוקמת בראשל"צ בבנין של המכללה, שם יושב המנכ"ל.
נכון שמר בהירי ביקש ממנה לכתוב את מכתב שרון, הנספח לכתב ההגנה.
התובע סכם:
הוא לא הודיע על התפטרותו, וציפה שהמו"מ יסתיים על הצד הטוב ביותר ושימשיך לעבוד.
מדברי גב' שרון משתמע שהיא הבינה שהוא יעזוב בתוך שבועיים (לאחר השיחה ביניהם), אולם עובדה שהוא המשיך לעבוד זמן רב לאחר השיחה, עד תחילת חודש יולי 2,000, מועד בו הגיע המחליף.
לא היתה שום מניעה מבחינתו לעבוד עד לתום חודש אוגוסט 2,000.
ב"כ הנתבעת סכם:
התקופה בה התובע התפטר היתה תקופה קריטית למכללה, ולא היתה שום כוונה לפטרו.
התובע העלים בעדותו בחקירה ראשית את פגישתו עם גב' פזית שרון. באותה פגישה הודיע התובע כי אינו מקבל את הצעת המכללה והוא עוזב את עבודתו.
בפגישה עם מר בהירי קיבל הצעה משופרת יותר מזו שקיבל בשיחה עם פזית, אולם הוא סירב והתפטרותו נשארה על כנה.
לאחר ששקלנו את עדויות הצדדים ואת טענות הצדדים, אנו קובעים כמפורט להלן.
לעניין התביעה לפיצויי פיטורים:
השאלה בה עלינו להכריע היא האם התובע התפטר מעבודתו, לאחר שהנתבעת לא נענתה לדרישותיו, או פוטר מעבודתו על ידי הנתבעת.
בעניין זה אנו מקבלים את גרסתה של הנתבעת כי התובע התפטר מעבודתו ולא פוטר, לאחר שהנתבעת לא הסכימה לשנות את תנאי שכרו או את תפקידו.
לדעתנו, מכתב התביעה עצמו עולה כי התובע התפטר מעבודתו ולא פוטר. התובע טען בכתב התביעה כי לא הסכימו להעלות לו את השכר ולא הסכימו לתת לו תפקיד חלופי, וכי בהמשך כך הודיעו לו כי עבודתו נפסקת, כלומר שהוא מפוטר. גם בעדותו בבית הדין, העיד התובע כי ביקש ממר בהירי או העלאה במשכורת או שינוי תפקיד (פרוטוקול ע' 2, שורות 13 – 17).
התמונה העולה היא, איפוא, שהתובע ביקש לשנות את הסכם העבודה בינו לבין הנתבעת – או על ידי העלאת שכרו או על ידי שינוי תפקידו, והבהיר כי אם לא ייענו דרישותיו יסיים את עבודתו בנתבעת.
אנו מקבלים את גרסת מנהל הנתבעת, מר בהירי, כי התובע הבהיר כי אם לא יתקבלו דרישותיו יסיים את עבודתו בנתבעת, וכי הרקע לכך הוא גם העובדה שהצדדים לא הגיעו להסדר בעניין לימודיו של התובע במכללת דרבי. כפי שעולה מהעדויות בפנינו, הנתבעת היתה מרוצה מעבודתו של התובע ואף הציעה לו שיפור בתנאי שכרו, אולם לא במידה שהשביעה את רצונו של התובע. לנתבעת לא היה עניין בסיום עבודתו של התובע, והיא לא היתה מחפשת לו מחליף אילולא התובע נתן להבין באופן ברור שהוא מסיים את עבודתו.
סירובו של מעביד לבקשת עובד לשנות את הסכם עבודתו אינו בגדר "פיטורים". במקרה שעובד מבקש לשנות את הסכם עבודתו, ומבהיר כי אם לא ייענו דרישותיו יסיים את עבודתו, הרי סיום עבודתו של אותו עובד כתוצאה מכך הוא בגדר "התפטרות" ולא "פיטורים". יתכן, שבמועד מאוחר יותר התובע הצטער על כך, והיה מוכן להמשיך לעבוד גם בתנאים פחותים מהתנאים שדרש. אולם אין בכך כדי לשנות את העובדה שהוא זה שהתפטר מעבודתו, בשיחותיו עם גב' פזית שרון ועם מר בהירי.
לעניין התביעה למשכורת חודש אוגוסט 2000:
גם מדברי עדי הנתבעת עלה, כי הסכם העבודה בין התובע לבין הנתבעת היה לתקופה בת 12 חודשים, מחודש ספטמבר 1999 עד חודש אוגוסט 2000.
כאמור קיבלנו את גרסת הנתבעת כי התובע הודיע שאם לא יקבל את תנאי השכר יסיים את עבודתו. אולם, המו"מ בין הצדדים היה בקשר לתנאי עבודתו של התובע בשנת הלימודים הבאה, והתובע הודיע כי לא ימשיך לעבוד בנתבעת בשנת הלימודים הבאה.
גם מדברי עדי הנתבעת עלה כי התובע לא נקב במועד סיום עבודתו. לטענת גב' פזית שרון, היה ברור לה כי התובע מסיים את עבודתו בתוך שבועיים. אולם, גרסה זו אינה מתיישבת עם העובדות. על פי גרסה זו, היה על התובע לסיים את עבודתו בחודש מאי או בחודש יוני, לאחר שיחותיו עם גב' פזית שרון ועם מר בהירי, ועובדה היא שהתובע המשיך לעבוד עד חודש יולי 2,000. לגרסת מנהל הנתבעת, כי התובע "הפסיק" להגיע אין כל תימוכין בחומר הראיות.
נראה לנו, כי מהבינה הנתבעת כי התובע מתפטר מעבודתו, מיהרה (בצדק מבחינתה) למצוא לו מחליף. משמצאה לתובע מחליף, לא היה לה צורך בהמשך עבודת התובע בחודש אוגוסט 2,000. זאת, למרות שעל פי חוזה העבודה שלו היה אמור התובע להמשיך ולעבוד גם בחודש אוגוסט 2,000, והוא לא הודיע על כוונתו לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר לתחילת שנת הלימודים הבאה.
לאור האמור, אנו קובעים כי התובע זכאי למשכורת חודש אוגוסט 2,000 בסך של 4,450 ש"ח (ברוטו).
בנסיבות המקרה, ולאור העובדה שבנתבעת נהוג כי על אנשי הצוות לעבוד בפועל בחודשים יולי – אוגוסט, אנו קובעים שאין מקום לחייב את הנתבעת בפיצויי הלנת שכר אלא בהפרשי הצמדה וריבית בלבד. לפיכך, הסכום המגיע לתובע כאמור בסעיף 15.5. לעיל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.2000 ועד למועד התשלום בפועל.
לאור התוצאה, ישא כל צד בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אילוץ להתפטר

 2. התפטרות בגלל קללות

 3. אישור רפואי להתפטר

 4. התפטרות עוזרת גננת

 5. פיטורים או התפטרות

 6. התפטרות שרים מהכנסת

 7. התפטרות טבח בבית קפה

 8. פיטורים או התפטרות ?

 9. התפטרות עקב גיוס לקבע

 10. התפטרות בגלל מחלת ילד

 11. פיצויים למרות התפטרות

 12. התפטרות בגלל מעבר דירה

 13. התפטרות בלי הודעה מראש

 14. התפטרות בגלל מצב רפואי

 15. התפטרות לאחר מספר ימים

 16. התפטרות עקב החלפת בעלים

 17. האם התובע פוטר או התפטר ?

 18. התפטרות בגלל מצב בטחוני

 19. התפטרות בגלל עומס עבודה

 20. התפטרות אחרי תאונת עבודה

 21. התפטרות לצורך טיפול בילד

 22. התפטרות בגלל מרחק מהעבודה

 23. סעיף 166 התפטרות מהעבודה

 24. התפטרות לאחר הרחקה מעבודה

 25. התפטרות בגלל העברה מתפקיד

 26. התפטרות לרגל העתקת מגורים

 27. התפטרות בגלל הפחתת משכורת

 28. התפטרות עקב חילופי מעבידים

 29. מחלוקת לגבי נסיבות התפטרות

 30. מתי התפטרות נחשבת לפיטורים

 31. התפטרות בגלל מצב בריאות לקוי

 32. התפטרות עובד עקב האשמת שווא

 33. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

 34. התפטרות בגלל אי הצבה למשמרות

 35. התפטרות בשל ירידה בהיקף עבודה

 36. התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי

 37. התפטרות בגלל מחלה של בן משפחה

 38. התפטרות בדין מפוטר מצב בריאותי

 39. פיטורים או התפטרות מרשות השידור

 40. זכויות עובד שהתפטר לאחר 10 שנים

 41. פיטורים או התפטרות - נטל ההוכחה

 42. התפטרות בגין ירידה בהיקף הפגישות

 43. התפטרות בגלל מעבר דירה להתנחלויות

 44. התפטרות מרצון עקב פגיעה בתנאי העסקה

 45. סירוב לעבודה חלופית עקב מצב בריאותי

 46. התפטרות "מסיבות אישיות" - פיצויים ?

 47. השפלות בעבודה - התפטרות בדין מפוטר ?

 48. התפטרות מרצון עקב ירידה בהיקף העבודה

 49. עבודה חדשה לאחר התפטרות בגלל מצב רפואי

 50. מכתב מהמעסיק לפיו העובד התפטר (כביכול)

 51. התפטרות לאחר הגשת תביעה בבית דין לעבודה

 52. מחלוקת האם התובעת פוטרה או התפטרה מהעבודה

 53. התפטרות עובד בגלל שלא העלו לו את המשכורת

 54. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים להתנחלויות

 55. ניתוק קשר של עובד עם מקום העבודה - התפטרות ?

 56. התפטרות בגלל שכר נמוך לאחר תקופת עבודה לא רציפה

 57. היעדרות עובד מהעבודה - הפרת משמעת או התפטרות ?

 58. התפטרות עקב אי הצעת עבודה אחרת לאחר הפסד במכרז

 59. האם בנסיבות ההתפטרות, התובעת זכאית לפיצויי פיטורים

 60. האם התפטר התובע מעבודתו מאחר שלא ביקש לשבצו למשמרות ?

 61. האם פוטרה התובעת מעבודתה כמוכרת בחנות תכשיטים או שמא התפטרה ?

 62. התפטר על מנת לסעוד את אביו החולה, בהתאם לסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים

 63. האם היתה התפטרותה של התובעת לצורך הטיפול באימה – בגדר התפטרות "ללא הצדקה" ?

 64. תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ''ד-1964

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון