תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

קראו את הקטע הנבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות להלן בנושא תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח:

בפניי בקשת הנתבע (להלן "המבקש") ליתן רשות להתגונן, בטענה שהתחייבותו למשיבה הייתה ל-4 חודשים בלבד, בהתאם לדברי נציג המכירות של המשיבה. בדיעבד הובהר שההתחייבות היא לשנה. לאחר כשנה ומחצה, הוא ביקש להתנתק משירותיה ונדחה.

לטענתו, המשיבה ממשיכה לדרוש ממנו סכום גבוה מהמצוין בהסכם, לצורך יציאה משירותיה, וסכום זה עבור שירותי הקמה הנדרשים רק בשנה הראשונה.

לטענת המשיבה, יש לדחות את הבקשה ולקבל את התביעה במלואה.

לטענתה, תצהיר המבקש אינו מגלה עילה או טעם למתן רשות להתגונן. חלק מטענות המבקש אינן רלוונטיות וחלקן סותר בבירור את האמור בהסכם שבין הצדדים.

ההסכם נחתם ביום 26.8.03 לתקופה של שנים עשר חודשים והוא מתחדש אוטומטית בחלוף שנה, כאמור בסעיף 2 להסכם.
512554453

טענת המבקש, לפיה לא קיבל שירות במשך שנה וחצי, לא נטענה בתצהירו.

לטענתה, ההסכמים אותם היא עורכת אינם לתקופה הקצרה משנה והמבקש לא שילם כלל את חובו עבור תקופת התוספת, בסך 225 ₪ לכל חודש.

טענת המבקש לפיה במעמד ההסכם נאמר לו ע"י איש המכירות שההתחייבות היא ל-4 חודשים בלבד, חסרת הגיון, מאחר וההסכם בוצע לתקופה ארוכה מכך והמבקש לא פרט, מתי נפגש עם איש המכירות, באילו נסיבות ולא הביאו לעדות.

מדובר לטענתה, בהגנת בדים, הסותרת את סעיפים 27 ,29 ,30 להסכם, עליו המבקש חתום והגוברים על כל טענה בעל פה.

לטענתה, המבקש אינו מפרט בטענותיו, לאיזה סכומים מתנגד ומדוע אלה עומדים בניגוד להסכם.
93537132146

דיון

הלכה פסוקה היא, כי בחינת בקשותיו של המבקש ע"י ביהמ"ש, בהליך של סדר דין מקוצר, אינה מצריכה לפסוק בדבר טיב טענותיו וזכויותיו של המבקש, אלא אך לבחון, האם יש בטענה זו לכאורה כדי להצדיק את בירורה, קרי, האם יש בתצהירו של המבקש יחד עם חקירתו הנגדית הגנה לכאורה בעלת משמעות אשר אם תוכח במשפט תוכל להוות הגנה ראויה לגרסתה של התביעה. (ע"א 2418/96 כלפו (ישראל) בע"מ נ. בנק למסחר בע"מ, פד"י מז (5) עמ' 133).

לעניין זה חייב ביהמ"ש לצאת מנקודת הנחה, כי המבקש דובר אמת, אלא אם כן נתבדו דבריו לחלוטין בחקירה נגדית. במקרה זה האחרון, יהיה על ביהמ"ש למנוע את סיכול מטרתו של ההליך ע"י העלאת טענות סתמיות מטעם המבקש (הגנת בדים) ואשר כל מטרתן נועדו על מנת למנוע מהתובע את היתרונות הדיוניים אשר מוקנים לו ע"י הגשת תובענה בסדר דין מקוצר.

אין ביהמ"ש נדרש, בשלב זה, כחלק מהאלמנטים המשפיעים על הכרעתו, למשקלן ומהימנותן של הראיות ובנוסף, בשלב זה על ביהמ"ש לייחס את מלוא המהימנות לגרסתו של המבקש, אשר לא נסתרה לחלוטין בחקירתו הנגדית על ידי בא כוח התביעה.


כך מבקש, אשר מבקש רשות להתגונן חייב להיכנס לפרטי העובדות ואין סיפק בידיו להישען ולהעלות אך רמזים וחשדות ללא כל בסיס ראייתי, תצהיר מעיין זה או כזה המנוסח באופן כוללני החסר פרטים רלוונטיים וחיוניים להבהרת נושא ההגנה אינו יכול לשמש בסיס לקבלת רשות להתגונן (ע"א 543/86, ע"א 424/86).

הגם שמדובר בטענה בעל פה נגד מסמך בכתב, לגרסת המשיבה, הרי שעדיין מדובר בהגנה לכאורה המספיקה בשלב הרשות להתגונן.

"בבקשת רשות להתגונן אין מקפידים עם המבקש ובית המשפט יטה להיעתר לבקשה אפילו המדובר בהגנה דחוקה" (כבוד השופט דוד בר "סדר דין מקוצר בהלכה פסוקה" מהדורה שביעית(2004 )מעודכנת ומתוקנת הוצאת פרלשטיין-גינוסר, עמוד 171 ).

מהמובא בפניי עולה, שבנספח א לכתב התביעה בסעיף, "הערות ותנאים מיוחדים" נכתב "נקודת יציאה מהסכם שנתי בתום 4 חודשי שירות בלבד".

אמנם, חלק מטענותיו של המבקש הן טענה בע"פ כנגד מסמך בכתב, הן לעניין דברי איש המכירות והן לעניין הסכומים,"אולם ההלכה היא שבשלב הבקשה למתן רשות להתגונן ניתן להעלות טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, מכיוון שאין למנוע בשלב האמור העלאת טענה טובה מטעמים שבדרכי הוכחה בלבד,ואין בודקים כיצד יוכיח הנתבע את הגנתו"(כבוד השופט דוד בר "סדר דין מקוצר בהלכה פסוקה" מהדורה שביעית (2004) מעודכנת ומתוקנת הוצאת פרלשטיין-גינוסר, עמוד 214).

טענות המבקש בבר"ל לא נסתרו, כולל הטענה בעל פה, משכך הנני נעתרת לבקשה ונותנת את הרשות להתגונן.

התצהיר אשר תמך בבר"ל, ישמש כתב הגנה.

השלמת הליכים לפי תקנה 214 ב1, התובע עד יום 20.9.06 והנתבעת עד ליום 10.10.06.

תצהיר עדות ראשית יוגשו עד ליום 1.12. 06.

דיון הוכחות וסיכומים בע"פ יתקיים ביום 24.1.07 בשעה 18:00.

התיק יועבר לניסיון לגישור למנ"ת .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון