תביעת פינוי מקרקעין לפני הסדרת הזכויות

הפסיקה, קבעה לאחרונה, כי בהעדר אינדיקציה ברורה על זכות הקניין במקרקעין נשוא תביעת הפינוי, אין להיעתר לתובע סעד פינוי. אפנה בעניין זה לע"א 19756-03-12 של כב' בית המשפט המחוזי בנצרת בענין כרסנטי נגד שלום, ובו נקבע:

"בענייננו, טרם נערכה תכנית לחלוקת החלקה, ומשכך לא נוכל לקבוע גבולות מדויקים בשלב זה...לפיכך אין זה ראוי להורות על פינויו של המערער משטח המריבה, כל עוד לא נקבעו גבולות סופיים, ושעה שייתכן מצב בו לאחר ביצוע חלוקה בפועל יתברר שלא היה מקום להורות על פינוי"

ועוד נקבע שם:

"אולם, ראינו בבחינת למעלה מן הדרוש, להדגיש ולומר כי ניכר שלמערער זכות לרשות בלתי הדירה במקרקעין, חרף קביעתו של בית המשפט קמא . לפיה למערער אין זכות לרשות בלתי הדירה במקרקעין" .

וסופו של דבר מצא כב' בית המשפט המחוזי לבטל את הפסק לפינוי ולאפשר דיון בעניין לאחר הסדרת הזכויות. ומקל וחומר, שאם לפי ההלכה הנ"ל, אין למהר וליתן פסק לפינוי כשמצב הזכויות אינו ברור, למקרה דנא, בו ניכר, מהסכם העקרונות שאין התובעת אוחזת בזכות במקרקעין המאפשרת לה לדרוש את פינוי הנתבעת, ולכל הפחות, שגם הייתה אוחזת בזכות כזו, הרי היא זכות מוגבלת ומסוייגת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דוגמא לתביעת פינוי

 2. פינוי רוכלים בשוק

 3. פינוי מחלקה ברחובות

 4. תביעה לפינוי בית עסק

 5. פינוי קרקעות של המנהל

 6. דיור חלופי לאחר פינוי

 7. פינוי מאהל מחוסרי דיור

 8. פינוי דוכן למכירת ירקות

 9. תביעה לפינוי הבעל מהדירה

 10. דחיית מועד פינוי מקרקעין

 11. עיכוב פינוי מחזיק במקרקעין

 12. פינוי מקרקעות בבעלות המדינה

 13. פינוי מקרר גלידות ליד קיוסק

 14. בקשה לקביעת מועד פינוי מהבית

 15. תביעה לפינוי נכס בגלל הפרת הסכם

 16. דחיית ערעור על פינוי ממקרקעין

 17. שיקולי צדק בתביעות פינוי מדירה

 18. הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים

 19. שטח מסומן בצבע צהוב - פינוי קרקע

 20. האם שווי המכירה כולל הוצאות פינוי

 21. תביעת פינוי בבית משפט לביעות קטנות

 22. צו פינוי מדירה בבית משפט לענייני משפחה

 23. התחייבות להחזיר שטחים לאחר פינוי בהסכמה

 24. תביעת פינוי מקרקעין לפני הסדרת הזכויות

 25. תביעה לפיצוי מוסכם בגין איחור בפינוי מושכר

 26. תביעת פינוי בסדר דין מיוחד עקב סירוב לפנות דירה

 27. לטענת המבקשת לא ניתן לפנות את המבקשת בהעדר פסק דין כנגדה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון