עובד שלא נרשם בביטוח לאומי

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא עובד שלא נרשם בביטוח לאומי:

.1התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה (נ/1), בגין תאונת עבודה שארעה לו, לטענתו, ביום 5/8/90בעת שביצע עבודות טיח במסגרת עבודתו אצל מעסיקו הקבלן.

.2הנתבע דחה את התביעה במכתבו לתובע, מיום 1/7/94, בטענה שהתובע אינו
מבוטח כעובד שכיר לפי סעיף 31(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(שהוחלף בסעיף 75(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995שייקרא להלן:ו "החוק"), אינו רשום כעובד עצמאי ולא עשה את המוטל עליו להירשם כעובד עצמאי, לפי סעיף 33(א) לחוק בנוסחו מתשכ"ח (סעיף 77(א) לחוק דהיום) ואף לא היה רשום כעובד לשעה בעבודה שלא לצורך עסקו של המעביד (לפי סעיף 77(ב) לחוק).
כנגד דחיית התביעה הגיש התובע את התובענה שבפני.
אלה עובדות המקרה

.3התובע הוא מורה במקצועו ומסמוך לתחילת שנת הלימודים תשנ"א (ספטמבר
1990) הוא עובד כמורה, על פי חוזה מיוחד להעסקת עובד שחתם עם משרד החינוך.
לפני כן, ומאז סיום לימודיו התיכוניים, עבד התובע כחרט, כפועל וכמנהל עבודה במקומות שונים, ובחלק מהתקופות היה גם מובטל. באביב ובקיץ 1990, היה התובע מובטל.

.4לאחיו של התובע היה חבר ששמו בנימין לוי (שייקרא להלן:נ "בני"). בני הוא צייר, תושב ארצות הברית, אך מדי פעם הוא נמצא גם בישראל ויש לו נכסים בישראל. אחד מנכסיו של בני הוא דירה ברח' בית יוסף 21בכרם התימנים בתל אביב, המצויה בבית שהיה רעוע ומט לנפול. בני תכנן את שחזור הבית לרבות הוספת אלמנטים יצוקים כגון קשתות, עמודים מעוטרים וכיו"ב, אשר היו אמורים לשמש הן לצורך אסתטי והן לצורך תמיכה בבית.
לצורך ביצועם של האלמנטים היצוקים, שכר בני את שירותיו של מר יצחק וחניש
(המכונה "ג'קי" וכך הוא ייקרא להלן), שהיום הוא קבלן שיפוצים אך בעבר עסק בביצוע אלמנטים יצוקים שהיו נחוצים לבני.
בנוסף לאותם אלמנטים שהיו אמורים להיות מבוצעים על ידי ג'קי, ביקש בני לעשות גם עבודות טיח בבית הרעוע, והתייעץ על כך עם ג'קי, אשר הציע לו לשכור שירותיו של טייח מקצועי.

.5 במקביל, שוחח בני עם התובע (אותו הכיר בהיותו, כאמור לעיל, חבר של
אחיו), ושמע ממנו כי התובע מובטל.
לא ברור מי יזם זאת, אך השיחה בין השניים הסתיימה בסיכום על כך שהתובע יבוא לבצע עבודות טיח בביתו של בני, זאת, למרות שלתובע לא היה נסיון קודם בעבודות בנין. לא נחתם ביניהם הסכם בכתב.
בעקבות הסיכום האמור, הגיע התובע לתל אביב, בתחילת חודש אוגוסט 1990, והחל בביצוע עבודות לצורך טיוח ביתו של בני.
.6 באותה עת, טרם הסתיימה עבודתו של ג'קי באותו בית, ופעולותיו של התובע
במקביל אליו לא היו לרוחו של ג'קי. ג'קי סבר (ובצדק, כנראה), שהתובע אינו בעל מקצוע, והאשים את התובע שהוא מפריע לו, משתמש בחומרים שלו, והוא ביקש מבני שיוציא את התובע מן האתר עד לסיום עבודתו של ג'קי. בני, ששאף לסיומה המהיר של העבודה, לא קיבל את בקשתו של ג'קי ורצה שהתובע ימשיך בעבודות הטיח.
.7 התובע עבד במשך 3ימים מלאים, בעבודה של סיתות הטיח החיצוני, וקיבל
מבני שכר בסך -. 75ש"ח ליום.

.8 ההיכרות בין התובע לבין ג'קי היתה שטחית בלבד. התובע ידע ששם משפחתה
של חברתו של ג'קי הוא X, הוא סבר כנראה שהיא אשתו של ג'קי (כיום היא אכן אשתו, אך בשנת 1990היא היתה חברתו), ועל כן הניח ששמו של ג'קי הוא ג'ק X.

.9 ביום הרביעי לעבודתו של התובע בביתו של בני, 5/8/90, רצה התובע לבצע
עבודות מעל חלון. הוא הניח סולם אל מול החלון, טיפס על הסולם, אך בהמשך, נשען על החלון באופן שרוב משקל גופו היה על החלון. החלון היה רעוע מדי, והתובע נפל ונחבל. בני וג'קי, שהיו בתוך הבית, שמעו כנראה שמע את הנפילה, וחשו אל התובע שהיה מוטל על הארץ.
.10התובע אמר לבני כי הכל בסדר, אך בני עמד על כך שהתובע ייבדק בבית
חולים והתובע הוסע לחדר המיון בביה"ח איכילוב שם נבדק והומלץ לו על טיפול סימפטומטי ועל מנוחה ליומיים. בהמשך אושרה לתובע תקופת מחלה עד ליום 10/9/90וכן מיום 24/9/90עד ליום .28/9/90
ההכרעה בין הגירסאות
.11העובדות שנקבעו לעיל נקבעו תוך הבאה בחשבון של כל הראיות שבפני; תצהיר התובע, הודעתו לחוקר הנתבע (נ/2) ועדותו, הודעתו של ג'קי לחוקר הנתבע (נ/3) ועדותו והודעתו של בני לחוקר הנתבע (נ/4), אשר לה ניתן משקל מופחת בלבד, לאור העובדה שבני לא העיד בבית הדין ולא עמד לחקירה נגדית.

.12חלק נכבד מהמסכת העובדתית שלעיל אינו שנוי במחלוקת. עם זאת, כאשר היה צורך לבחור בין גירסתו של התובע לבין גירסתו של ג'קי, העדפתי את גירסתו של ג'קי וזאת בשל הטעמים הבאים:ב
א. אף אם ניתן לראות את ג'קי כעד מעוניין - המעוניין בכך שלא ייקבע שהיו
יחסי עובד-מעביד בינו לבין התובע, הרי שבכל הנוגע ליחסים בין התובע לבין בני - ג'קי הוא עד נייטרלי.
ב. התובע טען כי עקב הנפילה, איבד את הכרתו לכמה שעות וכי רק לאחר מכן,
כשהכרתו חזרה אליו, נלקח לבית החולים. גירסה זו היא כה בלתי סבירה, עד שיש בה כדי להטיל ספק במהימנות התובע בכללותה. אין לגירסה האמורה גם כל זכר בתעודת חדר המיון. הדעת נותנת שאילו היה מתברר בחדר המיון כי התובע הובא לשם לאחר שהיה מחוסר הכרה במשך כמה שעות - היה התובע נשאר באשפוז בבית החולים, ולא היה משוחרר מייד בסיום הבדיקה.
יחסי עובד-מעביד
.13התובע טוען כי היו יחסי עובד מעביד בינו לבין ג'קי ולחלופין בינו
לבין בני. אין בידי לקבל טענות אלה.
בכל הנוגע ליחסים בין התובע לבין ג'קי, נראה שדי ברור אין לקבוע שהיו יחסי עובד-מעביד בין השניים. לא היתה כל התקשרות חוזית ביניהם, התובע הובא לאתר הבניה על ידי בני, בלא כל קשר לג'קי ואף כנגד רצונו של ג'קי. העבודה שהתובע ביצע לא היתה קשורה לעבודה שג'קי היה צריך לבצע, וג'קי ביקש שיתאפשר לו לסיים קודם כל את עבודתו הוא ושרק לאחר מכן ימשיך התובע בעבודה שבני רצה שהוא יבצע עבורו. התובע אף לא ידע את שמו של ג'קי. בענין זה ראוי לציין שהתובע מסר לחוקר הנתבע (בעמ' iלנ/2) ואף הצהיר (בסעיף 6א' לתצהירו) כאילו בני היה זה שכינה את ג'קי בשם:ו ג'ק X, אף ששם זה, כאמור לעיל, הוא השם שהתובע חשב שזה שמו של ג'קי. שכרו של התובע סוכם עם בני ובני היה זה ששילם לו, כך שאין כל סיבה להניח שהתובע היה עובד של בני. באופן מודע לא כללתי בעובדות שנקבעו לעיל את גירסת התובע לפיה, כביכול, לאחר יום אחד של עבודה, נאמר לו על ידי ג'קי שמאותו יום הוא עובד של ג'קי ולא של בני, גירסה זו אינה סבירה ואינה מתיישבת עם גירסתו של התובע על כך שגם לאחר מכן שכרו שולם לו על ידי בני.
גם את היחסים שבין התובע לבין בני לא נראה שניתן לקבוע כי הם יחסי עובד-מעביד. אילו בני היה קבלן לעבודות טיח והיה מבקש מן התובע לבצע עבורו עבודה מעין זו, קרוב לוודאי שהיה צריך להגדיר את התובע כעובד של בני. אולם, בני אינו בעל עסק, אלא הוא בעל בית המעוניין בביצוע עבודות בניה בביתו. לצורך כך סיכם עם התובע את ביצוע העבודות, כמתן שירותים מן התובע לבני, תמורת תשלום.
אמנם נכון שהתובע אינו בעל ידע ונסיון בעבודות בניה, ואין הוא מקיים עסק של קבלנות עבודות טיח, אך כאשר אדם מזמין בעל מלאכה לבצע עבודות בביתו (כגון עבודות טיח) הכלל הוא שלא נוצרים ביניהם יחסי עובד-מעביד, אף אם בעל המלאכה המוזמן אינו נוהג לתת שירותים מעין אלה או אף אם הוא בעל מלאכה גרוע. כך למשל, אם הטלוויזיה בביתו של בני היתה מתקלקלת, והוא היה מזמין אדם אחר לתקן אותה, לא היה אותו אדם נחשב כעובד של בני, אף אם לאותו אדם אין עסק של טכנאות
טלוויזיה.
ניתן לאמר כי אף שבתובע מתקיים הפן השלילי של מבחן ההשתלבות (כלומר שהוא
אינו בעל עסק משלו), לא נוצרו כאן יחסי עובד מעביד, בהעדר קיומו של הפן
החיובי של מבחן ההשתלבות.
מטרת ההתקשרות בין בני לבין התובע לא היתה יצירת יחסי עובד-מעביד, התובע
לא היה אמור "להשתלב" ב"מפעל" של בני. המטרה היתה לאפשר לתובע להרוויח את פרנסתו תמורת ביצוע מלאכה מסויימת, שבני, כבעל בית, נזקק לה לצורך שיפוצים בביתו.
.14כאשר סוכם בין התובע לבין בני על כך שהתובע יבצע עבודות טיח בביתו של בני, שומה היה על התובע לעשות את כל המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי. משלא עשה כן - הרי שהוא אינו מבוטח לפי סעיף 77(א) לחוק.
מאחר שהתובע לא היה "עובד" של בני, הרי שהוא גם לא היה מבוטח לפי סעיף
75(א)(1) לחוק ואף לא כ"עובד לשעה", לפי סעיף 77(ב) לחוק (התובע גם לא היה
רשום כ"עובד לשעה").
לסיכום
.15משהתובע לא היה מבוטח אצל הנתבע כנגד פגיעות בעבודה, מאחר שלא היה עובד ולא עשה את המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי - דין תביעתו להידחות, ואני דוחה אותה.
.16אין צו להוצאות.

.17כל אחד מהצדדים זכאי לערער על פסק דין זה בבית הדין הארצי לעבודה
בירושלים, תוך 30יום מיום שפסק הדין יומצא לו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח לאומי המלא

 2. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי

 3. עורך דין ביטוח לאומי המלצה

 4. דמי ברית מילה מביטוח לאומי

 5. עובד שלא נרשם בביטוח לאומי

 6. סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי

 7. תקופת אכשרה בהכשרה מקצועית

 8. מחלת ידיים ביטוח לאומי

 9. ירידה בתפקוד - ביטוח לאומי

 10. עורכי דין דיני ביטוח לאומי

 11. הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. מיאלומה נפוצה - ביטוח לאומי

 14. סעיף 211 לחוק הביטוח הלאומי

 15. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 16. סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי

 17. תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי

 18. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 19. תוספת ותק לעולים בביטוח לאומי

 20. תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

 21. סעיף 330(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 22. שינוי הגדרת מבוטח בביטוח לאומי

 23. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 24. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי

 25. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 26. ועדה מקומית מקצועית בביטוח לאומי

 27. זכאות לשיקום מקצועי בביטוח לאומי

 28. תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

 29. ניכוי גמלאות ביטוח לאומי מפיצויים

 30. התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי

 31. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 32. תקנות העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

 33. תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות)

 34. הפסקת תביעה עד לקביעת נכות בביטוח לאומי

 35. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

 36. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי''ד-1954

 37. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התש"ע-2010

 38. תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

 39. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984

 40. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008

 41. פטור מתשלום החזרים בגין חובות עבר לביטוח לאומי

 42. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

 43. הסכם שירותי ייעוץ חיסכון תשלומים לביטוח לאומי

 44. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום רבית), תשכ''ו-1966

 45. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי צבירת תקופת אכשרה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי''ח-1958

 47. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979

 48. תקנות הביטוח הלאומי (שיקום-מקצועי), תשט''ז-1956

 49. צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984

 50. הוצאת כספים במרמה מביטוח לאומי - עובדים פיקטיביים

 51. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ''ה-1965

 52. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 53. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל''ה-1975

 54. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

 55. חוק הביטוח הלאומי גובר על החוק לתיקון התקנות לשעת חירום

 56. תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש''ל-1969

 57. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ''ו-1985

 58. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ''א-1981

 59. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 60. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

 61. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל''ט-1979

 62. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי''ז-1956

 63. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל''ט-1979

 64. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי''ד-1954

 65. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס''ז-2006

 66. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפו ליולדת ולילוד), התשנ''ד-1993

 67. תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ''ז-1987

 68. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 69. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל''ד-1974

 70. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס''ה-2004

 71. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002

 72. תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל''ג-1973

 73. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ''ה-1994

 74. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ''ד-1984

 75. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

 76. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ''ח-1968

 77. צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987

 78. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל''ט-1978

 79. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

 80. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

 81. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל''ג-1973

 82. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000

 83. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל''ב-1972

 84. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ''ח-1988

 85. תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ''א - 1991

 86. תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ''ז-1997

 87. תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ולהענקות מטעמי צדק) (ביטול), התשנ''ה-1995

 88. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ''א-1990

 89. תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ''ז-1987

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון