סמכות רשם ההוצאה לפועל להורות על הרמת מסך

אין עוד מחלוקת לאחר פסיקת ביהמ"ש העליון כי לרשם ההוצאה לפועל סמכות להורות על הרמת מסך בתנאים מסוימים.

(ראו רע"א 510/00 ח. רשף קבלנים (1990) בע"מ נ' אילנה ענבר, פ"ד נד(2), 718 , בר"ע (ת"א) גל יעד בע"מ נ' ט.א. מכונות מזון וקידוד בע"מ ואח', (17.8.05) וכן בר"ע 2176/07, הנאמן הציבורי לתיאטרון הלאומי הבימה נ' מ.א. קאר לספורט ואח' ( 12.6.08)

בפסה"ד האחרון התוותה כבוד השופטת שטופמן את המבחנים שעל רשם ההוצאה לפועל לבדוק בטרם יורה על הרמת המסך וכדבריה (עמ' 5 לפ"ד):

"נמצאו מאפיינים עובדתיים רבים המצביעים על כך ששתי החברות – החברה החייבת והחברה המבקשת – התנהלו, לאמיתו של דבר, כגוף אחד והאבחנה ביניהן היתה מלאכותית ועקרה במציאות העסקית היומיומית...".

וכן כאשר היתה קיימת זהות בכתובת, בבעלי המניות, במנהל, בפעילות העסקית, בעובדים ובמלאי. קרי:

"בנסיבות של זהות מוחלטת בין חברות לכאורה, כאשר קיים חשש ממשי לכאורה כי הקמת החברה האחרת נועדה להבריח נכסים או להעתיק פעילות מתוך מטרה להתחמק מתשלום חוב פסוק...".

יחד עם זאת הקביעה מסויגת בסייג הקבוע גם בדין הכללי ובדיני החברות ועל פיו:

"...הלכה היא, במיוחד לאחר תיקון 3 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 ... כי יש להרים מסך ההתאגדות, לפי התנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק החברות, רק במקרים נדירים וחריגים. זאת, באותם מקרים בהם מתברר כי מסך ההתאגדות שימש לקידום אינטרסים אישיים של בעלי מניות תוך קיפוח נושים בדרך לא ראויה...".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הרמת מסך ?

 2. הגדרת הרמת מסך

 3. תנאים להרמת מסך

 4. עילות להרמת מסך

 5. מה זה הרמת מסך ?

 6. הרמת מסך ההתאגדות

 7. חיוב אישי הרמת מסך

 8. הרמת מסך חברה קטנה

 9. הרמת מסך - מימון דק

 10. הרמת מסך ואחריות אישית

 11. פסיקה בנושא הרמת מסך

 12. הרמת מסך כנגד המעביד

 13. הרמת מסך ביחסי עבודה

 14. הרמת מסך בדיני עבודה

 15. צמצום עילות להרמת מסך

 16. הרמת מסך בחברה בחו''ל

 17. הרמת מסך מעל דירקטורים

 18. תיאוריית המיזם הרמת מסך

 19. הרמת מסך לפי חוק החוזים

 20. הרמת מסך בגין חוב ארנונה

 21. הרמת מסך בגין קיפוח נושא

 22. הרמת מסך בשל הברחת נכסים

 23. הרמת מסך לפי פקודת הנזיקין

 24. הרמת מסך בהיבט של דיני עבודה

 25. שלילת פיצויי פיטורין הרמת מסך

 26. פעילות לא חוקית כעילה להרמת מסך

 27. סמכות רשם ההוצאה לפועל להורות על הרמת מסך

 28. הרמת מסך לפי פקודת החברות ביחס לחוב ארנונה

 29. האם לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות להורות על הרמת מסך ?

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון