מתי תינתן רשות להתגונן
מתי תינתן רשות להתגונן

מתי תינתן רשות להתגונן ?

די לו למבקש רשות להתגונן, אם יראה הגנה אפשרית ולו בדוחק, כלפי התביעה המוגשת כלפיו. בשלב זה של הדיון אין מוטל עליו להראות כיצד יעלה בידיו להוכיח את טענותיו (ע"א 507/85 פנון נ' שטראוס - חברה לשווק (חש"ל) בע"מ, פ"ד מג(1) 106, 109). הגנת בדים משמעה, שאין בנטען מאום ועסקינן בטיעון שהוא כולו עורבא פרח, לאחר שהטיעון בתצהיר הוזם כליל בחקירה הנגדית ונשמטה הקרקע מתחתיו (ע"א 102/83 ל.ג.ל. כרמיאל בע"מ נ' בנק לאומי בע"מ, פ"ד מא(1) 253, 257; ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה (1973) בע"מ נ' Warner Home Video (U.K.) Ltd., פ"ד מו(2) 273, 278; ד' בר-אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהד' רביעית, 93-92).


יש להבחין הבחן היטב בין טענה הבאה אל גדר של הגנת בדים לבין טענה לגופם של דברים, אף אם סיכוייה קלושים ודחוקים. בעוד שהראשונה אינה מצדיקה קבלת רשות להתגונן, לא כן השניה, שהרי גם מי שסיכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים, זכאי ליומו בבית המשפט. אכן, לעתים, סיכוי ההצלחה בטענה מהווה שיקול אם לחייב את הנתבע להפקיד ערובה כתנאי לרשות להתגונן:נ בכל אותם מקרים, שבהם רואה בית המשפט ליתן רשות להתגונן לפנים משורת הדין, כאשר "כמעט" יכול היה לסרב ליתן לנתבע את הרשות המבוקשת (תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-; ד"ר י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית 1995, בעריכת ד"ר ש' לוין, 689-688; ע"א 582/88 מ.כ.מ. (אופנה) בע"מ נ' אירן שאוליאן, פ"ד מה(2) 122, 125).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה למתן רשות להגן

 2. רשות מוגבלת להתגונן

 3. אי מתן רשות להתגונן

 4. מתי תינתן רשות להתגונן

 5. דחיית בקשת רשות להתגונן

 6. מתן רשות להתגונן מוגבלת

 7. רשות להתגונן בטענה אחת בלבד

 8. בקשת רשות להתגונן ללא פירוט

 9. טענת קיזוז בקשת רשות להתגונן

 10. בקשת רשות להתגונן בתביעת בנק

 11. בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 12. סיכויי הגנה בקשת רשות להתגונן

 13. רשות להתגונן ללא חקירת המצהיר

 14. המחאת חוב - בקשת רשות להתגונן

 15. בקשת רשות להתגונן - דמי תיווך

 16. בקשת רשות להתגונן ומחיקת כותרת

 17. חקירת מצהיר בבקשת רשות להתגונן

 18. הגנה לכאורה בבקשת רשות להתגונן

 19. רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

 20. רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה

 21. ערעור על דחיית בקשת רשות להתגונן

 22. התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה

 23. חוב בחשבון בנק - בקשת רשות להתגונן

 24. התניית מתן רשות להתגונן בהפקדת כספים

 25. דחיית בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 26. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 27. ערעור על החלטת רשם ליתן רשות להתגונן

 28. בקשת רשות להתגונן ערבות להלוואת משכנתא

 29. ערבות לחובות חברה - בקשת רשות להתגונן

 30. בקשת רשות להתגונן מפני תביעה לתשלום חוב

 31. דחיית בקשת רשות להתגונן - ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי

 32. ערעור כלפי ההחלטה להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת סכום התביעה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון