חתימה אצל שני מתווכים שונים

לטענת הנתבעת היא אכן פנתה לקבלת שירותי תיווך וחתמה על כתב ההתחייבות שבה נכללה גם הדירה הנוכחית שנשלפה ממאגר ממוחשב שנמצא אצל כל המתווכים שהמידע הגיע לתובעת דרך פרסומים ולא ישירות מבעל הדירה, כשהנתבעת דחתה את הצעת התובעת עקב המחיר הגבוה שננקב.

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא חתימה אצל שני מתווכים שונים / מאגר דירות מתווכים:

1. בפניי תביעה לתשלום דמי תיווך שלטענת התובע הוא זכאי לקבל מהנתבעת.

לטענת התובע הוא נתן שירותי תיווך לנתבעת שבעקבותיהם רכשה את הדירה ברחוב בית אל 9 קומה 2 רמת-גן ממר רפי נחום (להלן:"הדירה"), וזאת לאחר שהנתבעת התחייבה בכתב ביום 26/10/1996 לשלם לתובעת דמי תיווך בשיעור של 1.5% מסכום הרכישה בתוספת מע"מ במידה ותרכוש נכס שמענו נמסר ע"י התובעת כעולה מכתב ההתחייבות עליו חתמה הנתבעת (להלן:"כתב ההתחייבות").נ

לטענת התובעת הנתבעת הופנתה על ידיה בין היתר לדירה הזו, כשהעדר סבירות המועדים, הסתירות המהותיות בעדות הנתבעת ועדיה ונתוני המחיר מחזקים את גרסת התובעת.

לטענת הנתבעת היא אכן פנתה לקבלת שירותי תיווך וחתמה על כתב ההתחייבות שבה נכללה גם הדירה הנוכחית שנשלפה ממאגר ממוחשב שנמצא אצל כל המתווכים שהמידע הגיע לתובעת דרך פרסומים ולא ישירות מבעל הדירה, כשהנתבעת דחתה את הצעת התובעת עקב המחיר הגבוה שננקב.

לטענת הנתבעת היא פנתה במקביל למשרדי תיווך אחרים וביניהם משרד "תיווך מוריס", כשבידי המתווך, רמי קדמי, היו מפתחות הדירה שהושארו לו ע"י הבעלים והוא הראה לנתבעת את הדירה מספר פעמים ובמאמצים רבים הצליח לשכנע את הבעלים להוריד במחיר עד שהדירה נמכרה ב- 199,000 דולר והנתבעת שילמה לתיווך מוריס דמי תיווך.
לטענת הנתבעת אין כל בסיס לטענות ה"קשר" והקנוניה שמעלה התובעת.

לטענת הנתבעת התובעת לא היוותה את הגורם היעיל להתקשרות והדירה לא נקנתה תוך הסתמכות על המידע שקיבלה הנתבעת מהתובעת, כשבמקרה זה לכל היותר הוראתה לה הדירה מבחוץ בלבד והמחיר לא היה בתחום אפשרויותיה, ולכן אין לא עילה חוזית ולא לפי דיני התיווך.

אין מחלוקת שהתובעת רכשה את הדירה ממר רפי נחום בסכום של 199,000.- דולר עפ"י חוזה מיום 15/11/1996.
אין מחלוקת גם שבמהלך הרכישה היה מעורב מתווך אחר בשם רמי קדמי ממשרד תיווך מוריס ושהנתבעת שילמה לו דמי תיווך.

המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלת הזכאות לדמי התיווך והאם התובע היווה את ה"גורם היעיל להתקשרות" (לפני כניסתו לתוקף של חוק המתווכים).ב

2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, בראיות שבתיק ובסיכומי הצדדים, החלטתי לדחות את התביעה, וזאת מן הנימוקים כדלקמן:

א. אני נותן אמון בעדותם של המתווך רמי קדמי ושל מר רפי נחום התומכים בגרסת הנתבעת, ואינני מקבל את טענות התובעת לגבי הכזבים והשקרים בעדותם, וגם אם יש סתירות מסוימות ניתן להסביר אותם כבלבול או העדר זיכרון עקב הזמן שחלף.

לפי גרסתו של מר נחום, שהינה אמינה עליי, הוא דרש 220,000.- דולר אצל המתווכים וכך גם אמר כשהתקשרו אליו ולא אישר בטלפון שהוא מוכן להגמיש את המחיר, כשהעסקה יצאה לפועל רק לאחר לחצים של המתווך רמי (ראה נ2/ ועדותו בעמ' 11-10 לפרוטוקול), כשהוא נפגש עם רמי מספר רב של פעמים ולמעשה רק עקב עבודתו המאומצת של רמי הסכים להוריד במחיר הדירה.


לפי גרסת מר קדמי רמי, שהינה אמינה עליי, המחיר ההתחלתי אכן היה 220,000.- דולר כשהוא הראה את הדירה לנתבעת וניהל מו"מ עם מר נחום והשפיע עליו להוריד במחיר, וכן על התובעת להעלות מהמחיר שהציעה (180,000.- דולר) עד שהצדדים נפגשו במחיר של 199,000.- דולר (ראה עמ' 12-11 לפרוטוקול).

העד הפגין זיכרון מצוין בפרטים, ואני קובע שאכן רק בזכות פעילותו המיומנת והמאומצת נקשרה העסקה לאחר שהצליח להוריד את מר נחום במחיר בצורה ניכרת.

בין עדים אלו ישנה לכאורה סתירה האם ניתן מפתח לדירה ממר נחום למר קדמי, אך בכל מקרה אין ספק שמר קדמי ביצע פעולות אינטנסיביות ומאמצים רבים למכירת דירתו של מר נחום עד שאכן הצליח בכך.

ב. עדויות העדים הנ"ל מחזקים את גרסת הנתבעת וגם בלא להכריע אם היו שתי פגישות אצל התובעת או פגישה אחת ואם מר קדושים הראה לתובעת את הדירה מבחוץ אם לאו, אני קובע כי הנתבעת התקשרה בעסקה רק בגלל הפעולה המיומנת של המתווך רמי קדמי שהיווה את הגורם היעיל להתקשרות והצליח להוריד במחיר הדירה בצורה ניכרת, ולולא ההורדה במחיר לא הייתה קונה את הדירה.

אני קובע כי הנתבעת, לאחר הנתונים שנמסרו לה ע"י התובעת, לא הייתה מעונינת בדירה עקב המחיר הגבוה ולא היה קיבול להצעת התובעת והיא חזרה להתעניין בדירה, ובסופו של דבר רכשה אותה רק בעקבות הפעילות של המתווך האחר וקיבלה את הצעתו של מתווך זה, כשהתובעת לא פעלה כגורם יעיל ולמעשה לא עשתה כמעט כל פעילות במקרה זה.

מדובר בדירה שפורסמה גם בעיתון, הייתה במאגר הדירות ופורסמה במשרדי תיווך רבים, כשהמתווך רמי קדמי פעל נמרצות למכירתה.

ג. אני קובע שהתובעת באמצעות מנהלה מר אבי קדושים לא היווה את הגורם היעיל להתקשרות והוא אינו זכאי לכן לדמי תיווך.
כל שעשתה התובעת, גם לפי גרסתה שלה, זו "שליפה" של הדירה ממאגר הדירות הממוחשב ולכל היותר מר קדושים הראה לתובעת את הדירה מבחוץ ושוחח פעם אחת עם בעל הדירה רפי נחום שדיבר עמו לטענת מר קדושים על 210,000.- דולר, כשגם בטענות אלו של מר קדושים יש ספק, אך גם אם אקבל את גרסתו הדבר לא משנה את התוצאה.

נציג התובעת לא התקשר אח"כ עם הנתבעת ולא עם מר נחום ולא עקב אחר מה קורה עם הדירה (עמ' 9 לפרוטוקול).

דווקא הנסיבות שנודע למר קדושים על מכירת הדירה מצביעות על תום לבה של הנתבעת, שכן הדבר נודע לו מכך שהנתבעת פנתה אליו לאחר כשנה וחצי לבצע הערכה של הדירה לצורך מכירה.

אם הייתה הנתבעת חסרת תום לב ומנסה להתחמק מתשלום דמי תיווך ברור שלא הייתה פונה שוב לתובעת.

כאמור, איני מכריע במחלוקות העובדתיות בין הנתבעת למר קדושים, שכן לטעמי גם לפי גרסתו של מר קדושים דין תביעתו להידחות הן מבחינת אי ההוכחה של גרסתו ועדיפותה על פני גרסת הנתבעת והן מבחינת התוצאה.

במקרה של בחינת תשלום לדמי תיווך יש לבחון קיומם של שני תנאים מצטברים: קשירת הסכם לגבי פעולת תיווך מתבקשת והאם פעולת המתווך הייתה ה"גורם היעיל" אשר הביא להתקשרותם של הצדדים לעסקה בה תיווך המתווך.

הקשר החוזי המחייב בין המתווך לאדם שלמענו הוא מבקש לבצע את מלאכת התיווך צריך להיווצר בדרך הצעה וקיבול, כשהמבחן לגבי הגורם היעיל הנו מבחן של סיבתיות והדרישה היא לגורם יעיל.

הגורמים המצביעים על מידת "היעילות" בסיבתיות, כמו מידת הדמיון בין ההצעה המקורית לחוזה הסופי, הקרבה בתנאי התשלום, חלוף הזמן, מידת האינטנסיביות של פעולת המתווך, היקף מגעים, פגישותיו ושירותיו עם הצדדים, קיומו של גורם נוסף שסייע לצדדים בהשגת החוזה ומידת התערבותו של אותו גורם נוסף, תשלום דמי תיווך ע"י הצד השני, זהות הצדדים, הסתמכות הצדדים על ידיעה קודמת של מהלכי המו"מ וכיו"ב [ראה ע"א 2144/91 מוסקוביץ' נ' עזבון המנוח טוביה ביר ז"ל, פ"ד מח(3) 116, ע"א 2821/91 מרכזי שליטה בע"מ ואח' נ' משיאן, פ"ד מח(4) 107 וע"א 74/89 חסינוב חב' להחזרת נכסים בע"מ נ' שפירא, פ"ד מו(1) 84].

ד. במקרה זה אני קובע שהיה ניתוק ממשי בין שני השלבים של היחסים בין הנתבעת לתובעת ובין הנתבעת למתווך הנוסף (תיווך מוריס) וגם אם מדובר יחסית בלו"ז קצר הרי בהתחשב באינטנסיביות של עבודת המתווך מוריס ובחיפוש האינטנסיבי למציאת דירה של הנתבעת אין בכך כדי לגרוע מכך.

במקרה זה לאור חוסר האינטנסיביות וחוסר הפעילות של התובעת מול האינטנסיביות והפעילות הרבה של המתווך האחר מתיווך מוריס וההבדל הגדול במחיר בעקבות פעולות המתווך קדמי והעובדה שרק בעקבות הורדת המחיר בעקבות פעולת המתווך האחר הייתה הדירה רלוונטית ואקטואלית לרכישה ע"י הנתבעת ובשקלול המבחנים הנ"ל, אני קובע שהתובעת לא היוותה את "הגורם היעיל להתקשרות".

אני קובע גם שלא התקיים האמור בכתב ההתחייבות שהתובעת תגרום לביצוע העסקה והעסקה לא נערכה תוך הסתמכות על המידע שקיבלה הנתבעת מהתובעת כאמור בכתב ההתחייבות, שכן העסקה נערכה אך ורק בגין ההסתמכות על המידע החדש שקיבלה הנתבעת מהמתווך רמי קדמי שהוא זה שהיווה את הגורם היעיל להתקשרות, להבדיל מהתובעת, כשהנתבעת, שיכולתה הכלכלית מוגבלת, רכשה את הדירה רק בעקבות מאמצי השכנוע והורדת המחיר המשמעותית במחיר הדירה כתוצאה ממאמצי המתווך רמי.


אני קובע כי הנתבעת רכשה את הנכס מהלקוח לא כתוצאה מהפעולות של התובעת ולא עקב תרומתו לחוזה אלא רק עקב התרומה והפעילות של תיווך מוריס, כשהיה נתק בין פעולותיה המעטות של התובעת לבין ההתקשרות לדירה של הנתבעת וההתקשרות נעשתה רק על בסיס הפעילות של המתווך החדש.

3. התוצאה הינה שאני דוחה את התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל (כולל הוצאות העדים) בסך של 4,000.- ש"ח בתוספת מע"מ כדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף הסכם תיווך

 2. עמלת תיווך מגרש

 3. ניכוי דמי תיווך

 4. דמי תיווך על קרקע

 5. הסכם תיווך בעל פה

 6. הסכם תיווך לא חתום

 7. הסכם תיווך לא כתוב

 8. סירוב לשלם דמי תיווך

 9. מחיקת תביעה של מתווך

 10. תיווך בין קבלני משנה

 11. הסתרת מידע ע"י מתווך

 12. תביעה על שירותי תיווך

 13. סעיף 14 לחוק המתווכים

 14. תשלום דמי תיווך חלקיים

 15. תביעה לתשלום דמי תיווך

 16. זכאות מתווך לדמי תיווך

 17. מתי צריך לשלם למתווך ?

 18. זכאות לתשלום דמי תיווך

 19. הסכם תיווך על מסמך נפרד

 20. מילוי פרטים בהסכם תיווך

 21. אי תשלום דמי תיווך 1.5%

 22. הגורם היעיל בעסקת תיווך

 23. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 24. שינוי הסכם תיווך בכתב יד

 25. הסתרת היותו של אדם מתווך

 26. דמי תיווך שכירות נכס מסחרי

 27. מי משלם דמי תיווך שכירות ?

 28. הגבלת חופש העיסוק של מתווך

 29. הסכם תיווך ללא כתובת הדירה

 30. תביעה בגין הפרת הסכם תיווך

 31. מכירת דירה ללא ידיעת המתווך

 32. ביטול הסכם בלעדיות עם מתווך

 33. חתימה אצל שני מתווכים שונים

 34. תביעה בגין דמי תיווך שכירות

 35. הסכם תיווך לרכישת ביטוח חייים

 36. מייצג או מתווך של חברה בחו''ל

 37. דמי תיווך שכירות דירה בתל אביב

 38. הפרת הסכם בלעדיות בתיווך דירות

 39. הסכם תיווך עם שני מתווכים שונים

 40. תביעה של מתווך לתשלום דמי תיווך

 41. ניסיון התחמקות מתשלום דמי תיווך

 42. סירוב לשלם דמי תיווך בגין השכרה

 43. האם מתווך ברימקס נחשב לעובד שלה

 44. חובת המתווך להסביר על הסכם תיווך

 45. התחייבות בכתב יד לתשלום דמי תיווך

 46. אי תשלום למתווך למרות הסכם בלעדיות

 47. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

 48. תביעה נגד מתווכת להעסקת עובדים זרים

 49. דמי תיווך על עסקה שהתבטלה אחרי חתימה

 50. מכירת בית בתקופת הבלעדיות - דמי תיווך

 51. מעורבות עורכי דין בעסקאות תיווך נדל''ן

 52. תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ''ז-1997

 53. זכאות לקבל דמי תיווך ללא רישיון תיווך

 54. הוראות נוהל לאישור עיסקאות תיווך ביהלומים

 55. דמי תיווך (לא באחוזים) בגובה ההפרש במכירה

 56. האם מתווך שהראה דירה מדגמית זכאי לדמי תיווך ?

 57. תביעות בין מתווכים - תביעת מתווך נגד מתווך אחר

 58. דחיית תביעה לדמי תיווך למרות חתימה על סכם תיווך

 59. תביעה קטנה בבית משפט לתביעות קטנות לתשלום דמי תיווך

 60. תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ''ז-1997

 61. תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ''ז-1997

 62. מתווך טען כי במקום עמלת תיווך הוסכם כי ינהל נכסים שונים שבבעלות הנתבע

 63. תביעה להשבת דמי התיווך ששולמו בגין חוזה שבוטל בעקבות אי מסירת הנכס במועד

 64. פגמים צורניים ומהותיים בהסכם תיווך הפוגעים בחבות החוזית לתשלום דמי התיווך

 65. עת מפגיש מתווך בין הצדדים הוא הגורם היעיל, אולם לא תמיד עובדות העניין כה פשוטות

 66. האם זכאי לקבלת דמי תיווך שעובד מטעמו, שאיננו מתווך מורשה, ביצע פעולות רבות מול הקונה ?

 67. מתווך המעדיף תועלתו האישית ומונע קידום עסקת מכר פועל בניגוד לחובותיו על פי חוק המתווכים

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון