איך מכריזים על פסול דין ?
הכרזה על פסול דין

איך מכריזים על טדם כפסול דין ?

סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962 קובע כי על המבקש להכריז על אדם כפסול דין לפנות לבית המשפט, וכלשון הסעיף:

"אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניינים, רשאי בית המשפט, לבקשת בן זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו כפסול דין".

דהיינו, הדרך הראויה היא לפנות לבית המשפט המוסמך בישראל, שמכוח סעיף 78 לחוק הכשרות הינו בית המשפט לענייני משפחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסויים נטולי אמצעים

 2. מינוי אפוטרופוס לגוף

 3. איך מכריזים על פסול דין ?

 4. תיקון חוק האפוטרופוס הכללי

 5. שלילת אפוטרופסות הורה רוצח

 6. בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

 7. ועדת אפוטרופוס לנפגעי השואה

 8. הודעת האפוטרופוס על נכס נפקד

 9. העברת רכוש של אדם במצב מנטלי ירוד

 10. חוק האפוטרופוס הכללי התשל"ח-1978

 11. הכרה באפוטרופוס על חסוי כהורה יחיד

 12. צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939

 13. אפוטרופוס על חסוי במשפחות חד הוריות

 14. האם מינוי אפוטרופוס בחו''ל תקף בישראל

 15. גילוי מסמכים של האפוטרופוס לנכסי נפקדים

 16. פעולה של פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס

 17. מינוי אפוטרופוס לקטין לצורך טיפול רפואי

 18. תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל''ח-1978

 19. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

 20. סעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 21. צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשמ"ד-1983

 22. תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל''ח-1978

 23. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש''ל-1970

 24. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש''ס-2000

 25. תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי), התשמ''א-1981

 26. תקנות נכסי גרמנים (תפקידי מועצת האפוטרופוס לנכסי גרמנים וסמכויותיה), תשי''א-1951

 27. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ''ט-1988

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון