מהו שטר מטען
מהו שטר מטען

מה זה שטר מטען ?

בפסיקה נזכר ששטר המטען משמש למספר מטרות:

א. זהו מסמך המעיד על זכות הקניין בנכסים הרשומים והסבתו לאדם שלישי- היינו מקנה לו את הזכויות הרשומות בו.

ב. השטר הוא מסמך בכתב המהווה ראיה לחוזה ההובלה ותנאיו.

ג. השטר מהווה ראיה לכאורה לקבלת הנכסים על ידי המוביל בכמות או במספר או במשקל המצוינים בו, אולם ראיה זו ניתנת לסתירה (ראה את הדברים שנאמרו בע"א 603/72 "צים" חברת השיט הישראלית נ' אדרס חמרי בניין בע"מ כפי שהם מובאים בע"א 3656/99 טרנסכלל בע"מ נ' מ.א.ר. מסחר וספנות בע"מ נו(2) 344, 355).

היינו,כי עם העברת הטובין למוביל (היינו באמצעות מסירת שטר המטען), הועברה אכן הבעלות לתובעת (ראה גם את ספרם של דוד ששון, מאיר יפרח, אורלי שנקר אשראים דוקומנטריים: היבטים מעשיים ומשפטיים 1996, 28), ואולם:

"מעבר לאישור העקרוני כי אכן המוביל קיבל לידיו סחורה, אין שטר המטען מבטיח הרבה לקונה: אומנם על שטר המטען מופיעה בדרך כלל שורה של פרטים שונים על הסחורה כגון משקלה, כמותה, מספר החבילות, סוגה ואיכותה; אך אלו נתונים כלליים בלבד שהמוביל, המציין אותם על שטר המטען, מקבלם ממי שמסר לו את הסחורה, כאשר למוביל עצמו אין את האמצעים הטכניים ואת הידע והמומחיות לברר ולאמת את רובם. יוצא שמבחינתו של הקונה הזהיר, שטר המטען מהווה אישור בדוק לגבי מספר מצומצם של נתונים, שהם עצם העובדה של קבלת שטר מטען כלשהו על ידי המוביל (כזה הנטען להיות הסחורה המוסכמת), תאריך קבלת הסחורה על ידי המוביל (וזהו נתון רב חשיבות, כפי שנראה להלן) וכן מצבה הכללי החיצוני של הסחורה עד כמה שניתן לבדוק זאת בבדיקה חזותית של עין לא מקצועית. יוצא שטענת המרמה לגבי שטר המטען מצד הקונה תוכל להתייחס רק למרמה בנתונים אלה" (י' דותן "האשראי הדוקומנטרי: מרמה במכר ומרמה במסמכים" משפטים יז 92, 115, וכן ראה גם את הדברים שנאמרו ברע"א 1821/98 ניקו בדים בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ נד(1) 773, בעמ' 785-787).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שטר טובה

 2. שטר ביטחון

 3. מהו שטר מטען ?

 4. פרט מהותי בשטר

 5. הגדרת שטר חליפין

 6. צדדים קרובים לשטר

 7. שטר חסר פרט מהותי

 8. בריחה מניידת משטרה

 9. מכירת שטרות מזויפים

 10. חתימה מזוייפת על שטר

 11. תשלום בשטרות מזויפים

 12. סעיף 29 לפקודת השטרות

 13. סעיף 23 א לפקודת השטרות

 14. דחיית התנגדות פריעת שטר

 15. פקודת השטרות - נוסח חדש

 16. מעצר על בריחה מרכב משטרה

 17. העברת שטר ללא חתימת היסב

 18. סעיף 22(א) לפקודת השטרות

 19. סירוב לעצור בצד לבקשת משטרה

 20. סעיף 20 (ב) (2) לפקודת השטרות

 21. הבדל בין שם הנפרע לבין שם המסב

 22. פקודת שטרי חליפין (פרוטסט), 1939

 23. תקנות השטרות (העדה), תשל''ח-1977

 24. איחור בהגעת תיק משטרה לבית המשפט

 25. פקיעת שטר עקב פרעון החוב בגינו הוצג

 26. פיצוי כספי על נזק במהלך חיפוש משטרה בבית

 27. חושד שחתימתו על השטר זויפה באמצעות סריקה ממוחשבת

 28. תקנות מס הבולים על מסמכים (דחיית מועד הביול שעל שטר-נאמנות), תש''ל-1970

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון