איך מוכיחים חתימה ?
הוכחת חתימה

איך מוכיחים חתימה ?

הוכחת אמיתותה של חתימה מתבצעת בדרך כלל באמצעות אחת משלוש שיטות.האחת, עדות החותם או של מי אשר היה עד לחתימה.
השניה, באמצעות השוואת החתימה שבמחלוקת לחתימה הידועה כאמיתית.
השלישית באמצעות חוות דעת מומחה (ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ, פ"ד מז(3) 240, 261-262 (1993), א. הרנון דיני ראיות (חלק א' בהוצאת הדפוס האקדמי ירושלים), 145-144).


זיוף חתימה מושך והוא הדין באשר לחתימת היסב מהווה פגם חפצי. אדם שחתימתו זוייפה אינו חב, על פי החתימה הנחזית כשלו (י. זוסמן דיני שטרות (מהד' 6, ירושלים תשמ"ג-1983, 251), וכן ש.לרנר דיני שטרות (מהדורה 7, שם בעמ' 367). מכאן, שמקום בו קיימת הכחשת חתימה, מועבר הנטל לכתפי התובע, להוכיח כי החתימה על גבי השטר חתימתו של הנתבע היא (ע"א 316/79 נזיה חמדאן נ' מאיר ליאוני פ"ד לד(2), 309).
לשון אחרת כאשר אמיתותה של חתימה שנויה במחלוקת, זה טוען כי זוייפה וזה טוען כי אמיתית היא, המסתמך על החתימה חייב בהוכחת אמיתותה (ע"א 8752/07 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' המנוח יורם הורוביץ ז"ל (05.03.2011).
רק על יסוד חתימה אמיתית יעלה בידו להוציא מחברו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חתימת הסבה

 2. איך מוכיחים חתימה ?

 3. שומת מס ללא חתימה

 4. אימות חתימה בחו''ל

 5. חתימה על הרצאת פרטים

 6. חתימה אישית בשם חברה

 7. חתימה משורבטת בשם חברה

 8. חתימה על הצהרת האמונים

 9. הוכחת חתימה על גב הצ'ק

 10. חתימה על מסמך בלי להבין

 11. שינוי זכויות החתימה בחברה

 12. בקשה לביטול זכות חתימה בחברה

 13. התנהגות לאחר חתימה על חוזה

 14. חתימה מזויפת של מורשה חתימה

 15. חתימה על חוזה בלי לקרוא אותו

 16. אימות חתימה על ידי עורך דין

 17. חתימת אדם שאינו יודע קרוא וכתוב

 18. חיוב כספי על בסיס חתימה מזוייפת

 19. ההתאמה בין שם הנפרע לחתימת היסב

 20. חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

 21. חתימה תחת מחאה לאחר התייעצות עם עורך דין

 22. מקרה ביטוח - חתימת המבוטח על הצעת הביטוח

 23. האם חתימה על הצעה שהועברה ע"י הבנק מחייבת ?

 24. הנחיות המפלגות (מורשה חתימה), התשנ"ה-1994

 25. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 26. טענה כי החתימה בהסכם אינה חתימתה וכי לא נכתבה בכתב ידה

 27. עם חתימת ההסכמים נדרשה התובעת לשאת בהוצאות ביול החוזים

 28. החזקה כי חתימת אדם על מסמך מהווה אישור לכך שהבין את תוכנו

 29. תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות), התש''ע-2009

 30. לאחר החתימה על ההסכם התעוררה בין הצדדים מחלוקת בדבר סוג המוצר

 31. תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס''ב-2001

 32. חתימה על כתב הסכמה למסירת רכב למגרש אחסנה עד לבירור סופי של התביעה

 33. תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס''ב-2001

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון