רשות בלתי הדירה במקרקעין

רשות במקרקעין אפשר שתהא "רשות חוזית" או "רשות גרידא", כלשונה של פרופ' זלצמן; וראו לעניין זה גם מפיו של כבוד השופט י' טירקל:
"רשות שנותן בעל מקרקעין לאחר להחזיק בנכס מקרקעין שלו או להתגורר בו בלי כוונה להקנות זכות בנכס, יכול שתהיה מעוגנת בחוזה ותצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין, ויכול שתינתן כ'רשות גרידא' ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, כביטוי של רצון טוב, בלי שתצמיח למקבל הרשות זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין (ראו למשל נ' זלצמן 'רישיון במקרקעין')." [רע"א 1156/02 חיר נ' לידאי, פ"ד נז(3) 949, 955 (2003)].


בראשית הדברים יובהר, כי קיימת שאלה פתוחה בפסיקתו של בית המשפט העליון בשאלה אם מוסד הרישיון בכלל קיים בשיטת המשפט הישראלית לאחר חקיקתו של חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969:
"בפסיקתו של בית משפט זה הובעו דעות שונות בשאלה אם זכות ה'רשות' עודה קיימת, לאור חקיקת חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 וחוק השכירות והשאילה (ראו למשל ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27 והדעות מפי הנשיא ברק והשופטים דורנר וריבלין; ע"א 8331/03 בשארה נ' טנוס (טרם פורסם), פסקה 9 לפסק הדין; רע"א 5071/03 הוך נ' גבע, פ"ד נח(2) 49, 52, השופט ריבלין). עם זאת, בהקשרים שונים הכיר בית המשפט בזכותו של בר הרישיון, ולמעשה שמר על קיומו של מוסד הרישיון, בלא 'הצהרה שיפוטית' בשאלה העיונית (ראו ג' ויתקון דיני מינהל מקרקעי ישראל (תשס"ה, כרך א) 121-119)." [בע"מ 445/05 איזמן נ' מחלב, סעיף י"ז לפסק הדין (2/8/2006)].


לא זו אף זו. הבחנה מהותית נודעת בין רשות שימוש במקרקעין שנמסרת בעד תמורה לכזו שניתנת בלא תמורה, ובהקשר זה כבר נפסק כי רשות שניתנה ללא תמורה ניתנת לביטול בכל עת:


"ההלכה מבחינה בין רישיון שניתן בתמורה לבין רישיון שניתן שלא בעבור תמורה, וקובעת, שרישיון שניתן ללא תמורה אפשר לבטלו כהרף עין עם גילוי דעתו של בעל הקרקע, שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון (ע"א 32/77 הנ"ל, בעמ' 218 מול אות השוליים א)." (ההדגשה שלי– ע.ב.) [ע"א 602/84 ריבוא נ' גל, פ"ד לט(3) 693, 698 (1985); כן ראו: עניין דיאמנשטיין, שם, בסעיף 12 לפסק הדין].


משכך, ההלכה היא שככלל רשות חינם אינה יכולה להיות בלתי הדירה [רע"א 977/06 בן חמו נ' מדינת ישראל משרד הבריאות, סעיף ד(2) לפסק-הדין (17/5/2006)].


יצוין כי במקרים חריגים עשוי בית המשפט להכיר ברשות גרידא או ברשות חינם במקרקעין כברשות בלתי הדירה – וזאת משיקולי צדק:


"ייתכנו גם מקרים חריגים, בהם רישיון שלא ניתן בתמורה יוכר כרישיון אשר לא ניתן לביטול בכל עת (ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127, 132-134). יש לבחון בכל מקרה ומקרה לאור נסיבות העניין האם הצדק מחייב את המשך קיומו של הרישיון: 'המסקנה, לפיה דורש הצדק את קיום החוזה, צריכה להתבסס על נסיבותיו של כל ענין וענין, ועל-כן יש לבדוק את העובדות כדי ללמוד ולהסיק מהן, אם אכן זו המסקנה המתבקשת. לא בכל מקרה, בו ניתן רישיון ובעל הנכס מבקש לבטלו, דורש הצדק את המשך קיומו של הרישיון, ויש מקרים בהם ניתן, למשל, להסתפק בתשלום פיצויים, כפי שיש גם מקרים, בהם אין הצדק דורש אפילו את תשלומם של פיצויים כלשהם; אף היפוכו של הדבר הוא הנכון, היינו, יש נסיבות, בהן תשלום פיצויים בעקבות סילוק ידו של בעל הרישיון הוא דווקא שיכול לנגוד את תחושת הצדק' (ע"א 496/82 רוזן נ' סלונים, פ"ד לט(2) 337, 341)." (עניין דיאמנשטיין, שם, בסעיף 12 לפסק הדין).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת דירת מגורים

 2. צו כניסה לדירה

 3. נזק לגגון בדירה

 4. עורך דין הסכם דירה

 5. תביעה על צביעת דירה

 6. שימוש בדירה ללא רשות

 7. שטח דירה קטן מהמובטח

 8. החזקה בדירה ללא רשות

 9. כניסה לדירה ללא רשות

 10. רישום דירה על שם קטין

 11. ויתור על זכויות בדירה

 12. התחזות לבעלים של דירה

 13. ביטול רשות לגור בדירה

 14. זיכוי מעבירת פיצול דירה

 15. הגדרת דירת מגורים מזכה

 16. נזקים במהלך הובלת דירה

 17. הצעה אמיתית לרכישת דירה

 18. הכרה בדירת מגורים יחידה

 19. הצהרת זכאות זכויות בדירה

 20. זכות בלתי הדירה במקרקעין

 21. רשות בלתי הדירה במקרקעין

 22. אישור זכויות לקניית דירה

 23. תביעה להצהרת בעלות בדירה

 24. מכירת דירה עם חריגות בניה

 25. חובת ציון שטח הרצפה בדירה

 26. ביטול קניית דירה על הנייר

 27. הלוואה לקניית דירה מהמוכר

 28. הסתרת בעיית טרמיטים בדירה

 29. הגדרת הדירות כ"דירות מדרון"

 30. פיצול דירה ל-5 יחידות דיור

 31. הודעה על העברת החזקה בדירה

 32. אי הכרה בדירת מגורים מזכה

 33. קניית דירה בפלורידה - תביעה

 34. עיכוב של שנתיים במסירת דירה

 35. התחייבות לרישום זכויות בדירה

 36. התיישנות רישום בעלות על דירה

 37. זכויות בחלל שנוצר מתחת לדירה

 38. כניסה בכוח לדירה ע''י מעקלים

 39. מס מכירת דירה בין קרובי משפחה

 40. בקשה להרחבת דירת מגורים במקרקעין

 41. הסתרת חריגות בניה בדירה מהקונה

 42. סיוע לרכישת דירה לפי מספר אחים

 43. העברת תכולת דירה מארה''ב לישראל

 44. ביטול קניית דירה בגין איחור במסירה

 45. סעיף 49 א - מכירת דירת מגורים מזכה

 46. פיצוי בגין ניהול מו''מ לקניית דירה

 47. פטור לדירת מגורים מזכה - זכות אישית

 48. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 49. תוספת סיוע לזכאים שלא הצליחו לרכוש דירה

 50. העברת בעלות פיקטיבית של דירה מבעל לאישה

 51. צו מבית המשפט למכירת דירה במכירה פומבית

 52. פיצויים ללא הוכחת נזק מסירת דירות באיחור

 53. דרישת תשלום שלא כדין ביום קבלת המפתח לדירה

 54. נדחתה תביעה להצהרה לזכאות להירשם כבעל דירה

 55. האם צנרת מקרר נחשבת לאינסטלציה של הדירה ?

 56. איחור במסירת דירות בגלל בניית קומות נוספות

 57. עד לאיזה רום משתרעת זכותו של הדייר בשטח שהוצמד ?

 58. בקשה למפקח על המקרקעין לאפשר מכירת דירת מגורים

 59. טענה כי התובעים אפשרו להם להתגורר בדירה ללא תשלום

 60. לטענת התובע, הדירה נצבעה בצבע "מזעזע – כחול מטאלי"

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון