קניית מוצר שחיי המדף שלו הסתיימו

התובע טען כי רשלנותה של הנתבעת, במקרה דנן, התבטאה במעשים ובמחדלים, כדלקמן:

א. מכרה לתובע ממכר פגום או ממכר שחיי המדף שלו הסתיימו;
ב. לא ציינה על אריזות הממכר את אורך חיי המדף של הממכר;

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא קניית מוצר שחיי המדף שלו הסתיימו:

כללי

1. התובע הינו הבעלים של בית-מגורים בודד, בן שתי קומות והנמצא בכפר מג'דל שמס שברמת הגולן. (להלן: "הבית"). הבית נבנה בשנים 2004-2003.

2. הנתבעת 1, הינה חברה פרטית ורשומה כדין בישראל. היא עוסקת בייצור ושווק צבעים וציפויים דקורטיביים. (להלן: "הנתבעת").

3. הנתבע 2 הינו תושב כפר מג'דל שמס שברמת הגולן וקבלן עצמאי לעבודות טיח וצבע במקצועו. (להלן: "הנתבע").

4. ביום 20.9.2005, קנה התובע מהנתבעת שליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A בגוון בז' (18 פחים); גרגמיש גס 20-A בגוון כתום (8 פחים) (להלן: "השליכט הצבעוני" ו/או "הממכר") ופריימר 5P בגוון בז' (4 פחים), בתמורה מוסכמת (כולל הובלה), בסך 6,233 ₪ וזאת לצורך ציפוי הקירות החיצוניים של הבית שאינם מצופים באבן נסורה. (להלן: "העסקה").

5. הנתבע ביצע את עבודות הטיח השחור וציפוי הקירות החיצוניים של הבית בשליכט הצבעוני, בשטח של 250 מ"ר לערך, וזאת במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2005.

טענות התובע

6. התובע טוען, כי הוא התקשר עם הנתבע, בחוזה קבלנות בעל-פה, לביצוע עבודות הטיח השחור וציפוי קירות הבית אשר אינם מחופים באבן נסורה בשליכט הצבעוני, שנרכש מהנתבעת (להלן: "העבודה הקבלנית") והכל לפי המלצת הנתבעת.

7. הנתבע ביצע את העבודה הקבלנית תחת פיקוחו של מפקח מטעם הנתבעת בשם אילן. הקירות נמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A בגוון בז', ואילו העמודים תחת מהלכי המדרגות ומעקה הבנוי בחזית המערבית של הבית נמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש 20-A בגוון כתום. הוא שילם לנתבע את מלוא תמורת העבודה הקבלנית המוסכמת בסך 40,000 ₪.

8. לאחר גמר העבודה הקבלנית, התגלו ליקויים רבים בציפוי הקירות שנמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש 24-A בגוון בז. בכל קירות הבית, הציפוי בשליכט צבעוני בגוון בז' מתפרק ומתרחק מהתשתית ; הוא מתנפח ומתחתיו ישנן בועות אוויר וכתוצאה מההתפקעות של בועות האוויר, הציפוי בלתי רציף, קרוע, מנותק מהתשתית ופגום. (להלן: "הליקויים").

9. התובע טוען, כי בנסיבות המקרה דנן יש תחולה לכלל של "הדבר מעיד על עצמו" שבסעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח – 1968 (להלן: "הפקודה"). לחילופין, הוא מבסס את עילת תביעתו על עוולת הרשלנות, כהגדרתה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודה.

10. אליבא דתובע, רשלנותה של הנתבעת, במקרה דנן, התבטאה במעשים ובמחדלים, כדלקמן:

א. מכרה לתובע ממכר פגום או ממכר שחיי המדף שלו הסתיימו;

ב. לא ציינה על אריזות הממכר את אורך חיי המדף של הממכר;

ג. המליצה לתובע על הנתבע לביצוע עבודות הקבלנות, והנתבע לא עשה עבודתו נאמנה;

ד. המפקח מטעמה התרשל בעבודתו שעה שלא דאג שהממכר הינו יעיל ובאיכות טובה, וכי הנתבע יבצע את עבודתו במקצועיות;

ה. לא נהגה כפי שיצרן סביר היה נוהג בנסיבות העניין, והפרה חובה חקוקה המוטלת עליה כיצרן.

11. וכן טוען התובע, כי רשלנותו של הנתבע התבטאה במעשים ובמחדלים כדלקמן:

א. לא בדק את אורך חיי המדף של הממכר ולא דרש לקבל ממכר תקין, בתוקף וראוי לעבודה;

ב. לא נהג כפי שקבלן סביר היה נוהג בנסיבות העניין.

12. התובע טוען, כי כתוצאה מרשלנותם של הנתבעים, נגרמו לו נזקים ממוניים ולא ממוניים. מומחה מטעמו ,אינג' יוסף ליברמן, אמד את נזקיו הממוניים בסך 48,279 ₪. הוא תובע פיצוי בסך 60,000 ₪, נכון ליום הגשת התביעה.

טענות הנתבעת

13. הנתבעת מכחישה, למעשה, את טענותיו המהותיות של התובע שביסוד עילת התביעה, הן בשאלת האחריות והן בשאלת הנזק.

14. אליבא דנתבעת, היא החברה הראשונה בארץ שייצרה שליכט צבעוני וקיבלה תו תקן למוצר זה. התובע קנה ממנה את השליכט הצבעוני. הממכר היה טרי, תקין ותקני.

15. וכן, הנתבעת מוסיפה וטוענת, כי היא לא פיקחה כלל על העבודה הקבלנית שביצע הנתבע בבית. אילן אינו העובד שלה.

16. הנתבעת ממשיכה וטוענת, כי הליקויים, המוכחשים כשלעצמם, נגרמו, אם בכלל, ללא כל קשר לשליכט הצבעוני, אלא מכשלים אחרים בעבודה הקבלנית, ובכלל זה עבודות איטום לקויות שבוצעו בחיבורים של הקופינג העליון, בין פלטות השיש המצפות את המעקה העליון של הבית. איטום לקוי זה הוא שגרם לחדירת מים ויצירת רטיבות בקירות הבית, דבר שגרם, בסופו של דבר, להיבקעות הטיח השחור. הנתבע התריע בפני התובע על הליקוי באיטום דנן, אך לשווא.

17. וכן, קיימים סדקים בקירות הבית, ובחלקם סדקים קונסטרוקטיביים. סדקים אלה, גרמו לחלחול מים לשכבת הטיח השחור, דבר שגם, בסופו של דבר, לבליה מואצת ולהיפרדות הטיח השחור. הליקויים המוכחשים כשלעצמם, נגרמו, אם בכלל, כתוצאה ממחדלו של התובע או מי מטעמו או מהתנהגות הנתבע ולא כתוצאה מהשליכט הצבעוני.

18. טענה נוספת בפי הנתבעת היא, כי במקרה דנן אין כל מקום להחיל את הכלל של הדבר מעיד על עצמו. השליכט הצבעוני שסופק לתובע יוצר לכל המוקדם בחודשים יולי-אוגוסט 2005 .הוא היה טרי, תקין ותקני. בבית לא בוצעו עבודות איטום על-פי התקן למניעת חדירת מים. הנתבע אינו קבלן מטעמה והיא לא אחראית לטיב העבודה הקבלנית. היא לא פיקחה על הקבלן, שביצע את העבודה הקבלנית בבית. חוות-דעתו של המומחה מטעם התובע, מחוסרת כל יסוד עובדתי ואינה מהימנה.


טענות הנתבע

19. גם הנתבע מכחיש, מנגד, את טענותיו המהותיות של התובע שביסוד עילת התביעה, הן בשאלת האחריות והן בשאלת הנזק. לדידו, הוא ביצע את העבודה הקבלנית בצורה מקצועית ביותר, תקינה ולפי התקן שלעניין. מצדו ,לא היתה רשלנות עליה יחוב כלפי התובע.

20. וכן, טוען הנתבע, כי הליקויים, המוכחשים כשלעצמם, נגרמו, אם בכלל, ללא כל קשר לטיב העבודה הקבלנית. העבודה הקבלנית בוצעה תחת פיקוחו הצמוד של נציג הנתבעת והתובע עצמו. התובע הוא שרכש את השליכט הצבעוני מהנתבעת, והיה עליו לבדוק את איכותו וטיבו של הממכר. הוא בדק חלק מהממכר ומצאו תקין ובתוקף.

21. באשר לנזק הנתבע, טוען הנתבע, כי הוא אינו אחראי לו. המדובר בנזק מופרז ומוגזם וללא כל קשר סיבתי לעבודה הקבלנית. נזק זה נגרם, אם בכלל, באשמם של התובע ו/או הנתבעת.

הפלוגתא

22. הפלוגתא שבין הצדדים, רחבת היקף היא ונסובה, למעשה, הן סביב שאלת אחריותם של הנתבעים או מי מהם לליקויים והן סביב שאלת הנזק ושיעור הפיצויים.

מסכת הראיות

23. שני עדים היו לתביעה: התובע והמומחה מטעמו, המהנדס יוסף ליברמן (להלן: "מומחה התובע"). התובע הקדים והגיש תצהיר עדותו הראשית (ת/1). מומחה התובע הקדים וערך (ביום 11.11.2008) חוות-דעת בכתב (ת/2). וכן, הוגש מטעם התביעה תקליטור המתעד שיחה בה לקחו חלק התובע ונציג המכירות של הנתבעת, מר אריה מרדכי (להלן: "אריה"), (נ/3).
24. מטעם ההגנה, העידו ארבעה עדים: המהנדס מרדכי אדלר (להלן: "מומחה הנתבעת"), שערך (ביום 12.8.2009) חוות-דעת בכתב (נ/2); מר עופר בן יעקב, הבעלים והמנהל הכללי של הנתבעת (להלן: "עופר"); אריה והנתבע. עופר, אריה והנתבע, הקדימו והגישו תצהירי עדות ראשית שלהם (נ/3, נ/4 ו-נ/5, והכל בהתאמה). וכן, הוגש מטעם ההגנה מוצג נוסף: שאלון ותצהיר תשובות התובע (נ/1).

דיון
שאלת האחריות – הליקויים בבית
מומחה התובע

25. לית מאן דיפליג, כי עניין הליקויים – טיבם, סיבותיהם ותוצאותיהם – הוא עניין שבמומחיות. מומחה התובע ביקר (ביום 4.11.2008) בבית לצורך עריכת חוות-דעתו (ת/2). ממצאי הבדיקה היו כדלקמן:

א. קירות הבית, שאינם מחופים באבן נסורה, נמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A בגוון בז' ואילו עמודים, תחתית מהלכי המדרגות ומעקה הבנוי בחזית המערבית של הבית נמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש גז 20-A בגוון כתום;

ב. ציפוי העמודים תחתית מוליכי המדרגות והמעקה הבנוי בחזית המערבית, אשר נמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 20-A בגוון כתום, היו ללא ליקויים כלל;

ג. בציפוי של כל קירות הבית, אשר נמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A בגוון בז', ישנם ליקויים רבים;

ד. בבדיקה בהקשה, נמצא כי ברוב המקומות, בכל קירות הבית, הציפוי מתפרק ומתרחק מהתשתית. וכן, הציפוי האמור מתנפח ומתחתיו ישנן בועות אוויר. כתוצאה מהתפקעות של בועות האוויר, הציפוי בלתי רצוף, נקרע, ניתק והינו פגום; ליקוי זה, גורם לחדירת הרטיבות לתוך הבית.

ה. ברוב המקומות בכל קירות הבית, הציפוי סדוק בסדקים שרוחבם קטן מ- 1 מ"מ. ליקוי זה עלול לגרום לחדירת רטיבות לתוך הבית;

ו. בשום מקום על האריזה של הממכר לא כתוב תאריך הייצור ו/או עד לאיזה תאריך חומר זה בתוקף.

26. בהסתמך על עדות התובע, לפיה העבודה הקבלנית בוצעה בליווי ופיקוח של נציג הנתבעת, מסקנת מומחה התובע היתה כדלקמן:

"באם העבודה בוצעה כראוי, יש להניח כי הפגם הוא בטיב החומר. אחת הסיבות האפשריות לפגמים הינה שימוש בחומר שזמן חיי המדף שלו פג".

27. באשר לתיקון הליקויים, מסקנת מומחה התובע הינה, כי יש לגרד ולהוריד את כל שכבת השליכט הצבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A בגוון בז' מקירות הבית, לספק ולהתקין שליכט צבעוני חדש. וכן, יש להקפיד על זמן חיי המדף של החומר. שטח הציפוי מחדש הינו כ- 200 מ"ר. עלות התיקון, כולל פיקוח הנדסי, הינה סך 48,279 ₪.

28. מומחה התובע נחקר בחקירת שתי וערב על חוות-דעתו בכתב (ת/2). בחקירתו הראשית, הוא אימץ את חוות-דעתו בכתב – ת/2, (עמ' 9, ש' 23). בחקירתו שתי וערב, הוא העיד ואישר, כי הוא לא ראה שהעבודה הקבלנית מבוצעת, למעשה ,תחת פיקוחה של הנתבעת (עמ' 10, ש' 6-5). הוא לא יודע אם העבודה הקבלנית בוצעה, למעשה, כראוי (עמ' 11, ש' 5-2). מסקנתו כאמור בחוות-דעתו בכתב (ת/2), מוסקת מההנחה העובדתית, כי הנתבעת היא זו שהמליצה לתובע על הנתבע והיא זו שפיקחה על העבודה הקבלנית (שם, ש' 13-10). במקרה דנן, הגורמים האפשריים לליקויים שלושה הם: החומר – (הממכר) לא תקין; או העבודה הקבלנית פגומה או שהפיקוח ההנדסי לא נכון (שם, ש' 29). בהמשך, הוסיף מומחה התובע שני גורמים אפשריים, אך תיאורטיים במקרה דנן, לליקויים מסוג זה, והם: מזג האוויר (עמ' 12, ש' 11-4), והמבנה/הבית עצמו, ובכלל זה עבודות איטום הבית (עמ' 12, ש' 31-14; עמ' 13, ש' 31-1).

29. וכן, העיד מומחה התובע, לענייננו ובין השאר, כי בבית שסובל רטיבות, יש התנתקות של הטיח השחור מהקירות ולשם תיקון הליקוי יש להוריד את הטיח השחור והשליכט הצבעוני, וזה מה שרשום בחוות-דעתו בכתב – ת/2. הוא ראה שהשליכט הצבעוני צמוד לטיח השחור (עמ' 3, ש' 32; עמ' 14, ש' 6-1). וכן, בבדיקת ההקשה על הקירות, הודגם חלל בין הטיח השחור והקירות, השליכט הצבעוני מחובר לטיח השחור ובין הטיח השחור וקירות שלד הבית יש בועות אוויר. (עמ' 4, ש' 12-7). שליכט צבעוני סותם סדקים ומונע חדירת מים לבית, אך תפקידו אינו איטום הסדקים. (שם, ש' 31-29).

30. באשר לפגמים בעבודה הקבלנית שיכולים לגרום לליקויים, העיד מומחה התובע ,כי זה כולל פגמים בעבודות הטיח השחור, או בעבודות ציפוי השליכט הצבעוני (עמ' 15, ש' 16-12). וכן, הוא לא עשה בדיקה לממכר כלל. (שם, ש' 22-21). וכן, הוא לא בדק את עבודות הטיח השחור (עמ' 16, ש' 16-15). לא יודע אם יש פגם בטיח השחור (שם, ש' 22). יש פגם בשליכט הצבעוני, "כי אם יש פגם בצבע בגוון אחד יש ובשני לא" (שם, ש' 24). במקרה דנן, יתכן שהפגם הוא בעבודה הקבלנית (שם, ש' 26-25). הוא לא יכול לשלול את האפשרות כי הסדקים שבקירות הבית מקורם בפגם בביסוס בניין הבית. (שם, ש' 31-30). לדעתו, הסדקים שבבית מקורם בעבודת הטיח (עמ' 17, ש' 2-1). לא בדק את הקונסטרוקציה של בניין הבית (שם, ש' 7-6).
מומחה הנתבעת

31. כאמור, מומחה הנתבעת ביקר (ביום 12.8.2009), בליווי מר מאיר לחמי, אחד הבעלים דאז של הנתבעת, בבית וערך חוות-דעת בכתב (נ/2). גם התובע נכח במעמד הביקור ובדיקת הבית. ממצאי הבדיקה ומסקנותיו היו כדלקמן: נצפתה נפיחות בקיר אחד והפרדות הטיח בקירות אחרים. כל הנפיחויות הן של הטיח השחור שמתחת לשליכט הצבעוני. השליכט הצבעוני הינו שלם ומכסה את כל הקירות החיצוניים שבבית באופן מושלם, פרט לכמה סדקים שנובעים מניתוק הטיח השחור מקירות שלד הבית. הסיבה לכך, היא העדר איטום על גג הבית. אין רולקות ואין איטום. וכן, קיימים סדקים גדולים בין מעקה הגג לרצפת הגג. בחלק העליון של המעקה, החיבור בין האדנים סדוק ,מים חודרים לקיר ומשם לקיר החיצוני וגורמים להפרדות הטיח השחור מקירות שלד הבית. לסיכום, השליכט הצבעוני (הממכר) עשוי היטב ומחובר באופן מושלם לטיח השחור שמתחתיו. הטיח השחור התנתק, בכמה מקומות, מקירות שלד הבית עקב חדירת מים בין קירות שלד הבית לבין הטיח השחור.

32. בעדותו בעל-פה, אימץ מומחה הנתבעת את חוות-דעתו – נ/2 (עמ' 7, ש' 23). וכן, מומחה הנתבעת נחקר, בחקירת שתי וערב צולבת, מעמיקה וממצה על חוות-דעתו (נ/2). הוא העיד בהדגשה, כי הוא בדק את הבית, כולל הקירות והגג. (עמ' 20, ש' 2). השליכט הצבעוני היה צמוד לטיח השחור. מקור הסדקים בקירות הוא מהטיח השחור, שאינו גמיש. התנפחותו גורמת לסדקים. בקירות הבית, הטיח השחור התנפח בשל חדירת מים, בינו ולבין קירות שלד הבית. (עמ' 20, ש' 13-3). ו- "כל העסק שם [בבית] על הפנים" (שם, ש' 13-12). אין פגם בממכר והוא מצוין (שם, ש' 20). השליכט הצבעוני נדבק 100% לטיח השחור ולא נפרד ממנו (שם, ש' 25). רק הטיח השחור התנתק מקירות שלד הבית (שם, ש' 26, ש' 29) וזה נגרם רק בגין חדירת מים בינו ולבין קירות שלד הבית, כתוצאה מהעדר איטום לגג הבית ולמעקה הגג (עמ' 20, ש' 8- 10, ש' 26 - 31; עמ' 21, ש' 14-1; עמ' 22, ש' 32-19, עמ' 23, ש' 5-1; עמ' 24, ש' 11-9; ש' 30-20; עמ' 15, ש' 30-1).

התובע

33. התובע העיד, במפורש, והודה, כי אינו מומחה לליקויים – טיבם, גורמיהם ותוצאותיהם. (ת/1, סעיף י8 ו- 9; עמ' 7, ש' 29-26). על-פי המלצת הנתבעת, הוא פנה לנתבע והזמין את שירותיו המקצועיים לשם ביצוע העבודה הקבלנית, והכל לאחר שהנתבעת הציגה בפניו מצג לפיו הנתבע הינו קבלן מיומן לעבודות ציפוי בשליכט הצבעוני המיוצר על-ידה. (ת/1, סעיף 4, עמ' 3, ש' 16; עמ' 4, ש' 10). אריה אמר לו, כי הנתבע הינו קבלן של הנתבעת באזור צפון. (עמ' 4, ש' 27; עמ' 5, ש' 11-8). העבודה הקבלנית של הנתבע, בוצעה תחת פיקוחו של אריה, המפקח מטעם הנתבעת והוא ביקר בבית בכל שלבי העבודה הקבלנית (שם, שם). הנתבעת הסכימה בעל-פה לפקח על ביצוע העבודה הקבלנית (שם, ש' 25). עניין הפיקוח היה חשוב לו. (שם, ש' 30). הנתבעת "לא הציעה לו טיח, הם אמרו לו לסגור עם הקבלן" (עמ' 6, ש' 10-9).

34. וכן , העיד התובע ,כי הנתבעת היתה אחראית על טיב העבודה הקבלנית שבוצעה על-ידי הנתבע (שם, ש' 11; ש' 22-19). אין לו כתב אחריות לכך (שם, ש' 14). העבודה הקבלנית של הנתבע היא בסדר (שם, ש' 25). הנתבע טוען, כי מקור הליקויים הוא טיב השליכט הצבעוני (שם, ש' 31). הנתבע לא הודיעו, בתחילת העבודה הקבלנית ,כי קיימות בעיות קשות באיטום הבית (עמ' 7, ש' 12-1). אכן, קיים תיקון באיטום שבין האדנים למעקה הגג של הבית והוא לא עשה אותו ואינו יודע מי עשה אותו. (עמ' 7, ש' 25-20). בכל הקשור לסיבה שגרמה את הליקויים ושאינה בידיעתו האישית ,הוא מסתמך על חוות-דעתו של מומחה התובע. (שם, ש' 29-26). בשנים 2006, 2007 ו- 2008, הוא פנה לנתבעת בקשר לליקויים. (עמ' 8, ש' 1). בפרויקט הקמת הבית, לא היה קבלן לעבודות איטום (עמ' 8, ש' 17-16). הוא לא נכח בזמן ביצוע העבודה הקבלנית על-ידי הנתבע. (עמ' 9, ש' 2-1).
עופר

35. עופר העיד, לעניין זה, בכתב ובעל-פה, כי בשנת 2005 מוצר גרגמיש 24-A היה פופולארי ביותר ובוצעו הזמנות רבות של גוון זה. כשמדובר בגוונים פופולריים, הנתבעת מעבירה לביצוע גיוון מספר הזמנות יחד, או מלאי מסוים קטן מראש. הגיוון הוכן בהתאם לנוהלי 9001 I.S.O. במקרה דנן, הנתבעת יצרה, (ביום 19.9.05) מלאי של 96 פחיות גרגמיש 24-A וזאת בהתאם להזמנה מס' 33929 של הגב' דפנה צידון מיום 15.9.2005 לרכישת 31 פחים מסוג זה. (להלן: "הזמנת צידון"). יום לאחר הזמנת צידון, הזמין התובע מהנתבעת את הסחורה ובכללה 18 פחים של שליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A (גוון בז') (הזמנה מס' 34003). (להלן: "ההזמנה"). הסחורה שהוזמנה סופקה לתובע ביום 20.9.2005. גם לגב' צידון, סופקה אותה סחורה. (גרגמיש גס 24-A, גוון בז'), אשר יוצרה ביום 19.9.2005, ויושמה בביתה באיכות מעולה.

36. וכן העיד עופר ,כי הנתבעת אינה מעסיקה אדם בשם אילן. אריה אינו מפקח כלל, אלא מנהל מכירות באזור הצפון. הנתבעת לא המליצה לתובע על כל קבלן לביצוע העבודה הקבלנית. הנתבעת אינה עושה ואינה אמורה לעשות בדיקות בשטח לגבי טיב הטיח השחור בטרם מריחת השליכט הצבעוני. הנתבעת אינה מפקחת ואינה אמורה לפקח על עבודות מריחת השליכט הצבעוני המיוצר על ידה והמבוצעות על-ידי קבלנים לעבודות צבע או שיפוצניקים למיניהם.

37. עופר עוד העיד ,כי רק לאחר שלוש שנים מביצוע ההזמנה, פנה התובע, לראשונה, לנתבעת בטענה באשר לממכר. הגורם לליקויים אינו קשור כלל לממכר. הגורם לליקויים הוא הליקוי בעבודות האיטום שבבית, שמאפשר חדירת מים בין הטיח השחור והקירות החיצוניים של שלד הבית, דבר שגורם, בסופו של דבר, לניתוק הטיח השחור מהקירות דנן. הממכר שסופק לתובע, היה טרי, איכותי, תקין ותקני לחלוטין. על המוצר של הנתבעת אמור להיות תאריך יצור. על הפחים (ת/2, נספח ב') לא יכול לזהות את תאריך הייצור של המוצר ואין לו הסבר לכך. הנתבעת אינה מייצרת מלאי ממוצריה, ואין לה כלל שליכט צבעוני במלאי שלה. המוצרים שלה מיוצרים אך ורק לפי הזמנה של מזמין ובכמות שבין 120-90 פחים. (נ/3, סעיפים 24-2, עמ' 26, ש' 15; עמ' 27, ש' 17-16; עמ' 28, ש' 29-22; עמ' 30, ש' 7-6).

אריה

38. אריה, מנהל המכירות של הנתבעת באזור צפון, העיד, לעניין זה בכתב ובעל-פה, כי התובע הזמין ממנו את הסחורה, וזאת לאחר בחירת הגוונים שרצה. הסחורה סופקה לתובע, מספר ימים לאחר ההזמנה ובהתאם להזמנה. לאחר גמר העבודה הקבלנית, הזמינו התובע לבית, להתרשם מהעבודה. אכן הוא הגיע לבית והתרשם ,מבחינה ויזואלית, כי העבודה הקבלנית בוצעה בצורה נכונה. בשנת 2008, פנה אליו התובע בטענה, כי השליכט הצבעוני מתקלף. הוא ביקר בבית והתברר לו, כי הטיח השחור מנותק מקירות שלד הבית. הוא התקשר לנתבע. הנתבע מסר לו, כי במהלך ביצוע העבודה הקבלנית, הוא (הנתבע) התריע בפני התובע על הליקויים בעבודות האיטום במעקה שמעל גג הבית וכי הדבר יגרום לחדירת מים בין הטיח השחור לבין קירות שלד הבית. הממכר לא גרם לליקויים. הנתבעת אינה מפקחת על קבלני הביצוע של קבלני הצבע או השיפוצניקים.

39. אריה הוסיף ,כי הנתבעת והוא לא פיקחו כלל על העבודה הקבלנית שבוצעה על-ידי הנתבע ואין זה מתפקידם לעשות כן. אכן, במסגרת השירות שהוא נותן ללקוחות שמזמינים מוצרי הנתבעת, הוא נוהג, במידה והוא נדרש לכך על-ידי מבצע העבודה, להסביר למבצע העבודה, טרם תחילתה ,את אופן היישום הטכני של מוצרי הנתבעת. אין המדובר בפיקוח על עבודות מבצע העבודה, אלא במתן הסבר והדרכה כללית על אופן היישום הטכני של מוצרי הנתבעת. וכן, בגמר העבודה הוא עושה בדיקה חזותית בלבד לעבודה. אין פגם כלשהו בממכר.

40. אריה העיד גם ,כי הממכר שסופק לתובע, על-פי ההזמנה, היה טרי, תקין ותקני. הנתבעת לא המליצה על הנתבע. יש לו ידע רחב בשיווק וביישום מוצרי הנתבע. הוא מכיר את הנתבע מזה כ- 11 שנים. בהרבה מקרים, הנתבע מסר את מספר הטלפון שלו (של אריה) ללקוחות פוטנציאליים, ואף המליץ על מוצרי הנתבעת. הנתבע נהג לרכוש מוצרי הנתבעת הן ללקוחותיו והן לעצמו. התובע מסר לו שהנתבע הוא קבלן הביצוע של הטיח והצבע בבית. בתגובה, הוא אמר לתובע, כי הנתבע הינו קבלן טוב ובקיא ביישום מוצרי הנתבעת. הוא לא הציע לתובע שייקח את הנתבע כקבלן טיח. הוא ביקר בבית בין 6-5 פעמים. לפי בדיקתו החזותית, שהיתה בגמר העבודה הקבלנית, העבודה היתה בסדר גמור. הוא לא פגש כלל את הנתבע בבית, ואף לא דיברו ביניהם, בטלפון ובקשר לבית, לפני שנוצרו הליקויים. הוא הגיע לבית, לפי הזמנת התובע, ועמד על הליקויים. כשעזב את הבית, הוא התקשר טלפונית לנתבע ושוחח עמו בקשר לליקויים. הנתבעת לא מייצרת מוצרי איטום כלשהם. הוא מזהה את קולו בקלטת (ת/3). בשיחה שהוקלטה (ת/3), הוא סיפר את האמת, חלק מהדברים הוצאו מהקשרם. (נ/4; סעיפים 17-3; עמ' 34, ש' 4, עמ' 35, ש' 3-1; ש' 32-21; עמ' 36, ש' 15-1, ש' 23; עמ' 37, ש' 12-2; עמ' 38, ש' 39-31, ש' 12-11; עמ' 40, ש' 6, ש' 10, ש' 14; עמ' 41, ש' 20; עמ' 44, ש' 12).

הנתבע

41. הנתבע העיד, בכתב ובעל-פה, ולענייננו-שלנו, כי הינו קבלן עצמאי לעבודות טיח שונות מאז שנת 1998. בשנת 2005, התובע הזמין את שירותיו המקצועיים לביצוע העבודה הקבלנית. הוא הסכים ונכרת ביניהם חוזה עבודה קבלנית בעל-פה.

42. וכן, הוסיף הנתבע ,כי מיד לאחר כריתת החוזה, הוא התחיל מידית בביצוע העבודה הקבלנית בשלבים הבאים: הכנה לעבודות הטיח השחור (התזת צמנט – משחה המתקבלת לאחר ערבוב אבקת מלט ודבק בי.ג'י.בונד במים -על שלד הבית); מריחת שכבת היישור – הטיח השחור; מריחת שכבת פריימר; ולבסוף מריחת שכבת השליכט הצבעוני. אגב, בעדותו בעל-פה, הוסיף הנתבע, כי לפני ההכנה להתזה הוא שם חומר בידודי מסוג קלקר וההתזה היתה על רשת וכן ביצוע העבודה הקבלנית לא היה בשלבים רצופים. בין שלב ביצוע הטיח השחור לשלב ביצוע השליכט הצבעוני, היתה הפסקה של יותר משלושה שבועות.

43. וכן, הוא ביצע את העבודה הקבלנית במקצועיות, במיומנות, לפי התקן וללא פגם כלשהו. לא התרשל בביצוע העבודה הקבלנית. אינו אחראי לטיב הממכר שהוזמן על-ידי התובע ישירות מהנתבעת. על הפחים של השליכט הצבעוני לא הוטבע תאריך הייצור. אריה נכח באתר העבודה ולא התריע על פגם בממכר. אריה גם פיקח על אופן ביצוע העבודה הקבלנית ואיכותה, ולא העיר לו כלל על טיב העבודה. בשנת 2005, התגלה לו ,כי מוצרי הנתבעת אינם מתאימים לתנאי מזג האוויר באזור צפון רמת הגולן. בתקופה האחרונה, במספר בתים בכפר מסעדה בהם יושמו מוצרי הנתבעת, התגלו פגמים בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A. במקרה דנן, השליכט הצבעוני מסוג גרגמיש גס 24-A שיושם בבית התנפח ללא כל קשר לטיח השחור. הנזק שנגרם לתובע אינו באחריותו. הוא נגרם באחריותה של הנתבעת.

44. כמו כן העיד הנתבע ,כי אריה נהג להפנות לו לקוחות פוטנציאליים, וזאת החל משנת 2002. הוא לא בדק את איכות הממכר. עד לשנת 2006 ובכל הפרויקטים שהוא ביצע (כ- 50 בתים) ,הוא השתמש במוצרי הנתבעת, ובכולם לא היתה אף בעיה כלשהי. ברמת-הגולן, הוא יישם מוצרי הנתבעת רק בבית.

45. זאת ועוד, הוא בדק את הליקויים. בבית, קיימת בעיית רטיבות, בשל בעיית האיטום בגג הבית. קירות הבית בנויים מבלוקים. הוא לא זוכר מה עשה בעבודה הקבלנית. לפני התחלת העבודה הקבלנית, הוא עלה על גג הבית, וראה כי אין איטום בבית. הוא הודיע על כך לתובע. התובע יודע היטב כי אין עבודות איטום בבית. גם אחרי שהתגלו הליקויים הוא עלה על גג הבית והבחין כי אין איטום בבית. בבית אין איטום כלל. לפני ביצוע העבודה הקבלנית, לא היו סדקים בבית. כשיש סדקים בבניין, בפעולות ההכנה עושים התזה על רשת. בפרויקט העבודה הקבלנית בבית לא היה מפקח. לא היו סדקים בתוך המבנה ולכן לא שם רשת. על הקירות החיצוניים, הוא שם חומר בידודי (קלקר) לבקשתו של התובע. בכל מקום שיש טיח מקולף, אזי הבעיה היא בחומרים ולא בעבודה. בכל מקום שיש בעיה של צבע, הבעיה היא בחומרים בלבד. במקרה דנן הוא לא אמר שיש בעיה בממכר. (נ/5, סעיפים 20-3; עמ' 44, ש' 20, ש' 31, עמ' 1, ש' 29-1; עמ' 46, ש' 33-30; עמ' 47, ש' 16-1; עמ' 48, ש' 12-8, ש' 25-17; עמ' 49, ש' 33-1; עמ' 50, ש' 20-1, ש' 32; עמ' 53, ש' 9-4; ש' 23-22; עמ' 54, ש' 19).

מהימנות העדים ומשקל הראיות

46. על-פי התנהגותם של העדים ובשים לב למכלול נסיבות העניין ואותות האמת שהתגלו במהלך המשפט וכיוצא באלה, מסקנתי היא, כי עדויותיהם של מומחה הנתבעת, עופר ואריה, היו בכל הקשור לממכר – טיבו, איכותו, ותקינותו - ולליקויים – טיבם, סוגם, סיבותיהם ותוצאותיהם – היו סבירות, קוהרנטיות, שלמות ומהימנות עד למאוד. הן ראויות למלוא המשקל. בעדויות אלה, לא מצאתי סתירות מהותיות כלשהן. ההפך הוא הנכון. מצאתי אישור, חיזוק ותימוכין לעדויות אלה בשאר הראיות הקבילות ובעלות משקל המונחות בפניי, במיוחד המסמכים שצורפו למוצג נ/3 (נספחים א'-ו' ל-נ/3). מכל מקום, אין בפניי ראיה קבילה ובעלת משקל לסתור. התובע לא הציג בפניי ראיה קבילה ובעלת משקל ובכלל זה ראיה מדעית, לפיה הממכר היה פגום, לא תקין ואינו תקני. אין חולק, כי התובע, מומחה התובע והנתבע לא בדקו כלל את תקינות ותקניות הממכר. בהקשר זה, אציין, כי במקרה דנן אי –הטבעת תאריך ייצור הממכר – שיוצר על-ידי הנתבעת ביום 19.9.2005 (נ/5, נספח 5) – על-גבי הממכר, היא כשלעצמה אינה מעלה ואינה מורידה. בפניי, הוכח כדין ובאופן פוזיטיבי, כי הממכר היה תקין, תקני וללא כל פגם. גם הנתבע עצמו, הודה, במהלך חקירתו שתי וערב ובניגוד לטענתו הקרדינלית באשר לפגם בממכר (נ/5, סעיפים 20-13; עמ' 44, ש' 22, עמ' 53, ש' 9-4), כי: "לא אמרתי שיש בעיה בחומר" [השליכט הצבעוני-ש.ס] (עמ' 54, ש' 19).

47. דין שונה באשר לעדויותיהם של התובע והמומחה מטעמו בכל הקשור לממכר - טיבו, איכותו ותקינותו ולליקויים - טיבם, סוגם, סיבותיהם ותוצאותיהם. עדויות אלה ועם כל הכבוד, אינן סבירות ואינן מהימנות בעיניי. בהן, מצאתי סתירות מהותיות למכביר, פנימיות וחיצוניות, והיורדות לשורשו של עניין, והכל ללא הסבר סביר ומהימן.

ראשית, התשתית העובדתית שבבסיס חוות-דעתו של מומחה התובע (ת/2), לעניין זה, אינה מוכחת כלל. בפניי הוכח כדין, כי הנתבעת ואריה לא פיקחו ואינם אמורים לפקח כלל על ביצוע העבודה הקבלנית, שבוצעה על-ידי הנתבע בבית. וכן, הוכח בפניי כדין, כי הנתבע אינו כלל קבלן של הנתבעת. עדויותיהם של אריה ועופר, לעניין זה, היתה סבירה, קוהרנטית, שלמה ומהימנה עד למאוד.

48. ויודגש: התובע הזמין (ביום 16.9.2005) את הממכר מהנתבעת. המדובר בהזמנה בכתב (נ/3, נספח ה'). הנתבעת סיפקה (ביום 20.9.2005) לתובע את הממכר (ת/1, נספח א'). למעשה, המדובר בחוזה קבלני בכתב. הנתבע הוציאה חשבונית/מס כדין בגין העסקה. (ת/1, נספח א'). במסמכים אלה לא נרשם כלל, כי הנתבעת גם אחראית לפקח על ביצוע העבודה הקבלנית. עדותו של התובע, לפיה הנתבעת התחייבה גם לפקח על ביצוע העבודה הקבלנית, וכי הנתבע הוא קבלן מטעמה, לא רק שהיא אבסורדית ובעלמא, אלא שהיא, למעשה, עדות בעל-פה כנגד מסמך בכתב, ובתור שכזו אינה קבילה כלל.
זאת ועוד, גם הנתבע הודה בפניי, במהלך חקירתו שתי וערב, כי לא היה מפקח על העבודה הקבלנית שהוא ביצע בבית (עמ' 49, ש' 33; עמ' 50, ש' 1).

49. שנית, אכן, אריה המליץ לתובע, כי ישכור את שירותיו המקצועיים של הנתבע לביצוע העבודה הקבלנית והתובע קיבל את ההמלצה. (ת/3, ת/3א', עמ' 1, ש' 23; עמ' 2, ש' 19-6) אך בכך אין כל רבותא. אין להכביר מילים, כי המדובר רק בהמלצה בלבד, שאינה מחייבת כלל. (ת/3, ת/3א', עמ' 2, ש' 6). התובע התקשר עם הנתבע, בחוזה קבלנות, מתוך שקלא וטריה, רצון חופשי וגמירת דעת אישית. התובע הוא ורק הוא שהחליט, בסופו של יום, לשכור את שירותיו המקצועיים של הנתבע. (שם, ש' 12). המלצתו דנן של אריה לתובע, אינה יוצרת פיקוח הנדסי על טיב העבודה הקבלנית, לא כל שכן, אחריות לטיב העבודה הקבלנית או חבות בנזיקין לליקויים ולנזקי התובע הנתבעים. אריה והנתבעת אינם אחראים כלל לטיב ואיכות העבודה הקבלנית. אחריותם מתמצת רק לתקינות ותקניות הממכר. (ת/3, ת/3א', עמ' 1, ש' 27-26; עמ' 4, ש' 19-16).

50. שלישית, עדותו של מומחה התובע, בכתב ובעל-פה, כי הודגמו ליקויים רבים בציפוי קירות הבית שנמרחו בשליכט צבעוני מסוג גרגמיש 24-A בגוון בז', כי הציפוי האמור מתפרק ותרחק מהתשתית, מתנפח ומתחתיו נוצרו בועות אוויר, שכתוצאה מהתפקעות הציפוי בלתי רציף, קרוע, סדוק, מנותק ופגום, אף נסתרה, מיניה וביה ובאופן פוזיטיבי, קוטבי ומוחלט, על-ידי שלל הראיות הקבילות ובעלות משקל והמונחות בפניי, במיוחד עדותו של מומחה הנתבעת, לעניין זה, הסבירה והמהימנה והמקובלת עליי.
ויודגש: במהלך חקירתו שתי וערב, העיד מומחה התובע והודה, כי הוא לא יודע כלל אם העבודה הקבלנית בוצעה כראוי (עמ' 11, ש' 4-3). וכן, בבית יש רטיבות וקיימת התנתקות של הטיח השחור מקירות שלד הבית (עמ' 13, ש' 32; עמ' 14, ש' 4-1). וכן ,העיד מומחה התובע ,כי השליכט הצבעוני שיושם בבית, צמוד לטיח השחור!! (שם, שם). קל להיווכח, כי עדותו זו של מומחה התובע, סותרת לחלוטין את ממצאיו ומסקנותיו כאמור בחוות-דעתו (ת/2).

51. רביעית, התשתית "המדעית-מקצועית" שבבסיס חוות-הדעת של מומחה התובע והמסקנה, לפיה, השליכט הצבעוני הוא הסיבה לליקויים בבית, מסקנה שהוסקה בדרך האלימינציה, עם כל הכבוד והענווה, אינן הכרחיות כלל ואינן נכונות. בחוות-דעתו ולמרבה הצער, מומחה התובע לא עמד על מכלול הגורמים, בכוח ובפועל, לליקויים ובכלל זה, אופן ביצוע העבודה הקבלנית ואיכותה; תקינות ותקניות החומרים בהם השתמש הקבלן המבצע – הנתבע (בענייננו – השליכט הצבעוני); קיום פיקוח הנדסי כדין ואיכותו; גורמים הקשורים בהקמת שלד הבית ועבודות הגמר, במיוחד תקינות ותקניות התכנון ההנדסי, ביצוע עבודות הבנייה של שלד הבית, כולל פיקוח הנדסי כדין ועבודות הגמר, בבית, כולל עבודות האיטום למיניהן; ולבסוף – גורמי טבע – במיוחד מזג-האוויר באזור. משלא בדק מומחה התובע את מכלול הגורמים דנן, הליך הסקת מסקנתו כאמור בחוות-דעתו, בדרך האלימינציה, הינו שגוי מבחינה לוגית, מדעית ומקצועית ומסקנתו, בהכרח, אינה נכונה. בסופו של יום, גם מומחה התובע הודה, בפה מלא, כי קיימים גורמים נוספים לליקויים, מעבר לגורמים שמנה בחוות-דעתו. (עמ' 12, ש' 7, ש' 30; עמ' 13, ש' 21, ש' 31; עמ' 14, ש' 9; ש' 24; עמ' 15, ש' 16-14, ש' 22, ש' 18-15; עמ' 16, ש' 31-30; עמ' 17, ש' 6-1).

52. שישית, עדותו של התובע, לענייננו-שלנו, ועם כל הכבוד והענווה, אינה סבירה ואינה מהימנה כלל. בעדות זו מצאתי אי-דיוקים, תמיהות וסתירות מהותיות למכביר, ללא הסבר סביר ומהימן. ויודגש: עניינם של הליקויים - סוגם, סיבותיהם ותוצאותיהם – והממכר - טיבו, איכותו, ותקינותו – הם עניים שבמומחיות, ואינם במומחיותו של התובע. (כתב התביעה, סעיף 8; ת/1, סעיף 8; עמ' 7, ש' 29-27).

53. שביעית, עדותו של התובע, שאינו מומחה לעניין הליקויים והממכר כאמור דלעיל, עומדת בסתירה מוחלטת, פוזיטיבית וקוטבית לעדויותיהם של מומחה הנתבעת, עופר ואריה, שהן קבילות ומהימנות בעיניי וראויות למלוא המשקל.

54. שמינית, מצאתי סתירות מהותיות והיורדות לשורשו של עניין בעדותו של התובע בכל הקשור לנסיבות כריתת החוזה הקבלני עם הנתבע, למהות העבודה הקבלנית ולאיכותה. בסתירה מוחלטת וקוטבית לעדותו של התובע, כי הנתבעת "הציגה מצג לפיו[הנתבע] הינו קבלן מיומן בעבודת הציפוי עם החומר שנמכר על-ידה" (ת/1, סעיף 4, עמ' 3, ש' 16) ,כי "הנתבעת המליצה על הנתבע 2 כקבלן מועדף ומיומן לצורך ביצוע [העבודה] אך בדיעבד מסתבר כי התרשל בעבודתו" (ת/1, סעיף 11, עמ' 3, ש' 16. ההדגשות שלי-ש.ס) וכי "לאחר שסגרתי איתו [עם התובע] עסקה וקיבלתי המלצה של הקבלן שלהם שמבצע עבודה, עיסאם רדא, אמרו שהוא הקבלן של נדיר שהוא מבצע עבודה. אריה אמר לי זה" (עמ' 4, ש' 28-26; עמ' 5, ש' 10-9.ההדגשה שלי–ש.ס), העיד התובע, במהלך חקירתו שתי וערב, והודה, במפורש, כי "נדיר לא הציעו לי טייח. הם אמרו לי לסגור עם הקבלן" (עמ' 6, ש' 10-9). וכן: "עבודת הטייח [הנתבע-ש.ס] היא בסדר"! (שם, ש' 25).

55. תשיעית, התובע טען בכתב התביעה, כי מפקח מטעם הנתבעת בשם אילן פיקח, בפועל ומטעם הנתבעת, על העבודה הקבלנית, שבוצעה כאמור בבית על-ידי הנתבע. (כתב התביעה, סעיף 5). דא עקא, שטענה זו הופרכה, מיניה וביה ובאופן פוזיטיבי. בפניי הוכח כדין, כי הנתבעת אינה מעסיקה כלל מפקח או עובד בשם אילן. וכן, טענתו החלופית של התובע, שמהווה הרחבת חזית, לפיה אריה זה שפיקח על העבודה הקבלנית וזאת בהתאם להסכם בעל-פה שבין הצדדים, (ת/1, סעיף 8; עמ' 3, ש' 16, עמ' 5, ש' 30-10) הופרכה, במפורש ועל-ידי ראיות קבילות ובעלות משקל. כוונתי היא, הן לעדויותיהם של עופר ואריה, לעניין זה, הקבילות והמהימנות בעיניי והן לעדותו של הנתבע, לפיה לא היה בכלל מפקח על העבודה הקבלנית (עמ' 49, ש' 33, עמ' 50, ש' 1).

56. עשירית, בסתירה קוטבית לעדותו של התובע, כי בתחילת העבודה הקבלנית לא אמר לו הנתבע, כי יש "בעיות קשות של איטום בבית" (עמ' 7, ש' 32, עמ' 8, ש' 1) וכי אין לו כלל בעיות איטום בבית, העדי הנתבע, לעניין זה, כי לפני תחילת העבודה הקבלנית הוא אכן עלה על גג הבניין וראה שאין איטום בבית. הוא הודיע על כך לתובע. התובע יודע, כי אין איטום בבית. גם לאחר שהתהוו הליקויים, הוא אמר לתובע שזה בגלל בעיית האיטום בגג הבית וקיימת רטיבות בבית. (עמ' 49, ש' 26-9; עמ' 48, ש' 25-21). למיותר לציין, כי עדותו זו של התובע, בכל הקשור לאיטום הבית, אף עומדת בסתירה מוחלטת לעדויותיהם של אריה ומומחה הנתבעת לעניין זה, הקבילות ומהימנות בעיניי. התובע עצמו גם הודה, בהמשך חקירתו שתי וערב, כי לא היה לו קבלן איטום בפרויקט הקמת ביתו (עמ' 8, ש' 17-16).

57. גם עדותו של הנתבע, באשר לליקויים – טיבם, סוגם, סיבותיהם ותוצאותיהם, אינה סבירה ואינה מהימנה בעיניי. לעניין זה, די לי לציין, כי עדותו של הנתבע דנן, עומדת בסתירה קוטבית, מוחלטת ופוזיטיבית לעדותו של מומחה הנתבעת הקבילה והמהימנה, בעיניי. וכן, מצאתי סתירה מהותית בעדותו של הנתבע בכל הקשור למהות העבודה הקבלנית שבוצעה בבית (נ/5, סעיף 8; עמ' 48, ש' 33-26; עמ' 49, ש' 8-7; עמ' 50, ש' 20-2; עמ' 51, ש' 25-12). כמו-כן, עדותו של הנתבע ,כי הפגם בשליכט הצבעוני הוא הסיבה לליקויים (נ/5, סעיפים 20-13; עמ' 44, ש' 20, עמ' 53, ש' 19-4), בעלמא היא ואף הופרכה, באופן פוזיטיבי ומוחלט על-ידי ראיות מהימנות, במיוחד עדויותיהם של מומחה הנתבעת, עופר ואריה, שהן עדויות קבילות ומהימנות בעיניי. לדידי, חוסר ההיגיון והאבסורד בעדותו של הנתבע, לפיה פגם בשליכט הצבעוני הוא הסיבה לליקויים, עולה בבירור מעדותו:

"ש: איך אתה יודע להגיד היום שיש בעיה בחומר (השליכט הצבעוני-ש.ס)
ת: רק בגלל שזה מקולף
ש: בכל מקום שבו תראה טיח מקולף אתה טוען שיש בעיה בחומר
ת: כן
ש: למה אתה אומר את זה? אולי הבית לא בסדר? אולי הטייח לא בסדר?
ת: אני אומר שבכל בעיה של צבע, הבעיה היא של החומר בלבד"
(עמ' 53, ש' 9-4).

ויודגש: הנתבע לא בדק את איכות הממכר במעבדה מוסכמת. (עמ' 53, ש' 23-22).

58. מן המקובץ דלעיל, עולה, כי עדויותיהם של התובע, מומחה התובע והנתבע, הן לעניין הליקויים – סוגם, טיבם, סיבותיהם ותוצאותיהם והן לעניין הממכר – טיבו, איכותו ותקינותו – אינן סבירות ואינן מהימנות בעיניי.
מנגד, עדויותיהם של מומחה הנתבעת, עופר ואריה, לעניינים אלה, היו סבירות ומהימנות. אני מבכר את חוות-דעתו של מומחה הנתבעת (נ/2) על חוות-דעתו של מומחה התובע (ת/2).

הכלל "הדבר מעיד על עצמו"

59. התובע טוען, כי בנידון דידן יש תחולה לכלל של "הדבר מעיד על עצמו" על-פי סעיף 41 לפקודה. ברם, טוענים הנתבעים, מנגד, כי אין ממש בטענה זו, ואין כל מקום להיפוך נטל הראיה בענייננו. משלי אני אומר, כי אין ממש בטענתו זו של התובע ודינה להידחות. סעיף 41 לפקודה קובע חזקת התרשלות ויסודותיו, שלושה המה: הראשון, לתובע לא היתה ידיעה או יכולת לדעת, בעת המקרה שהביא לידי הנזק, מה היו למעשה הסיבות שגרמו למקרה האמור; השני, הנזק נגרם על-ידי נכס, אשר לנתבע היתה שליטה מלאה עליו; והשלישי, נראה לבית-המשפט, כי אירוע המקרה שגרם לנזק, מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה (ד"נ 4/69 נוימן נ' כהן פ"ד כד (2) 229, 260-252 (1970); ע"א 1071/96 עזבון המנוח אמין פואד אלעבד נ' מדינת ישראל פ"ד ס (4), 737, 366-358 (2006); רע"א 9113/05 מדינת ישראל נ' ג'ומעה (טרם פורסם, 9.12.07); ע"א 7902/07 ג'ודה נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 15.12.09).
בענייננו-שלנו, לא מתקיימים התנאים הראשון והשלישי לתחולת החזקה. אין עמימות ראייתית והתובע הציג בפניי גרסה עובדתית פוזיטיבית ומפורטת באשר לנסיבות מקרה הנזיקין. אין המדובר בגרסה מסתברת או משוערת או מוסקת מראיות חיצוניות.

שאר טענות הצדדים

60. כמבואר, מסקנתי, היא, כי התובע לא הוכיח כדין את עילת תביעתו ודינה להידחות. מסקנתי דנן מייתרת, למעשה, את הדיון בשאר טענותיהם של הצדדים.

התוצאה

61. התוצאה היא, איפוא, כי אני דוחה בזה את התביעה ומחייב את התובע לשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצר

 2. חרק בתוך מוצר

 3. חיקוי דגם מוצר

 4. טעות במחיר מוצר

 5. תביעה להחלפת מוצר

 6. קבלת מוצר לא נכון

 7. אי תשלום על מוצרים

 8. תביעת חוב על מוצרים

 9. הצעת חוק תוקף מוצרים

 10. מכסת ייצור חלב כבשים

 11. ביטול חוק בשר ומוצריו

 12. דמיון בצליל של מוצרים

 13. עלות מערכת טיפול במים

 14. אספקת מוצר בכמות עודפת

 15. תביעה על הזמנת מוצר מאמזון

 16. פיקדון על מכלי חלב ומוצריו

 17. חוב בגין אספקת מוצרי בניין

 18. איסור מכירת מוצרי טבק לקטין

 19. טענת רמת גימור ירודה של מוצר

 20. ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי

 21. קניית מוצר שחיי המדף שלו הסתיימו

 22. סימון מוצרים מסוכנים לשימוש ילדים

 23. לטענת התובעים הבטיחו להם כי המוצרים יסופקו תוך 14 יום

 24. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש''ם-1980

 25. נטען כי הנתבעים מוכרים את מוצרי החיקוי של החברה במחירים מפתים ביותר

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון