פיצויי פיטורים ללא יחסי עובד מעביד

האם ניתן לפסוק פיצויי פיטורים למרות אי קיום יחסי עובד מעביד ?

סוגיה של פסיקת פיצויי פיטורים למי שנמצא מחוץ למעגל של יחסי העבודה, נדונה פעם נוספת בבית הדין הארצי לאחר פרשת בשן הנ"ל [ראה: ע"ע 568/06 דוד שושן - קל שירותי נופש ותיירות בע"מ (לא פורסם – פסה"ד מיום 3/1/08)], שם נדון עניינו של המערער אשר ניהל סניף של המשיבה במשך למעלה מעשר שנים.

המשיבה באותו מקרה היתה חברה פרטית שעיסוקה במתן שירותי תיירות פנים ליחידים ולקבוצות, כאשר פעילותה נעשית ממשרדה הראשי ובאמצעות סניפים הפזורים ברחבי הארץ. סניפים אלה פועלים בחלקם כאורגנים של החברה, ובחלקם מופעלים על ידי בעלים עצמאיים כסוכני החברה.

בית הדין הארצי דחה באותו מקרה (פה אחד) את ערעורו של המערער באשרו את התוצאה אליה הגיע בית הדין האזורי, לפיה לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המערער לבין החברה.

כב' השופטת ארד (כתוארה אז) וכב' השופט פליטמן (כתוארו אז) נחלקו ביניהם בשאלת החלת הפרשנות התכליתית ובכללה הגישה הפרשנית של פריצת האוניברסליות על סוגית קיומם של יחסי עובד ומעביד בכלל, אם כי לגופם של דברים על דעת כל חברי המותב נדחתה עתירתו של המערער להחיל עליו את מבחן התכלית.

במסגרת הדיון במבחן התכלית ובטעמים מדוע שלא להחילו באותו מקרה מסוים, קבעה כב' השופטת ארד:
"על האמור אוסיף, שככלל, בעל עסק עצמאי הוא הקובע את סדרי עבודתו, לרבות שעות העבודה ומועדי החופשה. אף סביר להניח שבתום ההתקשרות עם הסַפָּק, לא נגדע כליל מקור פרנסתו של בעל העסק העצמאי, אם כי ייתכן, שנגרעה הכנסתו בשל הפסקת ההתקשרות. לכל אלה השלכות על תביעתו לזכויות מכוח משפט העבודה המגן, לפדיון חופשה ודמי הבראה.
עם זאת, ואף לשם הנחת דעתו של חברי השופט פליטמן, אחזור ואציין, כי ייתכנו מקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם יחולו, מתוקף הפרשנות התכליתית, זכויות מכח חקיקת מגן, כגון: פיצויי פיטורין, גם על בעל דין שנמצא להיות קבלן עצמאי בעל עסק משלו. במקרים אלה הנטל על התובע - הקבלן העצמאי, להוכיח כי התקיימו נסיבות מיוחדות להקמת הזכאות מתוקף הפרשנות התכליתית. במסגרת זו יינתן משקל מכריע להוכחת קיומה של תלות כלכלית במהלך כל תקופת הקשר הממושכת של התובע עם החברה, נותן הזיכיון, או הספק. בתוך כך, ועל רקע בחינת המקרה הנדון לגופו בנסיבותיו, יהא על התובע להוכיח, כי עיקר הכנסתו כבעל עסק עצמאי נבע מקשריו העסקיים עם הספק; וכי סיום ההתקשרות העסקית, הוא הסיבה הממשית לכך שהעסק נסגר. זאת, בין בשל העדר הצדקה ותועלת עסקית להמשך קיומו, ובין בגין פשיטת רגל וכיוצ"ב, באופן שבעל העסק העצמאי נותר ללא מקור פרנסה, ומבלי שניתן מענה סביר לזכויות הנובעות מסיום עבודתו בעסק".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משתתף חופשי

 2. המבחן המעורב

 3. מבחן ההשתלבות

 4. פררוגטיבה ניהולית

 5. מבחן הפיקוח והשליטה

 6. יחסי עובד מעביד - פרילנסר

 7. יחסי עובד מעביד - מבחנים

 8. יחסי עובד מעביד - רבנים

 9. מבחן ההשתלבות דיני עבודה

 10. לשון הרע ביחסי עובד מעביד

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. בחינת קיום יחסי עובד מעביד

 13. יחסי עובד מעביד עוסק מורשה

 14. חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד

 15. מפקח הנדסי - יחסי עובד מעביד

 16. יחסי עובד מעביד מקדמת מכירות

 17. מבחן ההשתלבות יחסי עובד מעביד

 18. מבחנים לבדיקת יחסי עובד מעביד

 19. יועץ חיצוני - יחסי עובד מעביד

 20. מבחן ההשתלבות - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 22. יחסי עובד מעבידמטפל זר סיעודי

 23. אאוטסורסינג - יחסי עובד מעביד

 24. יחסי עובד מעביד או עזרה משפחתית

 25. מדריך מאבטחים - יחסי עובד מעביד

 26. מעסיקים במשותף - יחסי עובד מעביד

 27. מטפלות לגיל הרך - יחסי עובד מעביד

 28. יחסי עובד מעביד - עובד תושב השטחים

 29. בקשה להורות על המשך יחסי עובד ומעביד

 30. פיצויי פיטורים ללא יחסי עובד מעביד

 31. יחסי עובד מעביד - חלק מהמערך הארגוני

 32. מהם המבחנים לבחינת יחסי עובד מעביד ?

 33. יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לקבוצה

 34. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 35. יחסי עובד ומעביד או קבלנות משנה של החברה ?

 36. האם התקיימו יחסי עבודה בין התובעת לבין בעלה

 37. יחסי עובד מעביד בין נושה לבין חברה בפירוק

 38. אי הכרה בתאונת עבודה בהעדר יחסי עובד מעביד

 39. יחסי עובד מעביד בין מחלק דואר לבין דואר ישראל

 40. מה היה מעמדו של התובע - עובד קבוע או שמא עובד זמני ?

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון