לשון הרע נגד איש ציבור

על מנת להחליט אם פרסום מסויים מהווה לשון הרע יש לפרשו ולבחון את משמעותו. בחינה זו תיעשה באופן אובייקטיבי ולא באופן סובייקטיבי [ע"א 466/83 שאהה נ' דרדריאן, פ"ד לט (4), 734, 740 (1986)]. על פי המבחן האובייקטיבי, נבחנת ההשפעה שיש לאמירות על ההערכה לה זוכה האדם בעיני הציבור (ע"א 334/89 מיכאלי נ' אלמוג, פ"ד מו (5) 555, 562 (1992).

אמת המידה לבחינת האמירה כלשון הרע אינה תלויה בכוונת המפרסם, או באופן בו הובן הפרסום על ידי הנפגע, ואין צורך להוכיח כי אדם בפועל הושפל או בוזה. די שהפרסום עלול היה להביא לתוצאה כזו [ר' סעיפים 17 ו-18 לפסק הדין בע"א 89/04 נודלמן נ' שרנסקי ( 4.8.08)].

היותו של הנפגע דמות ציבורית מהווה נסיבה בעלת משקל בהכרעה האם דבר מה שפורסם בעניינו מהווה לשון הרע, והאם יהא המפרסם מוגן מפני תביעה.

נושא זה סוכם בע"א 751/10 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין –אורבך (8.2.12).

מחד, כשמדובר באיש ציבור קיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים העצמת ההגנה על האמרה הפוגעת, וצמצומם של איסורי לשון הרע בכל הנוגע לפרסומים העוסקים באנשי ציבור:

א. קיימת תועלת חברתית רבה יותר בקבלת מידע הנוגע לאנשים אשר אמונים על קבלת החלטות בשם הציבור. ציבור זה מעוניין במידע מלא אשר יאפשר לו לגבש דעתו על האנשים המשפיעים על חייו, וזקוק לכך בחברה דמוקרטית פתוחה.

ב. אדם הבוחר לקחת על עצמו מעמד של איש ציבור, בוחר מכללא גם לחשוף את עצמו לפגיעה מסוימת בפרטיות ולביקורת ציבורית רחבה יותר כלפיו, ונוטל סיכון זה על עצמו.

ג. לרוב, קיימת לאיש הציבור נגישות גבוהה לאמצעי התקשורת והוא יכול להביע דעתו באשר לפרסומים. לפיכך, עדיף להוציא את הדיון לאור השמש, ואיש הציבור יוכל להתגונן בפומבי מול ההאשמות שטפלו עליו.

מנגד, אין משמעות האמור לעיל כי שמו הטוב של איש הציבור הינו הפקר. כוחו של איש הציבור שאוב מהערכתו וממעמדו בקרב הציבור, ושמו הטוב הוא הנכס החשוב לו ביותר. בלעדיו – תקשה עליו הדרך לליבו של הציבור. לפיכך, לאיש הציבור עלולה להיגרם פגיעה גדולה יותר כתוצאה מהכפשת שמו הטוב. חשיפה מופרזת של אנשי הציבור לביקורת הציבורית עלולה גם להרתיע אחרים מלחפש אחר מעמד זה.

לפיכך, גם בגדר השיח הציבורי, נמתחים קווים אדומים, שמעבר להם פורש המשפט את הגנתו על כבודו של איש הציבור ועל שמו הטוב, לבל יהא הפקר ע"א 89/04 נודלמן נ' שרנסקי ( 4.8.08)].


חוק איסור לשון הרע אינו מבדיל בין לשון הרע על איש ציבור לבין לשון הרע אחרת, אך הפסיקה קובעת כאמור כי עובדת היות הנפגע דמות ציבורית מהווה נסיבה בעלת משקל האם הפרסום בעניינו מהווה לשון הרע, והאם המפרסם יהיה מוגן מפני תביעה.


באשר להגדרת לשון הרע, סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כי:
"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -
להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו; "

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לשון הרע

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע עיקול

 4. לשון הרע בבלוג

 5. לשון הרע באימייל

 6. מהו עניין ציבורי

 7. לשון הרע על מוצרים

 8. הגנות בחוק לשון הרע

 9. לשון הרע במכתב אישי

 10. לשון הרע במכתב התראה

 11. לשון הרע בין בני זוג

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. מכתב ללקוחות לשון הרע

 14. פרסום לשון הרע הפייסבוק

 15. טעות בזיהוי - לשון הרע

 16. לשון הרע שחיתות מכרזים

 17. לשון הרע נגד גוף ציבורי

 18. לשון הרע נגד איש ציבור

 19. תביעת לשון הרע של רופא

 20. לשון הרע בעידנא דריתחא

 21. ביקורת פנים - לשון הרע

 22. ציטוטים כתבה - לשון הרע

 23. אמירות המהוות לשון הרע

 24. עורך דין לשון הרע המלצה

 25. תביעת סרק בגין לשון הרע

 26. עד אופי בתביעת לשון הרע

 27. צו מניעה בתביעת לשון הרע

 28. תביעת לשון הרע נגד רופא

 29. לשון הרע בית הדין לעבודה

 30. תביעת לשון הרע נגד מעסיק

 31. לשון הרע באולם בית המשפט

 32. מבחן אובייקטיבי לשון הרע

 33. לשון הרע במייל או הבעת דעה

 34. מכתב לעורך דין - לשון הרע

 35. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 1

 36. תביעה נגד בנק בגין לשון הרע

 37. תביעת לשון הרע נגד עיתונאית

 38. לשון הרע פרסום תמונה במגזין

 39. פרסום מותר לפי חוק לשון הרע

 40. לשון הרע במסדרונות בית המשפט

 41. פיצויים על לשון הרע בגין מכתב

 42. האם מכתב השמצה מהווה לשון הרע

 43. האם מכתב מעליב מהווה לשון הרע

 44. תביעת לשון הרע - אישיות משפטית

 45. האם המילה ''מטומטם'' לשון הרע

 46. תביעה של בני סלע בגין לשון הרע

 47. תביעה נגד עיתונאי בגין לשון הרע

 48. לשון הרע בבית משפט לענייני משפחה

 49. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 50. ביקורת ציבורית מותרת או לשון הרע

 51. שקר בקורות החיים - תביעת לשון הרע

 52. לשון הרע בין עורכי דין במהלך דיון

 53. תביעה נגד YNET בגין פרסום לשון הרע

 54. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל - לשון הרע

 55. כתובות נאצה על קיר - תביעת לשון הרע

 56. דוגמא לתביעה לשון הרע ופגיעה בפרטיות

 57. האם תלונה על עורך דין מהווה לשון הרע

 58. פרסום שמקום ''לא כשר'' - תביעת לשון הרע

 59. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 60. האם הבעת דעה בכתבה בעיתון מהווה לשון הרע

 61. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 62. חובת פירוט הפרסום בכתב תביעה בגין לשון הרע

 63. תביעה נגד עיתון ידיעות אחרונות בגין לשון הרע

 64. האם דברי גידוף מהווים לשון הרע שוקל בית המשפט ?

 65. תביעה בגין לשון הרע של מעסיק כנגד עובדים לשעבר

 66. הוציאה לשון הרע אודות התובעות בפרסומים לאחר אסון ורסאי

 67. תביעה של מנהל כוח אדם במועצה מקומית בגין הוצאת לשון הרע

 68. סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק

 69. לשון הרע במכתבי התראה הקשורים להליך המשפטי ולמשא ומתן המשפטי ?

 70. תביעה בגין לשון הרע - טוען כי הנתבעת פרסמה אודותיו ברשת החברתית פייסבוק.

 71. פיצוי בעילת לשון הרע עקב עיקולים שלא כדין על חשבון הבנק בגין חובות ארנונה

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון