סמכות מקומית תביעות קטנות

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא סמכות מקומית תביעות קטנות:

עניינה של החלטה זו הנה ביחס לבקשת המבקשת להעברת מקום הדיון לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב שכן לעמדתה בית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בתובענה.המשיבים הגישו לבית משפט זה, תובענה כנגד המבקשת לפיצוי כספי נוכח סגירת הטיסה, מפרנקפורט לתל אביב ביום 15.02.2012 וכתוצאה מכך נמנעה מהמבקשים האפשרות לשוב ארצה בטיסה היעודה אשר הוזמנה ונרכשה מבעוד מועד.
על פי כתב התביעה, ביום 15.01.2012, רכשו המשיבים שני כרטיסי טיסה במסלול כפי שיפורט להלן: הלוך טיסה - תל אביב – מינכן ביום 09.02.2012, חזור רכבת קלן – פרנקפורט וטיסה – פרנקפורט – ישראל, ביום 15.02.2012. המשיבים מפרטים בכתב התביעה כי העלייה לרכב בקלן תוכננה לשעה 07:55 והעלייה לטיסה מפרנקפורט לישראל תוכננה לשעה 08:55, כאשר שעת ההמראה נקבעה לשעה 09:55.
המשיבים פרטו בכתב התביעה את השתלשלות האירועים אשר הובילו בסופו של יום להחמצת הטיסה היעודה ותחת זאת שבו ארצה בטיסת אל על בשעה מאוחרת יותר ולאחר שהמתינו בשדה התעופה ונרשמו ברשימת ההמתנה.
מאחר ועסקינן בבקשת המבקשת להעברת מקום הדיון התובענה, הרי שבשלב זה אין צורך בפירוט מלוא האירועים הנטענים בכתב התביעה והתייחסות לטענות המשיבים כנגד המבקשת.
ביום 20.05.2012 הגישה המבקשת בקשה להעברת מקום הדיון ובצידה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה. המבקשת טוענת כי הסמכות המקומית לדון בתובענה מסורה לבית משפט השלום בתל אביב וזאת נוכח העובדה שלמבקשת אין סניף בעיר נצרת אלא משרדה של המבקשת נמצא בתל אביב והחלופות המנויות בתקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1967, (להלן-"התקנות"), אינן מקנות לבית משפט זה את הסמכות המקומית לברור התובענה.
המשיבים, בתגובתם מיום 04.06.2012, חלקו על עמדת המבקשת וטענו כי לבית משפט זה מוקנית הסמכות המקומית לדון בתובענה שכן בהתאם לתקנה 2 (2) לתקנות – יצירת ההתחייבות בין הצדדים – ההתחייבות נוצרה במשרדי חברת הנסיעות "איסתא" בנצרת עילית, מקום רכישת כרטיסי הטיסה.


דיון והכרעה:תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1967, קובעת לעניינן הסמכות המקומית כדלהלן:

"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית".


בענייננו ולאור טענת המשיבים, יש לבחון האם מתקיימת חלופה 2 (2) – מקום יצירת ההתחייבות.דומה כי אין חולק כי כרטיסים הטיסה נרכשו באמצעות סוכנות נסיעות "איסתא" אשר בין היתר מנהלת את עסקיה באמצעות סניף הממוקם בעיר נצרת עילית. כמו כן, בהעדר ראייה אחרת לסתור, עולה כי כרטיסי הטיסה של המבקשת נמכרו באמצעות סוכנות הנסיעות הנ"ל.
נאמר ואף נכתב רבות אודות תכלית החקיקה המסדירה את ההתדיינות בבית המשפט לתביעות קטנות, מטרתה לאפשר לצדדים שבדרך כלל אינם מיוצגים, לפנות אל בית המשפט ולמצות את זכות הגישה לערכאות, זכות אשר מקנה לכל אדם, לעתור לבית המשפט ולמצות את זכויותיו אשר נפגעו כתוצאה מעוולה של אדם אחר. מטבע הדברים, עסקינן בהליך שאינו מורכב, יעיל, ענייני אשר מקנה לכל אחד מבעלי הדין את האפשרות לפרוס את עמדתו בפני בית המשפט, הגם שאינו בעל השכלה משפטית ואינו עוסק במקצוע עריכת הדין.
נוכח תכלית זו, המחוקק אף אפשר למתדיינים לסטות מכללי הפרוצדורה ומסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט.
טענת המבקשת אינה זרה לה, כך גם ניתן לומר ביחס להחלטות של בתי המשפט אשר ניתנו לאורך השנים בסוגיית הסמכות המקומית בנסיבות כגון ענייננו. בפסיקה התפתחו שתי מגמות שונות ביחס לסוגיה מושא החלטה זו. מגמה אחת – דוגלת בקיום זיקה ישירה והדוקה בין סוכן הנסיעות לבין חברת התעופה, (ראו לעניין זה: בש"א 4775/06 לופטהנזה נתיבי אויר גרמניים א.ג נ' אביגדור שלומוביץ, פורסם באתר נבו) ומנגד, ניצבת המגמה השנייה – מגמה אשר התפתחה במקביל להתפתחות הטכנולוגית בת זמננו, המאפשרת כיום ובניגוד לימים עברו, לרכוש מוצרים ושירותים באמצעות הטלפון ובמיוחד באמצעות האינטרנט מבלי להיזקק לטרוח ולנסוע ממקום למקום, מעיר אחת לשכנתה.
הטכנולוגיה מנגישה את השירותים אשר ניתנים לפרט מבלי שיזדקק לעזוב את מחוז חפצו ולכתת את רגליו לעיר מרוחקת וכל שעליו לעשות הוא להזמין את השרות או המוצר המבוקשים בהיותו ספון בביתו בין אם זה נמצא בצפונה של המדינה או בדרומה. למעשה ניתן לומר שכיום, בזכות הטכנולוגיה, ערי השדה וערי הפריפריה קרובים וירטואלית למרכזי עסקים במכרז המדינה והריחוק הגיאוגרפי למעשה היטשטש ואינו מהווה מכשול בפני מי שחפץ ברכישת המוצר או הזמנת השירות.
כך הם פני הדברים גם ביחס למבקשת אשר משרדיה אומנם ממוקמים בתל אביב, אך ברור כי מאחר והיא מבקשת לפנות לקהל יעד רחב ככל שניתן, היא משווקת את מוצריה – במקרה זה כרטיסי הטיסה, באמצעות סוכני הנסיעות אשר משרדיהם נמצאים כמעט בכל עיר בישראל ומשכך מנועה היא לטעון כי למרות שניתן לרכוש את שרותיה בכל מקום בארץ הרי ככל שיידרש לקיים התדיינויות מולה, יש לעשות זאת רק בתל אביב, (ראו החלטה בעניין דומה אשר נדון בת"ק (י-ם) 27520-04-10 דלתא איירליינס בע"מ נ' אליעד אמסלם, פורסם באתר נבו).
בנסיבות העניין סבורני כי ככל שתתקבל עמדת המבקשת הרי שתפגע זכותם של מתדיינים שאינם מתגוררים במרכז הארץ ובסמיכות למשרדיה. מתדיינים אשר מתגוררים בצפונה או בדרומה של הארץ, היינו רחוקים גיאוגרפית מהעיר תל אביב, יתקשו למצות את זכויותיהם ואף לעיתים לא מן הנמנע כי יוותרו על זכותם החוקית אך בשל הקושי הפיזי והכלכלי כאחד.
זאת ועוד, הפסיקה קבעה לא אחת כי יש ליתן משקל נמוך ואף לעיתים מזערי, אם בכלל, לנוחותו של המתדיין אשר הופכת לכלי בידיו באצטלה של טענתה משפטית בדמות הסמכות המקומית, (ראו לעניין זה: בר"ע 6920/94 יאיר לוי נ' צבי פולג ואח', פ"ד מט (2) 734,731, רע"א 188/02 מפעל הפיס נ' אלי כהן ואח', פ"ד מז (4) 473 וכן רע"א 11556/05 קמור רכב בע"מ ואח' נ' חיים חימו ואח' פורסם באתר נבו).

יפה ביתר שאת לעניינו הקביעה בתא (י-ם) 6532/06 צ'רלס לב נ' AMERICA AIRLINES L.T.D ואח' שם נקבע כדלהלן: "מטרתה של חברת תעופה לשווק כמה שיותר כרטיסי טיסה ולהגיע למספר רב ככל שניתן של לקוחות, והיא עושה זאת באמצעות סוכניה הפזורים בכל הארץ. נראה שגם בהעדר קשר הדוק בין הסוכנים לבין חברת התעופה יש מקום לקבוע כי מקום מושבו של הסוכן מקנה סמכות מקומית לביהמ"ש המצוי באותו מקום מושב. במילים אחרות, יש לקבל את הפרשנות המרחיבה שנקבעה בפרשת זילברשלג, לפיה די בעצם מכירת כרטיסי הטיסה בידי סוכן הנסיעות על מנת להקנות סמכות מקומית".
למען השלמת התמונה, אבהיר כי בפרשת זילברשלג, (בש"א 1440/98 (מחוזי-נצרת) זילברשלג עיטל נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ, פורסם באתר נבו), נקבע כי במקום בו נמכרים כרטיסי טיסה מקיימת חברת התעופה את עסקיה.
אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני קובע כי דין הבקשה להדחות ולבית משפט זה הסמכות המקומית לדון בתובענה מכוח תקנה 2(2) לתקנות.
המבקשת תגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מהיום ותעביר העתק, במסירה אישית כדין, למשיבים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העדר סמכות מקומית

 2. סמכות מקומית אינטרנט

 3. טענת העדר סמכות מקומית

 4. טענת חוסר סמכות מקומית

 5. מירב הזיקות סמכות מקומית

 6. סמכות מקומית תביעות קטנות

 7. סמכות מקומית בעסקה טלפונית

 8. סמכות מקומית בעבירות תעבורה

 9. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 10. בקשה להעברת דיון סמכות מקומית

 11. מבחן מירב הזיקות סמכות מקומית

 12. מחיקת תביעה העדר סמכות מקומית

 13. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 14. סמכות מקומית בית הדין הארצי לעבודה

 15. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 16. בקשה לביטול פסילה מנהלית סמכות מקומית

 17. העדר סמכות מקומית - סילוק התביעה על הסף

 18. העברת התיק לבית משפט אחר - סמכות מקומית

 19. סמכות מקומית בתביעה נגד נתבע שיש לו סניפים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון