יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

ההלכה היא כי קירבה משפחתית כשלעצמה אינה מונעת היווצרות יחסי עובד מעביד, ואולם יש מקום לבחון בקפידת יתר את טיב היחסים שנוצרו בין קרובי המשפחה, תוך שימת לב לסימני היכר שונים (דב"ע נ"ג/78-0 פייגלשטוק-המל"ל, פד"ע כו', עמ' 283בעמ' 286).

שעה שבאים לבחון את קיומם של יחסי עובד ומעביד בכלל, לרבות בנושא זכאות מכח חוק הביטוח הלאומי, [נוסח משולב] תשכ"ח- 1968יש ליתן את הדעת למכלול הגורמים והעובדות, ובמסגרת זו יש ליחס משקל רב לכוונת הצדדים, היינו לכוונתם להתקשרות בדין.
על כוונה זו יש ללמוד מביטויים חיצוניים ואחד הביטויים לכך הינו התמורה.

"עובד" - מוגדר בסעיף 1לחוק הביטוח הלאומי - לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה, שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד.

יש לפרש את חוק הביטוח הלאומי פירוש תכליתי; תכליתו של המחוקק בהגדירו "עובד" כפי שהגדירו, היה להקנות את המעמד של עובד למי שהינו, הלכה למעשה, חלק של כח אדם במפעל, אך בשל קירבתו המשפחתית עם בעל המפעל, לא נוצר ביניהם יחס חוזי של חובות וזכויות הדדיות (פסה"ד הנ"ל שרה כץ, שם בעמ' 36, פיסקה 9).

המילה "מפעל" שגורה ונפוצה בשפת יום-יום... ה"מפעל" נזכר במספר רב של חוקים. כל אימת שמזכירים את המושג "מפעל" מובא מושג זה במשמעות של יחידה כלכלית העוסקת בייצור, מסחר, הפקה, מחקר, מתן שירותים וכד', ומהותו אינה מושפעת מהיקפו (פסה"ד בעניין שרה כץ, שם בעמ' 36, פיסקה 10).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משתתף חופשי

 2. המבחן המעורב

 3. מבחן ההשתלבות

 4. פררוגטיבה ניהולית

 5. מבחן הפיקוח והשליטה

 6. יחסי עובד מעביד - פרילנסר

 7. יחסי עובד מעביד - מבחנים

 8. יחסי עובד מעביד - רבנים

 9. מבחן ההשתלבות דיני עבודה

 10. לשון הרע ביחסי עובד מעביד

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. בחינת קיום יחסי עובד מעביד

 13. יחסי עובד מעביד עוסק מורשה

 14. חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד

 15. מפקח הנדסי - יחסי עובד מעביד

 16. יחסי עובד מעביד מקדמת מכירות

 17. מבחן ההשתלבות יחסי עובד מעביד

 18. מבחנים לבדיקת יחסי עובד מעביד

 19. יועץ חיצוני - יחסי עובד מעביד

 20. מבחן ההשתלבות - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 22. יחסי עובד מעבידמטפל זר סיעודי

 23. אאוטסורסינג - יחסי עובד מעביד

 24. יחסי עובד מעביד או עזרה משפחתית

 25. מדריך מאבטחים - יחסי עובד מעביד

 26. מעסיקים במשותף - יחסי עובד מעביד

 27. מטפלות לגיל הרך - יחסי עובד מעביד

 28. יחסי עובד מעביד - עובד תושב השטחים

 29. בקשה להורות על המשך יחסי עובד ומעביד

 30. פיצויי פיטורים ללא יחסי עובד מעביד

 31. יחסי עובד מעביד - חלק מהמערך הארגוני

 32. מהם המבחנים לבחינת יחסי עובד מעביד ?

 33. יחסי עובד מעביד בין שחקן כדורגל לקבוצה

 34. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 35. יחסי עובד ומעביד או קבלנות משנה של החברה ?

 36. האם התקיימו יחסי עבודה בין התובעת לבין בעלה

 37. יחסי עובד מעביד בין נושה לבין חברה בפירוק

 38. אי הכרה בתאונת עבודה בהעדר יחסי עובד מעביד

 39. יחסי עובד מעביד בין מחלק דואר לבין דואר ישראל

 40. מה היה מעמדו של התובע - עובד קבוע או שמא עובד זמני ?

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון