התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי

עקב התדרדרות מצבו הרפואי של המערער, ביקש לעמוד שוב בפני ועדה מכח תקנה 36לתקנות הביטוח הלאומי.

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי:

.1לפני ערעור על פי סעיף 123לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995(להלן - החוק) על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 25.1.95, אשר קבעה כי במצבו של המערער לא חלה החמרה.
.2טענות ב"כ התובע הן:ו
א. המערער נפגע בשלוש תאונות עבודה שונות אשר בגין כל אחת מהן נקבעו לו
אחוזי נכות:נ תאונת עבודה מיום 14.10.69- %.5
תאונת עבודה מיום 12.12.75- %.19
תאונת עבודה מיום 18.6.77- %.70
אחוזי הנכות בגין התאונה האחרונה נקבעו החל מיום .1.3.82
ב. בעקבות בקשה לצירוף נכויות, נקבעה למערער נכות כוללת של .%56, ע"י
ועדה רפואית ביום .9.11.86
על החלטת ועדה זו ערערו הן המערער והן המשיב - ושני הערעורים נדחו על ידי הועדה הרפואית לעררים, ביום .12.3.87
ג. עקב התדרדרות מצבו הרפואי של המערער, ביקש לעמוד שוב בפני ועדה מכח
תקנה 36לתקנות הביטוח הלאומי.
ד. הועדות הרפואיות מהדרג הראשון והשני קבעו כי אין החמרה במצב המערער הנובעת מהפגיעה, וכי מצבו היום נובע מהתפתחות מחלת טרשתית שהתקדמה באיטיות במשך 17שנה.
ה. הועדה טעתה בכך שלא ייחסה את ההחמרה במצבו של המערער לתאונה מיום
18.6.77, לגביה נקבעה לו נכות בשיעור % 70לענין הלב בלבד.
ו. לא היה מקום להפחית את אחוזי הנכות של המערער ל- % 56כפי שעשתה הועדה
מיום 12.3.87אשר חרגה מסמכותה.
ז. יש לקבוע כי קביעת הועדה משנת 82' ניתנה כדין, ולקבוע על פיה שיעור
נכותו של המערער ולהגדיל את אחוזי נכותו בגין ההחמרה אף מעבר לאחוזי נכות
אלה.
.3טענות המשיב הן:ב
א. הועדה הרפואית לעררים מיום 12.3.87, קבעה למערער נכות של % 50לצמיתות
בגין הפגיעה משנת 77'.
אותה ועדה צירפה את כל נכויותיו של המערער וקבעה לו אחוז נכות כולל בשיעור %.56
על החלטת הועדה הוגש ערעור לבית הדין בתיק מז/660-01, אשר נמחק על
ידי כב' השופט מורל ז"ל ביום .15.1.89
ב. ביום 26.6.94הגיש המערער בקשה לדון בהחמרת מצבו.
ג. הועדה ישבה בהרכב מתאים, בדקה את המערער וקבעה כי מצבו הנוכחי הוא תוצאה של הידרדרות מחלתו היסודית שאינה קשורה לאירוע תאונתי. הועדה נימקה היטב את החלטתה.
ד. אין כל טעות משפטית בהחלטת הועדה.
לאחר קריאת טיעוני הצדדים, דו"ח הועדה, הפרוטוקול והמוצגים אני קובעת
כדלקמן:ו
.1הערעור נשוא דיון זה, הוא על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 25.1.95, אשר דנה בעניינו של המערער בהליך של החמרה, מכח תקנה 36לתקנות הביטוח הלאומי.
.2כעולה מטענות ב"כ המשיב - הועדה הרפואית לעררים מיום 12.3.87, קבעה
למערער נכות של % 50לצמיתות בגין הפגיעה משנת 77'.
אותה ועדה צירפה את כל נכויותיו של המערער וקבעה לו אחוז נכות כולל בשיעור %.56
.3על החלטת הועדה הוגש ערעור לבית הדין בתיק מז/660-01, אשר נמחק על
ידי כב' השופט מורל ז"ל ביום .15.1.89
מאחר שהערעור לא חודש במועדים הקבועים בתקנות, הפכה החלטת הועדה הנ"ל
להיות חלוטה, ואין לערער עליה עוד.
.4ביום 26.6.94הגיש המערער בקשה לדון בהחמרת מצבו.
בעת הדיון בפני הועדה, כעולה מהפרוטוקול, היה המערער מיוצג על ידי
פרקליטו.
.5הועדה הרפואית לעררים שמעה את תלונות המערער, עיינה בכל המסמכים
הרפואיים.
הועדה בדקה את המערער ביסודיות, ועיינה בחוות הדעת של פרופ' שטרסברג אשר
צורפה מטעמו.
.6על פי ממצאי הצינתור קבעה הועדה כי חלה התקדמות נוספת משמעותית בתהליך הטרשת בעורקים הכליליים, שהיא מפושטת ותופסת את כל העורקים הכליליים הגדולים. (מחלה דיפוזית של שלושת העורקים הכליליים).
.7הועדה קובעת לסיכום:נ "מכל האמור ברור שיש פה גבר עם סכון אישי גבוה
לחלות במחלת העורקים הכליליים ומאז הארוע התפתח גם יתר לחץ המהווה גורם סכון. האוטם שהוכר כתאונת עבודה היה מוגדר, לא גדול לעורק אחד ויתכן אפילו ענף שלו. אך בינתיים התפשטה המחלה לכל שלושת העורקים, דהיינו:ב ללא כל קשר לארוע התאונתי אלא תהליך טבעי של המחלה שלעיתים מתפתחת אפילו בגברים בלי
שיש גורם סכון נראה לעין ואלו כאן היה גם יתר לחץ דם.
.8אבחנת הועדה היתה:ו
"מצב לאחר אוטם צדדי גבוה בשנת 1977, מחלה טרשתית שהתפתחה והתקדמה איטית במשך 17שנה והביאה למצבו כיום שתרומת האוטם היא קטנה ביותר. הועדה דוחה את הערעור, עיינה בחוות דעתו של פרופ' שטרסברג ואינה מקבלת את דעתו באשר לקשר בין האוטם שהוכר לבין התקדמות המחלה כשהם שהיא היום".
.9הועדה ישבה בהרכב מתאים של קרדיולוג, נוירולוג, ופלסטיקאי.
הועדה בדקה את המערער (שהיה מיוצג) באריכות, ונימקה את קביעתה בצורה
מפורטת.
הועדה התייחסה לחוות דעתו של פרופ' שטרסברג ונימקה דחייתה.
.10קביעתה של הועדה היא קביעה רפואית מובהקת שאיני מוסמכת להתערב בה.
תפקידה של הועדה היה לקבוע אם חלה החמרה במצבו של המערער לעומת הקביעה שנקבעה בועדה משנת 87' - אשר כאמור לעיל הפכה חלוטה ואין לערער עליה עוד. הועדה קיימה את תפקידה כראוי - וקבעה כי לא חלה החמרה במצבו של המערער.
.11לא מצאתי כל טעות משפטית בהחלטת הועדה.
הערעור - נדחה.

אין צו להוצאות.
הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי בירושלים, וזאת תוך 30יום מקבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח לאומי המלא

 2. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי

 3. עורך דין ביטוח לאומי המלצה

 4. דמי ברית מילה מביטוח לאומי

 5. עובד שלא נרשם בביטוח לאומי

 6. סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי

 7. תקופת אכשרה בהכשרה מקצועית

 8. מחלת ידיים ביטוח לאומי

 9. ירידה בתפקוד - ביטוח לאומי

 10. עורכי דין דיני ביטוח לאומי

 11. הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. מיאלומה נפוצה - ביטוח לאומי

 14. סעיף 211 לחוק הביטוח הלאומי

 15. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 16. סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי

 17. תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי

 18. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 19. תוספת ותק לעולים בביטוח לאומי

 20. תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

 21. סעיף 330(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 22. שינוי הגדרת מבוטח בביטוח לאומי

 23. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 24. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי

 25. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 26. ועדה מקומית מקצועית בביטוח לאומי

 27. זכאות לשיקום מקצועי בביטוח לאומי

 28. תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

 29. ניכוי גמלאות ביטוח לאומי מפיצויים

 30. התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי

 31. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 32. תקנות העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

 33. תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות)

 34. הפסקת תביעה עד לקביעת נכות בביטוח לאומי

 35. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

 36. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי''ד-1954

 37. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התש"ע-2010

 38. תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

 39. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984

 40. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008

 41. פטור מתשלום החזרים בגין חובות עבר לביטוח לאומי

 42. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

 43. הסכם שירותי ייעוץ חיסכון תשלומים לביטוח לאומי

 44. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום רבית), תשכ''ו-1966

 45. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי צבירת תקופת אכשרה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי''ח-1958

 47. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979

 48. תקנות הביטוח הלאומי (שיקום-מקצועי), תשט''ז-1956

 49. צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984

 50. הוצאת כספים במרמה מביטוח לאומי - עובדים פיקטיביים

 51. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ''ה-1965

 52. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 53. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל''ה-1975

 54. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

 55. חוק הביטוח הלאומי גובר על החוק לתיקון התקנות לשעת חירום

 56. תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש''ל-1969

 57. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ''ו-1985

 58. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ''א-1981

 59. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 60. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

 61. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל''ט-1979

 62. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי''ז-1956

 63. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל''ט-1979

 64. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי''ד-1954

 65. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס''ז-2006

 66. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפו ליולדת ולילוד), התשנ''ד-1993

 67. תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ''ז-1987

 68. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 69. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל''ד-1974

 70. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס''ה-2004

 71. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002

 72. תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל''ג-1973

 73. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ''ה-1994

 74. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ''ד-1984

 75. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

 76. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ''ח-1968

 77. צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987

 78. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל''ט-1978

 79. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

 80. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

 81. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל''ג-1973

 82. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000

 83. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל''ב-1972

 84. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ''ח-1988

 85. תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ''א - 1991

 86. תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ''ז-1997

 87. תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ולהענקות מטעמי צדק) (ביטול), התשנ''ה-1995

 88. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ''א-1990

 89. תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ''ז-1987

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון