החזרת רכוש שנתפס בחיפוש משטרתי

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא החזרת רכוש שנתפס בחיפוש משטרתי:

על-פי צו בית-המשפט, נערך חיפוש בבית מרקחת של העוררים ונתפסה שם כמות גדולה של תרופות. בעלי בית המרקחת נעצרו, נחקרו ושוחררו וכנראה שלא הוגש עד היום כל אישום פלילי.
החוקר המשטרתי (מ.א. 17594) הגיש לבית-משפט השלום בפתח תקווה, במעמד צד אחד, בקשה בב"ש 513/85 להחזיר את התרופות שנתפסו בבית המרקחת לקופת החולים הכללית.
בית-המשפט קמא החליט לקבוע הבקשה לדיון במעמד הצדדים והורה לזמן את בעלי בית המרקחת מקום שם נתפסו המוצגים.
התקיים דיון בהשתתפותו של רס"ר חדד וב"כ בעלי בית המרקחת עו"ד צרטוק; איש המשטרה טען כי התרופות זוהו ע"י קצין הבטחון של קופת חולים בחיפוש שנערך בבית המרקחת וכי "החשודים נחקרו והודו, הכמות היא גדולה ומהווה מוצג.
נבקש לצלם אך היות והן עלולות להתקלקל נבקש להחזירן לקופ"ח". עו"ד צרטוק טען:נ
"לא היה ולא נברא. החשודים לא הודו, אין שום הוכחה שקופ"ח היא הבעלים... אין שום הצדקה להחזיר לקופ"ח (התרופות) יש חשיבות שהתרופות יוצגו כמוצג או להחזירן אבל לא לקופ"ח".
בשלב הזה טען עו"ד צרטוק כי מאחר והמדובר בבקשה לפי סעיף 34לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט- 1969[2] (להלן:ב הפקודה), ומאחר והמדובר בסעיף זה בקצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו הרי אין רס"ר חדד מוסמך להופיע בבקשה זו.
מן הפרוטוקול עולה, כי רס"ר חדד לא השיב דבר לטענה דיונית זו וטען לגופו של ענין אולם עו"ד צרטוק עמד על דעתו ודרש וחזר ודרש כי בית המשפט לא ירשה הופעתו של רס"ר בבקשה זו.
בית-המשפט קמא החליט כי במידה ועו"ד צרטוק עומד על כך הרי יתקיים הדיון מחדש כאשר תתפנה ממ"ש רחל אידלסברג הנמצאת באולם הסמוך.
בית-המשפט קמא קיבל את טענתו של עו"ד צרטוק כי אין סמכות לרס"ר חדד להופיע בבקשה הזו.

לאחר החלטה זו נרשם בפרוטוקול, כי עו"ד צרטוק ויתר על הטענה הזו ובמצורף אליה ניתנה החלטה לפיה קיימת ודאות שהתרופות שנתפסו "לפחות היו בעבר תרופות של קופ"ח", ולכן החליט בית המשפט קמא "להחזיר את התרופות לקופת החולים לאחר צילומן בצורה ברורה ומסודרת, רצוי בצבעים באופן שיהיה ברור לבית המשפט במה המדובר וזאת מבלי לקבוע, ואני מדגיש זאת, כל קביעה שתפריע לאדונים קיגל וכהן (המערערים) לתבוע השבה מקופ"ח אם יתברר שזו קבלה סחורה שאיננה שייכת לה ועשתה עושר ולא במשפט תוך מצג כוזב, לאמר ההחלטה היא טכנית בשלב זה, איננה חוסמת תביעה אזרחית מכל צד".
בשלב הזה ביקש עו"ד צרטוק לעכב הביצוע כדי להגיש ערר ועל כך הוחלט:ו
"ביצוע ההחלטה יעוכב ל- 48שעות ואם יוגש ערר תוך תקופה זו לא ימסרו התרופות עד להחלטה של בית המשפט המחוזי".

על כך בא הערר בפני.
אין ספק כי הדיון בבקשה הוא, על פניו, חסר סמכות באשר הבקשה הוגשה בניגוד לסעיף 34לפק' [2].
המחוקק החליט מסיבה ברורה להסמיך אך ורק קצין בכיר להגיש בקשות עפ"י סעיף 34באשר המדובר ברכוש העלול לעיתים להיות בעל ערך רב.
ולכן משהוגשה הבקשה ע"י רס"ר חדד היה חייב בית המשפט קמא לדחות הבקשה על הסף מבלי לקיים כל דיון. עצם קיום הדיון הינו מחוסר סמכות וכמובן גם ההחלטה איננה ברת תוקף, בהיותה מנוגדת לחוק.
ב"כ המשיבה עו"ד נאור טענה בפני טענה טרומית לפיה לא קבע המחוקק זכות ערר להליך הזה לכן אין סמכות לבית המשפט זה לדון בערר הזה.
ואכן כבר נקבע בב"ש 109/74 אליעזר קראוס נ' מדינת ישראל [1], (בעמ' 233ואילך), כי אין זכות ערעור לגבי החלטה על פי סעיף 34לפקודה, מאחר וזכות הערעור חייבת להיות מוענקת ע"י המחוקק באופן מפורש בחוק ובהעדר סעיף כזה בחוק אין זכות ערעור.

כב' השופט דבורין בהחלטה דלעיל הדגיש כדלקמן:נ
"אני מוכן להסכים שמצבו של המבקש שבפני, ואחרים בדומה לו, הוא, הייתי אומר, בעליל בלתי צודק. קיים איפוא מעין חלל ריק בחוק, ויתכן שבנסיבות תרופת היחידה של המבקש היא לפנות בבקשת סעד לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ. אולם אין לעיל ידי לעזור לו ואך למחוקק פתרונים וכסבור אני שמן הראוי היה שהמחוקק יתן בהקדם דעתו של הליקוי בחוק שעליו הצבעתי ויתקנו, כך שכשם שמי שנעצר יכול לערור בדרך פשוטה וקצרה, יוכל לעשות כן גם מי שנתפס ממנו חפץ". (שם [1], עמ' 235).
מן המקובץ עולה, כי למרות שבית המשפט קמא דחה הביצוע לשם הגשת ערר הרי אין לבית משפט זה סמכות לשמוע הערר והערר איפוא נדחה.
(ראה גם י' קדמי, על סדר הדין בפלילים (חלק ב') עמוד 343ו- 344).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בריחה מהמשטרה

 2. דו"ח פעילות מח"ש

 3. חיפוש משטרתי בבית

 4. בריחה ממשמורת חוקית

 5. חריגה מתפקיד במשטרה

 6. בריחה מבדיקה משטרתית

 7. ניסיון להימלט מהמשטרה

 8. הדחה על ידי סוכן משטרתי

 9. תביעה נגד משטרת התנועה

 10. הבטחות לפני גיוס למשטרה

 11. מסירת פרטים כוזבים למשטרה

 12. אי עצירה בצד בהוראת המשטרה

 13. סיכון חיי אדם על ידי המשטרה

 14. החזרת חפץ שנתפס ע''י המשטרה

 15. ירי כדורי גומי לפיזור הפגנה

 16. טרשת עורקים עקב שירות במשטרה

 17. כיב תריסריון עקב שירות במשטרה

 18. החזרת רכוש שנתפס בחיפוש משטרתי

 19. מסירת פרטים אישיים שקריים למשטרה

 20. הכרה בכאבי ראש כתוצאה משירות במשטרה

 21. החזרת כסף מזומן שנתפס בחיפוש משטרתי

 22. בקשה להחזרת כסף מזומן שנלקח ע''י המשטרה

 23. התייעצות עם עורך דין בחקירה באזהרה במשטרה

 24. מקור הסמכות לחלט ולעקל כספים ורכוש על ידי המשטרה

 25. התקבלה תביעה למחדל של המשטרה להודיע להורי קטין על מעצרו

 26. תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס''ט-2009

 27. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התש"ס‏-2000

 28. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993

 29. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ב-1992

 30. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), תשל"ו-1976

 31. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ו‏-2006

 32. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"א‏-2001

 33. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2002

 34. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2001

 35. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ג‏-2003

 36. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ד‏-2004

 37. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ה‏-2005

 38. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ז‏-2006

 39. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009

 40. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשס"ד‏-2003

 41. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ''ח-1998

 42. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ''ד-1983

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון