תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

תקנה 169ו' לתקנות התעבורה
1. ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לתעבורה (כבוד השופט א. טננבוים), מיום 11.1.04 בתיק פ"ל 567/03, אשר הרשיע את המערער, לאחר ניהול הוכחות, בעבירות הבאות: נהיגה תחת השפעה, עבירה על תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; סירוב להיבדק, עבירה על תקנה 169ו' לתקנות התעבורה; נהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש, לפי תקנה 308(ד) לתקנות התעבורה.

על-פי האמור בכתב האישום, בתאריך 13.2.03, בשעה 02:30, נהג המערער במבשרת ציון. באותה עת היה המערער נתון תחת השפעת משקאות משכרים וכן השתמש ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש. בהמשך לארוע הנ"ל, סירב המערער למסור דוגמת דם לבדיקה, על-אף שנתבקש לעשות כן על-ידי שוטר.


בית-משפט קמא הטיל על המערער את העונשים הבאים: פסילה מלנהוג לתקופה של שנתיים; מאסר על-תנאי של חודשיים לשלוש שנים בגין עבירות על הסעיפים 67 ו-62(3) לפקודת התעבורה או תקנה 169ו' לתקנות התעבורה ו-קנס בסך 1,500 ₪. כמו-כן, חייב בית-המשפט את המערער לשׂאת בהוצאות ניהול המשפט בסכום של 1,000 ₪.

הערעור נסב על ההרשעה ועל העונש.נ

2. בית-משפט קמא השתית את הרשעתו של המערער בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים על עדויות השוטרים שבאו בפניו, פליקס גופמן ואייל יגן. השניים עצרו את המערער, בעת שנסע ברכב, אשר זוהה על ידי השוטר פליקס גופמן כרכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש כשבועיים קודם לכן. במהלך עיכובו של המערער, חשדו השוטרים במערער כי הוא שיכור וכי נהג בשכרות וביצעו לו בדיקת מאפיינים. בבדיקת המאפיינים נמצאו מאפיינים המצביעים על חשד לשכרות (ריח אלכוהול חזק מאֹד מהפה, התנהגות רדומה, דיבור לא טבעי, איטי ומבולבל, עיניים אדומות ומבריקות ועוד). כמו-כן, במבחן הביצוע נמצא המערער לא יציב וזקוק לתמיכה. עיון בטופס בדיקת המאפיינים מעלה, כי המערער סירב לבצע חלק מן הפעולות אותן נדרש לבצע (הבאת אצבע לאף). כמו-כן, נמצאו ברכבו מספר בקבוקי בירה.

המערער לא חלק על טופס בדיקת המאפיינים. עוד סמך בית-משפט קמא על עדויות השוטרים, אשר תיארו את מצבו של המערער בעת שנעצר והסבירו מדוע חשדו בו כי הוא שיכור. השוטר פליקס גופמן הוסיף, כי גם בארוע הקודם, שבעויים לפני כן, כאשר נמסרה למערער הודעת אי שימוש, הבחין בריח חזק של אלכוהול הנודף ממנו, והזהיר אותו בעל-פה לבל ינהג במצב זה.ב

אשר לעבירה של סירוב לבצע בדיקת דם, לא כפר המערער בכך שסירב לבצע בדיקת דם, ואולם הוא תירץ זאת בתירוצים שונים ובהם, כי מיהר לדרכו וכי הציע לשוטרים לערוך בדיקה בדרכים אחרות. בית-משפט קמא קבע, כי הדין אינו מקנה לנבדק זכות לבחור בין האמצעים השונים לבדיקת ריכוז האלכוהול. כאמור, המערער לא כפר בעצם הסירוב וטענותיו להצדקת הסירוב, ובראשן כי הציע לשוטרים בדיקות אלטרנטיביות, נדחו, כך שנותר בעינו הסרוב הבלתי מוצדק.ו

המערער לא כפר בעבירה של נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש.

3. בערעור על ההרשעה מלין ב"כ המערער על כך, שבית-משפט קמא אינו מציין בהכרעת הדין, כי הוא מעדיף את גירסת השוטרים או כי אינו מאמין למערער ולעד ההגנה. עוד נטען, כי השוטרים ציינו שנסעו בעקבות רכבו של המערער כשתי דקות ולא הבחינו בדבר יוצא דופן בנהיגה. הטענה היא, כי אילו היה שיכור, היה הדבר מתבטא בנהיגה. לטענת ב"כ המערער, המדובר בהתנכלות של השוטרים אשר הביאה להגשת כתב האישום.נ

4. אין בערעור על ההרשעה כל ממש.ב

בית-משפט קמא, בהכרעת דין מפורטת ומנומקת, סקר את הראיות שבאו בפניו והסיק מהן את המסקנה היחידה המתבקשת. בית-המשפט נמנע מלייחס אמון או אי אמון לעדויות, שכן ההרשעה בעבירה של נהיגה תחת השפעה התבססה בעיקר על תוכנה של בדיקת המאפיינים, שתוצאותיה מדברות בעד עצמן. בית-המשפט ציין, כי המערער לא חלק על תוצאות אלה מהן עולה בעליל כי היה נתון תחת השפעת משקאות משכרים.ו

בימים אלה חזר בית-המשפט העליון על ההלכה לפיה ניתן להוכיח נהיגה בשכרות גם ללא הסתמכות על בדיקות מדעיות, על-יסוד ראיות הבאות בפני בית-המשפט מהן ניתן ללמוד על שכרותו של הנאשם. ב-רע"פ 3503/04 יוסף אהרן נ' מדינת ישראל (החלטתו של כבוד השופט חשין מיום 18.4.04) נאמר בהקשר זה:

"...בפרשת עודה פסק כי מנגנון הבדיקה המפורט בתקנות (בדיקת דם, בדיקת שתן או בדיקת נשיפה) אינו בא להוציא מתחולתו 'את מי שהוא שיכור אליבא דכולי עלמא, על-פי ראיות המובאות לפני בית-המשפט. הוא, למשל, אינו בא למנוע הסתמכות על עדות של מי שפוגש בנהג מטושטש הנוהג בזיגזג ימינה ושמאלה ואשר איננו יכול לעמוד על רגליו משנעצר על-ידי השוטר כאשר ריח חזק של אלכוהול נודף מפיו' (שם, 467). הלכה זו אומצה בפסיקה מאוחרת יותר, למשל: ע"פ 424/90 לב נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(3) 741, 742; ע"פ 5002/94 בן איסק נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(4) 151, 158, 161; ע"פ 140/98 חוג'ה נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(3) 225, 236-235. הלכה היא אפוא כי ניתן להוכיח נהיגה במצב של שיכרות ללא הסתמכות על בדיקה מדעית, והלכה זו מיושמת בכל מקרה ומקרה על-פי נסיבותיו ועל-פי טיב הראיות".נ

אשר לעבירות של סירוב להיבדק ונהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש, המערער למעשה לא חלק על ביצוען.

5. גם דינו של הערעור על העונש להידחות.ב
המערער ביצע שלֹש עבירות, שבצד כל אחת מהן, כשהיא לעצמה, חומרה רבה. שילובן של שלֹש העבירות בארוע אחד יצר סיכון בדרגה גבוהה במיוחד לציבור המשתמשים בדרך. התנהגות עבריינית זו מחייבת תגובה עונשית הולמת. כפי שציין בית-משפט קמא בגזר-הדין, ובצדק: "אדגיש שוב כי מדובר בנאשם שנוסע ברכב שהורד מהכביש תחת השפעה ומסרב להיבדק. שילוב מסוכן זה של העבירות מחייב להתעלם מנסיבותיו האישיות של הנאשם ולהתרכז בעיקר בחומרת העבירה ובאינטרס הציבורי".ו

לכל האמור לעיל יש להוסיף, כי למערער 30 הרשעות קודמות, החל משנת 1984, ובהן בעבירות חמורות כגון מהירות מופרזת (שלֹש עבירות), אי ציות לתמרור (שתי עבירות), נהיגה נגד הכיוון בכביש חד סטרי, ועוד. בית-המשפט העליון חזר וקבע לאחרונה, ב-רע"פ 25/04 אליעזר סויסה נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(1), 719 (מפי כבוד השופט טירקל):

"נהיגה תחת השפעת אלכוהול מסכנת את חיי הציבור ומעידה על התנהגות רשלנית וקלת דעת... בית משפט זה חזר וקבע, כי 'בתי המשפט מצווים להרים תרומתם למלחמה בקטל בדרכים ובתופעת הנהיגה בשכרות ההולכת ומתפשטת בקרבנו, ולעשות כל שניתן כדי להרתיע בעונשים חמורים, נהגים המסכנים חיי אדם בכבישי הארץ' (ראו, בין היתר: ע"פ 3289/90 מדינת ישראל נ' בראונר, פ"ד מה(1) 397; ע"פ 3152/93 פרידמן נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 1994(1) 713; ע"פ 5002/94 בן איסק נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(4) 151; ע"פ 6670/96 שמריהו נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 1997(2) 718; ע"פ 6380/98 פטושקין נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 1998(4) 603, 605)".נ

אשר על כן, אני מחליטה לדחות גם את הערעור על העונש.ב

6. סיכומם של דברים. הערעור על שני ראשיו נדחה.ו

רשיונו של המערער יופקד עד לתאריך 6.6.04 בבית-המשפט לתעבורה.

המאסר על-תנאי יכנס לתוקף מהיום.נ
הקנס ישולם כפי שקבעה הערכאה הראשונה. השיעור הראשון ישולם עד לתאריך 2.6.04.ב

אני מבטלת את החיוב בהוצאות משפט בסכום של 1,000 ₪.ו

ניתנה היום, י"ד באייר התשס"ד (5 במאי 2004), בהעדר הצדדים.נ

על המזכירות להעביר העתקים מההחלטה לבאי כֹּח הצדדים.באורית אפעל - גבאי, שופטת

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון