קנס על חציית קו הפרדה רצוף

קנס על חציית קו הפרדה רצוף

1. ערעור זה מופנה כלפי הרשעתו בדין של המערער.
בבית משפט השלום באשקלון (כב' שופטת התעבורה ד. קליימן), הורשע המערער, לאחר שמיעת הראיות, בעקיפת רכב אחר, תוך כדי חציית קו הפרדה לבן רצוף.

בשל עבירה זו, נדון המערער לתשלום קנס, בסך 600 ש"ח ולפסילה מקבלת או החזקת רשיון נהיגה, על תנאי למשך חודשיים.

2. כאשר נשאל המערער, בבית משפט קמא, מהי תשובתו לאישום, הוא השיב (עמ' 1 לפרוטוקול):ב

"אני מודה בעובדות, אך לא באשמה. התחלתי העקיפה כחוק וחזרתי בקו לבן - מדובר בשיקול דעת לא נכון של מע"צ".

כלומר, גם לפי דברי המערער, עוד בטרם סיים את העקיפה, הוא היה בצד שמאל, של קו הפרדה לבן רצוף.

3. פקד מירי גואטה, מפקדת שלוחת קרית גת במשטרת התנועה הארצית (מתנ"א), העידה, כי היא נסעה בשיירה, כרכב שלישי מאחרי משאית. היא ראתה, את רכבו של המערער, יוצא לעקוף את המשאית, כאשר המערער היה 15 - 20 מטר, לפני שמסתיים הקו הלבן המקוטע שמימין לקו ההפרדה הרצוף.

לגירסת פקד גואטה, המערער המשיך את העקיפה כשרכבו משמאל לקו ההפרדה הרצוף. רכב המשטרה רדף אחרי המערער, עצר אותו והשוטרים רשמו לו דו"ח.

השוטר רמי סבג, העיד וחזר על גירסת פקד גואטה.
המערער העיד, כי התחיל את העקיפה כאשר קו לבן מקוטע, היה מימין לקו הלבן הרצוף, ולפתע, הבחין שהקו המקוטע נפסק, והוא נמצא משמאל לקו לבן רצוף.
אז עמדו בפני המערער שתי אפשרויות :ו להשלים את העקיפה, או לעצור ולחזור לנתיב הימני. משיקולי בטיחות, בחר המערער להמשיך את העקיפה.

לגירסתו, הוא החל את העקיפה 100 או 150 מטר, לפני שהחל הקו הלבן הרצוף.

אין מחלוקת, שהקווים המקוטעים, שמימין לקו הלבן, הינם באותו רווח, עד לסיומם והרווח איננו מצטמצם לקראת סוף הקווים המקוטעים (ראה עמ' 5 של הפרוטוקול, שורות 14 - 16).

4. אינני מייחס חשיבות למחלוקת בין השוטרים והמערער, היינו, אם המערער החל לעקוף בהיותו 20 מטר או 100 מטר, לפני תחילת הקו הלבן הרצוף.

תקנה 36 (ג) לתקנות התעבורה התשכ"א - 1961 קובעת:נ

"בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף, ישתמש הנוהג ברכב, או בבעל חיים, בצד שמימין לקו ולא יעבור אותו, אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני."

בתקנה 47 (ה) לתקנות הנ"ל נאמר:ב

"נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה, או ימינה, כדי לעקוף רכב או בעל חיים, באחד מאלה:ו
.....
(5) הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו, בצדו הימני, נמצא קו קטעים."

כוונת מתקין התקנות היתה, כי בשום מצב, לא ימצא רכב משמאל לקו הפרדה רציף (כשאין מימינו קו קטעים).
אין חובה על מחלקת עבודות ציבוריות, להקטין את הרווחים בקו קטעים, הנמצא מימין לקו הפרדה רצוף, לקראת סיום קו הקטעים.

קו הקטעים הצפוף, מסומן בחלק ד' של הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תש"ל - 1970 במספר ד' - 5, אולם הוא מתייחס לקו קטעים בלבד, ההופך בשלב מסוים לקו לבן רצוף.
בסימן ד' - 6, מופיע קו קטעים מימינו של קו הפרדה רצוף, אולם לגבי קו קטעים זה, אין סימון, שכאשר הוא עומד להסתיים, משתנה אורך הקווים או הרווח ביניהם.

על כן, התשובה לטענת המערער, מהבחינה המשפטית היא:נ אל תסטה לצורך עקיפה, גם כאשר מימין לקו ההפרדה הרצוף, מצוי קו קטעים, אלא אם הנך בטוח שתוכל להשלים את העקיפה, לפני שהקו המפריד יהפוך לקו לבן רצוף.

ואף אוסיף לכך את הדברים הבאים:ב
בדרך כלל, כאשר יש קו קטעים מימין לקו רצוף, הרי לגבי התנועה ממול הקו הרצוף הוא הקובע, כלומר, איסור העקיפה, לגבי הנוסעים ממול, נובע משדה ראיה מוגבל.
על כן, ברוב המקרים, כעבור מרחק לא גדול, גם לגבי כלי הרכב הנוסעים מימין לקו הקטעים, יופיע כעבור מרחק קצר קו הפרדה רצוף - על כן, אין להתחיל בעקיפה, גם כאשר קיים קו קטעים, מימין לקו הרצוף, אלא אם הנהג בטוח שיוכל להשלים את העקיפה, לפני שיתחיל הקו הרצוף.

במקרה הנוכחי, גם אם המערער התחיל את העקיפה, מבלי להיות בטוח שיוכל להשלימה, לפני שהקו יהיה רצוף, הרי ברגע שהבחין שהוא מתקרב לקו רצוף, היה צריך להאט, לוותר על השלמת העקיפה ולחזור לנתיב הימני, מאחרי המשאית.

בר.ע.פ. 399/91 (בלומנקרנץ נגד מדינת ישראל) פד"י כרך מ"ה, חלק שלישי, עמוד 17, אמר כב' הנשיא שמגר (שם, בעמוד 18, ליד אות השוליים ב'):ו

"המבקש מעלה נקודה משפטית אחת, והיא, האם עקיפה של רכב אחר, שהחלה כדין, מקום בו משורטט על גבי הכביש, קו הפרדה מרוסק ("קו קטעים") הופכת לבלתי חוקית, אם הנהג משלים את העקיפה במקום בו הקו כבר אינו מרוסק אלא רצוף.
התשובה לשאלה האמורה, היא חיובית והטעם לכך, הוא הן פרשני-משפטי, והן הגיוני:נ
תקנה 47 (ה) (5) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961, אוסרת חציית קו הפרדה רצוף, אלא אם כן, בסמוך לו, בצדו הימני, נמצא קו קטעים. לעניין זה, אין נפקא מינה, אם חציית הכביש היא בראשית העקיפה, בסיומה או באמצעיתה. אין לחצות קו הפרדה מרוסק, אלא אם כן קיימת גם אפשרות לשוב למסלול, מקום בו עדיין מסומן קו קטעים.
מסקנה זהה עולה מן ההגיון:ב יש סכנה למשתמשים בדרך מעצם הנהיגה מעבר לקו הפרדה רצוף, ומבחינת הסיכון, אין, כמובן, נפקא מינה, אם הנהג הביא רכבו למקום האסור, בשל התעלמות מקו רצוף מעיקרה, או בשל עקיפה שלא הביאה בחשבון את החזרה למסלול הימני, לפני תום קו הקטעים.
מובן שאין לדרוש מנהג להתמיד בנסיעה בצד הבלתי נכון של הכביש, אף אם הגיע אליו לצורכי עקיפה בלבד, אך המטרה האמורה אינה מכשירה חציית קו הפרדה רצוף. הנהג, החוזר למסלולו על ידי חציית קו רצוף, אף אינו יכול לטעון לקיומה של הגנת "צורך", לפי סעיף 22 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 (צורך strictu senso), כי מקובל עלינו שלצורך פטור מאחריות אין ההגנה הנ"ל עומדת למי שהעמיד עצמו מרצונו, במצב שהביאו לידי הצורך.
לעניין זה אין משמעות להיעדרה מסעיף 22 הנ"ל של תוספת, כדוגמת זו המובאת בסיפא לסעיף 21 מן החוק הנ"ל (ע.פ. 202/70)."

הדברים הנ"ל, יפים אף לענייננו.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הערעור.

ניתן היום, 18/03/99, במעמד המערער בעצמו ועו"ד בן טובים ב"כ המדינה.
גלעד גלעדי - ס. נשיא      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון