נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?
עיקרי העובדות:
.1א. התובעת רכשה באמצעות, הנתבעת 1שהיא סוכנת נסיעות טיול מאורגן
לסקנדינביה. זאת לאחר שביקרה במשרדה ושוחחה עם סוכנת הנסיעות שעבדה אצלה, מס' פעמים וקיבלה הסברים על הטיול.
טיול מאורגן לסקנדינביה.
ב. הטיול אורגן ע"י הנתבעת 2בהדרכת הנתבע 5(להלן :והמדריך)
ג. כאשר החליטה התובעת להשתתף בטיול, הציעה לה סוכנת הנסיעות, כמקובל אצל הנתבעת 1(להלן :נאידיאל), לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל. הוצע לה לערוך הביטוח אצל אררט - הנתבעת .3לאחר שהוסברו לה פרטי הכיסויים ע"פ הפוליסה, התובעת הסכימה לרכוש אותה והפוליסה נמסרה לידיה שבועיים לפני מועד היציאה לטיול.
ד. עוד בתחילת הטיול כאשר לקבוצה ניתן זמן חופשי ולפני העליה למעבורת נפלה התובעת וקיבלה מכה בקרסול רגלה הימנית. ב- 10.7.93לאחר ירידה מהמעבורת נלקחה התובעת לבית חולים, שם אובחן סדק ברגלה קרסולה נחבש וניתנו לה קביים על מנת שלא תעמיס משקל על הרגל, והיא הופנתה לביקורת עם חזרתה לישראל.
ה. לאור תלונותיה הנמשכות, ב - 16.7.93נבדקה התובעת שוב ע"י רופא, באוסלו. גם הוא המליץ לא להעמיס משקל על הרגל ונתן לה כדורים נגד כאבים והמליץ על ביקורת בחזרתה לישראל.
ו. התובעת המשיכה להשתתף בטיול שהיא פצועה ונעזרת בקביים.
ז. לאחר שובה של התובעת לישראל נמצא כי היא סובלת משבר.
ח. רופא מטעם התובעת קבע כי נותרה לה נכות רפואית לצמיתות בשיעור % .10טענות התובעת:ב
.2א. התובעת טוענת כי כתוצאה מהשבר נשארה לה נכות בשיעור % 10(נספח ט'
לכתב התביעה - חוו"ד רופא).
ב. מלווה הקבוצה לא עשה דבר על מנת להחזיר אותה לישראל על אף סבלה הרב ובקשותיה החוזרות אי לכך במקום להנות מהטיול סבלה לכל אורכו ולא יכלה לרדת לאתרים ומסעדות. באי החזרתה לישראל מנעו המדריך והנתבעת 2מהתובעת לקבל את הפיצוי עבור קיצור הנסיעה או הפסקתה לאחר תחילת תקופת הביטוח ובטרם נסתיימה.
ג. בעת רכישת הפוליסה לא הוסבר לתובעת כי הפוליסה אינה מכסה נכות חלקית צמיתה
ד. בפוליסה זו קיימים פגמים מהותיים ופגמים בדרך הצגת תנאי הפוליסה והחריגים שלה ובמקרה דנן הפרטים הרלוונטים :ו
העובדה שאי יכולת חלקית אינה מכוסה והוחרגה "בדלת אחורית" מהווה הטעיה והולכת שולל של המבוטח.
דרך הצגת הפוליסה הכתובה עברית משמאל לימין מקשה על המבוטח בנסותו למצוא דרכו במבוך הפוליסה.
ה. בכך יש גם רשלנות מקצועית של אידיאל ששימשה כסוכן ביטוח ומכרה לה פוליסה שאינה מתאימה לחלוטין לצרכיה ולנתונים האישיים שלה.
טענות הנתבעים:נ
.3א. הרופא שבדק התובעת בבית חולים בחו"ל איבחן סדק ולא שבר.
ב. כאשר סופר למדריך על הנפילה הוא ניגש מיד וראה את התובעת, דאג להניח
קרח על רגלה ושאל אם ביכולתה ללכת.
המדריך לקח אותה ביוזמתו לבית החולים לבדיקה מיד כשירדה הקבוצה מהשיט על המעבורת, כלומר יומיים לאחר הנפילה.
ג. בבית החולים לא ניתנה הוראה לשכיבה או מנוחה ואין המלצה רפואית להפסיק את הטיול.
ד. התובעת הודתה כי לא קראה את הפוליסה ולא ידעה מה כתוב בה ולא ידעה מהן זכויותיה ע"פ הפוליסה . ע"פ עדותה של סוכנת הנסיעות היא הציעה לתובעת אותו ביטוח שהציעה לכל נוסע באמצעותה והסבירה לתובעת את כל הכיסויים.
ה. בכתב התביעה המתוקן שהגישה התובעת אין כל טענה בדבר הטעייה והולכת שולל של המבוטח.
בכל מקרה, הנוסח המופיע בפוליסה לגבי כיסויי הביטוח למקרה תאונה הוא ברור ביותר וקיימת הגדרה פשוטה למונח "אובדן מלא לצמיתות".
ו. התובעת לא הוכיחה כלל כי עמדה בתנאי הפוליסה , אין שום ראיה לקיום
התנאים בהגדרת אבדן הכושר, או נכות צמיחה.
דיון
אחריות המדריך
.4בכפי שעולה מהראיות, בחו"ל נלקחה התובעת לרופא פעמיים ואובחן סדק. ניתן לה טיפול לפי שיקולי הרופא בחו"ל המתאים לאבחון שם. רק כאשר נבדקה התובעת בארץ אובחן שבר שלא התאחה. בנסיבות אלה, בין אם ההבחנה בחו"ל היתה שגוייה ובין אם הסדק המקורי התפתח לשבר, לא ניתן להפנות אצבע מאשימה כנגד אף אחד מהנתבעים במקרה דנן, עקב ממצאי שני הרופאים בחו"ל, והמלצותיהם.
.5אשר לגרסתה של הנתבעת היא כי המדריך התעלם ממנה וכל יתר הנוסעים חברי
הקבוצה התעלמו מסיבלה ולא סייעו לה -
מטעם התובעת הוגש תצהיר עדות שלה בלבד, ללא כל תמיכה לגירסתה העובדתית.
למרות שהיתה לה שותפה לחדר נמנעה התובעת מלהביא אותה לעדות כדי לתמוך בגרסתה.
טענתה שאינה זוכרת את שמה היא התחמקות.
התובעת יכלה לדרוש גילוי ספציפי של רשימת שמות חברי הקבוצה ולזמן מישהו מהם לעדות על מנת שיתמוך בטענתה אולם, התובעת נמנעה מכל נסיון כזה. היא מנסה להסביר לעדות על מנת שיתמוך בטענתה אולם, התובעת נמנעה מכל נסיון כזה. היא מנסה להסביר את עדות היחיד שלה בטענה שכל חברי הקבוצה התעלמו ממנה ולא סייעו לה. קשה לקבל גרסה זו כפשוטה.
בהתנהגותה בבית המשפט ובמהלך עדותה התגלתה התובעת כאשה אשר מתפרצת בקלות בצעקות ובבכי. קשה לי להניח שהמדריך יכול היה להתעלם ממנה אילו דיברה איתו בדרך שהפגינה בבית המשפט.
ישראל רחמנים בני רחמנים הם. לא מתקבל על דעתי כי קבוצה שלמה של מטיילים הם רשעים גמורים והתובעת לא הצליחה למצוא ולוא צדיק אחד בסדום, שהיה מוכן לסייע לה במהלך הטיול, או לפחות ולנסות לעזור לה לצלצל ארצה למשפחתה. התמיהה גם גדולה כיצד זה במקרה בו היו לה תלונות כל כך קשות נגד המדריך לא תינתה צרותיה בפני אף אחד מחברי הקבוצה ולא ביקשה את שמו של אף אחד מהקבוצה כדי שתוכל להתלונן על המדריך מיד עם שובה ארצה. יתר על כן אפילו את בתה שלה לא הביאה לעדות כדי לתמוך בטענתה שלא התקשרה ארצה אף פעם ולא התייעצה איתה.
הלכה היא כי צד שיכול להביא ראייה ונמנע מהבאתה, הדבר פועל לרעתו.
(ראה :ב יעקב קדמי, "על הראיות - הדין בראי הפסיקה", עדכון והשלמה, הוצאת
דיזנון - אוניברסיטת תל - אביב, תשנ"ה 1995, עמ' 183-182).
.6למדריך מטבע הדברים לא היה עניין בהמשך שהות התובעת עם הקבוצה, שכן אדם פצוע ובעייתי מהווה עבורו עול ונטל נוסף. הוא עצמו גם אינו קשור לחברת הביטוח ואין זהות אינטרסים ביניהם, לכן לא היתה לו כל סיבה עניינית שלא לסייע לתובע לממש זכויות ביטוחיות אילו היו לה כאלה. סביר יותר להניח כי יש ממש בגירסת המדריך כי התובעת לא רצתה לוותר על הטיול, בייחוד כאשר הבינה כי הטיסה חזרה, תהיה על חשבונה, בהעדר הוראה רפואית להפסקת הטיול.
אמנם קשה לומר כי התובעת הפיקה את מלוא ההנאה מהטיול החל מרגע התאונה. הכאב המתואר, כנראה העסיק אותה ועל כן לא נהנתה כמו אדם בריא לחלוטין, אך אנשים לעיתים מעדיפים להמשיך ולטייל גם כשהם סובלים ממחושים כדי לא לוותר על עצם חווית הטיול ולעיתים יש בכך אף כדי להסיח את הדעת מהכאבים זאת ועוד סביר גם שאדם מנסה להתאושש אחרי נפילה ומקווה לשיפור ולא חושב מידית על הפסקת הטיול מתוך תקווה טבעית כי הכאבים יחלפו תוך מספר ימים. זאת במיוחד כאשר לא היתה אבחנה של שבר ממש והתובעת לא גובסה.
נראה איפוא כי במהלך הטיול התובעת כלל לא גיבשה דעתה לחזור ארצה ורק כאשר חזרה ארצה והתברר לה שהיא סובלת מבעייה חמורה יותר מזו שהעריכו הרופאים בחו"ל חיפשה דרך לזכות בתגמולי ביטוח נוספים.
כאמור, התרשמתי במהלך ניהול התיק כי התובעת מגזימה ומתנהגת ללא שליטה
עצמית. היא מתפרצת צועקת ומתקשה להתאים את עצמה לדרכי התנהגות מקובלות. למרות ההבנה שאני מגלה לסבלה, עלי לציין שהופיעו בפני תובעים רבים שמצבם קשה בהרבה משלה, ובהשוואה ברור לי שהתובעת אינה מתנהגת כמו התובע הרגיל, והתייחסותה ותגובותיה חורגות בהרבה מהממוצע.
על כן אני מקבלת את גרסת המדריך כי התובעת סרבה לחזור ארצה משום שמחיר החזרה הוערך ב- 500דולר. למרות שהרגל הציקה לה כנראה שהסבל לא היה כה חזק עד שגרם לה לדרוש לחזור הביתה.
לפיכך איני רואה מקום להטיל על אחריות כל שהיא על המדריך או על הנתבעות 1ו-.2
.7האחריות הביטוחית והפגמים בפוליסה
הסוכנת שטיפלה בתובעת מילאה חובתה בכך שהציעה לתובעת לערוך את הביטוח. אלמלא עשתה זאת, התובעת לא היתה עורכת כלל ביטוח. התובעת יכלה לערוך בדיקה של הפוליסה שהוצעה לה ולהשוותה אף לפוליסות אחרות. זאת ועוד הפוליסה היתה ברשותה די זמן לפני הנסיעה כך שיכלה להתייעץ ואף לחזור ולבקש ביטוח אחר.
עיקר טענתה של התובעת היא כי לא הוסבר לה כי הפוליסה אינה מכסה נכות חלקית צמיתה וכי יש בתנאי זה משום הולכת שולל של המבוטח.
כדי לתמוך בטענה זו צירף ב"כ התובעת בשלבים שונים של הדיון שתי דוגמאות של פוליסות :ו פוליסה של "מנורה" - (ת/1) פוליסה של הפניקס- (ת/4) וכן פוליסה של "מכבי עילית" (ת/8).
מסתבר שגם לפי פוליסות אלה הכיסוי הביטוחי הוא רק בגין "נכות צמיתה".
בפוליסה של "מנורה" במבוא מוגדרת "נכות צמיתה" כ:נ
"אובדן מוחלט אנטומי או פנקציונלי של אבר או גפה או חלקיהם, אשר ארע עקב התאונה".
בפוליסה של הפניקס "נכות צמיתה" מוגדרת כ ;
"אובדן מוחלט... של אבר או גפה או חלקיהם...".
בפוליסה של "מכבי עילית" בפרק 1מוגדרת "נכות צמיתה" כנכות :ב
"המביאה לאובן מוחלט, אנטומי או פנקציונלי של אבר, גפה או חלקיהם". בכל הפוליסות הכיסוי הביטוחי הוא למקרה של נכות צמיתה, והנה מסתבר כי גם
בפוליסה שהונפקה לתובעת שצורפה לסיכומים מופיע לעניין הכיסוי אותו מונח :ו
"במקרה של אובדן מלא לצמיתות".
מכאן שגם אילו בדקה התובעת פוליסות אחרות, כגון אותן פוליסות שהיא עצמה הציגה כראייה לא היתה זוכה לכיסוי ביטוחי רחב יותר, שכן זה הכיסוי המקובל בפוליסות מהסוג הנמכר לנוסעים לחו"ל.
הוא הדין גם ביחס לטענה בדבר העדר כיסוי בגין אובדן הנאה בפוליסה הנידונה. בהשוואה לפוליסות שהוצגו לדוגמא, עולה בברור כי גם פוליסות אלה אינן כוללות כיסוי בגין הפסד הנאה עקב התאונה.
על כן אין לתובעת על מה להלין ואין יסוד לטענותיה הן כלפי הנתבעת 1וסוכנת הנסיעות והן ביחס לנתבעת 3שהנפיקה את הפוליסה.
.8אשר על כן נפסק כדלקמן :נ
אני דוחה את תביעתה של התובעת כנגד כל הנתבעים.
התובעת תישא בהוצאות ב"כ הנתבעים 1ו - 3בסך 000, 2ש"ח + מע"מ, צמוד
ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל ובהוצאות ב"כ הנתבעים 4, 2ו- 5בסך

000, 2ש"ח + מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום :ב יום שלישי 26.10.1.999
בנוכחות :ו עו"ד סיני ב"כ התובעת מטעם אידיאל ואררט עו"ד מודלין ב"כ נתבעות 1ו 3עו"ד אבירן ב"כ נתבעות 4 2ו 5

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון