האם אפשר לעשות ערבות בעל פה ?
האם אפשר לעשות ערבות בעל פה ?


בעוד שבסעיף 2 להצעת "חוק דיני ערבות תשכ"ה- 1964נקבע כי ערבות נוצרת בהתחייבותו של הערב בכתב ובמפורש, ובהודעה עליה לנושה ...", הרי שדרישת הכתב הוצאה מפורשות מהוראת סעיף 3לחוק שלשונו היא "הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחיבותו של הערב שהודעה עליה ניתנה לנושה ...". באשר לכך יצויין גם שבע.א. 421/70(שרה פליגלמן נגד סילויה לוי, פ"ד כד(2) 642) (היינו עוד בטרם חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) נפסק ע"י בית המשפט העליון שהתחייבות בע"פ לערוב לחיובו של אחר אף היא בגדר ערבות.

יצויין, עם זאת, כי לצורך יצירתה של ערבות אין די בהתרשמותו של צד אחד מהתנהגותו של הצד האחר, אלא מוטל עליו להוכיח כי הערבות אכן הוסכמה בדיבור שבעל פה. (ראה בענין זה ע"א 714/87שר נ' כהן, פ"ד מג(3) 159, בעמ' 162
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף חוזה בעל פה

 2. הסכם תיווך בעל פה

 3. דיירות מוגנת בעל פה

 4. צוואה בעל פה מאוחרת

 5. הסכם שכר טרחה בעל פה

 6. הודעה על פיטורים בעל פה

 7. בקשה בעל פה לעשות ביטוח

 8. אישור פסק בוררות בעל פה

 9. הסכם בעל פה בין בני זוג

 10. חוזה בעל פה לקניית דירה

 11. עדות בעל פה כנגד מסמך בכתב

 12. הבטחה שלטונית לשכירות בעל פה

 13. טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב

 14. העברת זכויות יוצרים בעל פה

 15. הסתמכות על הסכם בעל פה עם הבנק

 16. תביעה לאכיפת הסכם שנעשה בעל פה

 17. האם אפשר לעשות ערבות בעל פה ?

 18. הארכת הסכם שכירות מעת לעת בעל פה

 19. מימוש אופציה בחוזה שכירות בעל פה

 20. הסכם שכר טרחה בעל פה עם עורך דין על אחוזים

 21. הסכמה בעל פה ובהתנהגות להארכת תקופת השכירות

 22. סיכום בעל פה לפריסת חיובי תשלום מס לתקופה ניכרת

 23. החלטות מבלי שהתקיים דיון בעל פה לפני בית הדין האזורי

 24. הסתמכות על הבטחה בעל פה על ידי עובדי הבנק כי יינתן אשראי

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון