עורך דין ביטוח לאומי המלצה

עורך דין ביטוח לאומי המלצה

1. המבקש נפגע בתאונת דרכים ביום 13.3.97. התאונה הוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. התובע הגיש לבית משפט השלום בראשון לציון בשנת 2001 תביעה בגין נזקיו. במסגרת ההליכים הגיש המבקש בקשה להבאת ראיות לסתור. בסופו של דבר אושר בקשתו בבית המשפט העליון בנוגע לנכות האורולוגית בלבד. בית המשפט מינה מומחה בתחום האורולוגי (להלן: המומחה), שקבע כי אין קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של המבקש בתחום האורולוגי לבין התאונה. בחודש 12/2004 הפסיק המבקש את התובענה לצורך נקיטה הליכי החמרת מצב אל מול המוסד לביטוח לאומי, ובחודש 1/2008 הגישה שנית, הפעם בבית משפט השלום בתל-אביב. במהלך שנת 2011 הגיש המבקש בקשה להעברת התיק לבית המשפט המחוזי וכן ביקש הוא למנות מומחה בתחום השיקומי.

2. בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ד' גנות) קבע כי נכותו המשוקללת של המבקש "אינה מצדיקה, לפחות בשלב זה, מינוי של מומחה בתחום השיקום". כן קבע בית המשפט כי בתחום האורולוגי, מחייבת קביעתו של המומחה שמונה, וכי על הצדדים להגיש תחשיבי נזק. המבקש שב ופנה לבית המשפט המחוזי בבקשה להציג את טיעוניו בשאלת מינוי המומחה בתחום השיקומי וכן עתר הוא לחקור את המומחה. בנוסף, הודיע המבקש כי מצב עיניו החמיר וכי הוא מתעתד להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחמרה בשל מצב עיניו.

בית המשפט פסק כי אין לקבל אף לא אחת מן הבקשות. הודגש כי מדובר בתאונה שאירעה לפני כ-14 שנה ובתובענה שהוגשה לפני כ-10 שנים, אשר ניהולה טרם הסתיים "נוכח התנהלותו הפתלתלה של התובע [המבקש]", אשר נדמה כי "אינו מעוניין כלל לסיים את ההליך המשפטי". לגופו של עניין נקבע כי המבקש רשאי להודיע לבית המשפט על רצונו לקבוע את התיק לשמיעת ראיות, שאז יהא רשאי לזמן את המומחה לעדות. הבקשה החוזרת למינוי מומחה שיקומי נדחתה תוך שנקבע כי המבקש לא העלה "כל טעם חדש, או טעם בכלל להצגת טיעון בנושא זה". מכאן בקשת רשות הערעור שלפנינו.

3.    המבקש חוזר היום וטוען בפנינו כי לא היה מקום לדחות את הבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום השיקום או התעסוקה, שכן מדובר בפגיעה קשה במספר תחומים והמוסד לביטוח לאומי אף קבע לו נכות כוללת בשיעור 100% לצמיתות. עוד מציין המבקש כי בית משפט השלום הורה בזמנו על מינוי מומחה לרפואה תעסוקתית. החלטה זו בוטלה אמנם, אך בבקשת רשות ערעור שהוגשה עליה ציין בית המשפט המחוזי כי אין מדובר בהחלטה סופית וכי המבקש יוכל לשוב ולעתור למינוי מומחה שיקומי. לעניין המומחה בתחום האורולוגי, סבור המבקש כי קיים פער קיצוני ובלתי מתקבל על הדעת בין קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט לבין קביעת המוסד לביטוח לאומי, על כן יש לאפשר לו להיבדק בדיקה חוזרת אצל המומחה.

המשיבים סבורים כי דין הבקשה להידחות מכל וכל. בין השאר טוענים הם כי נכויותיו של המבקש כפי שנקבעו על-ידי המוסד לביטוח לאומי הן נמוכות עד בינוניות, חלקן אף חסרות משמעות תפקודית כלשהי, ועל כן אינן מצדיקות מינוי מומחה שיקומי. לעניין המומחה התעסוקתי שמונה במעמד צד אחד על-ידי בית משפט השלום, טוענים המשיבים כי המבקש מעולם לא עתר למינוי מומחה בתחום זה בכתבי-התביעה שהגיש לערכאות השונות, ומטעם זה בוטלה בשעתו החלטת המינוי, תוך שבית המשפט ציין כי המינוי היה שגוי. עוד טוענים המשיבים כי בתאונת הדרכים בה נפגע המבקש הוא נחבל בראשו בלבד, כי לא היתה כל פגיעה אשר עשויה היתה להביא לבעיות אורולוגית, כפי שאכן קבע המומחה, וכי כל מטרת ניהול ההליך היא ניסיונו של המבקש לשייך לתאונה זו את בעיותיו הרפואיות שהתפתחו בחלוף השנים הרבות מאז התרחשותה. יצוין כי המבקש מצידו הגיש תגובה מפורטת לתגובת המשיבות, ואף המשיבות עתרו להגשת תשובה לתגובה, אלא שאנו סברנו כי הליכי הטיעונים הכתובים מוצו.

4. דין בקשת רשות הערעור להידחות. בית המשפט המחוזי קבע בהחלטתו כי נכותו המשוקללת של המבקש, בשיעור של 52%, אינה מצדיקה "לפחות בשלב זה" מינוי של מומחה בתחום השיקום. בנסיבות אלה – ובפרט בהתחשב בכך שהחלטתו של בית המשפט המחוזי אינה סופית – אין מקום להתערב בשיקול הדעת של הערכאה המבררת. למעלה מן הצורך אציין כי החלטת בית המשפט המחוזי אף עולה בקנה אחד עם הגישה הנוהגת לעניין מינוי מומחים בתחום השיקום. אשר למומחה בתחום האורולוגי – בית המשפט דחה את הבקשה לביצוע בדיקה חוזרת על-ידי המומחה, תוך שנקבע כי המבקש לא העלה כל טעם מדוע יש לעשות כן, אך ציין כי כאשר יקבע התיק לשמיעת ראיות, יוכל המבקש לזמן את המומחה לעדות. גם קביעות אלה אינן מצדיקות, בנסיבות העניין, את התערבותנו.

אשר על כן בקשת רשות הערעור נדחית. המבקש ישא בהוצאות המשיבים בסך 10,000 ש"ח.  

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח לאומי המלא

 2. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי

 3. עורך דין ביטוח לאומי המלצה

 4. דמי ברית מילה מביטוח לאומי

 5. עובד שלא נרשם בביטוח לאומי

 6. סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי

 7. תקופת אכשרה בהכשרה מקצועית

 8. מחלת ידיים ביטוח לאומי

 9. ירידה בתפקוד - ביטוח לאומי

 10. עורכי דין דיני ביטוח לאומי

 11. הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. מיאלומה נפוצה - ביטוח לאומי

 14. סעיף 211 לחוק הביטוח הלאומי

 15. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 16. סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי

 17. תשלום רטרואקטיבי מביטוח לאומי

 18. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 19. תוספת ותק לעולים בביטוח לאומי

 20. תנאי שירות מתנדב בשירות לאומי

 21. סעיף 330(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 22. שינוי הגדרת מבוטח בביטוח לאומי

 23. הגדרת "עגונה" בחוק ביטוח לאומי

 24. חוזה בכירים לעובדי ביטוח לאומי

 25. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 26. ועדה מקומית מקצועית בביטוח לאומי

 27. זכאות לשיקום מקצועי בביטוח לאומי

 28. תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

 29. ניכוי גמלאות ביטוח לאומי מפיצויים

 30. התדרדרות במצב הרפואי - ביטוח לאומי

 31. הגדרת התאריך הקובע בחוק ביטוח לאומי

 32. תקנות העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

 33. תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות)

 34. הפסקת תביעה עד לקביעת נכות בביטוח לאומי

 35. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ''ג-1963

 36. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי''ד-1954

 37. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התש"ע-2010

 38. תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל''ח-1978

 39. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984

 40. צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008

 41. פטור מתשלום החזרים בגין חובות עבר לביטוח לאומי

 42. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

 43. הסכם שירותי ייעוץ חיסכון תשלומים לביטוח לאומי

 44. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום רבית), תשכ''ו-1966

 45. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי צבירת תקופת אכשרה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי''ח-1958

 47. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל''ט-1979

 48. תקנות הביטוח הלאומי (שיקום-מקצועי), תשט''ז-1956

 49. צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984

 50. הוצאת כספים במרמה מביטוח לאומי - עובדים פיקטיביים

 51. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ''ה-1965

 52. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 53. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל''ה-1975

 54. תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

 55. חוק הביטוח הלאומי גובר על החוק לתיקון התקנות לשעת חירום

 56. תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש''ל-1969

 57. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ''ו-1985

 58. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ''א-1981

 59. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ה-1985

 60. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), התשמ''ב-1982

 61. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל''ט-1979

 62. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי''ז-1956

 63. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל''ט-1979

 64. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי''ד-1954

 65. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס''ז-2006

 66. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפו ליולדת ולילוד), התשנ''ד-1993

 67. תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ''ז-1987

 68. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 69. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל''ד-1974

 70. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס''ה-2004

 71. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס''ב-2002

 72. תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל''ג-1973

 73. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ''ה-1994

 74. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ''ד-1984

 75. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט''ז-1956

 76. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ''ח-1968

 77. צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987

 78. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל''ט-1978

 79. תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל''ז-1977

 80. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ''ז-1987

 81. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל''ג-1973

 82. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס''א-2000

 83. תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל''ב-1972

 84. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ''ח-1988

 85. תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ''א - 1991

 86. תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ''ז-1997

 87. תקנות הביטוח הלאומי (ועדת ערר להטבות סוציאליות ולהענקות מטעמי צדק) (ביטול), התשנ''ה-1995

 88. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ''א-1990

 89. תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ''ז-1987

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון