תביעה בגין הפרשי דרגה

תביעה בגין הפרשי דרגה
1. שלושה סעדים תבע התובע בתביעה זו:


תשלום הפרשי שכר בגין העלאה לדרגה 40 מ-1.5.2005 ועד 1.7.2005;
הפרשי שכר בגין דרגה 41, שכן התובע טוען שהיה זכאי לדרגה זו מיום 1.5.2006;
החזר הוצאות עבור שנת 2008.


2. ואלה העובדות המוסכמות בתיק זה, כפי שנקבעו בדיון המוקדם ביום 17.7.2011:
א. התובע החל את שירותו ברשות המיסים בקורס מפקח מס הכנסה ביום 23.12.01.
ב. התובע נקלט ברשות המיסים ביום 22.4.02.
ג. התובע סיים את עבודתו ברשות המיסים ביום 30.4.07.
ד. התובע קיבל דרגה 39 ביום 1.5.04.
ה. לתובע אושרה דרגה 40 מיום 1.7.05.
ו. לתובע שולמו הפרשי שכר בגין דרגה 40 במשכורת יוני, אוקטובר ודצמבר 2006.
ז. לתובע לא שולמו הפרשי שכר בגין תקופת העבודה מ- 1.5.05 ועד ל- 1.7.05.
ח. התובע לא הועלה לדרגה 41.
ט. התובע משמש בתפקיד סגן מנהל תחום גביה (סגן גובה ראשי) מיום 1.6.05.

3. לפני שנפנה לדון בתביעה לגופה נציין כי בראשית ישיבת ההוכחות הודיע התובע כי לא קיבל לידיו את תיקו האישי. הוצע לתובע לדחות את מועד הדיון על מנת לאפשר לו להתכונן לדיון כראוי, ואולם הוא סירב.

4. נזכיר מושכלות ראשונים: על התובע מוטל הנטל להוכיח את תביעתו, שכן כידוע "המוציא מחברו עליו הראייה". ואולם, במהלך החקירה הנגדית התברר כי אינו יכול לבסס חלקים נכבדים מתביעתו, ואין בידיו נתונים הנדרשים לכך (ראו למשל ע' 8 ש' 14-16, ש' 29-31, ע' 9 ש' 1-2). בשל כך לא עלה בידי התובע להבהיר מה מתח הדרגות שלו, מה קצב הקידום הסטנדרטי בדרגות אלה, מתי ובאילו נסיבות ניתן קיצור פז"מ, למשך איזה פרק זמן, ולאיזו משרה. התובע אף לא ידע מהם הסכומים שהוא תובע בתביעתו (ע' 8 ש' 29-30, ע' 9 ש' 1-2).

5. האם זכאי התובע לדרגה 40 מיום 1.5.2005
התובע שובץ במינוי בפועל בדרגה 40 מיום 1/6/05. אילולא שובץ במינוי בפועל, היה התובע מתקדם לדרגה 40 לאחר 3 שנות שהייה בדרגה 39. אילו היה התובע זכאי לקיצור הפז"מ, ודבר זה תלוי בהחלטת וועדה ואינו אוטומטי, יכול היה התובע להתקדם לדרגה 40 לאחר שנתיים. כיוון שהתובע קודם לדרגה 39 ביום 1/5/04, הרי שבמשרה התקנית שלו כמפקח בכיר יכול היה להגיע לדרגה 40 במסלול הקצר ביותר והאופטימלי ביום 1/5/06, אלא שהתובע מונה למינוי בפועל ביום 1/6/05. המינוי בפועל אינו גורר עמו זכאות אוטומטית לדרגה אלא רק למשכורת הנגזרת מהדרגה. בענייננו התקבל אישור מיוחד של נציבות שירות המדינה להעניק לתובע דרגה, וזו הוענקה לתובע על פי הוראות התקשי"ר מהיום ה- 31 למינויו (ראו עדות מר עוזי בלשאי בע' 11 ש' 26-32). משכך מתן הדרגה ביום 1/7/05 נעשה במועדו. לפיכך נדחית התביעה לתשלום הפרשי שכר בגין דרגה 40 מ- 1.5.2005.

6. הפרשי שכר בגין דרגה 41 מ- 1.5.06
התובע טוען שהיה זכאי לקידום בדרגה 41 מ- 1.5.06. התובע לא הוכיח את טענתו זו, לא הציג נתונים אובייקטיביים לגבי קידומו, ולא יודע לומר מהו פרק הזמן הנדרש בין דרגה לדרגה, וכיצד ובאילו תנאים יקוצר (ע' 9). עם זאת, עם התובע אינו חולק על כך שקיצור פז"מ מותנה בהחלטת וועדה ובתנאים מסוימים.
מן הנתונים שהוצגו לפנינו עולה כי אילולא מונה התובע למינוי בפועל, יכול היה להתקדם למשרה גבוהה יותר ממשרתו התקנית, כלומר למשרת ממונה מפקח ראשי. ואולם, הקידום לדרגה 41 מותנה בעמידה בהצלחה לפני וועדה אגפית, בוותק של שנתיים לפחות בתפקיד, ובשהייה של שנתיים לפחות בדרגה 40. מכאן, ניתן היה להציג את מועמדותו לוועדה אגפית לא לפני 1/7/07. התובע סיים את תקופת העסקתו ברשות המיסים ביום 30/4/07. על כן ממילא לא ניתן היה להביא את מועמדות לוועדה.
גם אילו היה התובע מקודם במסלול משרתו בפועל, גם אז לא היה התובע זכאי לדרגה 41 מ- 1.5.06 על פי מתח הדרגות הצמוד למשרה זו. כדי להתקדם לדרגה 41 היה על התובע לשהות 3 שנים בדרגה 40, כלומר התובע היה זכאי לדרגה 41 או שנה קודם לכן אם היה לו קיצור פרק הזמן, ובכל מקרה מדובר בתאריך שלאחר עזיבתו של התובע את הרשות. מכאן, שהתובע לא נפגע, ואף נהנה מאישור דרגה 40 כתוצאה ממינויו בפועל, והוא לא היה זכאי קידום לדרגה 41.

7. הוצאות
לגבי רכיב זה טוען התובע כי הוא למד מטופס 106 שהונפק לו בשנת 2008 כי המדינה חייבת לו כ- 2,100 שקלים החזר הוצאות. התובע אינו מצביע על המקור לחיוב הזה, או על הוצאות שהוציא, ובעטיין נוצר החוב הנטען. כעולה מטיעוני ב"כ המדינה, בירור שנערך עם חברת מל"מ, המנפיקה את תלושי השכר, העלה כי הסעיף שאליו מפנה התובע מפנה מתייחס לעדכון בסיס השומה של שנת 2007 (נספח נ/1). מדובר בסכום ששולם לתובע בשנת 2007, ובתקופה מאוחרת יותר הוא כונה בשם אחר ולכן הוא נכתב כך בטופס 106. אין זה סכום שהמדינה חייבת לתובע. על כן לא ניתן לבסס על רישום זה עילת תביעה, אם אמנם על רישום זה מבוססת תביעת התובע.

סוף דבר – התביעה נדחית.

התובע ישלם הוצאות הנתבעת בסך של 1,500 ₪.

ערעור על פסק-דין זה, ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים, לבית-הדין הארצי לעבודה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון