פציעה בכדורגל ילדים

פציעה בכדורגל ילדים
עסקינן בתביעה ובתביעה שכנגד על רקע השתתפות קבוצת ילדים בטורניר כדורגל באילת.

התובע עוסק, בין השאר, באימון כדורגל, ובזמנים הרלוונטיים לתובענה היה המאמן של קבוצת ילדים מכפר מג'ד אלכרום, ואילו הנתבעים 1 ו-2 (להלן – "הנתבעים") הם אחים המשמשים כנציגים של הנתבעת 3, עמותה רשומה המפעילה בית ספר לכדורגל.

לקראת סוף חודש 3/05 פנו הנתבעים אל התובע והציעו לו לשתף ילדים בטורניר 'הים האדום' באילת, אותו מארגנת הנתבעת 3 בין התאריכים 17-21/4/05.

עיקר טענות התובע:
לטענת התובע, במועד הנ"ל סוכם עם הנתבעים, כי ישלם להם עבור כל ילד אשר ישתתף בטורניר סך של 1,235 ש"ח, כאשר סכום זה כולל הסעת המשתתפים ממג'ד אלכרום לאילת וחזרה, הסעתם בתוך אילת בזמן הטורניר, השתתפות בטורניר, לינה בבית מלון, כלכלה במשך כל תקופת הטורניר, וכניסה לאתרים שונים באילת בליווי מדריכים.

ביום 30.3.2005 מסר התובע לנתבעים כי הצליח לרשום 22 ילדים, ובאותו מעמד שילם עבורם סך של 26,360 ש"ח בשיקים דחויים משוכים על ידי צדדי ג' (משפחות הילדים), כאשר התובע ערב באופן אישי לפירעונם.

כמו כן טוען התובע, כי סוכם בין הצדדים כי במידה ויצליח 'לגייס' ילדים נוספים מעבר ל- 22 ילדים הנ"ל, הוא יזכה להנחה נוספת, ובמידה והורים של ילדים ירצו להשתתף אף הם במסע, יוכלו לעשות זאת תמורת תשלום סך של 1,700 ש"ח לזוג .

בעקבות כך שני זוגות הורים בקשו להצטרף למסע, ועבורם שולם סך של 3,400 ש"ח בשיקים דחויים אשר נמסרו לידי הנתבע 2 בנוכחותו של מר אסדי יוסף – עוזרו של התובע. יוצא איפוא, שעד לאותו מועד שילם התובע לנתבעים סך של 29,760 ש"ח בשיקים דחויים.

מאוחר יותר דאג התובע לרשום ילדים נוספים, ובמהלך היממה אשר קדמה לטורניר הוא התקשר אל הנתבע 2 והודיע לו כי אחד ההורים שאין ברשותו שיקים מעוניין לשלם באמצעות כרטיס אשראי, ולצורך כך מסר לנתבע 2 את פרטי כרטיס האשראי לשם בדיקה.

אלא, שהתובע קבל שיחה טלפונית מאת הנתבע 1 בבוקר יום הטורניר, ובה הודיע לו באופן מפתיע כי לא יוכל לקבל יותר מ- 22 משתתפים. לאחר ויכוח בין השניים, ובשל המתח הרב אשר שרר בקרב הילדים בשל מצב חוסר הוודאות אליו נקלעו, סוכם בסופו של דבר כי התובע ידאג לענייני ההסעה, ההלנה והכלכלה של כל מי שנרשם לטורניר על חשבונו הוא, ומנגד הנתבעים יתירו לכלל הילדים להשתתף בטורניר בחינם, וידאגו להחזיר לידיו את כל השיקים אשר שולמו להם.

לטענת התובע, זמן מה לאחר סיום הטורניר פנה לנתבעים על מנת שיחזירו לו את השיקים ששולמו להם, אך הנתבעים לא החזירו לו דבר מלבד שיקים בודדים על סך כולל של 5,290 ש"ח (שיקים שטרם הגיע מועד פרעונם).

לגרסת התובע, הנתבעים הפרו את המוסכם ביניהם ללא כל הודעה מוקדמת, דבר אשר אילץ אותו לשלם מכיסו סך של 36,300 ש"ח בגין הסעת הילדים לאילת ובחזרה, הלנתם, וכניסה לאתרים שונים, וגרם לו עוגמת נפש בסך של 60,000 ש"ח, הכל כמפורט להלן:


תשלום עבור אוטובוס 8,000 ש"ח
תשלום עבור בית מלון 22,300 ש"ח
תשלום עבור אוכל בלילה הראשון 2,000 ש"ח
תשלום עבור כניסה לאתרים השונים 4,000 ש"ח
עוגמת נפש 60,000 ש"ח


התובע טוען לחילופין, כי על הנתבעים לשלם לו את יתרת השיקים שקיבלו על סך של 24,470 ש"ח בנוסף לעוגמת נפש.

עיקר טענות הנתבעים:
הנתבעים הכחישו את טענות והשגות התובע כלפיהם והוסיפו, כי התובע הוא זה אשר הפר את המוסכם ביניהם וגרם להם נזקים רבים. בגין נזקים אלה הגישה הנתבעת 3 תביעה שכנגד.

הנתבעים אישרו את טענת התובע, כי התחייב לשלם להם עבור כל ילד אשר ישתתף בטורניר סך של 1,235 ש"ח, והוסיפו, כי הדגישו בפניו את העובדה שהנסיעה לאילת וההשתתפות בטורניר דורשות הכנה מראש, ולכן עמדו על כך כי התובע יעדכן אותם מראש אודות מספר הילדים שמבקשים להשתתף בטורניר על מנת שיוכלו להתארגן בהתאם.

כמו כן הנתבעים אישרו, כי נפגשו עם התובע ביום 30.3.2005, וכי התובע מסר להם במעמד זה שהוא מביא איתו 22 ילדים ואף שילם עבורם סך של 26,360 ש"ח בשיקים דחויים, כאשר התובע ערב לפירעונם באופן אישי.

לטענת הנתבעים, מבין כל השיקים הדחויים שניתנו להם, היו שלושה שיקים לחודש 3/05 שזמן פרעונם חל לפני תחילת הטורניר, ואולם שלושתם חזרו מהסיבה שלא היה כיסוי מספיק. אי לכך ובשל חילול השיקים הנ"ל, פנו הנתבעים אל התובע והודיעו לו כי רשאים להתלוות אליו 17 ילדים בלבד, וככל שיבקש לצרף 5 נוספים (להשלמת מניין של 22 ילדים) יוכל לעשות זאת כנגד תשלום מראש ובכסף מזומן.

הנתבעים הוסיפו, כי התובע התקשר אליהם יממה לפני הטורניר והודיע להם כי יש בכוונתו להביא עמו 37 ילדים. הם בתורם התנגדו לכך והודיעו לו, כי כמות המשתתפים בטורניר נקבעה מבעוד מועד וכי לא ניתן להוסיף עוד אנשים מעבר לכמות אליה נערכו, ובכל מקרה יש לדאוג שכל השיקים שניתנו יכובדו באופן מיידי.

לגרסת הנתבעים, בבוקר יום הטורניר, קרי ביום 17.4.2005, נשלח אוטובוס לכפר מג'ד אלכרום על מנת לאסוף את קבוצת הילדים, ושם התברר לנהג כי עומדים לעלות לאוטובוס 37 ילדים ועוד 5 מבוגרים. משנודע הדבר לנתבעים, הם סירבו להסיעם לאילת, שכן האוטובוס אמור היה לאסוף גם קבוצת ילדים אחרת מחיפה.

לטענתם, התובע סירב להצעתם להוריד מהאוטובוס את מספר הנוסעים העודף, והחליט על דעת עצמו להוריד את כל הילדים תוך שהוא מאיים להשבית את הטורניר ולהקים מהומה.

לטענתם, התנהגות התובע גרמה לעיכוב האוטובוס שהיה אמור לאסוף ילדי קבוצה אחרת מחיפה, וכתוצאה מכך הפסידו האחרונים את ארוחת הצהריים שתוכננה מראש, והנתבעת 3 נאלצה לממן מכיסה ארוחת צהריים חלופית בסכום של 800 ש"ח .

התובע הגיע בסופו של דבר לבית המלון "בריזה טופז" באילת כשהוא מלווה ב- 37 ילדים, החל לצעוק ולאיים, ודרש חדר לכל אחד מהילדים שהביא עמו. הנתבעים ציינו בפניו כי הם יוכלו לדאוג להלנת 22 משתתפים בלבד ולא מעבר לכך. בתגובה לדברים אלה הצהיר התובע בפניהם, כי הוא ידאג למימון הוצאות השהייה של הילדים על חשבונו הפרטי.

לאור התנהגותו הפרובוקטיבית של התובע ומתוך רצון להביא להצלחת הטורניר, החליטו הנתבעים יחד עם נציגים של קבוצות אחרות אשר השתתפו בטורניר, שהתובע ידאג לשיכון הילדים בבית מלון על חשבונו ואחריותו, ומנגד, הילדים בקבוצה שלו ישלמו אך ורק את עלות ההשתתפות בטורניר בסך של 500 ש"ח לכל ילד ללא כל תשלום נוסף, וזאת תוך 7 ימים ממועד סיום הטורניר.

על אף הסיכום הנ"ל התובע לא שילם עבור השתתפות הילדים בטורניר. ואם לא די בכך, הרי שכל השיקים אשר ניתנו על ידו ושמועד פירעונם הגיע בשלב מאוחר יותר, לא כובדו מחמת העדר כיסוי מספיק או בשל מתן הוראת ביטול.

ביום 4.5.2005 ולאחר פניות רבות מטעם הנתבעים, הגיע התובע אל משרדי הנתבעת 3 במטרה להסדיר את חובו, ובאותה הזדמנות ביקש לקבל לידיו את כל השיקים אשר מסר תוך שהוא מצהיר כי ישלם עבורם בכסף מזומן.

הנתבעים סירבו לתת לו את השיקים, למעט מספר שיקים על סכום כולל של 5,290 ש"ח שמועד פרעונם לא הגיע, והודיעו לו כי לאחר שישלם עבור השיקים במזומנים יקבל את השיקים בחזרה.

לטענת הנתבעים, לא זו בלבד שהתובע הסב להם נזק כלכלי ישיר, אלא פגע בהתנהגותו במוניטין שלהם, עת שיתף במשחקי הטורניר ילדים מעל לגיל המוסכם, דבר אשר גרם להתרעמות בקרב הקבוצות האחרות מאחר שנוצר מצב בו שיחקו ילדים גדולים מול ילדים צעירים מהם.

על כן טוענים הנתבעים, כי על התובע לפצות את הנתבעת 3 בגין הנזקים אשר גרם לה, כמפורט להלן:

 1. תשלום עבור הנסיעות בגין 6 חדרים עבור לינה בבית המלון 15,865 ש"ח
 2. תשלום בסך של 500 ש"ח לילד, עבור 37 ילדים בגין דמי השתתפות בטורניר 18,500 ש"ח
 3. תשלום עבור ארוחת צהריים לילדי הקבוצה מחיפה 800 ש"ח
 4. עמלות בנק בגין שיקים חוזרים והוצאות הקשורות לבנקים 1,000 ש"ח
 5. פגיעה במוניטין 125,000 ש"ח

סה"כ: 161,165 ש"ח
טענות התובע בתשובה לתביעה שכנגד:
התובע מכחיש את הטענה, כי נותר חייב לנתבעים סכום כלשהו. התובע הוסיף, כי כל הסיכומים אליהם הגיע נעשו עם הנתבעים 1 ו- 2 באופן אישי, ומעולם לא היתה לו התקשרות כלשהי עם הנתבעת 3.

לגבי השיקים אשר חוללו לפני תחילת הטורניר טוען התובע, כי בעת מסירתם לנתבעים לא יכול היה לדעת שהשיקים לא יכובדו, ואילו השיקים שמועד פירעונם היה לאחר ה- 17.4.2005, קרי לאחר תחילת הטורניר, שיקים אלה לא כובדו עקב הפרת ההסכם על ידי הנתבעים, ובשל אי החזרת שיקים אלה לתובע לאחר סיום הטורניר.

באשר לשלושת השיקים אשר חוללו לפני תחילת הטורניר טוען התובע, כי הוא ידע אודות חילולם רק בבוקר יום הטורניר, לפיכך הודיע לנתבעים כי ישלם להם את סכום השיקים בכסף לכשיגיע לאילת.

התובע אינו מכחיש כי הסכים לשאת בהוצאות הנסיעה, הלינה וכל הקשור לכלכלת הילדים בזמן שהותם באילת, אך הוא מכחיש בתוקף כי נדרש על ידי הנתבעים או על ידי אחרים לשלם להם דמי השתתפות בעד השתתפות הילדים בטורניר. לטענתו, הסיכום בדבר תשלום השתתפות בטורניר בסך של 500 ש"ח לילד מעולם לא הובא לידיעתו ומשכך אינו מחייב אותו. לעומת זאת, סוכם עמו מפורשות כי הילדים יוכלו להשתתף בטורניר ללא תשלום, כנגד התחייבותו לשאת בשאר ההוצאות.

דיון והכרעה:
מטעם התביעה הוגשו מספר תצהירים: של התובע; של מר מוחמד אסדי אשר עסק יחד עם התובע באימון הילדים; של מר עבדאלסלאם דבאח, נהג מיניבוס שאת שירותיו בקש התובע לשכור על מנת להסיע את המספר העודף של הילדים; של מר מוחמד מוסא, נהג האוטובוס אשר הסיע את כלל הילדים לאילת; ושל מר אסעד אבו סמרה, אב של אחד הילדים.

מטעם ההגנה הוגש תצהירו של הנתבע 1, מר נוי רוזנפלד.

הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע את המחלוקת ביניהם על סמך סיכומים בכתב, ובהתבסס על המסמכים אשר הוגשו מקודם.

אקדים לציין, שאין מחלוקת כי לא נחתם כל הסכם בכתב, וכי ההתקשרות בין הצדדים נעשתה בעל-פה. כמו כן, אין מחלוקת כי בפגישה אשר התקיימה בין התובע לבין הנתבע 1 ביום 30.3.2005, הודיע לו התובע כי הצליח לרשום 22 ילדים, ובאותה הזדמנות מסר לו שיקים דחויים בסכום כולל של 26,360 ש"ח, שלימים חוללו עקב אי פירעון.
בכל הנוגע למחלוקת הקשורה למספר הילדים אשר הותר לתובע לשתף בטורניר, אני סבורה כי אין כל צורך להכריע בה, וזאת לאור ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לאחר פרוץ הויכוח בקשר לכך. יחד עם זאת, הרושם הכללי העולה מהתנהגות הצדדים מלמדת, כי הנתבעים אכן עודדו את התובע בהתחלה לרשום לטורניר יותר מ- 22 ילדים, אלא שנקודת המפנה החלה כאשר נודע לנתבעים כי עומדים להגיע 37 ילדים ומלווים, ומנגד מספר שיקים שזמן פרעונם הגיע לפני תחילת הטורניר הספיקו לחזור. ובמלים אחרות, בראשית המגעים בין הצדדים, התובע הונחה לרשום עוד ועוד ילדים, ואולם ברגע המכריע של יום הנסיעה, ועל רקע החזרת מספר שיקים, בקשו הנתבעים כנראה לצמצם נזקים ולהקטין את הסיכון הכלכלי שהם נוטלים על עצמם על ידי הגבלת מספר הילדים המשתתפים.

האם זכאי התובע לשיפוי בגין הוצאות ההסעה, הלינה והשהייה של הילדים באילת?
הן בתצהירו והן בסיכומיו מאשר התובע, כי לאורך כל הדרך התחייב לשלם באופן אישי לנתבעים עבור השתתפות הילדים בטורניר. כך למשל, בשלב הראשון סוכם שהתובע ישלם
1,235 ש"ח בעבור כל ילד, כאשר הוא אישית ערב לפירעון השיקים אשר שולמו. בשלב שני, עם פרוץ הויכוח בבוקר יום הנסיעה לאילת, התחייב התובע לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בנסיעת הילדים לאילת (ובחזרה) ושהייתם שם במשך ימי הטורניר, ולשלם הוצאות אלו באופן ישיר – בכפוף להחזרת השיקים לידיו, ובכפוף לטענה כי ההשתתפות הילדים בטורניר תהיה בחינם.

אומנם התובע שילם לנתבעים שיקים (של הורי הילדים) שחלק מהם חולל באי פירעון וחלק אחר הוחזר לידיו, ברם הלה לא העלה בתצהירו או בסיכומיו כל תשובה או טענה שסותרת את טענת הנתבעים כי כל שאר השיקים חוללו גם הם באי פירעון, אף שטענה זו נטענה כבר בכתב ההגנה ובתביעה שכנגד. ומכאן, שהנתבעים מחזיקים בשיקים אשר נמסרו להם בזמנו על ידי התובע, ואולם אפילו התובע לא חולק על הטענה כי שיקים אלה חוללו. זאת ועוד, התובע אינו טוען כי הנתבעים הצליחו לגבות שיקים אלה בדרך אחרת, כגון על ידי הגשתם לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

הנה כי כן, התובע אינו טוען כי הנתבעים גבו סכום כלשהו בגין השיקים אשר שולמו להם, ואינו טוען כי הנתבעים פתחו בהליכים לגבייתם. ואם לא די בכך, הרי שגם ביחס לתשלום הבודד, שמר אסעד אבו סמרה, אביו של אחד הילדים, התכוון לבצע באמצעות כרטיס האשראי, אין כל טענה בתצהיר שלו או בתצהיר של התובע כי כרטיס האשראי חויב בסופו של דבר בתשלום כלשהו לטובת מי מהנתבעים, ולא צורף כל אשור של חברת האשראי המעיד אחרת.

התובע מלין בתצהירו על כך, שבשל אי השבת השיקים שבידי הנתבעים, הורי הילדים נמנעים מלשלם לו את הוצאות השתתפות ילדיהם בטורניר. טענה זו אינה מגובה בתצהירים של מי מהורי הילדים. יתרה מכן טענה זו אינה חפה מספקות, שכן טענת הנתבעים כי השיקים חוללו עקב אי כיסוי מספיק או עקב מתן הוראת ביטול, לא נסתרה, ובמצב דברים זה קשה להלום מצב בו הורי הילדים לא שילמו לתובע מאום.

נוכח התחייבות התובע לשאת בהוצאות שבנדון באופן אישי, ובהעדר טענה או מסמך שסותרים את טענת הנתבעים כי לא גבו כסף בגין השיקים אשר שולמו להם, ומשלא נטען כי האחרונים פתחו בהליכים לשם גבייתם – אני דוחה את התביעה ביחס לאמור בפרק זה.

כמובן שהמסקנה אליה הגעתי טומנת בחובה את הקביעה, כי הנתבעים או מי מטעמם אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בשיקים אשר נמסרו להם בזמנו.

פיצוי בגין עוגמת נפש:
לטענת התובע על הנתבעים לפצותו בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לו עקב התנהלותם בבוקר יום הנסיעה, והמתח אשר הסבו לו ולשאר הילדים.

גם אם אצא מנקודת הנחה, כי שינוי של הרגע האחרון בתוכנית, אכן גרם לתובע ולילדים מתח ועוגמת נפש, אני סבורה כי אין הצדקה לפסיקת פיצוי בגין כך, שכן אין מחלוקת כי מספר שיקים חוללו עוד טרם הנסיעה לאילת, מבלי שהתובע ידאג לביצוע התשלום תמורתם עוד קודם לאותו יום. בנסיבות שנוצרו, לא מצאתי פסול בעמדת הנתבעים שלא לאפשר אלא נסיעה של חלק מהילדים.

לפיכך, ומאחר שלתובע תרומה לא מבוטלת באי הנעימות אשר נגרמה באותו יום – אני דוחה את התביעה לגבי רכיב הנזק שבכותרת.

סיכום ביניים:
על יסוד האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.

אעבור מכאן כדי לדון ברכיבי התביעה שכנגד אשר הוגשה על ידי הנתבעת 3 (להלן – "הנתבעת").

התביעה שכנגד - תשלום עבור לינה בבית המלון:
אין מחלוקת בין הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות בנסיעת ילדי הקבוצה של התובע ושהותם באילת שולמה בפועל על ידי התובע. אלא שהנתבעת טוענת, כי נאלצה לשלם מראש לסוכנות הנסיעות בגין הזמנת 6 חדרים בבית מלון עבור ילדים אלו סך של 15,865 ש"ח עוד בשלבים הראשונים של ארגון הטורניר.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעת. אומנם צורף מכתב של סוכנות הנסיעות לפיו שולם הסכום הנ"ל בעבור ילדי מג'ד אלכרום, ברם תמוהה בעיניי העובדה כי לא צורפה קבלה בגין ביצוע התשלום האמור. כמו כן, אין להתעלם מהאפשרות הסבירה למדי, כי הנתבעת זוכתה בסופו של יום בגין התשלום האמור, או כי התשלום הומר עבור קבוצת ילדים אחרת.

אי לכך, לא מצאתי כי לנתבעים נגרם נזק בגין ראש נזק זה.

התביעה שכנגד - תשלום בגין דמי השתתפות בטורניר:
לטענת הנתבעת, לאור התנהגות התובע בבוקר יום הנסיעה ומתוך חשש כי יפעל להעכרת האווירה של הטורניר, החליטו נציגי הנתבעת יחד עם נציגים של קבוצות אחרות אשר נטלו חלק בטורניר לאפשר לקבוצת הילדים של התובע להשתתף בטורניר כנגד תשלום דמי השתתפות בסך של 500 ש"ח עבור כל ילד תוך 7 ימים ממועד סיום הטורניר, כאשר התובע נושא בכל שאר הוצאות הנסיעה, הלינה והשהייה באילת.

לעומת זאת טוען התובע, כי עת הגיע לאילת התערב בסכסוך בחור בשם דודו והציע לו, על דעת הנתבעים ובהסכמתם, שילדי מג'ד אלכרום ישתתפו בטורניר ללא כל תשלום בעבור דמי השתתפות, ובלבד שהתובע ידאג לכל שאר ההוצאות שלהם, כאמור לעיל.

אומנם הנתבעת צירפה מסמך הנחזה להיות פרוטוקול ישיבה אשר התקיימה ביום הראשון של הטורניר בנוכחות הנתבעים ונציגים מטעם סוכנות הנסיעות וקבוצות אחרות, ובו הוחלט כי התובע ישלם בעבור כל ילד דמי השתתפות בטורניר בסך של 500 ש"ח, וזאת תוך 7 ימים ממועד סיום הטורניר, ואולם הנתבעים אינם טוענים כי התובע השתתף באותה ישיבה, ולא צירפו מסמך כלשהו ממנו ניתן ללמוד כי התובע ידע אודותיה. כמו כן, אין כל ראיה אשר תומכת בטענת הנתבעים, לפיה התובע אכן התחייב לשלם את הסכום הנקוב בגין דמי השתתפות.

אל מול טענת הנתבעים בדבר התחייבות התובע לשלם דמי השתתפות, עומדת גרסת מר יוסף אסדי בתצהיר העדות הראשית שלו, התומכת ומאשרת את גרסת התובע, כי ילדי הקבוצה שלהם קבלו פטור מתשלום דמי השתתפות על ידי אחד בשם דודו, על דעת הנתבעים ובהסכמתם (מדובר כנראה בנציג סוכנות הנסיעות ששמו מופיע בפרוטוקול הנ"ל).

בנסיבות המתוארות, אני דוחה את התביעה שכנגד בקשר לרכיב זה.

התביעה שכנגד - תשלום עבור ארוחת צהריים לילדי קבוצת מכבי חיפה:
לטענת הנתבעת, התנהגות התובע בבוקר יום הנסיעה לאילת גרמה לעיכוב האוטובוס שאמור היה לאסוף ילדים של קבוצה אחרת מחיפה, וכתוצאה מכך הם הפסידו את ארוחת הצהריים המתוכננת, והנתבעת נאלצה לממן במקום זאת ארוחת צהריים חלופית בסכום של 800 ש"ח .

הנתבעת לא צירפה כל אסמכתא לביסוס הוצאה זו, ולא מסרה נתונים מדוייקים בנוגע אליה.

אי לכך יש לדחות רכיב זה שבתביעה שכנגד.

התביעה שכנגד - עמלות בנק בגין שיקים חוזרים:
התובע לא חלק על הטענה, כי השיקים אשר שולמו לנתבעים לא כובדו, וחזרו מהסיבה כי ניתנה הוראת ביטול או בשל העדר כיסוי מספיק.

הנתבעת צירפה מסמכי בנק בגין העמלות ששולמו עקב החזרת שיקים כאמור. בהתאם למסמכים אלה עולה, כי הנתבעת שילמה סך של 151 ש"ח בלבד, ולא 1,000 ש"ח כפי שנטען בכתב התביעה שכנגד.

אי לכך ולאור הסכום הזניח, אני דוחה את התביעה שכנגד בקשר לרכיב הנ"ל.

התביעה שכנגד - פיצוי בגין פגיעה במוניטין:
הנתבעת טוענת כי הינה עמותה המנהלת מועדון כדורגל מזה מספר שנים, ומתוקף כך היא נהנית ממוניטין רב.

לטענתה, התנהגות התובע אשר כללה איומים וצעקות גרמה להעכרת האווירה בטורניר, פגעה במוניטין שלה, וגרמה לה נזק תדמיתי בקרב הקבוצות האחרות.

הנתבעת הוסיפה, כי התובע שיתף בטורניר ילדים ילידי שנת 1992, על אף שהטורניר נועד לילדים ילידי שנת 1993-1994. דבר זה גרם לכעס בקרב נציגי הקבוצות האחרות, אשר נאלצו להתמודד במהלך המשחקים עם ילדים מבוגרים משלהם, ועקב כך הודיעו כי לא ישתתפו בטורניר הבא.

הנתבעת לא טרחה לצרף כל אסמכתא המאשרת את גרסתה, ולא צירפה תצהיר מטעם מי מנציגי הקבוצות האחרות, המאשר את טענותיה.

הנתבעת לא צירפה רשימה הכוללת את שנת הלידה של המשתתפים משאר הקבוצות, או כל אסמכתא אחרת, על מנת לתמוך בטענתה כי רק לילידי השנים 1993-1994 הותר להשתתף בטורניר.

נוכח האמור, אני דוחה את התביעה שכנגד בקשר לרכיב זה.
אחרית דבר:
על יסוד כל המפורט לעיל, אני מורה על דחיית התביעה והתביעה שכנגד.

לאור התוצאה אליה הגעתי, אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בנסיבות אלו אין נפקות להודעת הנתבעים בדבר מתן צו כינוס נכסים.

המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה חשון תשע"ב, 22 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול בוררות כדורגל

 2. פציעה במשחק כדורגל

 3. פציעה בכדורגל ילדים

 4. שבר ביד במשחק כדורגל

 5. שחרור ממועדון כדורגל

 6. התפרעות אוהדי כדורגל

 7. פיצויים למאמן כדורגל

 8. זכויות בקבוצת כדורגל

 9. תביעה נגד קבוצת כדורגל

 10. תאונת כדורגל בבית ספר

 11. סיבוב ברך במשחק כדורגל

 12. עורכי דין כדורגל מומלץ

 13. מוות אחרי אימון כדורגל

 14. פיטורי מאמן כושר כדורגל

 15. הסכם סוכן שחקנים כדורגל

 16. פציעה במשחק כדורגל בצבא

 17. תאונת דרכים שוער כדורגל

 18. ביטול הפחתת נקודות ליגה

 19. ביטוח פציעת שחקן כדורגל

 20. פציעה בברך במשחק כדורגל

 21. לשון הרע נגד שופט כדורגל

 22. פציעת קרסול במשחק כדורגל

 23. תביעה נגד בית''ר ירושלים

 24. שבר ביד בגלל פגיעת כדורגל

 25. פציעת כדורגל - ביטוח לאומי

 26. פציעת כדורגל - ביטוח לאומי

 27. פרישת שחקן כדורגל בגלל פציעה

 28. תביעת נזיקין של שחקן כדורגל

 29. פיצויי פיטורים לשחקני כדורגל

 30. סיווג קבוצת כדורגל לצורכי מס

 31. פיצויי פיטורים שדרנית כדורגל

 32. זריקת אבן על ילד במשחק כדורגל

 33. הפקדת ערובה ע''י קבוצת כדורגל

 34. תאונת דרכים שחקן כדורגל מקצועי

 35. קרע ברצועה הצולבת לשחקן כדורגל

 36. פציעה קשה של אוהד במשחק כדורגל

 37. פציעה באשכים במהלך משחק כדורגל

 38. מי אחראי על פציעת שחקן כדורגל ?

 39. פיצוי מוסכם בחוזה עם שחקן כדורגל

 40. נפילה בחדר הלבשה של קבוצת כדורגל

 41. פציעת כדורגל בגלל תנאי מגרש גרועים

 42. מעמד שחקן כדורגל מושאל לקבוצה אחרת

 43. סירוב חברת הביטוח לשלם לשחקן כדורגל

 44. הקרנת משחקי כדורגל במקומות ציבוריים

 45. מוזיקה במשחקי כדורגל - זכויות יוצרים

 46. עבודות חפירה לצורך הכשרת מגרש כדורגל

 47. הכרה בפגיעת במשחק כדורגל כתאונת עבודה

 48. פציעת אוהד כדורגל התפרצות אוהדים למגרש

 49. תביעה בגין כרטיסים למשחק כדורגל למונדיאל

 50. פיצויי פיטורים על תקופת השאלת שחקן כדורגל

 51. פיצויים לשחקן כדורגל אשר נפצע במשחק אימון

 52. ביטוח שחקן כדורגל שנאלץ לפרוש עקב פציעה קשה

 53. סכסוך כספי בין שחקן לבין יו''ר מועדון כדורגל

 54. קיוסק ליד מגרש כדורגל - תשלום דמי שימוש ראויים

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון