פסיקה בנושא דחיית התביעה על הסף

להלן פסיקה בנושא דחיית התביעה על הסף וכן פסיקה בנושא מחיקת התביעה על הסף:

הלכה פסוקה היא כי בית המשפט ינקוט משנה זהירות בטרם תידחה תביעה, ומקום שקיימת אפשרות, ולו קלושה, שהתביעה תתקבל והתובע יזכה בסעד המבוקש, אין נועלים את שערי בית המשפט בפניו.

לענין זה ראה משל ב- ע"א 1651/91, גרין נצר בע"מ נ' עזרא ובצרין... חברה לביטוח בע"מ, תק-על 94(2) 545:
"ואולם, ההליך של מחיקת תביעה לא נועד להעניש את התובע, אלא מטרתו היא למנוע קיומו של הליך ללא תוחלת. שערי בית המשפט ייחסמו על הסף בפני התובע רק אם ברור וגלוי, שגם אם יוכיח את כל טענותיו תידחה תביעתו".

וכן ראה למשל בע"א 693/83, שמעון שמש נ' רשם המקרקעין ו-2 אח', פ"ד מ (2), 668:
"... כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ופתרון עניני של כל מחלוקת, לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי על כן שבית המשפט יבכר תמיד דיון עניני בפלוגתא על פתרון דיוני-פורמליסטי אשר מהווה לפעמים סוף פסוק לתיק הקונקרטי, אולם אינו סוף הדרך מבחינת המשך ההתדיינות סביב אותו ענין."

לכן על בית המשפט לנהוג זהירות מרובה בדונו בבקשה כזו ולא ימהר וייעתר לבקשות מהסוג דנן לפני שבידוק את המקרה לעומקו"

(וראה גם למשל: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שישית, 365; בר"ע 59/81 ארדיטי נ' עזבון ארדיטי, פ"ד לה(2)811); ע"א 796/89, עזבון המנוח שמואל חסיד ואח' נ' עזבון המנוח ברוך ורש, פ"ד מה(5) 558; ע"א 3755/03, בן חמו נ' טנא נגה (שיווק) 1981 בע"מ, תק-על 2004 (3) 3140; רע"א 544/89, אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פד"י מד(1), 647;      בת"א (ת"א) 46914/04, אלכסנדר זק עו"ד נ' ארנולד אהרון אנקר, תק-של 2005 (1) 567).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מחיקה על הסף

 2. קבלת תביעה על הסף

 3. סילוק תביעה על הסף

 4. ביטול דחייה על הסף

 5. מחיקת תביעה על הסף

 6. דחיית התביעה על הסף

 7. סילוק תובענה על הסף

 8. קבלת ערעור מס על הסף

 9. מחיקת כתב תביעה על הסף

 10. בקשה לסילוק עתירה על הסף

 11. מחיקה על הסף העדר יריבות

 12. סילוק תביעת ביטוח על הסף

 13. בקשה למחיקת ערעור על הסף

 14. מחיקה על הסף בהעדר יריבות

 15. העדר עילת תביעה - מחיקה על הסף

 16. פסיקה בנושא דחיית התביעה על הסף

 17. בקשה לדחייה על הסף בתביעת ביטוח

 18. דחיית התביעה על הסף מחמת התיישנותה

 19. דחייה על הסף של ערעור שהוגש באיחור

 20. בקשה למחיקה או דחיית התביעה על הסף

 21. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנותה

 22. בקשה לדחות תביעה למתן פסק דין הצהרתי על הסף

 23. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 24. בקשה לסילוק תביעה על הסף, בשל העדר כשרות משפטית

 25. בקשה לדחיית התביעה על הסף בבית משפט לענייני משפחה

 26. הגשת בקשה לסילוק התביעה על הסף יום לפני מועד דיון ההוכחות

 27. הערר הוגש באיחור של 10 ימים. המשיבה מבקשת משום כך לדחותו על הסף

 28. סילוק התביעה על הסף בהתאם לאמור בתקנות 100 ו/או 101 לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון