גילוי מסמכים לא רלוונטיים

ההלכה הפסוקה קובעת, כי הרלוונטיות לצורכי גילוי, היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים. ( רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נגד אזולאי, פד"י מ"ט(4) 45, 60).

יש לזכור כי אל מול עיקרון הגילוי עומדים ערכים אחרים, כגון יעילות ההליך המשפטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים.

להלן החלטה בנושא טענת גילוי מסמכים לא רלוונטיים:

החלטה

1.     בפני בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, במסגרת תביעה שכנגד .

המשיבים ( להלן:"כץ ובלו") ספקו למבקשת ( להלן:"מטלפרס") גזים תעשייתים לפי תעריפים שסוכמו ביניהם.

כץ ובלו הגישו כנגד מטלפרס תביעה בסדר דין מהיר ע"ס 48,434 ₪ בגין אי תשלום עבור סחורה שסופקה להם. מטלפרס הגישה תביעה שכנגד בסדר דין מהיר, ע"ס 164,645₪.

לטענת מטלפרס , כץ ובלו פעלו במרמה ובתרמית כאשר ספקו לה במשך השנים מיכלי גז שאינם מלאים וחייבו אותה עבור מיכלים מלאים.

2.     במסגרת התביעה שכנגד עותרת מטלפרס להורות לכץ ואולג להמציא לה את המסמכים הבאים:
א.     ריכוז תעודות המשלוח של מכירת בלוני הגז מסוג ארגון למשיבים ו/או לחברה מטעמם לשנים 2004-2000.
ב.     ריכוז תעודות המשלוח של מכירת בלוני הגז מסוג ארגון ללקוחות חברת המשיבים לשנים 2005-2000 בו מצוינים בלוני הגז מסוג ארגון שנמכרו.

3.     לטענת כץ ואולג אין להיענות לבקשה וזאת ממספר טעמים:
א.     הבקשה לא נתמכה בתצהיר.
ב.     היעדר תחולה לתקנה 120 כאשר התביעה הוגשה בסדר דין מהיר.
ג.     היעדר רלבנטיות.
ד.     הכבדה בלתי סבירה.
ה.     סודות מסחריים.
ו.     שיהוי הגשת הבקשה.

דיון ומסקנות

4.     לאחר שבחנתי את עמדות הצדדים, מצאתי כי יש להיעתר לבקשה.

נימוקי מטלפרס כפי שפורטו בבקשה ובתשובה לתגובה מקובלים עלי.

5.     ההצדקה להורות על גילוי המסמכים נעוצה בכך שעל פני הדברים המסמכים המבוקשים הם רלבנטיים לשאלות שבמחלוקת . ההלכה הפסוקה קובעת, כי הרלוונטיות לצורכי גילוי, היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים. ( רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נגד אזולאי, פד"י מ"ט(4) 45, 60).

המסמכים המבוקשים, אשר מטרתם להשוות בין המיכלים שנרכשו על ידי כץ ואולג לעומת המיכלים שנמכרו על ידם, יסייעו לברר את השאלה האם המיכלים שסופקו למטלפרס היו מלאים או שמא ( כטענת מטלפרס) פוצלה תכולת המיכלים באופן שהמיכלים שסופקו למטלפרס לא היו מלאים.

6.     העובדה כי מדובר בתביעה בסדר דין מהיר, איננה שוללת את חובת בעלי הדין לגלות מסמכים ספיצפיים הרלבנטיים למחלוקת. ( ראה ספרם של כב' השופטים ר. כהן ומ. קליין, סדר דין מהיר).

7.     בהתייחס לטענת הסודות המסחריים- חובת הגילוי אינה עומדת בסתירה לזכותם של כץ ואולג לשמור על סודותיהם המסחריים. כץ ואולג רשאים להסתיר כל פרט אשר הינו בגדר סוד מסחרי (לרבות שמות ומחירים) ולהותיר רק את המידע המתייחס לכמות מיכלי הגז שנקנו ונמכרו.

8.     העדר תצהיר- הבקשה אינה כוללת עובדות המצדיקות אימות בתצהיר אלא מבוססת על מסקנה הגיונית כי המסמכים מצויים בידי כץ ואולג ועל כן אין בהעדרו של תצהיר כדי להביא לדחיית הבקשה.

9.     מועד הגשת הבקשה- אכן הבקשה הועלתה רק בישיבת יום 4/2/07 בעוד שהתביעה הוגשה ביום 17/5/06 ואולם, ההלכה היא, כי עיתוי העלאת הבקשה אינו מהווה כשלעצמו נימוק לדחייתה ובמקרים מתאימים, ניתן לרפא את השיהוי בפסיקת הוצאות (ראה: רע"א 647/04 אבנר אגוד לביטוחי נפגעי רכב בע"מ נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ; רע"א 6772/01 אוד נ' הסוכנות היהודית לא"י). במקרה הנדון, לא מצאתי מקום לפסיקת הוצאות באשר הבקשה הועלתה בישיבה המקדמית וזמן מספיק בטרם המועד הקבוע לישיבת ההוכחות ( הקבועה ביום 25/10/07).

10.     הכבדה- לא נעלמה מעיני העובדה כי המצאת המסמכים עלולה להיות כרוכה בהכבדה ובהקצאת משאבים, לרבות כח אדם ושעות עבודה. עם זאת, לא מצאתי כי יש בכך כדי להביא לדחיית הבקשה. באם יוכח להנחת דעתי, כי איתור המסמכים היה כרוך בהשקעת משאבים ובעלויות כספיות חריגות, אבחן את האפשרות לחייב את מטלפרס לשאת בהוצאות בהתאם לשקול דעת בית משפט.

11.     יפים לעניננו הדברים שנאמרו לאחרונה ע"י כב' השופטת ע. ארבל:
"יש לזכור כי אל מול עיקרון הגילוי עומדים ערכים אחרים, כגון יעילות ההליך המשפטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים (ראו רע"א 2534/02 יהודה שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5) 193). יחד עם זאת יש לזכור מהי מטרתם של הליכי גילוי ועיון מסמכים. על כך אמר לאחרונה השופט גרוניס:

"המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל בקלפים גלויים, כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר, ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את עניינו של זה. כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט (רע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב-חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (1) 515, 520). ניהול שלב ההוכחות באופן שכל אחד מבעלי הדין מודע לחומר שבידי יריבו אף יגביר את יכולתו של בית המשפט בחשיפת האמת" (רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ (לא פורסם, ניתן ביום 14.8.05)).( ראה: רע"א 6823/05 אברהם רואימי נגד בנק לאומי לישראל- מאגר נבו)

12.     אשר על כן, הבקשה מתקבלת.

המשיבים ימציאו למבקשת את המסמכים נשוא הבקשה בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו לגילוי מסמכים

 2. הליך גילוי מסמכים

 3. גילוי מסמכים מוקדם

 4. גילוי מסמכים סוד מסחרי

 5. גילוי מסמכי זוכה במכרז

 6. גילוי מסמכים בהליך ערר

 7. דוגמא לצו לגילוי מסמכים

 8. גילוי מסמכים בבית המשפט

 9. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 10. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 11. בקשה לגילוי מסמכים ספציפי

 12. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 13. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 14. גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

 15. גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

 16. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 18. בקשת מתן צו תצהיר גילוי מסמכים

 19. בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

 20. צו גילוי מסמכים תכתובות פנימיות

 21. גילוי מסמכים מוקדם בסדר דין מהיר

 22. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 23. חיסיון בנק לקוח מול גילוי מסמכים

 24. מסמך שלא גולה בהליך גילוי מסמכים

 25. אי גילוי מסמכים בקשת רשות להתגונן

 26. גילוי מסמכים של מי שאינו בעל דין

 27. מחיקת כתב ההגנה בשל אי גילוי מסמכים

 28. גילוי מסמכים הקלטות לפני חקירה נגדית

 29. גילוי מסמכים חדשים לאחר פסק דין חלוט

 30. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי

 31. מחיקת ראיות שלא מופיעות בגילוי מסמכים

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. צו גילוי מסמכים במסגרת תביעת לשון הרע

 34. אי קיום צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 35. חיסיון מטעמי דת במסגרת הליכי הגילוי מסמכים

 36. צו גילוי מסמכים מחייב צדדים שלישיים שאינם בעלי דין

 37. מסמכים שצורפו לתצהיר עדות ראשית אך לא גולו בהליך גילוי המסמכים

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון