בקשה לדחיית בחירות

להלן החלטה בנושא בקשה לדחיית בחירות:

החלטה     

 1. בפניי "בקשה דחופה ביותר למתן רשות ערעור" שהוגשה היום (20.1.08), בגדרה אף בקשה לסעד זמני לתקופת הערעור, במעמד צד אחד בלבד (להלן: הבקשה), לדחיית בחירות האמורות להתקיים במשיבה מחר - יום 21.1.08, לכמה ממוסדותיה (להלן: הבחירות).
 2. המבקשים הינם חברים במשיבה. לטענתם, סיעת "מפנה" היא השולטת בבחירות במשיבה, וזו ביצעה פעולות המסכלות את טוהר הבחירות. הם טוענים כי מועד הבחירות נקבע במחטף, לפני כ-13 ימים בלבד, כי טפסים בהם רשימות המועמדים המומלצים הוצגו לפני כ-10 ימים, וכי לפני ימים ספורים החלה הסיעה השלטת במשיבה במסע איומים והפחדות כנגד מתנגדיה.

על רקע האמור הגישו המבקשים היום (20.1.08) עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט י' כהן), ודרשו את מניעת הבחירות הצפויות למחר, מן הטעמים המפורטים אף בבקשה שבפניי. בית המשפט הנכבד קמא מסר בתוך זמן קצר ביותר את החלטתו, בה צוין כך:
"ביטול בחירות שנועדו להתקיים ביום שלמחרת, על פי בקשה במעמד צד אחד, הינו סעד חמור ביותר, ויש לנקוט בו זהירות רבה מאוד. במקרה שלפני, הבקשה מעלה חששות שונים שעדיין לא ברור מה מידתם והאם באמת יתקיימו.
תמיד עומדת למבקשים הזכות לעתור לביטול הבחירות, אם לאחר הבחירות יתברר כי היו נגועות בפגיעה בטוהר המידות ונעשו שלא על פי התקנון המכתיב את מהלכן.
לפיכך, לאחר שקראתי את הבקשה, אינני מוצא בשלב זה מקום ליתן צו המונע את הבחירות האמורות להתקיים מחר, במעמד צד אחד, והנני קובע את הבקשה לדיון ליום 23/1/08 בשעה 12:30."
3. דין הבקשה שבפני להידחות, וטעמיו של בית המשפט הנכבד קמא בהקשר זה מקובלים עלי. מעבר לכך ראוי להדגיש כי הבקשות שהוגשו הן לבית המשפט הנכבד קמא והן לבית משפט זה - לוקות בשיהוי חמור. ידועה היטב עמדת בית משפט זה לפיה עתירות ותביעות שעניינן בחירות, חייבות להיות מוגשות בעיתן ובאופן שיאפשר בירור הטענות והיערכות לבחירות מראש ובזמן:
"...כשמדובר בקיומן של בחירות, חייבים מועדי הפעולה או התגובה להיות קצרים ביותר, שאם לא כן תלקה הפנייה בשיהוי." (מפי כב' השופט גולדברג בע"א 2219/92 שפירא-ליבאי נ' מפלגת העבודה הישראלית, פ"ד מו(4) 221)
(ראו עוד: בג"ץ 258/69 פונדמינסקי נ' פקיד בחירות ליד עיריית ירושלים, פ"ד כג(2) 169 (1969); בג"ץ 65/05 מוסלח נ' ראש ממשלת ישראל, פ"ד נט(4) 553, 556 - 557 (2005); בג"ץ 606/01 ברקה נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-16 ולראש-הממשלה, פ"ד נה(2) 577, 580 (2001)).
4. 'מסע ההפחדות' שהמבקשים טוענים לו החל ביום 8.1.08 לכל המאוחר ובסמוך לתאריך האמור אף נקבע, לשיטתם, המועד של הבחירות. נוכח עובדות אלו - לא הייתה כל הצדקה להשתהותם של המבקשים עד לצהרי היום שלפני מועד עריכת הבחירות, לצורך הגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי הנכבד לביטול הבחירות.
עוד אוסיף, כי חלק מן המבקשים הגישו היום בקשה אחרת (רע"א 611/08 סוננזון ואח' נ' "אגד" אגודה שתופית לתחבורה בישראל (טרם פורסם) (2008)), שאף בה נתבקש בית משפט זה להוציא צו מניעה זמני לדחיית הבחירות. זכרה של אותה בקשה לא בא במסגרת הבקשה הנוכחית. דרך פעולה זו של "תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך" והכל ללא ציון הגשת הבקשות המקבילות, לוקה בחוסר נקיון כפיים מובהק, שדי גם בו כדי להביא לדחיית הבקשה.
5. נוכח כל האמור לעיל - הבקשה נדחית. בשים לב לכך שלא נדרשה תגובה מאת המשיבה - אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון