תביעת סרק בגין לשון הרע
תביעת סרק בגין לשון הרע

בית המשפט פסק כי תביעה זו בגין נזק שנגרם לתובע לטענתו בשל לשון הרע אין לה על מה שתסמוך ודינה - להדחות. יש להצר על כך שהתובע הפנה משאבים ואנרגיה לניהול תביעת סרק.

להלן פסק דין בנושא תביעת סרק בגין לשון הרע:

פסק דין

 1.      התובע הגיש תביעתו בגין נזק שנגרם לו לטענתו בשל הוצאת דיבתו רעה, על ידי שני בעלי תפקידים שעבדו בחברה שבה עבד.
 2.      יצויין כי בתחילה הוגש כתב התביעה גם כנגד חברת קמטק בע"מ, החברה ממנה פוטר התובע ושבה עובדים הנתבעים, אלא שחלק זה של התביעה נמחק בהעדר סמכות עניינית.


3.      העובדות שהוכחו
3.1      פיטורי התובע
3.1.1      התובע, יליד 1955, הועסק בחברת קמטק בע"מ (להלן : "החברה")החל מיום 1.8.99 ועד ליום 23.9.04.
3.1.2      התובע שמש כאחראי תפ"י (תכנון, פיתוח, ייצור) ועבד תחת ניהולו ופיקוחו של נתבע 1, אשר שמש כסמנכ"ל תפעול בחברה . בחודש מאי 2004 הודיעו לתובע כי נתבעת 2 מונתה כמנהלת תפ"י והתובע נתבקש לבצע עמה חפיפה, דהיינו העברת מידע. (עמ' 7,9 לפרטיכל).
3.1.3      בין התובע לנתבעת 2 נתגלעו חיכוכים על רקע העברת התפקיד. (עמ' 9 לפרטיכל, עמ' 50 לפרטיכל, ס' 7 לתצהיר נ/5). לפיכך הוצע לתובע לעבור לתפקיד אחראי מחסן. (עמ' 9 לפרטיכל). התובע דרש כתנאי לקבלת התפקיד כאחראי מחסן תוספת כח אדם ורכב צמוד וכן כפיפות ישירה לסמנכ"ל תפעול, תנאים שלא היו לקודמו בתפקיד, וסורב. (עמ' 10 לפרטיכל)
3.1.4      לפיכך הוחלט על פיטוריו של התובע והודע לו על כך בע"פ ביום 13.6.04 , במהלך פגישה שהתקיימה. התובע קבל את ההודעה במורת רוח וכעס על פיטוריו.(ס' 17 לתצהיר נ/4, ס' 12 לתצהיר נ/5 א , ס' 9 לנ/5, ואישור התובע בעדותו בלשון המעטה "לא הייתי מאושר מהידיעה הזאת" עמ' 11 לפרטיכל).
3.1.5      התובע קבל הודעה מוקדמת 3 חודשים טרם מועד סיום העבודה, דהיינו אפשרות להמשיך ולקבל שכר של 3 חודשים מבלי שיבוא לעבוד, אך בקש להמשיך ולעבוד במהלך תקופה זו, ושובץ למספר ימים כעזרה למחלקת רכש. (עמ' 11 ,12לפרטיכל). מנהל משאבי אנוש מסביר בעדותו כי התובע אמר שמאוד חשוב לו להמשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת כי הוא לא רוצה שאשתו ואביו ידעו שפוטר. (עמ' 44 לפרטיכל).
3.1.6      את מכתב הפיטורין עצמו קבל התובע פיזית ביום 16.7.04. מנהל משאבי אנוש הסביר כי מיום ההודעה בע"פ 13.6.04 עד 22.6.04 התייעץ עם המנכ"ל לגבי אופן הפיטורין, כי מדובר באדם מבוגר יחסית והיה חשוב לו לסיים את יחסי עובד מעביד בצורה עדינה. התובע בקש למשוך את מועד ההודעה המוקדמת בעוד שבוע, ומנהל משאבי אנוש הסכים לכך. (עמ' 43 לפרטיכל). מנהל משאבי אנוש פגש את התובע ביום 22.6.04 והודיע לו שמועד ההודעה המוקדמת יהיה ביום 23.6.04. נושא אופן הפיטורין "התגלגל" שבוע נוסף בשל שהיית המנכ"ל בהונג-קונג ואז החל הארוע נשוא הדיון, שמנע למעשה מהתובע להגיע למפעל. לכן ביום 16.7.04 בעת פגישה עם התובע מחוץ לאזור המפעל, ניתן לו המכתב פיזית (עמ' 44 לפרטיכל).
3.1.7     התובע אישר כי פיטוריו מהעבודה אינם קשורים בצורה כל שהיא לארועים נשוא תיק זה, שארעו לאחר מכן. (עמ' 13 לפרטיכל). עובדה זו עולה באופן ברור מהראיות שנשמעו, וגם זוכה לאישור מפורש על ידי התובע עצמו. למרות זאת ב"כ התובע מתכחש לממצא זה בסיכומיו. (ס' 28-31, 53 לסיכומי התובע).
3.1.8      התובע מאשר שאכן קבל את השכר בעבור שלושת החודשים של ההודעה המוקדמת, דהיינו עד סוף ספטמבר 2004.(עמ' 15 לפרטיכל).
3.1.9      ביום 1.12.04 החל התובע עבודתו במקום אחר, בדרגה ניהולית ובשיפור תנאי העבודה יחסית לתנאי עבודתו בחברה (עמ' 16 לפרטיכל).

3.2. בנו של התובע
3.2.1      בדרך כלל אין החברה מעסיקה קרובי משפחה של עובדים. במקרה של התובע, ניתן אישור חריג להעסקת בנו, רז לוי ,לתקופה זמנית וקצובה. רז לוי הינו יליד 1979, והיה במועד העסקה בחור בן 25. רז לוי הועסק כעובד במחסן, לתקופה של כחצי שנה, בשתי תקופות שונות. (עמ' 25 לפרטיכל, ס' 7,8 לתצהיר ת/1). התקופה השניה לעבודתו היתה במהלך החודשים פברואר עד יוני 2004.
3.2.2      ביום 30.6.04 היה אמור בן התובע לסיים את תקופת העסקתו במפעל, אך הוא בקש ממנהל משאבי אנוש, לסיים את עבודתו ביום 29.6.04 ומנהל משאבי אנוש נעתר. (ס' 12 לתצהיר נ / 5).
3.2.3      ביום 29.6.04 השאיר בן התובע "מתנות" ומכתבי פרידה" לשני הנתבעים, שתוכנם חריף ובוטה, ומשתמע מהם איום .

3.3      "מתנה " לנתבע 1
3.3.1      אביו של התובע המליץ בפני נתבע 1 על העסקת בנו, כשהתעורר צורך דחוף לעובד מחסן. (עמ' 25 לפרטיכל). הבן, רז לוי התקבל לעבודה דרך משאבי אנוש, בנהלים הרגילים. לא הנתבע 1 הוא זה שראיין אותו או קבל אותו ישירות לעבודה. הנתבע 1 ידע על העסקתו ואף יתכן שאף דבר עימו במסגרת סיוריו במחסן, אך לא מעבר לכך. (עמ' 25 לפרטיכל).
3.3.2      ביום 29.6.04, לאחר שעת הצהריים, ולאחר שנתבעת 2 נגשה להראות לנתבע 1 את "המתנות " שהיא קבלה, הודיע לנתבע 1 מנהל הרכש כי יש בעבורו מכתב והראה לו אותו. נתבע 1 נגש לתיבת הדואר שלו ומצא בתוכה מכתב ביחד עם ספר תהילים. (עמ' 27 לפרטיכל).
3.3.3     3.3.3 במכתב היה כתוב כך:
" מר כורם, תמיד תזכור שיש מישהו מעליך. שתזכה לחיים
ארוכים כי נראה שפרק ב' הולך להיות קשה".
נ.ב. הדברים הנ"ל נכתבו על דעתי האישית, ואין זה קשור
לנוגע סביב".
בכבוד רב, לוי רז."
ביחד עם המכתב הושאר ספר תהילים.
3.4 "מתנה" לנתבעת 2
צ3.4.1      גם נתבעת 2 קבלה "מתנות" מרז לוי ביום 29.6.04. נתבעת 2 קבלה סט סכיני מטבח, סכין קצבים ,"שובר מתנה" ומכתב פרידה. יצויין כי העתק ממכתבי הפרידה לשני הנתבעים הופצו ברחבי המפעל והושארו גם בתאי דואר של עובדים אחרים. (ס' 14.2. לנ/5א , ס' 21.1 לנ/4) .
"שובר המתנה" נחזה להיות שובר מתנה אמיתי על סך של 350 ₪ ברשת הטיפולים והניתוחים פרופורציה. הוא הופנה לנתבעת 2, ומצידו הגבי נכתב:
"יש ריח רע מהפה, הלשון טיפה דביקה ____, במבצע
הנחות מטורף הם ינתקו גם את לשונך מהישבן של המנהל.
* בכפוף לתקנון המבצע או עד גמר המלאי.
          כל טוב, רז."

3.4.3      בנוסף צורף מכתב מאותו רז, שמפאת אורכו לא הבאתי אותו כאן בדרך הציטוט. המכתב בחלקו הגדול מדמה כתיבת יומן של נתבעת 2, שכביכול לא יכולה להיכנע ליצריה לתקוע סכין בגב עמיתיה במקום העבודה, והוא כתוב באופן בוטה וחצוף. למכתב צורף תו המתנה, וכן צויין שלסכין הגדולה הוראות שימוש ביפנית, אך הנתבעת 2 בודאי תדע איך להשתמש בה. (נ / 1 ).

3.5 התלונה במשטרה
3.5.1      הנתבעים 1,2, הרגישו מאויימים על ידי אותו רז וחששו לחייהם. (ס' 6.3 לנ / 4 עדות נתבע 1, עמ' 36 לפרטיכל, ס' 14.3 לנ / 5א עדות נתבעת 2 עמ' לפרטיכל).
3.5.2      לפיכך, לאחר התייעצות עם עורך דין החברה, ומנהל משאבי אנוש (עמ' 30 לפרטיכל) נעשתה פניה למשטרה באותו היום, והמשטרה הגיעה לחצרי המפעל כשעה או שעתיים לאחר מכן לצורך גביית עדות. כל אחד מהנתבעים נחקר על ידי שוטר אחד, בשני חדרים שונים, ובמקביל. (עמ' 27 לפרטיכל).
3.5.3      התלונות הוגשו כנגד רז לוי. שני הנתבעים נשאלו מדוע התייחסו בתלונה לסיפור פיטורי אביו של רז, והשיבו כי משנתבקשו לרקע אפשרי, התייחסו לקשר שבין המתנות לבין פיטורי האב. (עמ' 28 לפרטיכל, עמ' 50 לפרטיכל). שני הנתבעים הדגישו בעדותם כי התלוננו על הארוע, מבלי לייחס לתובע עצמו מעשה כלשהו ושם התובע הוזכר כחלק מתיאור הרקע למעשה. (עמ' 35 לפרטיכל, עמ' 52 לפרטיכל).
3.5.4      נוסח ההודעות שהוגש במשטרה מלמד על כך ששני הנתבעים ייחסו את המעשה של השארת המתנות לבן רז. בתלונתם הוזכר כי אביו של אותו רז פוטר כשבועיים קודם לכן מהמפעל.
3.5.5      בשעה 22:00 לערך באותו יום, 29.6.04, צלצל מנהל משאבי אנוש לטלפון הנייד של התובע, ששהה בחתונה, והודיע לו על האירוע. מנהל משאבי אנוש העיד כי התובע הופתע לחלוטין ולא ידע על פרטי האירוע. (עמ' 39 לפרטיכל). בשעה 01:00 התקשרו אל התובע מתחנת המשטרה והורו לו להתייצב ביחד עם בנו לשם חקירה. (עמ' 18 לפרטיכל). התובע טוען כי במשטרה הוצג לו כביכול שהוגשה תלונה כנגדו על איום ברצח. הודעתו במשטרה מלמדת על כך כי הוזהר טרם גביית עדותו בשל חשד לאיומים. התובע הכחיש מעורבות כל שהיא. התובע נשאל אם ביום 29.6.04 עזב את חצר המפעל בדרכו הביתה ביחד עם בנו, ואישר זאת. גם הבן, רז לוי נחקר בחשד לאיומים, אישר שהוא זה אשר השאיר את המתנות כי חש "שזה מה שחסר לכל אחד." עוד הוסיף כי לא היה בכוונתו להפחיד או לאיים.
3.5.6      התובע ובנו שוחררו לאחר החקירה, אך המשטרה אסרה על התובע להגיע לשטח המפעל במהלך 14 הימים שלאחר מכן. למנהל משאבי אנוש הודע על כך שהתובע הורחק מהמפעל לתקופה של 14 יום רק למחרת, (לאחר אסיפת העובדים שכונסה בנושא.)
3.5.7      בבוקר שלמחרת, ערך מנהל משאבי אנוש ביחד עם נתבע 1 שיחה לעובדים, על מנת לבלום גל של שמועות. מנהל משאבי אנוש דווח על האירוע לעובדים כאירוע חריג, שבו רז לוי השאיר סכינים ומכתבים לעובדי החברה, ועוד הוסיף כי התובע כנראה לא קשור לכך כי לא ידע כלל על הארועים. (עמ' 38 לפרטיכל).
3.5.8      ביום 16.7.04 נפגש מנהל משאבי אנוש עם התובע בבית קפה והתובע בקש להדגיש שאיננו קשור למקרה, וכי הוא מבקש כי התלונה במשטרה תבוטל. (עמ' 41 לפרטיכל). או אז פנה מנהל משאבי אנוש לנתבעים, ובקש מהם לבטל את תלונתם במשטרה, על מנת שלא ישאר כתם.
3.5.8      הנתבעים נגשו למשטרת מגדל העמק ביום 22.7.04 . במשטרה ציינו כי מספיק שאחד מהם יחתום. לפיכך חתם נתבע 1 כי אומנם בתלונה צויינו שני שמות עובדים שעבדו במפעל, אב ובנו, אך הוא מבקש לציין שהחשד הוא כלפי הבן ולא כלפי אביו. (ת / 2 ).
3.5.9      ואכן, ביום 5.9.04 קבל התובע הודעה מהמשטרה על כך שהחקירה כנגדו הסתיימה ולא נמצאה אשמה פלילית במעשיו.

4. דיון
4.1      זהו הרקע העובדתי לתביעה שהגיש התובע כנגד שני הנתבעים בגין הוצאת לשון הרע. התובע טען בכתב תביעתו כי הנתבעים גרמו לו נזק תדמיתי, עוגמת נפש ופגיעה בשמו הטוב, וכי התלונה למשטרה נעשתה מתוך מטרה לפגוע בו .
4.2      כבר כאן אקדים ואציין, כי התובע הסכים בצורה מפורשת וחד משמעית שאין כל קשר בין פיטוריו לבין הארועים נשוא תיק זה. הפיטורין קדמו לכך, ולכן נסיונות ב"כ התובע לייחס לנתבעים פעילות בתיק זה על מנת שתביא כביכול לפיטורי התובע איננה מעוגנת בעובדות, וסותרת אותן. פיטורי התובע נעשו משיקולי עבודה עניניים. אין לייחס לנתבעים כל כוונה או מטרה נסתרת בפנייתם למשטרה להביא לפיטוריו של התובע שכן הפיטורין נעשו קודם לכן. אין לייחס לנתבעים מטרה זדונית כלשהיא. פנייתם למשטרה היתה תלונה שגרתית בתום לב על מעשה שצופן בחובו איום.
4.3      במעמד התלונה למשטרה, לא נאמרה כל אמירה שיש בה לייחס לשון הרע לתובע. כל שפורט על ידי הנתבעים היה פירוט בתום לב של הרקע שקדם להתנהגות המוזרה של בן התובע, ושיכול היה אולי להסביר את מניעיו של בן התובע. אף אחד מהמסמכים שבתיק המשטרה, אליהם הפנה ב"כ התובע, אינם יכולים ללמד על כך שהתלונה של הנתבעים היתה מפורשות כנגד התובע,וייחסה לו אישית את המעשה.
4.4      פעילות בשיקול דעת המשטרה - מרגע שהוגשה תלונה למשטרה על ארוע מסויים, אופן ניהול החקירה והאמצעים השונים שהיא נוקטת הינם בשיקול דעתה הבלעדי ולא בשיקול דעת המתלונן. כך , משהחליטה המשטרה על חקירת התובע תחת אזהרה, וכך משהחליטה למנוע ממנו לבקר 14 ימים במקום העבודה. המשטרה איננה נתבעת בתיק זה ואינני צריכה להתייחס למעשיה, רק באמרת אגב אציין, כי הנחת המשטרה המשתמעת, כי ככלל, בן בן 25 לא יפעל על דעת עצמו בהתנהגות חריגה ובוטה בענייני עבודתו של אביו, יכולה להיות הנחה בתחומי הסבירות.
4.5.      הגשת תלונה למשטרה בתום לב איננה כשלעצמה עילה לתביעה בשל איסור לשון הרע - ראשית, עלה בחומר הראיות כי לא הוגשה תלונה אישית כנגד התובע עצמו. שמו הוזכר בהקשר הרקע של פעילות בנו. אך גם אם שמו של התובע היה מוזכר בתום לב כחשוד בתלונה במשטרה, אין בהגשת תלונה כזו משום עוולה על פי חוק איסור לשון הרע בשל ההגנה העומדת לנתבעים על פי החוק. וראו לענין זה ר"ע 57/86 נגר נ. הראל (אתר נבו) - " ...תלונתו השגרתית של אזרח, החושד בתום לב במעשה עבירה של אחר והמופנית למשטרה, המופקדת על פי החוק על חקירת עבירות, אינה צריכה לגרור אחריה מסקנה כי בשל שימוש זה בזכותו הטבעית של אזרח להתלונן בפני מי שמוסמך לכך, התחייב במעשה עוולה. זהו הגיונם של הדברים האמורים בס' 15 (8) לחוק הנ"ל וישימים הם גם למקרה שבפנינו" (וראו גם ע"א 326/68 אסא נ. לבנה ואח' פד כב 2 עמ 23 בעמ' 26).

הפניה למשטרה במקרים כגון אלו שבתיק זה הינה הפעולה הטבעית והסבירה ביותר שיש לבצע, ואין להלין עליה. "מה האמצעים הסבירים בהם חייב המערער לנקוט לפני פנייתו למשטרה ? הרי אין להעלות על הדעת כי כל אימת ועולה חשד בליבו של פלוני, עליו לאמת את החשד תחילה עם החשוד עצמו, אין גם לדרוש כי יערוך חקירות פרטיות או כיוצא באלה פעולות, לפני פנייתו למשטרה". (מתוך ע"א 310/74 שטרית נ. מזרחי פד ל 1, עמ' 389 בעמ' 392 ).

צא ולמד - לא רק שהנתבעים לא הזכירו את התובע בתלונתם כמבצע המעשה. גם אם היו מזכירים את שמו כחשוד בתום לב, היתה קמה להם ההגנה בחוק איסור לשון הרע המגנה על כל מתלונן במשטרה ,שתלונתו הינה בתום לב, שלא ייחסו לו ביצוע עוולה של לשון הרע.

4.6      ישיבת העובדים - גם בישיבת העובדים שכונסה למחרת היום על ידי מנהל משאבי אנוש, הוצגו העובדות לאשורן, צויין כי רז לוי השאיר מתנות מוזרות לעובדים, ובפרוש הוזכר כי התובע כנראה איננו קשור לכך. מנהל משאבי אנוש ציין בפני העובדים שדבר טלפונית עם התובע שהיה מופתע ולא ידע על הארוע. גם בכך אין משום הוצאה דיבתו של התובע.

4.7      לא נפל כל דופי בהתנהגות הנתבעים.

5.      לסיכום
5.1      תביעה זו אין לה על מה שתסמוך ודינה - להדחות. יש להצר על כך שהתובע הפנה משאבים ואנרגיה לניהול תביעת סרק.
5.2      התובע ישא בשכ"ט ב"כ הנתבעים בסכום של 10,000 ₪+ מ.ע.מ שישולמו בתוך 30 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לשון הרע

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע עיקול

 4. לשון הרע בבלוג

 5. לשון הרע באימייל

 6. מהו עניין ציבורי

 7. לשון הרע על מוצרים

 8. הגנות בחוק לשון הרע

 9. לשון הרע במכתב אישי

 10. לשון הרע במכתב התראה

 11. לשון הרע בין בני זוג

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. מכתב ללקוחות לשון הרע

 14. פרסום לשון הרע הפייסבוק

 15. טעות בזיהוי - לשון הרע

 16. לשון הרע שחיתות מכרזים

 17. לשון הרע נגד גוף ציבורי

 18. לשון הרע נגד איש ציבור

 19. תביעת לשון הרע של רופא

 20. לשון הרע בעידנא דריתחא

 21. ביקורת פנים - לשון הרע

 22. ציטוטים כתבה - לשון הרע

 23. אמירות המהוות לשון הרע

 24. עורך דין לשון הרע המלצה

 25. תביעת סרק בגין לשון הרע

 26. עד אופי בתביעת לשון הרע

 27. צו מניעה בתביעת לשון הרע

 28. תביעת לשון הרע נגד רופא

 29. לשון הרע בית הדין לעבודה

 30. תביעת לשון הרע נגד מעסיק

 31. לשון הרע באולם בית המשפט

 32. מבחן אובייקטיבי לשון הרע

 33. לשון הרע במייל או הבעת דעה

 34. מכתב לעורך דין - לשון הרע

 35. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 1

 36. תביעה נגד בנק בגין לשון הרע

 37. תביעת לשון הרע נגד עיתונאית

 38. לשון הרע פרסום תמונה במגזין

 39. פרסום מותר לפי חוק לשון הרע

 40. לשון הרע במסדרונות בית המשפט

 41. פיצויים על לשון הרע בגין מכתב

 42. האם מכתב השמצה מהווה לשון הרע

 43. האם מכתב מעליב מהווה לשון הרע

 44. תביעת לשון הרע - אישיות משפטית

 45. האם המילה ''מטומטם'' לשון הרע

 46. תביעה של בני סלע בגין לשון הרע

 47. תביעה נגד עיתונאי בגין לשון הרע

 48. לשון הרע בבית משפט לענייני משפחה

 49. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 50. ביקורת ציבורית מותרת או לשון הרע

 51. שקר בקורות החיים - תביעת לשון הרע

 52. לשון הרע בין עורכי דין במהלך דיון

 53. תביעה נגד YNET בגין פרסום לשון הרע

 54. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל - לשון הרע

 55. כתובות נאצה על קיר - תביעת לשון הרע

 56. דוגמא לתביעה לשון הרע ופגיעה בפרטיות

 57. האם תלונה על עורך דין מהווה לשון הרע

 58. פרסום שמקום ''לא כשר'' - תביעת לשון הרע

 59. הגדרת ''עניין ציבורי'' בתביעות לשון הרע

 60. האם הבעת דעה בכתבה בעיתון מהווה לשון הרע

 61. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 62. חובת פירוט הפרסום בכתב תביעה בגין לשון הרע

 63. תביעה נגד עיתון ידיעות אחרונות בגין לשון הרע

 64. האם דברי גידוף מהווים לשון הרע שוקל בית המשפט ?

 65. תביעה בגין לשון הרע של מעסיק כנגד עובדים לשעבר

 66. הוציאה לשון הרע אודות התובעות בפרסומים לאחר אסון ורסאי

 67. תביעה של מנהל כוח אדם במועצה מקומית בגין הוצאת לשון הרע

 68. סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק

 69. לשון הרע במכתבי התראה הקשורים להליך המשפטי ולמשא ומתן המשפטי ?

 70. תביעה בגין לשון הרע - טוען כי הנתבעת פרסמה אודותיו ברשת החברתית פייסבוק.

 71. פיצוי בעילת לשון הרע עקב עיקולים שלא כדין על חשבון הבנק בגין חובות ארנונה

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון