נפילה ביציאה מהאמבטיה

במועד האירוע יצא התובע מן האמבטיה והחל להתנגב ולהתלבש. בשלב מסוים ביקש להכניס את רגלו לקבקב שנמצא מתחת לכיור. הוא נשען קלות על הכיור עם יד אחת ובמצב שבו רגלו האחת היתה באוויר הכיור נפל לרצפה והוא בעקבותיו. הכיור התנפץ והתובע נחתך בשורש כף ידו ובאגודל של יד ימין.

להלן פסק דין בנושא נפילה ביציאה מהאמבטיה:

פסק דין

מבוא

1.     עסקינן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שאונו לתובע לטענתו ביום 18.11.03, עקב מחדלים ורשלנות מצד הנתבעים. ואלה העובדות הצריכות לעניין:

2.     התובע, יליד 1974, סטודנט לכלכלה ומחשבים במועדים הרלוונטיים לתביעה.

3.     הנתבעת 1 (להלן: שחר) הינה חברה שעוסקת במתן שירותים לתיקון נזקי מים בדירות. הנתבע 2 (להלן: צרפתי) הינו שרברב בהכשרתו שעבד בשחר במועדים הרלוונטיים ואף היה זה שביצע את העבודה בדירה בה התגורר התובע. הנתבעת 3, הראל חברה לביטוח בע"מ, (להלן: המבטחת) ביטחה את הדירה ברח' נחמיה 2 הרצליה (להלן: הדירה).

4.     על פי הפוליסה, נספח א' לתצהיר התובע, ביטחה המבטחת את הדירה לתקופה שמ -1.12.02 - 30.11.03, כאשר לעניין נזקי מים היה על המבוטח לפנות לשחר תוך שהוא נושא בהשתתפות עצמית ישירות לנותן השירות, היינו לשחר. (ראה "הרחב ש.ח.ר." בעמ' 4 לרשימה).

5.     הדירה עברה שיפוץ מסיבי באמצעות שחר לאחר שהתגלו בה נזקי מים. המבטחת שלחה שמאי למקום וזה הוציא את חוות דעתו, נפסח 4 למוצגי הנתבעים. על פי חוות הדעת נדרשו תיקונים משמעותיים בדירה לרבות החלפת ריצוף ואריחי קרמיקה בחדרי הרחצה לצורך החלפת הצנרת.

6.     במסגרת השיפוץ נשלח צרפתי להתקין כיור באחד מחדרי הרחצה ביום 12.12.02 (כפי שעולה מנספח 5 למוצגי הנתבעים עמ' 32). את הכיור רכש המבוטח.

7.     במועד האירוע יצא התובע מן האמבטיה והחל להתנגב ולהתלבש. בשלב מסוים ביקש להכניס את רגלו לקבקב שנמצא מתחת לכיור. הוא נשען קלות על הכיור עם יד אחת ובמצב שבו רגלו האחת היתה באוויר הכיור נפל לרצפה והוא בעקבותיו. הכיור התנפץ והתובע נחתך בשורש כף ידו ובאגודל של יד ימין.

8.     מטעם התובע העידו הוא עצמו, אמו, גב' ז'רבי פורן והמומחה מטעמו מהנדס אליעזר גוכמן.

9.     מטעם הנתבעים העידו מר צרפתי ומר איסר סטולר ששימש כמפקח בשחר בזמנים הרלוונטיים. כמו כן הוגשו מוצגים.

10.     הצדדים הגישו חוות דעת רפואיות של מומחים בתחום האורטופדי תוך הסכמה שחוות הדעת יוגשו ללא חקירת עורכיהן.


גרסת התובע וטענותיו

11.     לטענת התובע הכיור ניתק ממקומו במקומות החיבור לקיר ונפל. לטענתו ולטענת המומחה מטעמו היה על הנתבעים לדאוג לחבר את הכיור באמצעות הדבקה לבד מהחיבור עם הברגים לקיר. העדר ההדבקה הוא שהביא לנפילתו בסופו של יום בעת האירוע.

12.     לטענת ב"כ התובע אופן התקנת הכיור היה רשלני ולא מקצועי ומכאן קמה חבות כל הנתבעים בפיצוי התובע.

13.     כתוצאה מפגיעתו נותר עם נכות בידו דבר המקשה עליו וגורם לו להפסדים.

גרסת הנתבעים וטענותיהם

14.     הנתבעים טוענים כי הכיור נשבר ולא ניתק מהקיר וכי לעובדה זו אין כל קשר ושייכות לאופן ההתקנה של הכיור אלא לפגם בכיור עצמו. עוד הם טוענים כי התובע גרם לשבר בכיור בכך שנשען עליו בכל כובד משקלו בעת שיצא את האמבטיה. לחילופין הם טוענים כי התובע החליק באמבטיה.

15.     העדים מטעם הנתבעים טענו כי בעת ביקורם במקום ראו את חלקו של הכיור עדיין מחובר לקיר ודבר זה משמש הוכחה לטענתם כי הכיור נשבר ולא ניתק מהקיר.

16.     בכל הנוגע לאופן ההתקנה טענו הנתבעים כי בכיורים המודרניים אין מדביקים אלא מחברים לקיר עם דיבלים ואומים שמחברים את הכיור לקיר. לאחר מכן מורחים פס סיליקון לאיטום ולא לצורך חיזוק הכיור לקיר.

17.     ב"כ הנתבעים טוען כי לא היתה כל התרשלות בפעולת התקנת הכיור וכי התובע היה מרוצה מהעבודות שבוצעו על ידי שחר בדירה.

18.     עוד טוען ב"כ הנתבעים כי אין כל מקום להחיב את חברת הביטוח שכן לא היא אחראית לנזק שנגרם, ככל שנגרם, כתוצאה מעבודות השיפוץ אלא שחר. מכאן שהתביעה כנגד המבטחת דינה להדחות על הסף.

19.     מכל מקום לתובע לא נותרה נכות כתוצאה מהאירוע הנטען.

דיון בשאלת האחריות

20.     ייאמר מיד שכל אחד מהצדדים ביקש ללמוד על חוסר מהימנות עדי הצד שכנגד וסיכומי הצדדים עוסקים בכך בהרחבה.

21.     אכן בכל אחת מן העדויות אין מתם. בכל אחת ניתן היה למצוא פגם זה או אחר ויהיה צורך לבחון את משקלו של אותו פגם והרלוונטיות שלו לנושא הדיון.

22.     אין חולק שבתמונות שהוצגו על ידי התובע נראים שני החיבורים לקיר, שרידי הכיור על הרצפה כשהוא מנופץ וכן חתיכה של חרסינה מהכיור שנותרה על אחד הדיבלים.

23.     ב"כ הנתבעים מבקש ללמוד על חוסר מהימנותו של התובע בכך שבתשובות לשאלון הציג עצמו כאדם בריא למרות שבפועל הוכח כי סבל מצניחת עפעפיים, מכאבים בגב ובכתף, וכן היה בטיפול נפשי. הסבריו של התובע מדוע לא ראה בכל אותם אירועים בגדר "מחלות" שעליהן היה עליו להשיב בתשובותיו לשאלון שהציגו הנתבעים, מתיישבות עם ההיגיון. התובע נדרש להשיב על מחלות מהן סבל בעבר ושאינן מוגדרות "מחלות קלות" כפי שעולה מנוסח השאלה מס' 4 לשאלון. התובע השיב שהוא בריא למעט מחלת האסטמה ממנה הוא סובל . כאבי הגב, הכתף וצניחת העפעפיים לא באים בגדר מחלה אלא אם כן אובחנו ככאלה ודבר זה לא הוכח. עיון בכרטיס הרפואי, נספח 8 למוצגי הנתבעים מלמד כי לבד מתלונות בודדות על כאבי כתף וגב לאחר האירוע נשוא התביעה ותלונות דומות בודדות לפניו, אין כל בעיה אורטופדית או אחרת זולת האסטמה שטופלה באופן שוטף.

24.     בכל הנוגע לבעיה נפשית הרי שמתוך המסמכים עולה כי התובע החל בטיפול נפשי שלא היה ארוך לאחר האירוע נשוא התביעה והפסיכיאטרית המטפלת, ד"ר אברמוביץ, מציינת כי הגיע עם אפקט דכאוני אך כבר בביקור השני כעבור חודשיים מציינת שיפור וכי אין אפקט דכאוני. גם באבחנות מצוין "major depressive disorder- single episode" כל שיש לה לציין הוא שסגנון הדיבור אובססיבי. (ראה סיכום ביקור מ - 1.2.05 עמ' 5 לנספח 8 הנ"ל). גם הפסיכולוג נתן מיידלר שטיפל בתובע באותה תקופה מציין כי מדובר בטיפול קצר מועד של 3 פגישות. מכאן שניתן לקבל את הסברו של התובע כי לא ראה בכל אלה מחלות שעליהן יש לדווח. על האסטמה שהוגדרה כמחלה ובגינה קיבל טיפול שוטף לאורך השנים דיווח. גם הסבריו מדוע פנה לטיפול נפשי מתיישבים עם הכתוב במסמכים הרפואיים.

25.     אשר על כן לא ראיתי באי הדיווח על אותן בעיות, שהיו וחלפו, משום דבר הפוגע באמינות ומהימנות התובע.

26.     כך גם בחר מר צרפתי להשתמש בתצהירו בפועל "להדביק" כחלק מסדרת הפעולות שעשה בעת הרכבת הכיור. משנשאל בעניין זה במהלך חקירתו הנגדית חזר בו מעדותו זו וניסה לפרש את השימוש במושג זה כמתכוון "להברגה" של הכיור לקיר. מר צרפתי לא נראה כמי שהעברית אינה שגורה בפיו ועל כן לא ראיתי לקבל את פירושו זה שאינו מתיישב עם כל שימוש רגיל במונח.

27.     גם עדותו של מר איסר לא עשתה רושם מהימן ביותר. מסתבר שמר איסר ביקש להעיד על דברים שאינם בתחום ידיעתו. הוא אינו בעל מלאכה בעצמו והודה בחקירתו כי מעולם לא התקין כיור (ראה עדותו בעמ' 18 לפרוטוקול). כך גם משנשאל כיצד מתבצעת הרכבת הכיור ציין מיד שלא עם הדבקה אלא רק עם דיבלים. אך בהמשך תשובתו הוסיף שבזמן ההרכבה מורחים פס סיליקון בחיבור שבין הכיור לקרמיקה וכהגדרתו: "וזה משמש יותר לאיטום מאשר לחיזוק." משמע זה משמש גם לחיזוק אם כי לא רק לחיזוק.

28.     כך גם לא ברור מדוע לא דאג מר סטולר לצלם את שראו עיניו בעת ביקורו במקום בסמוך לאירוע כאשר לטענתו קצה הכיור הנמצא בסמוך לקיר נותר צמוד לקיר ובמקומו. שהרי מר סטולר בא כמפקח לאחר שהתקבלה תלונה מצד הלקוח, הכיצד זה לא תיעד את שראו עיניו? בהקשר זה יש לציין כי לפי עדותו של המומחה מטעם התובע ביקר המומחה בדירה למעלה מחודש לאחר האירוע וצילם את המצב. תמונותיו דומות לתמונות שצילם התובע עצמו ממש בסמוך לאירוע. המצב שנגלה בתמונות לא מתיישב עם דברי מר סטולר ועל כן לא ראיתי לקבל את תיאורו למצב הדברים בעת ביקורו לאחר שאלו נרשמו לראשונה מספר שנים רב לאחר האירוע בעת הכנת תצהירו.

29.     הנתבעים לא תמכו טענותיהם בחוות דעת מומחה בכל הנוגע לאופן הרכבת כיור מן הסוג שהורכב אצל הנתבעים. המומחה מטעם התובע עמד על דעתו שיש להרכיב את הכיור הן באמצעות הדיבלים והן באמצעות הדבקה.

30.     בשוקלי כל אלה ראיתי להעדיף את גרסת התובע לאופן קרות האירוע ולפיו הכיור ניתק מהקיר ונפל והתנפץ על הרצפה. העובדה שעל יד אחד הדיבלים נותרה חתיכת חרסינה אין בה לבדה כדי ללמד שהכיור קודם נשבר ורק לאחר מכן נפל על הרצפה. בהחלט יתכן שכתוצאה מהתנתקות של הכיור מהאחיזה בדיבלים חלק מהחרסינה שהיה עדין מקובע בדיבל נשבר בשלב הנפילה. אבל ההתנתקות מהקיר באה קודם.

31.     לאור דבריו של מר צרפתי ולפיהם לא ביצע הדבקה של הכיור ולאור העובדה שהכיור קרס פחות משנה לאחר שהורכב סביר יותר להניח שהוא ניתק בשל הרכבה כושלת ולא מקצועית מאשר מחמת פגם בכיור עצמו.

32.     לכך יש להוסיף את העובדה הנגלית מתוך נספח 5 למוצגי הנתבעים, דו"ח ריכוז רישומי קריאות וביצוע עבודות בבית התובע. מתוך הדו"ח עולה כי במשך תקופה ארוכה לא הצליחו הנתבעים לאתר את בעיות הרטיבות ולטפל בהן באורח מקצועי. גם בסמוך למועד קרות האירוע נשוא התביעה נתקבלו קריאות על נזילות ורטיבות. זאת לאחר ביצוע שיפוץ ושיקום מסיבי שהיתה שחר אמורה לעשות בדירה לאור דו"ח השמאי מטעם המבטחת, מר רפפורט. מכאן אני מוצאת חיזוק לתחושתי כי ביצוע השיפוץ לא נעשה באורח מלא ומדויק אלא באופן לא מקצועי דיו.

33.     איני מקבלת את טענת הנתבעים ולפיה התובע נשען עם כל כובד משקלו על הכיור ועל כן הכיור קרס. גרסת התובע ולפיה ביקש להיאחז בכיור בעת שהכניס את רגלו לכפכף סבירה בעיני והשענות כזו אינה צריכה להביא להתמוטטות כיור. מכאן שגם אין מקום לטענה של אשם תורם במקרה זה.

34.     לסיכומה של שאלת האחריות אני קובעת כי שחר כשלו בהתקנת הכיור ועל כן על הנתבעים לשאת בפיצוי התובע בגין נזקיו.

אחריות המבטחת

35.     איני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעים ולפיה אין על המבטחת אחריות לנזקים שגרמה שחר בעבודתה. המבטחת מציעה את שירותי שחר כחלק מהפוליסה ואף מפתה את המבוטחים בכך שההשתתפות העצמית שהיא גובה במקרה שמבוטח מסכים לקבל את שירות שחר כחלק מהפוליסה, היא נמוכה יותר.

36.     המבוטח סומך על חברת הביטוח, שבה הוא מבטח את דירתו מפני נזקים, כי יקבל דרכה שירות מקצועי שיביא לפתרון בעייתו כאשר יידרש להפעיל את הפוליסה. מטעם זה המבטחת אינה יכולה להתנער מאחריותה לאותו קבלן שהיא בחרה לספק את השירות למבוטחיה ואשר אליו היא מפנה אותם.

שאלת הנזק

הפגיעה והנכות

37.     התובע טוען כי כתוצאה מנפילת הכיור נפל הוא עימו ונחתך בכף יד ימין ובאצבעות. התובע נדרש לתפירת החתכים.

38.     על פי חוות הדעת של המומחה האורטופדי מטעם התובע, ד"ר אלי עזרא, סובל התובע מפגיעה תחושתית חלקית באצבע השנייה וממרווח כפי ראשון עם סימן טינל חיובי. ממצאים אלו נובעים מחיתוך חלקי של העצב התחושתי והתפתחות נוירומה או הדבקות של העצב באזור הצלקת. את נכותו הוא מעמיד על 5% נכות מותאם לפי סעיף 29(6) II למבחני המל"ל. המומחה מציין כי מדובר ביד הלא דומיננטית של התובע.

39.     המומחה מטעם הנתבעים, ד"ר ישראל קליר, מצא כי לתובע לא נותרה נכות כלל. לטענתו חל שיפור במצבו של התובע מאז שנבדק על ידי ד"ר עזרא ועד בדיקתו שלו את התובע. לדעתו ההפרעה העצבית בתחושה באספקט הרדיאלי של כרית כף היד אינה מתאימה לאזור עצבוב עצב דיגיטלי מסויים ואף בדיקת EMG אינה מדגימה נזק עצבי פריפרי. מכאן שלשיטתו גם במידה שקיימת נוירומה מסוימת, הנכות המתאימה היא 0% נכות לפי סעיף 29(6) I למבחני המל"ל.

40.     לאחר שעברתי על חוות הדעת נחה דעתי שנכות כלשהי ולו מזערית נותרה לתובע כתוצאה מאותם חתכים. גם ד"ר קליר אינו מכחיש כי קיימת הפרעת תחושה כלשהי. על כן ראיתי להעמיד את הנכות הרפואית על 2.5% מתואמים לפי סעי 29(6) בין I ל - II למבחני המל"ל.

הנכות התפקודית

41.     כאמור אין מדובר בידו הדומיננטית של התובע . כך גם מדובר בנכות מזערית שמסתכמת בהפרעת תחושה. גם אם קיים גירוי הרי שהוא מינורי ואין בו כדי להשפיע על תפקודו של התובע בחיי העבודה. זאת לאור מקצועו של התובע והעובדה שהוא עובד בבנק. לעבודתו בבנק התקבל לאחר האירוע נשוא התביעה ואין בפגיעה בידו כדי להגבילו הגבלה של ממש לבצע עבודה של כלכלן ואיש מחשבים.

42.     בתקופה הסמוכה לאירוע לא עבד התובע אלא היה סטודנט מן המניין. התובע לא טען כי בעת הפגיעה עבד לפרנסתו והפגיעה הסבה לו הפסדי השתכרות בעבר. התובע לא מציין בתצהירו כיצד השפיעה הפגיעה על ניסיונותיו למצוא עבודה. מכאן אני מסיקה שלא היו הפסדי שכר בעבר.

43.     פגיעה בתפקוד של היד הפגועה היתה לתובע בחודשים שסמוכים לאירוע וסביר שנזקק לעזרת קרובים בתחילת הדרך. חיזוק לטענה זו ניתן מפי אמו של התובע בעדותה. לאור תמונת המצב בבית התובע כפי שעלתה בראיות, יש להביא בחשבון כי התובע לא יכול היה לתת כתף במלאכות הבית בתקופה של מספר חודשים לאחר האירוע ועד שהפציעה נרפאה.

44.     בעתיד, איני סבורה שיש בפגיעה כדי להגביל באופן כלשהו את התובע בעבודות משק הבית בעיקר בשים לב לגובה הנכות והעובדה שהיא מצויה בידו הלא דומיננטית.

גובה הנזק

45.     לאור דבריי שלעיל ולפיהם לא ראיתי כי הפגיעה הסבה לתובע הפסדי שכר ואף לא תגרום לו הפסדי שכר בעתיד, הרי שהפיצוי מושתת על כאב וסבל ועל הוצאות רפואיות ונסיעות ועזרת קרובים בסמוך לאירוע.

46.     מטעם זה איני סבורה שיש מקום לערוך חישוב נזק מפורט על פי ראשי נזק אלא יש לפסוק סכום גלובלי אחד שיביא פרמטרים אלו בחשבון.

47.     בשוקלי כל אלה ראיתי לפסוק סך של 20,000 ₪ בגין כל נזקיו של התובע תולדת האירוע מיום 18.11.03.

סוף דבר

48.     הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובע סך של 20,000 ₪ בגין נזקיו תולדת האירוע מיום 18.11.03.

49.     לסכום זה יתווספו הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 20% מסכום הפיצוי בצרוף מע"מ כחוק. הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בחניון

 2. נפילה בגלל צינור

 3. נפילה על עצם הזנב

 4. נפילה לבור בעבודה

 5. החלקה בבריכת שחיה

 6. ביטוח נפילה מסוס

 7. נפילת אבנים ברחוב

 8. נפילה לתעלת ניקוז

 9. נפילה באמפיתיאטרון

 10. נפילה של עץ על רכב

 11. החלקה בבריכת השחיה

 12. נפילה בנמל תל אביב

 13. נפילה ברחבת ריקודים

 14. נפילת מנורה על הראש

 15. נפילה בשיעור אירובי

 16. פיצויים על נפילה מסוס

 17. החלקה על שמן על הרצפה

 18. נפילת עץ על רכב חונה

 19. פיצוי בגין נפילה מצוק

 20. נפילה ביציאה מהאמבטיה

 21. פיצוי בגין נפילה לתעלה

 22. החלקה על רצפת שיש רטובה

 23. אחריות על נזק מנפילת עץ

 24. נפילה של עץ על רכב חונה

 25. נפילת חלק מהתקרה על הראש

 26. החלקה על רצפה בגלל פוליש

 27. נפילה בגלל פגם ברצפת בטון

 28. נפילה בגלל ידית דלת שבורה

 29. נפילה לאחר ירידה מהאוטובוס

 30. נפילת גגון לרכב בזמן נסיעה

 31. נפילה ברחבת הריקודים רטובה

 32. נפילת עץ על רכב בזמן נסיעה

 33. נפילה לאחר טיפוס על פלטה מעץ

 34. פיצוי בגין נפילת קרש על הראש

 35. נפילה על שלולית ביציאה מהרכב

 36. נפילת ברזל על הראש באתר בניה

 37. נפילה בגלל הפרשי גובה במדרכה

 38. נפילה תוך כדי ריצה במהלך משחק

 39. אחריות העירייה בגין נפילה לבור

 40. נפילה של ילד במגלשה בגן ציבורי

 41. נפילה בבית - פגיעה אורטופדית ברגל

 42. נפילה על הראש בביצוע עמידת ידיים

 43. נפילה ליד הקופה בסופר (תביעת פיצויים)

 44. נפילה כתוצאה מסחרחורת או התקלות בכסאות

 45. ירד ממדרכה רטובה לכביש, נפל, והברך הסתובבה

 46. תאונת עבודה באתר בניה - נפילת בטון על עובד

 47. החלקה על רצפה רטובה שנשטפה על ידי עובד ניקיון

 48. נפילה מצינור (מנול) עבה שהיה מונח במרכז רצפת הטיילת

 49. תביעה בגין נזקים כתוצאה מהתמוטטות עץ ונפילתו על רכב

 50. החלקה כתוצאה מכתמי שמן על הכביש שנגרמו עקב נפילתם של פירות פיקוס

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון