חובת אזכור פסקי דין קודמים עתירה לבג''צ
חובת אזכור פסקי דין קודמים עתירה לבג''צ

הלכה פסוקה היא כי חובתו של עותר היא להביא בפני בית המשפט את כל העובדות או הנתונים הצריכים לעניין ומי שמסתיר עובדות, אשר יש להן משמעות לגבי ההכרעה בעתירה, איננו ראוי לכך שבית המשפט יושיט לו סעד. (ראה דברי השופט שמגר בבג"ץ 421/86 יוסף אשכנזי נ' שר התחבורה, פ"ד מא(1) 409).

בבג"צ 5498/03 מקמל נ' משהב"ט פד"י נ"ז(6) 97, 101, קבעה כב' השופטת חיות כי "חובתו של העותר להביא בפני ביהמ"ש את כל העובדות הצריכות לענין עומדת ביסוד ההליך המתנהל בבימ"ש זה בשבתו כבג"צ וכבר נפסק כי בימ"ש זה "חי" מפי העותר ונותן אמון בדבריו בלא לקיים חקירה ודרישה של העובדות המובאות בפניו".

עם זאת דחיית עתירה על הסף בשל אי איזכורם של פסקי דין קודמים שניתנו בעתירות דומות שהגיש העותר, אינה מתיישבת עם תכליתה של טענת חוסר תום לב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עיר עמים

 2. קווי מהדרין בג''ץ

 3. בג''צ תארים מלטביה

 4. עתירה לבג''צ גלעד שליט

 5. העדר עילה בעתירה לבג''ץ

 6. עתירה לבג''צ לתיקון נוהל

 7. עיכוב פסק דין עתירה לבג''צ

 8. מצעד הדגלים - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ נגד מצעד הגאווה

 10. עתירה לבג''צ - חוק חופש המידע

 11. עתירה לבג''צ להדיח אדם מתפקידו

 12. בקשה לפסיקת הוצאות עתירה לבג''צ

 13. דחיית עתירה בגין קיום סעד חלופי

 14. עתירה לבג''צ - ביטול סלילת כביש

 15. פגיעה באיכות החיים - עתירה לבג''צ

 16. עתירה לבג''צ על פסק דין פלילי חלוט

 17. עתירה לבג''צ לביטול צו פיקוח מיוחד

 18. עתירה לבג''צ לפתיחת תיק חקירה מחדש

 19. חובת אזכור פסקי דין קודמים עתירה לבג''צ

 20. התערבות בג''צ בפסיקות בית הדין הארצי לעבודה

 21. עתירה לבג"ץ: היתר כניסה למרחב התפר כדי לעבד אדמות

 22. התקבלה בקשה בהסכמה למחיקת עתירה לבג"ץ ללא צו להוצאות

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון