רוב נדרש לשינויים ברכוש ובזכויות הבניה

הצעת חוק המקרקעין (תיקון - הרוב הנדרש לשינויים ברכוש ובזכויות בניה), התשס”א-2001

הצעת החוק מבקשת לשנות את הרוב הנדרש לביצוע שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה מ- 75% ל- 51%.

ההצעה נועדה למנוע לחצים מבעלי דירות אשר מבקשים לבצע שינויים בדירתם ונתקלים בהתנגדות קשה של שכניהם, וזאת אף לאחר שקיבלו את האישורים הנדרשים מועדת התכנון והבניה.

לא פעם ההתנגדות נובעת משיקולים בלתי ענייניים, ויוצא לעיתים כי בעל דירה המבקש לבצע שינויים כאמור, תלוי בהסכמה של שכן אחד או שכנים בודדים, ונאלץ להמתין שנים עד שישיג את הרוב הגבוה של 75%.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001

תיקון סעיף 71ב(א)
     1.     בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בסעיף 71ב(א), המילים "שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם" - ימחקו ובמקומם יבוא "רוב מבעלי הדירות".     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניית דיר צאן

 2. בניית מגדל ייצור

 3. אחריות מפקח בניה

 4. בניית מתקן ביטחוני

 5. הכשרת בניה לא חוקית

 6. שעות קיץ ענף הבנייה

 7. בנייה ללא קומה מפולשת

 8. ביקורת בשלבי גמר בניה

 9. העברת צנרת בשטח פרטי

 10. אגרת המרת אגרות בניה

 11. עלות פיקוח בניה ליום

 12. מה זה תעודת גמר בניה ?

 13. עיכובים בפרויקט בניה

 14. בניה בשטח שהוכרז לשימור

 15. אישורי בניה על גג משותף

 16. בניה בניגוד לצו מינהלי

 17. הכשרת עבירת בנייה (פסיקה)

 18. גודל חלונות בחדרי שירות

 19. הסתרת אור השמש עקב בניה

 20. שירותי מסגרות באתר בניה

 21. דריכה על מסמר באתר בניה

 22. הגבלת בניה על חלקה פרטית

 23. בקשה למתן צו להפסקת בניה

 24. פיצויים בגין בנייה על הגג

 25. זכויות בנייה בלתי מנוצלות

 26. בניה לא חוקית של אורווה לסוסים

 27. דחיית התנגדות לבניה - מה עושים ?

 28. הכשרת בניה בלתי חוקית משנות ה – 70

 29. ניתוק חשמל עקב עבירות בניה לא חוקית

 30. הקלה בשטחים העיקריים המותרים לבנייה

 31. הקלה בגובה מפלס הכניסה הקובעת (0.00)

 32. רוב נדרש לשינויים ברכוש ובזכויות הבניה

 33. התנגדות תושבים לבניית מתקני משחק בכיכר העיר

 34. ניוד שטחי שתי הקומות העליונות והגדלת שטח עיקרי

 35. תביעה בגין בניית אצטדיון "דוחא" - טריבונה צפונית

 36. ליווי פרויקט בניה ע''י מנהל מיוחד מטעם בית המשפט

 37. נטען כי לא ניתן תכנונית הנדסית לנצל את יתרת זכויות הבניה

 38. הודעה על החלטה בדבר שיטת הקצאה של אתרים לבניה זמנית לעולים

 39. נטען כי הבקשה לבניית מעון חוסים הוגשה במסווה למגורים "רגילים"

 40. בקשה לבניית שער לרכב בחזית הצפונית של המגרש דרך שביל להולכי רגל

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון