פרסום ממצאים חיוביים בדו"ח מבקר המדינה

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - פרסום דו”ח ממצאים חיוביים), התשס”ב-2001

מטרת חוק זה היא להורות למבקר המדינה לפרסם ממצאים חיוביים, יחד עם פרסום הממצאים השליליים, בדין וחשבון השנתי המונח על שולחן הכנסת.

בקרת גוף או מוסד ממוסדות המדינה מניבה, לצד הביקורת והממצאים השליליים גם ממצאים חיוביים ואין מקום להסתירם או שלא להתייחס אליהם. ההיפך הוא הנכון. יש לפרסמם בצורה גלויה וברורה יחד עם יתר הממצאים.

החשיבות העיקרית בהוראה זו היא לבית המחוקקים וחברי הכנסת. עבורם דוח מבקר המדינה מהווה כלי לבקרה וביקורת על מוסדות המדינה וגופיה השונים. עליהם לקבל את כל המידע המושג באמצעות משרד מבקר המדינה, לשם קבלת התמונה המלאה על עבודת הגופים ועמידתם בקריטריונים אותם חוקר, טרם הגשת הדוח השנתי.

חשיבות נוספת היא בתרומה הרבה לאותם המוסדות והגופים, מרמת הממונים ועד העובדים, אשר יראו בכך אות הערכה וציון לשבח על פועלם למען הציבור ובשם מדינת ישראל. ביקורת שכזו תעודד גופים מבוקרים להצטרף למעגל הביקורות והממצאים החיוביים, וכך תניע, בצורה טבעית ורצונית, השגיות ומצויינות בעבודה ובשרות.

ניתן אף לצפות שעם הזמן חלקי הדין וחשבון הנוגעים בממצאים אלה יהיה רחב בשיעור עמודיו, ביחס לממצאים השליליים והביקורת השלילית.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשס"ב - 3.12.2001

תיקון סעיף 15
     1.     בחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], התשי"ח- 1958, בסעיף 15, בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא:     
          "(4)     יציין פעולותיו של גוף מבוקר אשר מילא אחר הוראות החוק, ועמד בעקרונות החיסכון והיעילות הראויים, או טוהר המידות."     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרסום מלגות

 2. פרסום שם נפטר

 3. פרסום חוקי עזר

 4. פרסום קלטת שחזור

 5. פרסום קלטת חקירה

 6. פרסום התליית רישיון

 7. איסור פרסום סיגריות

 8. פרסום תמונה ללא רשות

 9. זכויות פרסום על גשרים

 10. תביעה על שירותי פרסום

 11. צו מניעה נגד פרסום דומה

 12. תביעה בנושא עמודי פרסום

 13. חוב עלות פרסום באתר זאפ

 14. כללי פרסום מרפאות שיניים

 15. איסור פרסום מחיר במטבע זר

 16. פיצוי כספי על פרסום מטעה

 17. חובת פרסום עדכון בתקשורת

 18. טעות במודעת פרסום בעיתון

 19. הצעת חוק פרסום סל הבריאות

 20. איסור פרסום חקירה משטרתית

 21. חובת פרסום סגירת תיק פלילי

 22. הצעת חוק איסור פרסום סקרים

 23. איסור פרסום צילום אדם ברבים

 24. פרסומים הנוגעים לאיש ציבור

 25. פרסום ביטוח - תביעה ייצוגית

 26. תביעת שיפוי על פרסומים בעיתון

 27. פרסום שקרי אודות שנות ניסיון מקצועי

 28. הצעת חוק פרסום מקבלי משכורות גבוהות

 29. הודעה בדבר כללים לענין היתרים לפרסום

 30. עורך דין דיני חוזים - הפרת הסכם פרסום

 31. איסור מגעים עם ארגוני טרור ופרסום רשימה

 32. צו מניעה זמני האוסר על פרסום ושיווק מוצר

 33. פרסום ממצאים חיוביים בדו"ח מבקר המדינה

 34. בקשה להתיר פרסום החלטה של בית הדין לעבודה

 35. פרסום תמונות ללא רשות - פיצוי 15,000 ש''ח

 36. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון