סיוע לתלמידים מחוננים לפני גיוס

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון-סיוע לתלמידים), התשס”א-2001

כיום תלמידים "מחוננים" לפני גיוס אינם מקבלים סיוע ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה, אף אם הם מתאימים ללימודים ברמה כזו. הצעת החוק באה לאפשר לבני נוער שלהם כישורים מיוחדים, ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. זהו אינטרס של המדינה לסייע לתלמידים אלה ולאפשר להם להתקדם הן לטובתם האישית והן לתועלת בחברה בישראל. מוצע כי המדינה, במסגרת מערך הסיוע שהיא מקיימת לסטודנטים תקצה כספים לסיוע לתלמידים לפני גיוס אשר יוענקו על פי אמות מידה שיקבעו.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשס"א - 23.7.2001

תיקון סעיף 25ב.
     1.     בחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח-1958 בסעיף 25ב, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:      
          "(א1).     במערך הסיוע שמקיימת המדינה לתלמידים במוסדות מוכרים, במסגרת חוק התקציב, ייקבעו אמות מידה בין היתר, להעדפתם של תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה או במכללות אקדמיות, שביום תחילת שנת הלימודים האקדמית טרם מלאו להם שמונה-עשרה שנה; אין בקבלת סיוע לפי סעיף קטן זה כדי לפגוע בקבלת סיוע לפי סעיף קטן (א) או מכוח כל דין אחר."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 2. הצעת חוק זכויות התלמיד

 3. התיישנות תאונות תלמידים

 4. תשלומים עבור תלמידי חוץ

 5. הצעת חוק הסעות לתלמידים

 6. פסילת מכרז הסעות תלמידים

 7. פגיעת תלמיד - דחיית תביעה

 8. התיישנות ביטוח תלמידים

 9. ביטוח תלמידים - תאונת עבודה

 10. הצעת חוק מניעת הרחקת תלמידים

 11. הצעת חוק תמיכה בתלמידי פנימיה

 12. חוב בגין שירותי הסעה לתלמידים

 13. חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000

 14. שיעורי עזר לתלמידים עולים חדשים

 15. סיוע לתלמידים מחוננים לפני גיוס

 16. התחייבות עירייה לספק הסעות תלמידים

 17. מבחן מיון חיצוני כתנאי לרישום תלמידים

 18. ביטול דחיית שירות בצה"ל של תלמידי ישיבות

 19. דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

 20. תקנות זכויות התלמיד (תנאים לבחינות הבגרות), התשס''ב-2002

 21. תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים, התשס''ב-2002

 22. חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון