חופשת לידה תאומים ושלישיות

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופשת לידה), התשס”א-2001

הזכויות המוקנות ליולדות על-פי חוק זה באות להבטיח, בין היתר, טיפול נאות ונכון בתינוק הרך. מין הדין ומין הצדק שגם התינוק השני, השלישי, הרביעי או החמישי יקנו בלידתם את הזכויות המתאימות והזהות.

מיותר לפרט את הסבל והדאגה הפוקדים אישה בהריון רב עוברי, ואת העזרה והסעד להם זקוקים ההורים המתברכים באחת בכמה תינוקות (תאומים, שלישיה, רבעיה וחמישיה). על-פי התיקון המוצע, גם במקרה הקיצוני, יולדת חמישיה תזכה בחופשת לידה המסתכמת ב- 15 חודשים בלבד.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001

תיקון סעיף 6(ג)
     1.     בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בסעיף 6(ג) במקום "להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים" יבוא "להאריך את חופשת הלידה בתקופה נוספת או בתקופות נוספות של שנים עשר שבועות עבור כל ילד נוסף שנולד לה."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות האב לחופשת לידה

 2. פיטורים בזמן חופשת לידה

 3. מכתב התפטרות בחופשת לידה

 4. הצעת חוק הארכת חופשת לידה

 5. הצעת חוק פיצול חופשת לידה

 6. חופשת לידה תאומים ושלישיות

 7. הצעת חוק קיצור חופשת הלידה

 8. מכתב פיטורים אחרי חופשת לידה

 9. הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

 10. הארכת חופשת הלידה ל 14 שבועות

 11. התפטרות עובדת הייטק בחופשת לידה

 12. הודעה למעסיק על יציאה לחופשת לידה

 13. חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה

 14. פיטורי עובדת זמנית לאחר חופשת לידה

 15. איסור פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה

 16. שינוי תפקיד לעובדת לאחר חופשת לידה

 17. חופשת לידה למי שילדה יותר מילד אחד

 18. התפטרות במהלך חופשת לידה לצורך טיפול בילד

 19. חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

 20. פיטורים בזמן חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 21. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ''ט-1999

 22. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ''ט-1999

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון