הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

הצעת חוק העונשין (תיקון - מניעת הסתה לאלימות), התשס”א-2001

לאור המצב הקיים בו אין בנמצא הוראת חוק ספציפית האוסרת על הסתה למעשי אלימות ולנוכח המציאות בה נשמעות מצד חלקים מסוימים בציבור קריאות שונות לממשלה ולאזרחי המדינה לנקוט בפעולות העשויות להביא למעשי אלימות, מוצע להגדיר בחוק את הגבולות לביטויי גזענות והסתה לאלימות, המגיעים לכדי עבירה פלילית.

הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת ה- 14 של חברי הכנסת דוד צוקר ומספרה פ/1790, של חבר הכנסת משה שחל וקבוצת חכי"ם ומספרה פ/1847 ושל חברת הכנסת ענת מאור וקבוצת חכי"ם ומספרה פ/1934 ועל שולחן הכנסת ה-15 של חבר הכנסת אבשלום וילן וקבוצת חכי"ם ומספרה פ/2645 ושל חברת הכנסת ענת מאור ומספרה פ/2712.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001

 1.      בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק העיקרי), בפרק ח' בסימן א'1, במקום כותרת הסימן, יבוא "סימן א'1: הסתה לגזענות ולאלימות".      
 2.      אחרי סעיף 144ד1 לחוק העיקרי, יבוא:      

     144ד2.     (א)     העושה אחת מאלה, דינו - מאסר חמש שנים:      
               (1)     מפרסם קריאה, שקרוב לוודאי שתביא לעשיית מעשה אלימות.      
               (2)     מפרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו, שקרוב לוודאי, על פי תוכנם או הנסיבות שבהן פורסמו, שיביאו לעשיית מעשה אלימות.      
          (ב)     לעניין סעיף זה, "מעשה אלימות" - עבירה הפוגעת בגופו של אדם, או המעמידה את גופו בסכנת פגיעה.      
          (ג)     פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב), אינו עבירה לפי סעיף זה.     
     144ד3.     המחזיק לשם הפצה פרסום האסור לפי סעיף 144ד2, דינו - מאסר שנה, והפרסום יחולט".      
3.     בפקודת מניעת טרור התש"ח-1948, בסעיף 4, סעיף קטן (א) - בטל.     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות נגד פקח

 2. אלימות נגד קבלן

 3. אלימות בין שכנים

 4. אלימות נגד החברה

 5. מניעת אלימות חוזרת

 6. אלימות כלפי תינוקת

 7. אלימות במועדון לילה

 8. אלימות נגד נהג מונית

 9. הרשות למלחמה באלימות

 10. אלימות בגלל צ'ק שחזר

 11. אלימות גבר נגד גרושתו

 12. אלימות באולם בית משפט

 13. צו הרחקה נגד בעל אלים

 14. אלימות מאבטחים בקניון

 15. פיצויים על אלימות בכיתה

 16. אלימות נגד הורה - צו הגנה

 17. עונש בגין אלימות נגד נשים

 18. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 19. עילת פינוי דייר מוגן אלימות

 20. אלימות בין שכנים בבית משותף

 21. הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

 22. זיכוי בעבירות אלימות במשפחה

 23. חזקת המסוכנות בעבירות אלימות

 24. ערעור על עבירת אלימות במשפחה

 25. אלימות במשפחה של עובדי ציבור

 26. מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

 27. עונש על אלימות קשה נגד בת זוג

 28. זיכוי מעבירת אלימות נגד בת זוג

 29. אלימות פיזית של מורה כלפי תלמיד

 30. הצעת חוק בנושא עידוד מעשי אלימות

 31. שחרור ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

 32. ביטול הרשעה בעבירות אלימות במשפחה

 33. ערעור על הרשעה בעבירות אלימות קשות

 34. פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

 35. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

 36. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 37. שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

 38. אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

 39. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 40. תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

 41. תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ''א-1991

 42. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008

 43. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס''ב-2002

 44. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש''ע-2009

 45. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995

 46. כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002

 47. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס''ב-2002

 48. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש''ע-2010

 49. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס''ב-2002

 50. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון