הגדרת הרשות הפלשתינאית כארגון טרור

הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (תיקון - רשות וגוף מדיני), התשס”ב-2001

מטרתה של הצעת חוק זו לתת מענה למלחמת הטרור אותה מנהלת הרשות הפלשתינאית נגד ישראל מזה כ-15 חודשים.

במלחמה זו נהרגו מאות אזרחי ישראל ונגרמו נזקים כספיים ומוראליים בהיקפים עצומים.

מטרת התיקון המוצע לתת כלים למדינת ישראל במאבקה בטרור, אם בתגובה לפעולות הרשות הפלשתינאית, ואם בתגובה לגופים מדיניים אחרים המעודדים את הטרור.

פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 קובעת עונשים חמורים על פעילות בארגון טרוריסטי, חברות בו או תמיכה בו.

ארגון טרוריסטי מוגדר כ"חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי אלימות כאלה".

מוצע כי גם רשות, גוף מדיני או מדינה הנוקטים בפעולות האמורות יחשבו כארגון טרוריסטי לצורך הפקודה.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשס"ב - 24.12.2001

תיקון סעיף 1
     1.     בפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, בהגדרה "ארגון טרוריסטי", אחרי "חבר אנשים" יבוא "לרבות רשות, גוף מדיני או מדינה".     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת "טרוריסט"

 2. הלנת מחבל

 3. יום המאבק בטרור

 4. סיוע לארגון טרור

 5. הכרזה על ארגוני טרור

 6. הגדרת ארגוני טרור בחוק

 7. פקודת מניעת טרור, תש"ח-1948

 8. הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

 9. שלילת זכויות של משפחות מחבלים

 10. שלילת גמלאות של חבר בארגון טרור

 11. חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005

 12. הוצאת תנועת כך מרשימת ארגוני הטרור

 13. הגדרת הרשות הפלשתינאית כארגון טרור

 14. מעצר בעבירה על חוק איסור מימון טרור

 15. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002

 16. הכרזה על התנועה האיסלמית בישראל כהתאגדות אסורה

 17. חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור

 18. תקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה), התשס''ב-2002

 19. תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש), התשס''ז-2006

 20. תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס''ח-2008

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון